داروسازی و سم شناسی

داروسازی و سم شناسی

بررسی و ارزیابی مواد اولیه فرآورده های داروئی، بهداشتی، آرایشی
بررسی و ارزیابی اقلام داروئی و آرایشی و بهداشتی
بررسی و اظهارنظر در مورد مواد اعتیادآور و تشخیص مسمومیتهای داروئی
بررسی و ارزیابی فرآورده های بیولوژیک
تعیین حق الامتیاز و پروانه داروخانه ها
رسیدگی به امورفنی و تخصصی داروخانه ها
مواد غذایی و مسمومیت‌های ناشی از آن

مواد غذایی و مسمومیت‌های ناشی از آن

تشخیص و ارزیابی فراورده های گوشتی
تشخیص و ارزیابی شیر و فراورده های آن
تشخیص و ارزیابی فرآورده های غلات ، حبوبات ، خشکبار
تشخیص و ارزیابی فرآورده های سبزیها ، میوه ها و آشامیدنی ها
تشخیص و ارزیابی روغنها ، چربی ها ، چاشنی ها ، ادویه ها و افزودنی ها
تشخیص و ارزیابی شیرین کننده ها و فرآورده های قنادی
بررسی و ارزیابی فرآیند تهیه مواد غذایی
بررسی و ارزیابی الگوهای مصرف و مکمل های غذائی