مجوز نرم افزار کتاب دیجیتال اسامی کارشناسان رسمی دادگستری

مجوز انتشار و منابع و مستندات قانونی
و مجوز تهیه اپلیکیشن های موبایل و بستر قانونی ارائه

برنامه کتاب دیجیتال کارشناسان رسمی دادگستری

 

در ابتدا لازم است اعلام نمائیم که سایت مرتبط با برنامه کارشناس در سامانه ساماندهی محتوای فضای مجازی ثبت شده استاین سایت بدلیل اینکه با سابقه ترین سایت غیردولتی ارائه دهنده خدمات کارشناسی است در بخش خدمات قضایی و ثبتی سامانه ساماندهی محتوای فضای مجازی منتشر و معرفی گردیده گردیده استکلیه خدمات سایت ارائه دهنده خدمات مالی واسط نقل و انتقال پول و یا دریافت و پرداختهای برنامه کارشناس و اتصال به شبکه بانکی کشور با اخذ مجوز از نماد اعتماد الکترونیکی کسب و کار اینترنتی دولت الکترونیک و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی استتمامی برنامه های ارائه شده و اپلیکیشن ها که به صورت سراسری در کشور ارائه میشود با ارائه مجوز مربوط به سایت مرکز فن آوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه میگردد و شماره ثبت و گواهی انتشار و مجوز تکثیر دریافت میکنندپس از ارائه اپلیکیشن موبایل تحت عنوان کتاب دیجیتال کارشناسان رسمی دادگستری و استقبال بی نظیر همکاران کارشناس اعم از اعضاء کانونهای کارشناسان کل کشور و یا مرکز امور مشاوران حقوقی وکلاء و کارشناسان رسمی قوه قضائیه ، بدلیل ساختار یوزر فرندلی بودن برنامه و همچنین پیش بینی امکانات ارجاع عادلانه امور کارشناسی توسط مراجع قضائی و یا سازمانها و ارگانها از طریق جستجوی هوشمند و همچنین قرعه کشی بسیار دقیق، ثبت نام هزاران کارشناس از طریق برنامه صورت گرفت.
نظر به اینکه این برنامه را میتوان گفت اولین برنامه تهیه شده برای جامعه کارشناسی با هدف معرفی کارشناسان از طریق فضای دیجیتال می باشد لذا حساسیت بسیار زیادی در طراحی و تنظیم قوانین و مقررات و همچنین تطبیق با قوانین و دقت به همخوانی برنامه با قوانین کشوری و یا مقررات مرتبط با کارشناسان اعم از قانون کارشناسان رسمی دادگستری و آئین نامه اجرایی آن قانون و یا قوانین مرتبط با تجارت الکترونیک به عمل آمد.
علیرغم مداقه مذکور در زمان معرفی برنامه و ثبت نام کارشناسان مشاهده گردید برخی از همکاران در خصوص بستر قانونی برنامه و یا ارتباط برنامه با مراجع قانونی و یا مجوز انتشار برنامه سوالاتی مکرری را مطرح نمودند که مطابق مذاکرات صورت گرفته مقرر گردیده بود تا از این طریق مجوزهای قانونی مرتبط و بستر قانونی انتشار را جهت افزایش جذب کارشناسان به ویژه رفع حساسیتهای موجود ارائه شود.
هر چند هدف از پرسش مربوط به ارائه مجوز برنامه که توسط بعضی منعکس میگردد که موفقیت این برنامه به عنوان اولین برنامه ای که توزیع به ارجاع عادلانه کارشناسی می نماید فقط برای ممانعت از رشد چنین برنامه هایی است ولی ما موظفیم برای همکارانی که به ما اعتماد می نمایند موضوع را روشن نمائیم.


موضوع انتشار و مجوزهای مرتبط با انتشار در کشور ما به چند بخش عمده تقسیم میشود که موراد مرتبط با برنامه کارشناس در ذیل ذکر میشود:
- انتشار کتاب یا مطبوعات
- انتشار برنامه های رایانه ای یا اپلیکیشن های موبایل
- اخذ هزینه در فضای مجازی
- صدور مجوز یا پروانه و انتشار آن مجوز
همانطور که ملاحظه میفرمائید برنامه کارشناس فقط یک بستر معرفی کارشناسان است و در زمان اولین ارائه هیچ محتوایی را در بر نداشت و کارشناسان پس از مطالعه قوانین اپلیکیشن و مساعد دیدن خدمات آن اقدام به معرفی خود در آن برنامه می نمایند پس میتوان اعلام کرد که این برنامه هیچ محتوایی در مقطع تولید ارائه ننموده است و محتوای دیجیتال آن توسط کاربران تکمیل میگردد و به این طریق بحث مجوز انتشار منتفی است چون این محتوا به طبع نمیرسد یا چاپ نمیشود که نیاز به اخذ مجوز انتشار باشد و خروجی آن برخلاف تصور عامه بصورت کتاب چاپی ارائه نمیشود فقط نام برنامه حاوی کتاب است که در ادامه دیجیتال بودن آن ذکر شده است


قوانین مربوط به انتشار در فضای مجازی
در کشور ما پس از رشد و توسعه سایتها و برنامه های منتظر شده در فضای مجازی به سرعت قوانین مرتبط با آنها نیز منتشر شد که میتوان به قوانین زیر اشاره نمود:
فهرست مصاديق محتوای مجرمانه که توسط کارگروه با همین نام تنظیم گردیده شامل موضوعات مربوط به جرائم رایانه ای است که به روشنی در خصوص موارد مجرمانه اشاره نموده است
به عنوان مثال ارائه مدرک یا مجوز است که در برنامه کارشناس به هیچ شخصی مجوز ارائه نمیشود و آنها ابتدا دارای مدارک کارشناسی هستند و سپس در چهارچوب قوانین کشور که منعی برا معرفی کارشناس وجود ندارد که اقدام به درج نام خود در برنامه میکنند
یعنی برنامه کارشناس به هیچ شخصی مجوز کارشناسی اعطا نمی نماید که نیاز به اخذ مجوز از کانون داشته باشد و فقط عدم عدول از قوانین کشوری برای تولید آن کافی است .
حتی برنامه کارشناس کپی برداری از محتوای سایت یا کتاب کارشناسان نیز نیست که بتوان احساس نیاز برای اخذ مجوز مرتبط را داشت چون محتوای برنامه بسیار متفاوت از کتابهای چاپی است و هیچ محتوایی منتشر نمیشود
لذا با توجه به موارد فوق الذکر به استحضار همکاران گرامی میرساند که نه تنها پیش ازا ارائه برنامه تمامی بسترهای قانونی مورد نیاز پیش بینی شده است بلکه پس ازا ارائه موفقیت آمیز نسخه های ابتدایی امیدوارم با حمایت قوه قضائیه یا کانونهای کارشناسان رسمی دادگستری و یا مرکز امور مشاوران حقوقی ، وکلا و کارشناسان رسمی امکان اتصال و ارتباط برنامه با شبکه ابلاغ الکترونیکی که بستر آن در برنامه پیش بینی شده است حاصل شود که در صورت برقراری این ارتباط و برقراری ارتباط مالی در بخش آتی مطالعه میفرمائید از ترددهای غیر ضروری کاسته شده و با حذف سیستم سنتی کمک بزرگی به حمایت از کارشناسان و ارجاع هدفمند و عادلانه و سیستمی خواهد نمود
همچنین همینک امکان اتصال برنامه به شبکه بانکی برای هر یک از کارشناسان به شکل مجزا و اختصاصی ایجاد شده است که تمامی دریافت ها و پرداختها منطبق بر تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری را میتوان در داخل برنامه انجام داد که موجب ممانعت از تضییع حقوق و دستمزد کارشناسان و حتی پرداخت آنی و ساده دستمزد یا حقوق دولتی و سهم کانون میگردد که در بخش خاص خود ارائه میگردد
گروه کارشناسان رسمی دادگستری با ارائه برنامه کارشناس و سایر برنامه های رایگان خود، دنباله رو اهداف مادی نبوده و سعی دارد با ارائه تخصص همکاران، خدمات ویژه ای در این چارچوب به قوه قضائیه و کانونهای کارشناسان و مرکز امور مشاوران به شکل رایگان ارائه نمایند چون رشد و اعتلای این مراجع منجر به رشد تک تک کارشناسان خواهد شد .
لذا مطابق گذشته با شعار فوق آماده ارائه خدمات رایگان انفورماتیکی به تمامی مراجع مرتبط با کارشناسان و یا فرد فرد آنان هستیم.

مطالب مرتبط:

دریافت و پرداخت الکترونیکی با استفاده از بخش مالی برنامه کارشناس

دانلود برنامه کتاب دیجیتال کارشناسان رسمی دادگستری

راهنمای برنامه کتاب دیجیتال کارشناسان رسمی دادگستری