NÜFUS KAYIT BAŞVURUSU

Doğum Kaydı (evlilik içinde doğum)
Gerekli belgeler:
- Çocuğa ait uluslar arası doğum kayıt örneği (internationale Geburtsurkunde)
- 15 yaş ve daha büyükler için 4 adet fotoğraf
- Anne ve babanın nüfus cüzdanı (Alman vatandaşı olan anne veya babanın Alman kimlik belgesi)
- Yasal bildirim süresi içinde (60 gün) yapılan bildirimlerde 5.- EURO işlem harcı ve yasal süreyi aşanlarda ayrıca gecikme cezası da alınır. (2014 yılı için 81. TL ‘nin ¾’ü karşılığı EURO)
- Türk vatandaşı olmak şartıyla anne veya babanın birinin gelmesi yeterlidir.

Doğum kaydı (evlilik dışı doğum)
- Çocuğa ait uluslararası doğum kayıt örneği (internationale Geburtsurkunde)
- 15 yaş ve daha büyükler için 4 adet fotoğraf
- Anne ve babanın nüfus cüzdanı (Alman vatandaşı olan anne veya babanın Alman kimlik belgesi)
- Babalık tanıma belgesi ve onaylı Türkçe tercümesi
- Yasal bildirim süresi içinde (60 gün) yapılan bildirimlerde 5.- EURO işlem harcı ve yasal süreyi aşanlarda ayrıca gecikme cezası da alınır. (2014 yılı için 81. TL ‘nin ¾’ü karşılığı EURO)
- Anne ve baba birlikte gelmelidir.

Doğum kaydı (18 yaşının bitiminden sonra)

Türk vatandaşı ana veya babaya bağlı olarak Türk vatandaşlığını kazandığını iddia ederek başvuruda bulunan kişi adına müracaat makamlarınca aşağıda belirtilen belgelerden oluşan dosya düzenlenir ve karar alınmak üzere Bakanlığa gönderilir:
a) İsteği belirten form dilekçe (Başkonsoloslukta düzenlenir).
b) Müracaat makamlarınca sistemden alınan, Türk vatandaşı ana veya babaya ait nüfus kayıt örneği (Başkonsoloslukta düzenlenir).
c) Türk vatandaşı ana veya babadan birinin ya da her ikisinin aynı zamanda yabancı bir devlet vatandaşı olması halinde kimliğini ispata yarayacak belge ve onaylı Türkçe tercümesi (*).
ç) Talepte bulunan kişinin aynı zamanda yabancı bir devlet vatandaşı olması halinde kimliğini ispata yarayacak belge ve onaylı Türkçe tercümesi (*).
d) Medeni hal belgesi ve evli ise evlenme belgesi, boşanmış ise boşanmayı kanıtlayan belge, dul ise eşine ait ölüm belgesi ve onaylı Türkçe tercümesi (*).
e) Kişinin ana ve babasından, bunlardan birisinin ya da her ikisinin ölmüş olması halinde ise varsa kardeşlerinden, kardeşleri yoksa üçüncü derece yakınlarından, müracaat makamlarınca alınacak ve yakınlık derecelerini belirten ifade tutanağı.
f) Doğum belgesi ve onaylı Türkçe tercümesi (*).
g) Doğum belgesine dayanılarak düzenlenen doğum tutanağı (Başkonsoloslukta düzenlenir).
h) 4 adet vesikalık fotoğraf
i) 5.- EURO işlem harcı ve ayrıca gecikme cezası da alınır. (2014 yılı için 81. TL ‘nin ¾’ü karşılığı EURO)

Bakanlıkça gerekli görülen hallerde, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen belgelerle birlikte, ilgilinin vatandaşlığının ispatına esas olabilecek başka belgelerin de ibraz edilmesi istenebilir.

Müracaat eden şahıs ve anne-babası şahsen gelmesi gereklidir.

(*) : Belgelerin yeminli tercümanlarca yapılan Türkçe tercümelerinin Başkonsolosluğumuz Noter Servisinde onaylatılması gerekir.


Nüfus cüzdanı yenileme:

Eşlerden veya anne veya babanın birisinin gelmesi ile tüm ailenin nüfus cüzdanlarının yenilenmesi mümkündür

- Eski nüfus cüzdanı
- 15 yaşında ve daha büyük olanlar için 3 adet fotoğraf
- 3.- EURO nüfus cüzdan bedeli
- Kaybından dolayı nüfus cüzdanı düzenlenmesi halinde ayrıca kayıp cezası da alınır. (2014 yılı için 81. TL ‘nin ¾’ü karşılığı EURO)

Nüfus kayıt örneklerinin düzenlenmesi için anne, baba veya çocuklar tüm aile fertlerine ait nüfus kayıt örneklerini alabilirler. Kendi kimlik veya nüfus cüzdanı ile kimliklerini ispat etmeleri gerekir.


E-PASAPORT BAŞVURUSU :

- www.epasaport.gov.tr internet adresinden randevu alınmalıdır.
- E-pasaport başvurusu için başvuracak kişinin şahsen gelmesi gerekir.
- Pasaport
- Nüfus Cüzdanı
- 2 adet biyometrik , arka fon beyaz vesikalık fotoğraf
- 18 yaşından küçüklerin e-pasaport başvurusu anne ve babaları ile birlikte yapılmaktadır.
- 18 yaşından küçüklerin anne ve babaları ayrılmış ise Türk Mahkemelerinde tanınmış velayet kararı gerekir.
- %100 özürlü yatalak hastaların e-pasaport işlemleri aktüel doktor raporu ile bir yakını tarafından istenilen belgeleri getirdiğinde yapılabilmektedir.
- E-pasaport işlemleri 1-3 hafta kadar sürmektedir.

E-PASAPORT TESLİMİ
- E-pasaport teslimi , müracaat yapana veya muvafakat vermek kaydı ile 1. Derecedeki akrabasına teslim edilmektedir.

E-HUSUSİ VE E-HİZMET PASAPORT BAŞVURUSU :

- E-hizmet ve e-hususi işlemleri öncelikle kendi kurumları üzerinde başvuru yaparak Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile talimat gelmesi üzerine müracaatları kabul edilmektedir. Bunun dışında bahsekonu pasaportlara sahip emekli ve kurumundan ayrılmışların işlemleri, nüfus, cüzdanı, pasaport, 2 adet biyometrik fotoğraf ve hususi pasaport hak sahibinin kadro derecesini gösterir belge ile şahsen başvuru yapmaları gereklidir.Bu durumda olanların başvuruları alınarak İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğüne gönderilmekte, Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile oradan gelecek cevaba göre mürcaatları alınabilmektedir.
- Hususi pasaportlara hak sahiplerinin çocukları bu haktan 18 yaşına kadar faydalanabilmektedir. Öğrenim gördüğünü belgelemesi durumunda ise 25 yaşına kadar yararlanabilmektedir.
- Emekli veya görevinden ayrılmış olupta yurdışında ikamet eden Hususi pasaport sahibi olanların yeni doğan çocukları için, öncelikle doğum kayıt işlemlerinin Başkonsolosluğumuzda yapılması ve nüfusa tescilinden sonra nüfus cüzdanı düzenlendikten sonra müracaatları alınabilmektir.

KAYIP PASAPORT İŞLEMLERİ

-Kayıp pasaport başvurusu yapan vatandaşlarımızı öncelikle Başkonsolosluğumzda düzenlenen fotoğraflı belge ile bağlı bulunduğu yabancılar dairesine gönderilmektedir. Bahse konu belge yabancılar dairesince doldurulduktan sonra başvuru sahibinin şahsen gelmesi ile. nüfus cüzdanı ve iki adet fotoğraf ile kayıp başvurusu alınarak kişinin bağlı bulunduğu il emniyet müdürlüğüne gönderilmektedir. İl Emniyet Müdürlüklerine gönderilen kayıp başvuruları yaklaşık 4-5 hafta sürmektedir. Cevap alındıktan sonra kayıp başvuru sahibi nüfus cüzdanı, 2 adet fotoğraf ve pasaport harç bedeli ile gelmesi için Başkonsolosluğa davet edilir.

GEÇİCİ PASAPORT İŞLEMİ
- Geçici pasaport acil durumlarda yalnız Türkiye’ye gidişi teminen düzenlenmektedir. Geçici pasaport için 2 adet fotoğraf ve nüfus cüzdanı ile şahsen başvuru yapılması gereklidir. Geçici pasaport harçsızdır.

MAVİ KART İŞLEMİ
- Türk Vatandaşlığından izinle çıkanlara düzenlenen kart olup, Alman kimliği ve 2 adet fotoğraf ile şahsen başvuru yapılması gereklidir. Mavi Kart harcı 3.- Euro’dur.

TÜRKİYE’YE GİRİŞ ÇIKIŞLARI GÖSTERİR BELGE DÜZENLEMESİ
- Vatandaşımız talep ettiğinde KPS kayıtlarımızda mevcut Türkiye’ye giriş-çıkışlarını gösterir belge düzenlenebilmektedir.Bu belge şahsen başvuru halinde verilmekte olup, harç bedeli 15.- Euro’dur.
PASAPORT HARÇ BEDELLERİ (2014 yılı için)

6 Aylık e-pasaport harç bedeli 66.- Euro
1 Yıllık e-pasaport harç bedeli 82.-Euro
2 Yıllık e-pasaport harç bedeli 115.- Euro
3 Yıllık e-pasaport harç bedeli 150.- Euro
4/10 Yıllık e-pasaport harç bedeli 198.-Euro

VATANDAŞLIK

ALMANYA’DA TÜRK VATANDAŞI OLARAK İKAMET EDİP ALMANYA VATANDAŞLIĞINA GEÇMEK İSTENEYENLER:

TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER

- Alman vatandaşlığına kabul teminat belgesi (Einbürgerungszusicherung’nun aslı ve iki adet fotokopisi) Bu belgenin en az altı ay geçerliliğinin olması gerekir.
- Pasaport
- Nüfus Cüzdanı (T.C. Kimlik numaralı ve resimli)
- 15.-Euro
- (Bu durumda olan 19 yaşını doldurmuş erkek vatandaşların askerlik ertelemelerini yaptırmış olması gerekir.)

ALMAN VATANDAŞLIĞINI ÖNCEDEN (İZİNSİZ OLARAK) KAZANMIŞ OLANLAR (18 YAŞINI DOLDURMUŞ OLAN)

Alman vatandaşlığını kazanıp Türk vatandaşlığından çıkma başvurusu için gerekli belgeler:

1- Nüfus cüzdanı (T.C. kimlik numaralı ve resimli)
2- Pasaport (Mevcut ise)
3- Alman vatandaşlık belgesinin aslı ve iki adet fotokopisi (Einbürgerungsurkunde)
4- İşlem harcı bir kişi için 15.- Euro
- (Bu durumda olan 19 yaşını doldurmuş erkek vatandaşların askerlik ertelemelerini yaptırmış olması gerekir. Ancak bu durumda olanların askerlik ertelemesini yaptırabilmesi için önce Alman vatandaşlıklarını nüfus kütüğüne tescil ettirmeleri gerekmektedir. )
- Ancak Opsiyonlu olarak Almanya vatandaşlğı verilen (18 – 23 yaş arasında olanlar) ve her hangi vatandaşlığından birini seçmek zorunda olanların mutlaka opsiyon süresini doldurmadan önce (6 ay önce) başvurmaları gerekmektedir.

DOĞUMLA ALMAN VATANDAŞLIĞINI KAZANANLAR İLE İLGİLİ (Anne ve babadan birisinin Alman kökenli olanlar) TÜRK VATANDAŞLIĞINDAN ÇIKMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER . (18 YAŞINI DOLDURMUŞ OLAN)

- Nüfus Cüzdanı (T.C. Kimlik numaralı ve resimli) ve iki adet fotokopisi
- Alman kimliği ve iki adet fotokopisi
- Uluslararası Doğum Belgesinin aslı (Internationalegeburtsurkunde) ve iki adet fotokopisi (Standesamt’dan alınır)
- Askerlik erteleme belgesi (Askerlik şubesinden onaylı)
- İşlem harcı: 15.-Euro
- (Bu durumda olan 19 yaşını doldurmuş erkek vatandaşların askerlik ertelemelerini yaptırmış olması gerekir. Ancak bu durumda olanların askerlik ertelemesini yaptırabilmesi için önce Alman vatandaşlıklarını nüfus kütüğüne tescil ettirmeleri gerekmektedir.)

Not :Reşit olmayan çocuklarınızın kendiniz ile birlikte işlem görülmesini talep etmeniz halinde, çocuklarınıza ait yukarıda belirtilen belgeleri de beraberinizde getirmeniz gerekmektedir. Refakattaki çocukların gelmesine gerek yoktur.

ÇOK ÖNEMLİ: Türk vatandaşlığına girmek isteyen babanın 18 yaşından küçük olan çocukları soybağına bağlı olarak otomatikman Türk vatandaşlığına alınırlar.

İşlem için; Noter tasdiki Başkonsolosluğumuzda yapılmakta olup, Noter ve Vatandaşlık Servisleri için ayrı ayrı sıra numarası alınması gerekmektedir.
Çalışma Saatleri : 8.30. -12.30

EVLİLİK YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞINA ALINMA
İÇİN GEREKLİ BELGELER:
----------------------------------------------------------------------------------
1- Yabancı Ülke kimliğinin Türkçe çevirisi
2- İyi hal belgesi (Führungzeugnis) ve Türkçe çevirisi
3- Evlenme cüzdanının (Almanca ise Türkçe çevirisi)
4- Alman Nüfus dairesinden (Meldeamt) alınacak olan (Aufenthaltsbescheingung) (her iki eş için ayrı yarı ) ve Türkçe çevirisi
5- Varsa çocuklarının kaydı (Türkçe çevirisi)
6- İkamet ve Oturma izni Türkçe çevirisi
7- 4 adet fotoğraf
8- Başka ülke vatandaşlığına geçmesi için izin belgesi ( vatandaşlığına sahip olduğu ülke Makamlarından) ve Türkçe çevirisi
9- İş belgesi, işsizlik kazanç belgesi ya da emeklilik kazanç belgesi ve Türkçe çevirisi.

Türkiye‘de ikamet eden akraba olmayan iki şahıs ad soyad ve açık adresi gerekmektedir.

Almanca belgelerin çevirilerinin Noter Servisinden tasdiki gereklidir.

İşlem için gelindiğinde; Noter ve Vatandaşlık Servisleri için ayrı sıra numarası alınarak öncelikle tercümesi yapılmış evrakların tasdik işleminin yapılması daha sonra Vatandaşlık servisine başvurulması gerekmektedir.

Not: Vatandaşlık Servisinde mülakat ve işlem için öğleden sonrası için randevu verilmektedir.
İşlemlerin harç tutarı ile ilgili bilgi ilgili servislerden öğrenilmesi gerekmektedir.


MAVİ KARTLILARIN NÜFUS KAYITLARI:

5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunun’a göre Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve bunların 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesinde belirtilen altsoyları, Genel Müdürlükçe elektronik ortamda tutulan Mavi Kartlılar Kütüğüne kaydedilir. Bu Kütüğe kaydedilenler, her türlü nüfus olaylarını (Evlenme, boşanma doğum, isim değişikliği gibi) yurt içinde nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere beyan etmekle yükümlüdürler.


EVLİLİK BİLDİRİMİ:

Türk vatandaşı ile Türkiye’de yapılan evliliğin Mavi Kartlılar Kütüğüne kayıt edilebilmesi için yapılan başvuruda; Uluslararası Aile Cüzdanı aslı ve ilgili sayfaların onaylı tasdikli bir örneği, Alman kimliği ve eşine ait kimlik bilgileri.
Evlenme Alman makamlarında gerçekleşmiş ise Uluslararası Evlenme Belgesinin (İnternationale Heiratsurkunde) aslı. Alman kimliği ve eşine ait kimlik bilgileri.


BOŞANMA BİLDİRİMİ:

Boşanma Alman mahkemesinde kesinleşmiş ise kararın Alman mahkemesinden Apostil şerhi onaylı Türkçe çevirisi ve Başkonsoloslukça tasdiki gerekmektedir. Ayrıca 27/11/2007 tarihli ve 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun hükümleri uyarınca tanınması veya tenfizi istenmez.
Yabancı mahkeme kararının Türk mahkemelerinde tanınma ve tenfizi yapılmış ise aslının veya tasdikli onaylı bir örneğinin ibrazı halinde ayrıca bir tasdiki gerekmez.
Başvru için ayrıca Alman kimliği eşine ait kimlik bilgileri.

ÇOCUK DOĞUM BİLDİRİMİ:

Anne ve babanın Türk vatandaşlığından izinle çıktıktan sonra doğan çocukların mavi kartlılar kütüğüne kaydı için çocuğa ait Uluslararası Doğum Belgesinin (İnternationale Geburtsurkunde) aslı, çocuğun Alman kimliğinin tasdikli Türkçe tercümesi ve bildirimde bulunacak anne veya babanın Alman kimlikleri.

İSİM VE CİNSİYET DEĞİŞİKLİĞİ BİLDİRİMİ:

İsim veya cinsiyet değişikliğinin mavi kartlılar kütüğüne kaydı için buna dair Alman mahkeme kararının Türk mahkemelerinde tanınması ve tenfizi gerekmektedir. Ayrıca değişikliğe dair belgenin Apostil şerhi alındıktan sonra Türkçe çevirisi, Alman kimliğinin tercümesi ve Başkonsoloslukça onaylanması gerekmektedir.

MAVİ KART:
1- 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesinin amacı nedir?
5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 inci maddesi uyarınca Türk vatandaşlığından çıkma izni isteyen vatandaşlarımız bulundukları ve çalıştıkları ülkelerde daha iyi yaşam şartlarına kavuşmak, ekonomik, sosyal ve siyasal haklardan yararlanmak amacı ile başka bir devlet vatandaşlığına geçmek istemektedirler. Türk vatandaşlığından çıkma izni alan kişilerin nüfus kütüklerindeki kayıtları kapatılmakta ve yabancı muamelesine tabi tutulmakta, dolayısı ile ancak Türk kanunlarının yabancılara tanıdığı haklardan yararlanabilmekte idiler. Bu nedenle de vatandaşlarımız Türkiye’de kazanmış oldukları müktesep haklarını yitirmekteydiler. İşte, 29/05/2009 tarihinde yürürlüğe giren ve 6304 sayılı Kanunla değiştirilen 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ile yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızdan 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince yararlanacak olanlar ve yararlanacakları hakların kapsamı genişletilmiştir.
2- Mavi Kart nedir?
Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve bunların 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen altsoylarına verilen ve söz konusu maddede belirtilen haklardan faydalanabileceklerini gösteren resmi belgedir.
3- Mavi Kartlılar Kütüğü nedir?
Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve bunların 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen altsoylarının kayıtlarının elektronik ortamda tutulduğu kütüktür.
4- Kimler Mavi Kartlılar Kütüğüne kayıt olabilir?
Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen altsoyları kayıt olabilirler.
5- Mavi Kartlılar Kütüğüne kaydolunca kimlik numaram değişir mi?
MERNİS veri tabanında kayıtlı doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişilerin kayıtları Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası değiştirilmeksizin Mavi Kartlılar Kütüğüne taşınmaktadır.
Mavi Kartlılar Kütüğünde kayıtlı kişinin Türk vatandaşı olmayan 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen altsoyları, başvurmaları halinde Mavi Kartlılar Kütüğüne kaydedilir ve bu kişilere yabancılar kimlik numarası verilir.
6- Mavi Kartlılar Kütüğünde kayıtlı kişilere tanınan haklar nelerdir?
* Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen altsoyları, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen istisnalar dışında Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam ederler. Millî güvenliğe ve kamu düzenine ilişkin hükümler saklıdır.
* Mavi Kartlılar Kütüğünde kayıtlı kişilerin, seçme ve seçilme, muafen araç veya ev eşyası ithal etme hakları ile askerlik hizmetini yapma yükümlülüğü yoktur. Bu kişilerin sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı olup bu hakların kullanımında ilgili kanunlardaki hükümlere tabidirler.
* Mavi Kartlılar Kütüğünde kayıtlı kişiler, bir kadroya dayalı ve kamu hukuku rejimine tabi olarak asli ve sürekli kamu hizmeti görevlerinde bulunamazlar. Ancak kamu kurum ve kuruluşlarında işçi, geçici veya sözleşmeli personel olarak çalıştırılabilirler.
7- Mavi Kart’tan kimler yararlanmaktadır?
Mavi Kartlılar Kütüğünde kayıtlı kişiler, Mavi Kart’ın sağladığı haklardan yararlanabilmektedir.


8- Mavi Kart’tan kimler yararlanamaz?
5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamına girmeyenlere söz konusu belge verilmez ve böyle bir belgeden yararlanamazlar.
9- Mavi Kart nasıl talep edilir?
Mavi Kart talebine ilişkin dilekçe ekinde 2 adet fotoğrafla birlikte, yabancı ülke makamlarınca verilmiş olan kimlik belgesi ya da pasaport ibraz edilmek suretiyle müracaat edilir. Bunun dışında herhangi bir belge talep edilmez.
10- Mavi Kart hangi makamlarca verilmektedir?
Kişilerin bizzat kendilerinin talebi halinde verilmektedir. Bu belgeyi, uyruğunu taşıdıkları diğer ülke makamlarınca düzenlenmiş kimlik kartı veya pasaport ile başvurulduğunda yurt içinde ilçe nüfus müdürlükleri, yurt dışında ise dış temsilcilikler vermeye yetkilidirler.
11- Mavi Kart karşılığında herhangi bir ücret ödenmesi gerekir mi?
Mavi Kart, 21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu kapsamında yer aldığından her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen değerli kağıtlar bedeli talep edilir.
12- Mavi Kart’ın hangi hallerde değiştirilmesi mümkündür?
Mavi kart; doğum, yeni kayıt, yenileme, değiştirme veya kayıp nedeniyle 9 uncu maddeye göre, 10 uncu madde de belirtilen müracaat makamlarınca düzenlenmesi mümkündür.
13- Mavi kartımdaki kimlik bilgilerimde (ad, soyad, doğum tarihi, vb.) değişiklik oldu, buna ilişkin düzeltme nasıl yapılabilir?
Mavi Kartlılar Kütüğünde kayıtlı kişilerin kişisel durumlarına ilişkin olarak nüfus müdürlüklerine ya da dış temsilciliklere intikal eden her türlü form, tutanak, yazı, evrak ve belgelerin Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 167 nci maddesine göre usulüne göre onaylanmış olması halinde,
Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonunca hazırlanarak uygulamaya konulan sözleşme gereği düzenlenen ve belirli bir formüle sahip, çok dilde düzenlenmiş olan kişi hallerine ilişkin belgeler tasdike yönelik herhangi bir işlem görmeden doğrudan kabul edilerek,
Mavi Kartlılar Kütüğünde kayıtlı kişilerin uyruğu bulunduğu ülke makamlarından almış oldukları karar ve idarî belgeler usulüne göre tasdik edilmiş ve onaylanmış ise, ayrıca 27/11/2007 tarihli ve 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun hükümleri uyarınca tanınması veya tenfizi talep edilmeden işlem yapılır.
14- Nüfus olaylarımda (Evlenme, boşanma, vb.) meydana gelen değişiklikleri beyan etmek zorunda mıyım?
5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 8/A maddesi uyarınca, Mavi Kart Kütüğüne kaydedilenler, her türlü nüfus olaylarını yurt içinde ilçe nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere beyan etmekle yükümlüdürler.
15- Türk vatandaşlığından çıktıktan sonra çocuğum oldu. Çocuğumu Mavi Kartlılar Kütüğüne kaydettirebilir miyim?
Resmî makamlarca verilmiş doğuma ilişkin belgeye dayanılarak bildirimde bulunulması üzerine, Mavi Kartlılar Kütüğünde kayıtlı kişinin çocuğunun kaydı kütüğe işlenir.
Mavi Kartlılar Kütüğüne kayıt olmak isteyen altsoyların, Mavi Kart sahibi üstsoyu ile soy bağını zincirleme olarak belgelendirmesi şarttır.
16- Mavi Kart çocuklar adına düzenlenebilir mi?
Mavi Kartlılar Kütüğünde kayıtlı çocuklar için, ebeveynlerinin müracaatları halinde bu çocukları adına da müstakil bir belge düzenlenmektedir.
17- Herhangi bir kurumdan işlem yaptırabilmem için muhakkak Mavi Kart almam gerekli midir?
5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hakların kullanılmasında Mavi Kartın ibrazı yeterlidir. Kartın ibraz edilememesi durumunda Kimlik Paylaşımı Sistemi aracılığıyla Mavi Kartlılar Kütüğünden alınacak kayıt örneği ve uyruğunda bulunulan devlet makamlarınca verilmiş kimlik bilgilerini gösteren belge ile işlem yapılır. Bu kişilerin kimlik bilgilerinde değişiklik olması durumunda uyruğunda bulunduğu devlet makamından alınmış eski ve yeni kimlik bilgilerini gösteren belgenin usulüne göre tasdik edilmiş Türkçe tercümesi ile birlikte ibrazı zorunludur.
18- Mavi Kart, resmi kurumlarda iş ve işlem yapılırken tek başına kimlik belgesi olarak kullanılabilir mi?
5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesinin 7 nci fıkrası “Bu maddenin sağladığı hakların kullanılmasında Mavi Kartın ibrazı yeterlidir.” hükmü gereğince değerli kağıtlar kapsamındaki yeni Mavi Kart, kimlik belgesi olarak kullanılabilecektir.
19- Mavi Kart’ın herhangi bir geçerlilik süresi var mıdır?
Mavi Kart’ın herhangi bir geçerlilik süresi bulunmamaktadır.
20- Mavi Kart sahibi olmama rağmen, bazı kurumlara gittiğimde nüfus kaydımın kapalı olmasından dolayı işlem yaptıramamaktayım. Bunun sebebi nedir?
Mavi Kartlılar Kütüğünde kayıtlı kişilerin kimlik bilgileri Kimlik Paylaşımı Sistemi (KPS) aracılığıyla diğer kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılmaktadır. Dolayısıyla başvurulan kurum veya kuruluşun KPS servislerindeki yapılandırmasını kontrol etmesi gerekmektedir.
21- Mavi Kart sahibi olmama rağmen bazı kurumlardaki işlemlerimi yaptırmakta güçlük çekmekteyim. Acaba bu sorunu nasıl çözebilirim?
Başbakanlığın 24/03/2005 tarih ve 2005/6 sayılı genelgesinde söz konusu Kanun ile ilgili olarak kurum ve kuruluşlarca yapılacak uygulamalar açıkça belirtilmiştir.
Ayrıca söz konusu Kanunla ilgili olarak uygulamada karşılaşılan sorunlara ilişkin olarak Başbakanlığa bağlı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’na başvurulması gerekmektedir.
22- Mavi Kartlılar Nüfus Kayıt Örneğinin geçerlilik süresi var mıdır?
Mavi Kartlılar Nüfus Kayıt Örneğiningeçerlilik süresi 30 gündür.
23- 18 yaşından büyüklerin Mavi Kartını kimler alabilir?
18 yaşından büyük olanların Mavi Kartı kendilerine veya resmi vekiline verilir.
24- 18 yaşından küçüklerin Mavi Kartını kimler alabilir?
18 yaşından küçüklerin Mavi Kartı ana, baba ya da vasileri ile çocuğu aile kütüklerine tescil ettirmek için bildirimde bulunma yetkisi olan kişiye verilir. Evlilik birliğinin mahkeme kararı ile son bulması halinde; ergin olmayan çocuğa ait Mavi Kartı velayete haiz olan ana veya babaya verilir. Ergin olmayan çocuğun ana, babası yurt dışında veya ölmüş ise mahkeme tarafından vasi tayin edilen kişi çocuğun Mavi Kartını almaya yetkilidir.
25- Mavi Kartı ne kadar sürede değiştirmem gerekiyor?
Üzerinde silinti, kazıntı ve bir düzeltme yapılmayan, taşıdığı bilgilerden tereddüt duyulmayan Mavi Kartların değiştirilmesine gerek yoktur. Ancak kişi Mavi Kartındaki fotoğrafı ile tanınmasına engel teşkil edecek şekilde değişmişse Mavi Kart değiştirilir.
26- Yakınlarımın Mavi Kartını alabilir miyim?
Düzenlenen Mavi Kartın; ergin olanların (18 yaşından büyüklerin) kendilerine veya resmi vekiline, ergin olmayanların ise ana veya baba ya da vasileri ile çocuğu Mavi Kartlılar Kütüğüne tescil ettirmek için bildirimde bulunma yetkisi olan kişiye verilmesi esastır.
27- Mavi Kartımı değiştireceğim, renkli fotokopi fotoğrafım olmaz mı?
Fotokopi veya bilgisayarda çoğaltılan fotoğraflar zamanla niteliklerini kaybettiğinden kabul edilip işleme alınmaz.
28- Mavi Kart bedeli alınmak zorunda mıdır?
Mavi Kart, 210 sayılı Değerli Kâğıtlar Kanunu kapsamında olduğundan değerli kâğıt bedeli olarak Maliye Bakanlığınca 2013 yılında için belirlenen 6 TL Mavi Kart bedeli alınmaktadır.
29- Mavi Karta ödenen bedelin karşılığında makbuz verilir mi?
Mavi Kartın 210 sayılı Değerli Kâğıtlar Kanunu hükümlerine göre mal saymanlıklarından alınıp satılan değerli kâğıt olması ve makbuz yerine geçmesi nedeniyle alınan bedel karşılığında herhangi bir makbuz verilmez.
30- Mavi Kartımı kaybettim. Gazeteye ilan ve emniyet makamlarına bildirim zorunluluğu var mıdır?
Kaybedilen Mavi Kartlar ile ilgili olarak gazeteye ilan vermek ve emniyet makamlarına bildirimde bulunmak kişileri kendi şahsına ait bir işlemdir. Kaybedilen Mavi Kartın yerine yeni Mavi Kart alındığında, kaybedilen Mavi Kart hukuken geçersiz hale gelmektedir.

 

YABANCI MAKAMLARDA EVLENMEK İÇİN TÜRK VATANDAŞI İLE YABANCI VATANDAŞIN EVLENME EHLİYET BELGESİ = EHEFAEHIGKEITSZEUGNIS MÜRACAATI İLİ İLGİLİ BİLGİ FORMU
-- 18 yaşını doldurmuş olması
-- 17 yaşını dolduran ERKEK ve KADIN için Anne ve Baba MUVAFAKATI gerekir
-- 16 yaşını dolduran ERKEK ve KADIN için Mahkeme kararı gerekmektedir
-- İkamet yerinin Başkonsolosluğumuz görev çevresinde olması gerekmektedir
-- İltica konumunda olan vatandaşın dosyası hangi yabancı makamlarda ise bağlı bulunduğu başkonsolosluktan evlenme müracaatı yapılması gerekir
-- Boşanan veya eşinin ölümüyle DUL kalan kadın için söz konusu olan 300 (üç yüz) günlük bekleme süresinin (İDDET MÜDDETİ) kaldırıldığına dair (sona erdiğini gösterir) Türk Mahkeme Kararının bulunması gerekir

TÜRK VATANDAŞI İÇİN GEREKLİ BELGELER
-- Pasaport
-- Nüfus Cüzdanı (Fotoğraflı, tarihi geçerli ve son medeni durumunu gösterir olması gerekir) aslı ve her iki yüzünden de fotokopisi


İKİ TÜRK VATANDAŞININ EVLİLİK MÜRACAATI İLE İLGİLİ BİLGİ FORMU
-- 18 yaşını doldurmuş olması
-- 17 yaşını dolduran ERKEK ve KADIN için Anne ve Baba MUVAFAKATI gerekir
-- 16 yaşını dolduran ERKEK ve KADIN için Mahkeme kararı gerekmektedir
-- İkamet yerinin Başkonsolosluğumuz görev çevresinde olması gerekmektedir
-- İltica konumunda olan vatandaşın dosyası hangi yabancı makamlarda ise bağlı bulunduğu başkonsolosluktan evlenme müracaatı yapılması gerekir
-- Boşanan veya eşinin ölümüyle DUL kalan kadın için söz konusu olan 300 (üç yüz) günlük bekleme süresinin (İDDET MÜDDETİ) kaldırıldığına dair (sona erdiğini gösterir) Türk Mahkeme Kararının bulunması gerekir
GEREKLİ BELGELER
-- Pasaport
-- Nüfus Cüzdanı (Fotoğraflı, tarihi geçerli ve son medeni durumunu gösterir olması gerekir) aslı ve her iki yüzünden de fotokopisi
-- İkamet belgesi (AUFENTHALTSBESCHEİNİGUNG ) Einwohnermeldeamt’tan alınır, belgenin özelliği üzerinde güncel medeni durumu gösterir olması (Bekar,Boşanmış,Evli vs….) gerekir

ASKERLİK TECİL İŞLEMİ İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER :


İLK TECİL:

- GEÇERLİ PASAPORT
- GEÇERLİ OTURMA-ÇALIŞMA İZNİ
- 4 ADET FOTOĞRAF


İKİNCİ VE DAHA SONRAKI TECİL:

- GEÇERLİ PASAPORT
- GEÇERLİ OTURMA-ÇALIŞMA İZNİ


ÇİFT UYRUKLU YÜKÜMLÜLERİN TECİL İŞLEMLERİ:

- GEÇERLİ ALMAN KİMLİĞİ VEYA PASAPORTU
- NÜFUS CÜZDANI
- VATANDAŞLIK BELGESİ (EINBÜRGERUNGSURKUNDE)
- 4 ADET FOTOĞRAF


N O T:

1- TECİL İŞLEMLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE İSTENİLEN BELGELERİN BİRER ADET FOTOKOPİLERİ GEREKMEKTEDİR.
2- ASKERLİK İŞLEMLERİ POSTA HARCI 5.- EURO DUR.

DÖVİZLE ASKERLİK BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER VE BİLGİ FORMU:


-15 Aralık 2011 tarihinde yürürlüğe giren 6252 Sayılı Kanunla değiştirilen, 1111 Sayılı Askerlik Kanunu’nun EK-1’nci maddesine istinaden OTURMA veya ÇALIŞMA iznine sahip olarak İŞÇİ veya İŞVEREN sıfatıyla veya bir MESLEK yada SANATI icra ederek, herhangi bir nedenle yurt içinde geçirilen süreler hariç olmak üzere, toplam en az 3 (üç) yıl (1095 gün) süre ile fiilen Yabancı Ülkelerde çalışmaları ve bu kapsamda ödemelerini tamamlayıncaya kadar Yabancı Ülkelerdeki statülerini muhafaza etmeleri gerekmektedir.

-DÖVİZLE ASKERLİK HİZMETİ KAPSAMINDA ÖDENECEK TOPLAM MİKTAR 6000.- EURO OLUP, TAKSİTLE ÖDEME YAPANLARIN KALAN ÖDEMELERİNİ 38 YAŞINI DOLDURDUKLARI YILIN SONUNA KADAR (DOĞUM YILI + 38 = 31 ARALIK 20….) EN ÇOK ÜÇ EŞİT TAKSİTTE (3 x 1500.- EURO) TAMAMLAMALARI GEREKMEKTEDİR.


BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER :

1- GEÇERLİ PASAPORT VE NÜFUS CÜZDANI (ALMAN VATANDAŞI OLANLARIN KİMLİK KARTLARI)
2- GEÇERLİ OTURMA-ÇALIŞMA İZNİ
3- DÖRT ADET FOTOĞRAF
4- ÇALIŞANLAR İÇİN YENİ TARİHLİ ÇALIŞMA BELGESİ (ARBEITSBESCHEINIGUNG)
5- ÇALIŞMAYALAR İÇİN YENİ TARİHLİ İŞSİZLİK BELGESİ (BEWILLIGUNGSBESCHEID)
6- SERBEST MESLEK SABİHİ-İŞVEREN OLANLAR İÇİN İŞYERİ AÇMA İZNİ (GEWERBESCHEIN)
7- DAHA ÖNCEKİ ÇALIŞMALARIN TESPİT EDİLMESİ İÇİN SİGORTA HİZMET CETVELİ (VERSICHERUNGSVERLAUF) BU BELGE “DEUTSCHE RENTENVERSİCHERUNG” MAKAMINDAN ALINABİLİR.
8- 1500.- EURO İLK TAKSİT (38 YAŞINDAN BÜYÜK YÜKÜMLÜLERİN TAKSİT İMKANI BULUNMAMAKTADIR) ONAYLI MAKBUZU.

HAVALENİN YAPILACAĞI HESAP NUMARALARI :

ALICI : T.C. MERKEZ BANKASI AŞ –ANKARA
MUHABİR BANKA : İŞ BANK GMBH - FRANKFURT ŞUBESİ HESAP NO : 1708970014
BANKA KODU : 50230600

ZİRAAT BANK INT.AG, FRANKFURT ŞUBESİ HESAP NO : 1000910222
BANKA KODU : 51220700

NOT:
- DÖVİZLE ASKERLİK BAŞVURU İŞLEMİ İÇİN YUKARIDAKİ BELGELERİN ASILLARI VE 3’ER ADET FOTOKOPİLERİ GEREKMEKTEDİR.
- HAVALE YAPILIRKEN DEKONTUN İLGİLİ BÖLÜMÜNE KİMLİK BİLGİLERİNİZİ VE T.C. KİMLİK NUMARANIZI DOĞRU YAZMANIZ PARANIZIN MERKEZ BANKASI HESABINA ULAŞMASI İÇİN ÖNEM ARZETMEKTEDİR.


NOTER İŞLEMLERİ

1-NOTER İŞLEMLERİNDE HER TÜRLÜ VEKALETNAMEDE VEKİL TAYİN EDİLEN ŞAHSIN(AVUKATIN) T.C. KİMLİK NOSU BELİRTİLMEK ZORUNDADIR.

2-VEKALETİ VEREN VATANDAŞIN ALMAN UYRUKLU İSE GÜNCEL MAVİ KARTI, TÜRK VATANDAŞLARININ İSE NÜFUS CÜZDANINI İBRAZ ETMESİ ZORUNLUDUR.

3-TAPUYLA İLGİLİ(ALIM-SATIM; KAT İRTİFAKI VE BEZERİ KONULARDA)VEKALETNAMELERDE TAPU BİLGİLERİNİN KAYDEDİLMESİ ZORUNLUDUR(GAYRİMENKULÜN ADRESİ TAPU BİLGİSİ YERİNE GEÇMEZ, MUTLAKA TAPUNUN BİR FOTOKOPİSİ VEYA ELEKTRONİK ORTAMDA İLETİLECEK FOTOĞRAFI ÖRNEK OLARAK TARAFIMIZA SUNULMALIDIR).

4-TAPU; BOŞANMA VE MERKEZ BANKASIYLA İLGİLİ VEKALET İŞLEMLERİNDE MUTLAKA İKİ ADET RESİM GETİRİLMESİ ŞARTTIR.

5-FOTOKOPİ TASDİĞİ, TERCÜME TASDİĞİ, TİCARET ODASI TASDİĞİ GİBİ TASDİK İŞLEMLERİNDE MUTLAKA ASIL BELGENİN BİR FOTOKOPİSİ ARŞİV EDİLMEK ÜZERE TARAFIMIZA SUNULMALIDIR.

6- BOŞANMA İŞLEMLERİNDE MUTLAKA HER İKİ TARAFINDA AYRI AVUKATLARI GÖREVLENDİRMESİ ŞARTTIR.

7-TÜRKİYE’DEN ÖRNEK OLARAK GÖNDERİLEN VEKALETNAMELERİN AYNISININ TALEBİ HALİNDE, ÖRNEK OLARAK GÖNDERİLEN VEKALETNAMENİN WORD BELGESİ OLARAK ELEKTRONİK ORTAMDA, BİR HAFIZA KARTI(USB) YARDIMIYLA VEYA EMAİL YOLUYLA TARAFIMIZA İLETİLMESİ GEREKMEKTEDİR.