مدارک لازم جهت حضور دردفتراسناد رسمی | کارشناس رسمی دادگستری | راه و ساختمان و نقشه برداری

1. همراه داشتن شناسنامه برای متعاملین الزامی می باشد،

 

2. کد ملی وکد پستی

 

3. بنچاق وخلاصه معامله

 

4. کپی مبایعه نامه یا قرارداد (همراه با کد رهگیری)

 

5. گواهی یا مفاصاحساب دارائی ( مشاغل یا درآمد ویا نقل وانتقال)

 

6. گواهی پایانکار جدید یا قدیم (براساس توافق متعاملین )

 

7. مفاصاحساب نوسازی

 

8. مفاصاحساب عوارض مشاغل (برای املاک اداری وتجاری وموقعیت اداری)

 

9. پاسخ استعلام اداره ثبت

 

10. گواهی پایان خدمت یا معافیت از خدمت (برای متولدین 1338 به بعد )

 

11. اصل وکالت نامه همراه گواهی اعتبار (مهر و تائید مجدد دفتر وزارت خارجه برای وکالت های خارجی)

 

12. اصل قیم نامه

 

13. اصل گواهی حصر وراثت

 

14. گواهی پرداخت مالیات بر ارث

 

15. اصل صورتجلسه تفکیکی اداره ثبت (برای املاک نوساز)

 

16. آخرین قبوض برق، گاز ، آب ،(درمورد قطعات تفکیکی اصل یا برابر اصل شده تفکیکی)

 

17. گواهی تسویه حساب شارژ ساختمان (برای ساختمان های سه واحد ویشتر)

 

18. اصل عدم خلاف ساختمان

 

19.مفاصای تأمین اجتماعی

 

20. اصل اسناد ومدارک ملکی

 

21. رأی کمیسیون ماده 12 سازمان زمین شهری

 

22. رأی کمیسیون ماده 5 و7 شورایعالی شهرسازی ومعماری و سازمان پارکها وفضای سبز

 

23. دستورنقشه از شهرداری منطقه

 

24. نامه اداره اوقاف (برای املاک اوقافی عام وخاص)

 

25. رضایت نامه محضری شریک املاک مشمول حق شفعه (مبنی بر عدم اخذ حق شفعه ویا اجازه واگذاری به شریک دراملاک تجاری)

 

26. گواهی پرداخت وتسویه حساب با صاحبان حقوق ارتفاقی وانتفاعی املاک مشمول (حق ریشه وزراعت ، متصرف ، حق سکنی به عمری ویا رقبی و...)

 

27 . اصل پروانه ساخت برای املاک مشارکتی

 

28. اصل تقسیم نامه

 

29. اصل وصیت نامه

 

30. استعلام از اداره منابع طبیعی

 

نکته1 : اخذ استعلامات ضروری درخصوص نقل وانتقال پلاک های ثبتی 116، 117 (فرحزاد وشهرک مخابرات وپونک ) ، 72، 73و74(سعادت آباد ، کوی فراز و املاک اوقافی سعادت آباد ) اصلی شمیران به اداره ثبت شمال غرب تهران انتقال یافت .

 

نکته 2: باید برای اخذ استعلام املاک جهت نقل وانتقال از اداره ثبت اسناد واملاک، پلاک های ثبتی 4410الی4418و4679و 4678 وبرخی از قطعات پلاک های 4476 که محدوده شهرداری منطقه 15 می باشد باید به اداره ثبت اسناد واملاک خاوران امراجعه کرد.

 

سایت:

کارشناس رسمی دادگستری - Official Expert of Justice