مقالات سایت
دسته بندی مقالات
مقالات سایت
دسته بندی مقالات

 کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری

همدست

ورودی نامعتبر

لینک مطالعه راهنمای طرح https://exp-co.com/1460-hamdast.html

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

اگر خودتان مایل بودید میتوانید با وارد نمودن تلفن موبایل یا ثابت یا ایمیل و واتساپ و ... پاسخ خود را به شیوه ای که تمایل دارید دریافت کنید هدف از این طرح ایجاد یک اعتماد دو طرفه با نیت خیر بدون دریافت هیچ هزینه ای ، فقط برای کاهش جرم و آثار آن در جامعه است. میتوانید از طریق ایمیل exprtco@gmail.com نیز سوال خود را طرح نمایید یا در صورتیکه میخواهید پاسخ خود را از طریق تلفن همراه دریافت کنید میتوانید در این بخش شماره تلفن خود را وارد نمایید این موارد بخشی از سوالات افرادی است که بصورت غیر مستقیم قصد رسیدن به پاسخ جهت انجام اعمال مجرمانه دارند جرم اولی عزیز ما به عنوان اولین همدست شما با کوله باری از تجربه آماده راهنمایی شما در جهت پیشگیری از جرم و به تبع آن جلوگیری از محکومیت و اعمال حکم زندان یا اعدام شما هستیم فقط با هدف رشد جامعه و با علم به اینکه اکثر جرائم بدلیل عدم اطلاع مجرم از جنبه جزایی جرم رخ میدهد و شروع حضور در این خطا ، آغاز فرو رفتن در منجلاب جرائم سازمان یافته ، حرفه ای و جنایت است ما به عنوان همدست ، دست مشاوره علمی ، بدون هزینه و با نیت خیرخواهانه به سوی شما دراز کرده ایم تا مبادا مجبور شوید این خدمات را با پرداخت هزینه حق الوکاله وکیل یا حق الزحمه کارشناسی در آن سوی میله ها دریافت نمایید. ما به عنوان وظیفه اجتماعی در قالب زکات علم خود را ملزم به آموزش رایگان و محرمانه تمامی جوانب اعمال مجرمانه به شما میدانیم تا خدای نکرده بدلیل عدم اطلاع سابقه دار نشوید. خلاصه اینکه قیصر عزیز ، تا تو ضامن دار رو تو جیب ساعتی پیداش کنی ما حساب میکنیم چند سال آب خنک بخاطر رفت و اومدش میخوری اونم رایگان تا ببینی اگه میصرفه بگی رتته لینک راهنمای طرح https://exp-co.com/1460-hamdast.html
ورودی نامعتبر

/ / ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

تایید میکنم

No Internet Connection