توصیه‌های کارشناسی :

1- هنگام بازدید به هیچ‌وجه اظهارنظری که نشان‌دهنده نظر کارشناسی هست در حضور طرفین نکنید .

2- حتی‌المقدور هنگام بازدید در وسیله نقلیه یکی از طرفین به نحوی که حرف و حدیث دنبال آن باشد سوار نشوید .

3- به راحتی دعوت ناهار و پذیرایی طرفین در منزل شخصی را قبول نکنید

4- حتماً سعی کنید وسیله نقلیه را معترض تهیه کند و درخواست وجه نقد کرایه نکنید .

5- پیشنهادات مشکوک یا مذاکرات خارج از مقوله کارشناسی را به صراحت رد کنید .

6-  هیچ‌گونه توجهی با اعمال نفوذ غیرقانونی یا تمکن مالی طرفین نداشته باشید

7-هنگام بازدید در حضور طرفین اظهارنظر یا قضاوت که حق با کدام طرف هست مطلقا نکنید . اگر هم ضرورت دانستید که با اعضا هیات کارشناسی مشورت کنید حتماً به طرفین دعوا دستور دهید که با شما فاصله بگیرند

8- بازدید از محل کارشناسی را حتماً با حضور دو طرف پرونده انجام دهید تا جایی برای حرف و حدیث پیش نیاید

9-درخواست هیچ‌گونه وجه نقدی برای کرایه و غذا و ایاب‌وذهاب نکنید معترض یا خواهان از نظر قانونی باید وسیله تأمین نماید .

10- اگر معترض به هر دلیل اصرار به پرداخت نقدی دستمزد را دارد بدانید که توقع خلاف عرف از شما دارد لذا نپذیرید و بگویید دستمزد باید به حساب کانون واریز،گردد .

نکات حقوق و فنی و امنیتی را در کارشناسی رعایت کنید و یقین داشته باشید که یک طرف پرونده که نظریه شما کاملاً باب میلش نیست فردای کارشناسی دست بکار می‌شود که کارشناس را تخریب کند خیلی،مواظب باشید و حاشیه امنیتی قوی برای خودتان به وجود آورید .