روش های کاهش و حل وفصل اختلافات ناشی از قراردادها | کارشناس رسمی دادگستری | راه و ساختمان و نقشه برداری

 

 
 

۱: مکتوب کردن قرارداد (بنا بردستور سوره شریفه بقره آیه ۲۸۲)

 

۲: درج تاریخ وموعدی مُعین برای انجام تعهدات

 

۳: مطالعه اسناد ،مدارک وقراردادها با دقت وتامل در مفاد آن قبل از امضاء

 

۴: انتخاب حَکَم وداوَر

 

۵: تعیین کمیته توافقات جهت حل اختلافات در قراردادهای مشارکت درساخت

 

۶:  استفاده از شهود عادل ، معتمد و متخصص

 

۷: تنظیم قرارداد توسط اشخاص دلسوز وصادق

 

۸: تنظیم قراردادهایی شفاف وصریح

 

۹: تنظیم قرارداد باحضور حقوقدانان حاذق ومتخصص قراردادها
۱۰: با انتخاب صحیح وحساب شده اشخاص معامله
۱۱: با تنظیم قراردادهایی براساس حفظ حقوق ومنافع متقابل
۱۲: عدم امضاء قراردادهای یکجانبه
۱۳: عدم استفاده از قراردادهای رایج در آژانس های املاک.

نکته: دلیل این توصیه  به جهت وجود مشکلات بسیار زیاددرآن می باشد. ازطرف دیگر کم کم بایداین باور اشتباه را کنار بگذاریم که قرارداد تیب می تواند مشکلات قراردادها را حل کند بلکه برعکس چنین قراردادهایی که اکنون در جامعه معاملاتی وجود دارد هم چون کارخانه ای برظرفیت مشغول تولید برونده است.

 

سایت:

کارشناس رسمی دادگستری - Official Expert of Justice