کارشناسی رسمی دادگستری
ارائه نظر کارشناسی در خصوص :
•    ارزیابی اراضی غیر مزروعی و ابنیه و مصالح ساختمانی
•    نقشه‌برداری و تعیین حدود و تعیین موقعیت
•    تعیین حقوق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی
•    رسیدگی به مقادیر کار و صورت وضعیت ساختمان
•    تطبیق نقشه‌های ساختمانی با وضعیت محل و بنا
•    رسیدگی به موارد اختلاف بین کارفرمایان و پیمانکاران و مشاورین
•    مطالعه پرونده ثبتی و پیاده نمودن پلاک مورد نظر و تشخیص حدود
•    تشخیص حدود ثبتی و ارائه نظر در مورد اختلافات ثبتی
•    نقشه‌برداری و پیاده کردن محدوده املاک بر روی نقشه‌هوایی
•    تهیه نقشه‌های معماری، سازه یا برق و تأسیسات