BKK 2016-9601 Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih 12 Ocak 2017

BKK 2016/9601 Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Tarih: 12 Ocak 2017 Kategori: Bakanlar Kurulu Kararları, Yönetmelikler 
Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanması

12 Ocak 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29946

Karar Sayısı : 2016/9601

Ekli “Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığının 6/12/2016 tarihli ve 3972 sayılı yazısı üzerine, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 46 ncı maddesine göre. Bakanlar Kurulu’nca 12/12/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Karar Sayısı : 2016/9601

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Binali YILDIRIM
Başbakan

N. CANİKLİ
Başbakan Yardımcısı
M. ŞİMŞEK
Başbakan Yardımcısı
N. KURTULMUŞ
Başbakan Yardımcısı

Y. T. TÜRKEŞ
Başbakan Yardımcısı
V. KAYNAK

B. BOZDAĞ
Adalet Bakanı
F. B. SAYAN KAYA
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Ö. ÇELİK
Avrupa Birliği Bakanı

F. ÖZLÜ
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

M. MÜEZZİNOĞLU
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

M. ÖZHASEKİ
Çevre ve Şehircilik Bakanı

M. ÇAVUŞOĞLU
Dışişleri Bakanı

N. ZEYBEKCİ
Ekonomi Bakanı
B. ALBAYRAK
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
A. Ç. KILIÇ
Gençlik ve Spor Bakanı
F. ÇELİK
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

B. TÜFENKCİ
Gümrük ve Ticaret Bakanı İçişleri Bakanı
S. SOYLU
Kalkınma Bakanı
L. ELVAN N. AVCI
Kültür ve Turizm Bakanı

N. AĞBAL
Maliye Bakanı
İ. YILMAZ
Millî Eğitim Bakanı
F. IŞIK
Millî Savunma Bakanı

V. EROĞLU
Orman ve Su İşleri Bakanı
R. AKDAĞ
Sağlık Bakanı
V. EROĞLU
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

YÖNETMELİK
2016-9601

TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1– 11/2/2010 tarihli ve 2010/139 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20 nci maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş, mevcut fıkralar buna göre teselsül ettirilmiş, aynı maddenin mevcut dördüncü fıkrasında yer alan “(b) bendine” ibaresi “(b) ve (c) bentlerine” şeklinde, “ikinci” ibaresi “üçüncü” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Aşağıdaki şartlardan herhangi birini sağlayan yabancı, Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilir:

a) En az 2.000.000 Amerikan Doları tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Ekonomi Bakanlığınca tespit edilen,

b) En az 1.000.000 Amerikan Doları tutarında taşınmazı tapu kayıtLarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilen,

c) En az 100 kişilik istihdam oluşturduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tespit edilen,

ç) En az 3.000.000 Amerikan Doları tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye’de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilen,

d) En az 3.000.000 Amerikan Doları tutarında Devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın aldığı Hazine Müsteşarlığınca tespit edilen.”

“(6) İkinci fıkrada belirtilen parasal değerlerin belirlenmesinde, tespit tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının efektif satış kum esas alınır.”
yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 2– Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3– Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.