امور آموزشی

امور آموزشی

اظهارنظر در خصوص تطبیق وضعیت آموزشی با قوانین و مقررات ناظر بر آن
امور اداری و استخدامی

امور اداری و استخدامی

مقررات قانون استخدام کشوری و آئین نامه های آن
مقررات قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 5/3/52 13و آئین نامه های آن ها
مقررات قانون استخدام کشوری شرکتهای دولتی مصوب 5/3 /1352 و آئین نامه های آن و مقررات استخدامی خاص موسسات و شرکتها و سازمانهای دولتی
کلیه مقررات استخدامی حاکم در کشور اعم از دولتی و غیر دولتی و قراردادهای استخدامی و قرارداد کار خاص
امور خبرنگاری و روزنامه نگاری

امور خبرنگاری و روزنامه نگاری

ارزیابی میزان دستمزد کارهای انجام شده توسط خبرنگاران و روزنامه نگاران
امور گمرکی

امور گمرکی

بررسی تشریفات گمرکی واردات کالا
بررسی تشریفات گمرکی صادرات کالا
تعرفه بندی کالا در گمرک
رسیدگی به امور اقلام ممنوعه از لحاظ گمرکی
ترانزیت گمرکی کالا
تعیین میزان مسئولیتهای نگهداری کالا های خسارت دیده در اماکن گمرکی
ایرانگردی و جهانگردی

ایرانگردی و جهانگردی

بررسی و اظهار نظر در امور مربوط به مسافرهای سیاحتی و زیارتی
بررسی و اظهار نظر درخصوص استفاده از اماکن اقامتی
بررسی و اظهار نظر در خصوص استفاده از اماکن پذیرائی
بررسی و اظهار نظر در خصوص موقعیت محلی اماکن اقامتی، پذیرائی و آژانسهای مسافرتی
تعیین حق الامــتیاز و درجه­بندی در امور تخصصی مربوط
ثبت شرکتها، علائم تجاری و اختراعات

ثبت شرکتها، علائم تجاری و اختراعات

تشخیص و رسیدگی صحت جریان تأسیس شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری و امور مرتبط به سهام (و سهم الشرکه )
تشخیص و رسیدگی صحت جریان تشکیل جلـسات هیأت­مدیره
تشخیص و رسیدگی صحت برگزاری امور مرتبط به مجامع عمومی
تشخیص صحت جریان ثبت تصمیمات مجامع عمومی در خصوص تعدیل سرمایه، انحلال و تصفیه شرکتها
تشخیص و رسیدگی جریان مرتبط با ثبت علائم و اختراعات و طرحهای صنعتی
زبانهای خارجی

زبانهای خارجی

امور مربوط به مترجمی زبان انگلیسی
امور مربوط به مترجمی زبان فرانسه
امور مربوط به مترجمی زبان عربی
امور مربوط به مترجمی زبان آلمانی
کتاب و کتابداری

کتاب و کتابداری

ارزیابی و تعیین قیمت کتابهای فارسی
ارزیابی و تعیین قیمت مقالات و نشریات ادواری فارسی
ارزیابی و تعیین قیمت کتب و نشریات آسیب دیده فارسی بر اثر عوامل مختلف
رسیدگی به اختلافات بین امانت دهنده و گیرنده کتب و نشریات فارسی درکتابخانه ها (درامور تخصصی)
ارزیابی و تعیین قیمت کتب و نشریات فارسی و خارجی اعم از سالم و آسیب دیده
رسیدگی به اختلافات مربوط به کپی برداری از متون کتب و نشریات
ارزیابی کمی و کیفی ابزار، وسایل و امکانات کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی و ارائه گزارشات فنی
رسیدگی به مسائل مورد اختلاف بین ناشران، نویسندگان، مترجمان، ویراستاران، صفحه آرایان و تصویرگران کتب و نشریات (شامل تهیه متون، ترجمه، کپی کردن، سرقت ادبی، تقلید سبک، نگارش و ترجمه) بر حسب لزوم و ارجاع
ارزیابی کتب و نشــریات