جدول شاخص بهاء بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

جداول شاخص محاسبه تاخیر تادیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 

جداول شاخص محاسبه تاخیر تادیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

 

دانلود

شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

مطابق آخرین بروز رسانی در سال 1392

 PDF  شاخص سالانه بهای کالاها و خدمات مصرفی ( شاخص تورم ) 100=1390

PDF  شاخص ماهانه بهای کالاها و خدمات مصرفی ( شاخص تورم ) 100=1390

DOC  شاخص ماهانه بهای کالاها و خدمات مصرفی ( شاخص تورم ) 100=1390

 

شاخص های قیمت
شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی
شاخص قیمت تولید کننده
شاخص قیمت عمده فروشی
شاخص های ماهانه اقتصادی
شاخص قیمت کالاهای صادراتی
شاخص کرایه مسکن اجاری در مناطق شهری

 

محاسبه تاخیر تادیه - کارشناس رسمی دادگستری

central- bank- of-iran-delay-payment-calculate-index-official-expert-of-justice