شرح وظایف کارشناسان رسمی دادگستری بر اساس صلاحیت‌

شرح صلاحیت‌های رشته کارشناسی رسمی دادگستری

 

شرح صلاحیت‌های رشته کارشناسی رسمی دادگستری معادن زیر مجموعه گروه 1 (منابع آب و معادن)

 

·         اکتشاف معادن

·         کارشناسی و ارائه گزارش ارزیابی نوع بهره برداری از معادن روباز

·         کارشناسی و ارائه گزارش ارزیابی نوع بهره برداری از معادن زیرزمینی

·         کانه آرائی و فرآوری مواد معدنی

·         کارشناسی بررسی ارزیابی کیفی فنی و اقتصادی و ارزیابی معادن و کارپذیری ذخائر معدنی و تعیین و برآورد خسارات در معادن

·         تعیین اجاره بها و اجرت المثل و خسارت و حق الامتیاز در امور تخصصی مربوط

·         کارشناسی بررسی و ارائه گزارش رسیدگی به اختلاف بین کارفرمایان، مشاوران و پیمانکاران در امور تخصصی

 

شرح صلاحیت‌های رشته کارشناسی رسمی دادگستری مواد سرامیک کامپوزیت زیر مجموعه گروه 1 (منابع آب و معادن)

 

·          کارشناسی ارزیابی تعیین قیمت انواع سرامیک‌های ساختمانی

·          کارشناسی ارزیابی تعیین قیمت قطعات چینی و سفید آلات

·          کارشناسی ارزیابی تعیین قیمت محصولات سیمان، گچ و مواد سرامیكی مستعد گیرش

·          کارشناسی ارزیابی تعیین قیمت مواد نسوز

·          کارشناسی ارزیابی تعیین قیمت مواد و قطعات سرامیكی پیشرفته و نانو

·         کارشناسی بررسی و ارائه گزارش رسیدگی به اختلاف كارفرمایان و مشاوران و پیمانكاران در امور تخصصی مربوط

·          کارشناسی ارزیابی تعیین قیمت تولید مواد کمپوزیت و مصنوعات آن

 

شرح صلاحیت‌های رشته کارشناسی رسمی دادگستری مواد فلزات زیر مجموعه گروه 1 (منابع آب و معادن)

 

·          کارشناسی بررسی و تعیین نوع و کیفیت فلزات آهنی و فرآوری مربوط

·          کارشناسی بررسی و تعیین نوع و کیفیت فرآوری فلزات غیرآهنی و فرآوری مربوط

·          کارشناسی بررسی و تعیین نوع و کیفیت فلزات کمیاب و گرانبها و فرآوری مربوط

·         ارائه گزارش کارشناسی ارزیابی تعیین قیمت انواع قطعات ریخته‌‌گری فلزی و قالبها

·         ارائه گزارش کارشناسی ارزیابی تعیین قیمت انواع قطعات آهنگری و نورد

·          کارشناسی ارزیابی تعیین قیمت روشهای عملیات حرارتی و پوشش‌‌دهی و فرم‌‌دهی فلزات

·          کارشناسی ارزیابی تعیین قیمت تولید مواد فلزی ، متالورژی، مربوط به جوشكاری و لحیم كاری

·         کارشناسی شناخت کاربرد متالورژی پودر و ایمپلنت

·         کارشناسی شناخت کاربرد وارزیابی استحصال فروآلیاژ، آمیژانها و افزودنی‌‌ها‌

·          کارشناسی ارزیابی تعیین قیمت انواع خسارت‌‌ها به فلزات و خوردگی فلزات

·          کارشناسی ارزیابی تعیین قیمت نانو ماتریال پایه فلز، و انواع ماتریال‌های فلزی ترکیبی

·         کارشناسی بررسی و ارائه گزارش رسیدگی به اختلاف كارفرمایان و پیمانكاران مشاوران در امور تخصصی مربوط

 

شرح صلاحیت‌های رشته کارشناسی رسمی دادگستری مهندسی آب زیر مجموعه گروه 1 (منابع آب و معادن)

 

·         کارشناسی بررسی ارزیابی کیفی حقا به‌‌ها‌ و اجرت المثل منابع آب اعم از سطحی یا زیرزمینی در رابطه با انهار، چشمه‌‌ها‌ وچاه‌ها

·         تعیین ارقام و مقادیر آب بهاء بر اساس ارزش و اعتبار محلی آب و نوع تولید و مصرف

·         کارشناسی بررسی ارزیابی کیفی موقعیت عمومی منابع آب اعم از سطحی، زیر زمینی و فاضلاب‌ها شامل «چاه، چشمه، قنات، پساب و فاضلاب»

·         ارزیابی منابع طبیعی آب و فاضلاب

·         کارشناسی بررسی ارزیابی کیفی شبکه‌های آبیاری تحت فشار یا سنتی و خطوط انتقال آب در شبکه‌های مذکور تا حد اول مزرعه

·         علت یابی پیامدهای حادث بر منابع آب و فاضلاب و تبعات آن

·         کارشناسی شناخت کاربرد علل نشست و نفوذ آب و فاضلاب و فرآیند آن

·         کارشناسی بررسی ارزیابی کیفی چگونگی آلودگی آبها به لحاظ کارشناسی شناخت کاربرد و تعیین بار آلایش و تأثیر سوء آن بر صلاحیت مصرف و محیط زیست

·         کارشناسی شناخت کاربرد و تعیین قدمت آثار آب در اراضی

·         کارشناسی بررسی و ارائه گزارش رسیدگی به اختلاف کارفرمایان، مهندسین مشاور و پیمانکاران در امور تخصصی صلاحیت‌های مربوط

·         علت یابی حوادث ناشی از عملکرد آب و خاک از جمله سیل زدگی ،ریزش و رانش سنگ و خاک ، نشست و لغزش زمین یا گسلش و بریدگی لایه‌‌ها‌ و پدیده‌های آب شکستگی و آب بردگی

·         کارشناسی شناخت کاربرد بستر و حریم در جایگاه قرضه گیری و برداشت از مخازن و ذخایر شن و ماسه و رس

·         تعیین اثرات ناشی از احداث سد و سازه آبی یا تونل و گالریهای آبرسان و پیامدهای حاصل از آن بر منابع آب

·         کارشناسی بررسی ارزیابی کیفی مطالعات اجرائی در عملیات ژئوفیزیک، ژئوشیمی، ژئوتکنیک، حفاری وچاه پیمائی، ویدئومتری و ردیابی در ارتباط با مهندسی آب

 

شرح صلاحیت‌های رشته کارشناسی رسمی دادگستری آثارهنری و اشیاء نفیسه زیر مجموعه گروه 2 (ارزشیابی اموال منقول)

 

·          کارشناسی ارزیابی تعیین قیمت آثار هنری ترسیمی نفیس (به استثنای طرح‌‌های گرافیکی و تبلیغاتی غیر حرفه‌‌ایی، آماتوری)

·          کارشناسی ارزیابی تعیین قیمت آثار هنری حجمی نفیس (به استثنای آثار هنری صنعتی و مبلمان شهری)

·          کارشناسی ارزیابی تعیین قیمت آثار هنری و نفیس مکتوب و انواع چاپ‌‌های دستی، با تولید محدود (با امضای هنرمند)، (به استثنای لیتوگرافی‌‌ها‌ و طرح‌های گرافیکی)

·          کارشناسی ارزیابی تعیین قیمت آثار دست‌‌ساز هنری و فرهنگی نفیس با تولید محدود (به استثنای آثار گرافیکی معاصر)

·         کارشناسی بررسی و ارائه گزارش رسیدگی به اختلاف پیمانکاران و قراردادها با موضوعیت آثار هنری و نفیس

 

شرح صلاحیت‌های رشته کارشناسی رسمی دادگستری اشیاء عتیقه و احجار کریمه و کتب خطی زیر مجموعه گروه 2 (ارزشیابی اموال منقول)

 

·         کارشناسی شناخت کاربرد و ارزشیابی اشیاء عتیقه

·         کارشناسی شناخت کاربرد و ارزشیابی انواع ظروف عتیقه (نفیس و تزئینی)

·          کارشناسی ارزیابی تعیین قیمت احجار کریمه، تندیس (پیکره) و سنگ نوشته‌‌های عتیقه یا کریمه.

·         کارشناسی شناخت کاربرد، ارزیابی، تعیین اصالت و قدمت آثار فرهنگی، تاریخی، هنری عتیقه

·          کارشناسی ارزیابی تعیین قیمت مکتوبات عتیقه و انواع جلدها

·          کارشناسی ارزیابی تعیین قیمت نقاشی‌‌های آنتیک عتیقه

·          کارشناسی ارزیابی تعیین قیمت انواع زیورآلات و دست‌‌سازهای زینتی عتیقه

·         کارشناسی بررسی و ارائه گزارش رسیدگی به اختلاف کارفرمایان و پیمانکاران در امور تخصصی مربوط

 

شرح صلاحیت‌های رشته کارشناسی رسمی دادگستری ساعت و جواهرات (طلا و جواهر، نقره، ساعت) زیر مجموعه گروه 2 (ارزشیابی اموال منقول)

 

·         شناخت و ارزیابی طلای بدون نگین و شمش و آب شده

·         شناخت و ارزیابی انواع جواهرات معمولی

·         شناخت و ارزیابی انواع جواهرات گرانبها

·         شناخت و ارزیابی انواع جواهرات قدیمی و قطعات هنری و ساعت‌های طلا و جواهرنشان

·         شناخت و ارزیابی ظروف و زیور آلات نقره و نقره خام

·         شناخت و ارزیابی انواع نقره جدید و یا قدیم و کارهای هنری

·         شناخت و ارزیابی انواع ساعت‌‌ها‌ ی معمولی غیر طلا

·         شناخت و ارزیابی انواع ساعت‌‌ها‌ ی گرانبها غیر طلا

 

شرح صلاحیت‌های رشته کارشناسی رسمی دادگستری فرش زیر مجموعه گروه 2 (ارزشیابی اموال منقول)

 

·         شناخت و ارزیابی گلیم و فرش دست بافت

·         شناخت و ارزیابی خسارت ناشی از آب‌‌دیدگی و تخریب فرش دست‌‌باف

·         شناخت و ارزیابی خسارت وارده به فرش‌‌های دست‌‌باف بیمه شده در حین حمل

·         ارزیابی و برآورد قیمت فرش‌‌های دست‌‌باف که قابل رؤیت نیستند

·         شناخت و ارزیابی قیمت خریداری و اظهار نامه‌‌های گمرکی فرش‌‌های دست‌‌باف صادراتی

·         شناخت و ارزیابی فرش‌‌های هنری، موزه‌‌ای و قدیمی

·         رسیدگی به دعاوی مختلف بین سفارش گیرنده و سفارش دهنده فرش

 

شرح صلاحیت‌های رشته کارشناسی رسمی دادگستری لوازم خانگی و اداری زیر مجموعه گروه 2 (ارزشیابی اموال منقول)

 

·         ارزیابی لوازم خانگی

·         ارزیابی لوازم اداری

·         تعیین اجرت المثل لوازم خانگی و اداری

·         تعیین اجرت المثل جهیزیه

·         تحریر ترکه و تقسیم سهم الارث لوازم خانگی و اداری

·         تعیین میزان خسارت در لوازم خانگی و اداری

 

شرح صلاحیت‌های رشته کارشناسی رسمی دادگستری پزشکی زیر مجموعه گروه 3 (امور پزشکی و غذایی)

 

شرح صلاحیت‌های رشته کارشناسی رسمی دادگستری داروسازی و سم شناسی زیر مجموعه گروه 3 (امور پزشکی و غذایی)

 

·         بررسی و ارزیابی مواد اولیه فرآورده‌های داروئی، بهداشتی، آرایشی

·         بررسی و ارزیابی اقلام داروئی و آرایشی و بهداشتی

·         بررسی و اظهارنظر در مورد مواد اعتیادآور و کارشناسی شناخت کاربرد مسمومیتهای داروئی

·         بررسی و ارزیابی فرآورده‌های بیولوژیک

·         تعیین حق الامتیاز و پروانه داروخانه‌‌ها‌

·         رسیدگی به امور فنی و تخصصی داروخانه‌‌ها‌

 

شرح صلاحیت‌های رشته کارشناسی رسمی دادگستری مواد غذائی و مسمومیتهای ناشی از آن زیر مجموعه گروه 3 (امور پزشکی و غذایی)

 

·          کارشناسی ارزیابی تعیین قیمت فراورده‌های گوشتی

·          کارشناسی ارزیابی تعیین قیمت شیر و فراورده‌های آن

·          کارشناسی ارزیابی تعیین قیمت فرآورده‌های غلات ، حبوبات ، خشکبار

·          کارشناسی ارزیابی تعیین قیمت فرآورده‌های سبزیها ، میوه‌‌ها‌ و آشامیدنی‌‌ها‌

·          کارشناسی ارزیابی تعیین قیمت روغنها ، چربی‌‌ها‌ ، چاشنی‌‌ها‌ ، ادویه‌‌ها‌ و افزودنی‌‌ها‌

·          کارشناسی ارزیابی تعیین قیمت شیرین کننده‌‌ها‌ و فرآورده‌های قنادی

·         بررسی و ارزیابی فرآیند تهیه مواد غذایی

·         بررسی و ارزیابی الگوهای مصرف و مکمل‌های غذائی

 

شرح صلاحیت‌های رشته کارشناسی رسمی دادگستری آمار زیر مجموعه گروه 4 (امور مالی)

 

·         آمار موضوعی

·         آمار توجیهی

·         تحلیل گری

·         تفسیرگری

·         کاربردی

 

شرح صلاحیت‌های رشته کارشناسی رسمی دادگستری امور بازرگانی زیر مجموعه گروه 4 (امور مالی)

 

·         کارشناسی بررسی و ارائه گزارش رسیدگی به اختلاف نظر در برداشت از مفهوم مفاد قراردادهای بازرگانی خرید و فروش کالا و خدمات داخلی

·         کارشناسی بررسی و ارائه گزارش رسیدگی به اختلاف نظر در برداشت از مفهوم مفاد قراردادهای بازرگانی صادرات و واردات

·         کارشناسی بررسی و ارائه گزارش رسیدگی به اختلاف نظر در برداشت از مفهوم مفاد قراردادهای بازرگانی خرید و فروش کالا و خدمات بین‌المللی

·         کارشناسی بررسی و ارائه گزارش رسیدگی به اختلاف ناشی از نحوه عملکرد شرکتهای بازرسی کالا و شرکتهای خدماتی در قراردادهای داخلی و خارجی

·         کارشناسی بررسی و ارائه گزارش رسیدگی به اختلافات بازرگانی و تجاری مربوط به قراردادهای : بیع متقابل (buy back) فایننس (finance) ساخت ، کارشناسی و ارائه گزارش ارزیابی نوع بهره برداری از ، و انتقال مهندسی تدارکات و اجرا ، کلید در دست و نظایر آنها

 

شرح صلاحیت‌های رشته کارشناسی رسمی دادگستری تعیین نفقه زیر مجموعه گروه 4 (امور مالی)

 

·         تعیین نفقه زوجه و اقارب

·         تعیین مهرالمثل و مهر المتعه

·         تعیین اجرت ‌المثل زوجه

·         تعیین ارش‌ البکاره

 

شرح صلاحیت‌های رشته کارشناسی رسمی دادگستری حسابداری و حسابرسی زیر مجموعه گروه 4 (امور مالی)

 

·         رسیدگی و حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی و حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی

·         حسابداری و حسابرسی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، از جمله بنیادها، شهرداری‌ها و سایر موسسات عام المنفعه

·         حسابداری و حسابرسی وزارتخانه‌‌ها‌، سازمانها و موسسات دولتی و طرحهای عمرانی

·         حسابداری و حسابرسی امور تولیدی و صنعتی

·         حسابرسی امور مالیاتی

·         حسابرسی بانکها، بیمه‌‌ها‌ و موسسات اعتباری

·         حسابرسی امور بورس

·         ارزیابی سهام و سهم الشرکه شرکتهای خدماتی و بازرگانی

·         ارزیابی سهام و سهم الشرکه شرکتهای تولیدی و صنعتی

·         ارزیابی سهام و سهم الشرکه بانکها، بیمه‌‌ها‌ و موسسات اعتباری

 

شرح صلاحیت‌های رشته کارشناسی رسمی دادگستری بیمه زیر مجموعه گروه 4 (امور مالی)

 

·         بیمه آتش سوزی و خطرات تبعی

·         بیمه‌های باربری

·         بیمه‌های اتومبیل

·         بیمه‌های مهندسی، کشتی، هواپیما

·         بیمه‌های مسوولیت‌های حرف مختلف

·         بیمه‌های عمر و حوادث و درمان

 

شرح صلاحیت‌های رشته کارشناسی رسمی دادگستری امور سرمایه گذاری پولی و اعتباری زیر مجموعه گروه 4 (امور مالی)

 

·         کارشناسی بررسی ارزیابی کیفی اختلاف ناشی از ارائه خدمات بانکها و موسسات اعتباری

·         کارشناسی بررسی ارزیابی کیفی صحت تخصیص منابع سپرده‌های قرض الحسنه و تسهیلات و جایزه حساب‌های مذکور

·         کارشناسی بررسی ارزیابی کیفی عملکرد قراردادهای اعتباری و تجهیز منابع و تطبیق با عقود اسلامی و تخصیص آن

·         کارشناسی بررسی ارزیابی کیفی رعایت نسبت‌های لازم الرعایه در بانکها و موسسات اعتباری

·         کارشناسی بررسی ارزیابی کیفی مدیریت ریسک و رتبه سنجی متقاضیان تسهیلات

·         برسی مراحل صدور اوراق در بورس و کارشناسی بررسی و ارائه گزارش رسیدگی به اختلافات ناشی از تصمیمات مدیریت بورس

·         کارشناسی بررسی ارزیابی کیفی عملکرد صندوق‌های سرمایه گذاری و صحت انجام معاملات در بورس‌های مختلف

·         کارشناسی بررسی ارزیابی کیفی انجام تعهدات و اختلافات بین عوامل بورس

·         کارشناسی بررسی ارزیابی کیفی صحت محاسبه سود قطعی و حق الوکاله سپرده‌های سرمایه گذاری

 

 

شرح صلاحیت‌های رشته کارشناسی رسمی دادگستری امور حمل و نقل زیر مجموعه گروه 5 (امور وسائط نقلیه)

 

·         کارشناسی بررسی ارزیابی کیفی خدمات حمل و نقل دریائی

·         کارشناسی بررسی ارزیابی کیفی خدمات حمل و نقل هوائی

·         کارشناسی بررسی ارزیابی کیفی خدمات حمل و نقل جاده ای

·         کارشناسی بررسی ارزیابی کیفی خدمات حمل و نقل ریلی

 

شرح صلاحیت‌های رشته کارشناسی رسمی دادگستری امور وسائط نقلیه دریائی و غواصی زیر مجموعه گروه 5 (امور وسائط نقلیه)

 

·         رسیدگی به سوانح و حوادث دریائی و شرایط کار در دریا و روی کشتی تا ظرفیت 500تن ناخالص

·         رسیدگی به خسارت وارده به بدنه کشتی و تجهیزات کشتی تا قدرت 750 کیلووات

·         رسیدگی و تعیین علل و مسببین و میزان خسارت در عملیات زیرآبی به تجهیزات و نفرات تا عمق30 متر

·         رسیدگی به وقایع مرتبط با آلودگی ناشی از کشتی‌ها، پوشش حمایتی، حقوق دریائی

·         ارزیابی انواع شناورها و لایروب‌ها تا ظرفیت ناخالص 3000 تن

·         ارزیابی انواع شناورها و لایروب‌ها با ظرفیت بالاتر از 3000 تن ناخالص

·         کارشناسی بررسی و ارائه گزارش رسیدگی به اختلافات طراحی و ساخت کشتی و ارزیابی انواع شناورها تا قدرت موتور 3000 کیلووات

·         رسیدگی و تعیین علل و مسببین و میزان خسارت در عملیات زیر آبی به تجهیزات و نفرات تا عمق 60 متری

·         کارشناسی بررسی و ارائه گزارش رسیدگی به اختلافات مربوط به نجات (سالویج) و رده بندی و گواهی نامه‌های صادره کشتی‌های بالاتر از 3000 تن ناخالص

·         کارشناسی بررسی و ارائه گزارش رسیدگی به اختلافات مربوط به طراحی و ساخت شناورها و گواهی نامه‌های فنی و رده بندی شناورها بالاتر از 3000 کیلووات

·         رسیدگی و تعیین علل و مسببین و میزان خسارت در عملیات زیرآبی به تجهیزات و نفرات عمق بیش از 60 متر

·         عضو هیئت رسیدگی به سوانح دریائی و ارزیابی کشتی‌های با ظرفیت بالاتر از 500 تن و 750 کیلووات قدرت موتور

 

شرح صلاحیت‌های رشته کارشناسی رسمی دادگستری امور وسائط نقلیه ریلی زیر مجموعه گروه 5 (امور وسائط نقلیه)

 

·         ارزیابی لکوموتیوهای دیزلی و واگن‌های راه آهن

·         ارزیابی لکوموتیوهای برقی و واگن‌های راه آهن

·         کارشناسی بررسی ارزیابی کیفی سوانح ریلی

·         رسیدگی و ارزیابی و تعیین میزان خسارت وارده به خطوط ریلی

·         رسیدگی و ارزیابی سیستمهای کنترلی ریلی

·         رسیدگی و ارزیابی و تعیین میزان خسارت وارده به خطوط ریلی زیرزمینی (مترو)

·         کارشناسی بررسی و ارائه گزارش رسیدگی به اختلافات فی مابین کارفرمایان، مشاوران و پیمانکاران در امور تخصصی مربوط

 

شرح صلاحیت‌های رشته کارشناسی رسمی دادگستری امور وسائط نقلیه موتوری زمینی زیر مجموعه گروه 5 (امور وسائط نقلیه)

 

·         رسیدگی به تصادفات و علت تصادف و تعیین میزان خسارت و کاهش قیمت ناشی از تصادف

·         ارزیابی وسائط نقلیه موتوری زمینی

·         تعیین اجرت المثل و تعیین اجاره بهاء

·         اظهارنظر فنی و تعیین خسارت تعمیرگاهی و تعیین تناژ

·         تعیین اصالت خودرو و مدل اتومبیل

·         رسیدگی به تخلفات و جرائم رانندگی و امور گواهینامه

·         رسیدگی به صحت جریان امور شماره گذاری(احراز مالکیت، احراز اصالت، تغییر وضعیت، تغییر کاربری)

 

شرح صلاحیت‌های رشته کارشناسی رسمی دادگستری ابنیه و اثار باستانی زیر مجموعه گروه 6 (راه و ساختمان و نقشه برداری)

 

·         تشریح و اعلام وضعیت بناهای ارزشمند تاریخی و باستانی و فرهنگی

 

شرح صلاحیت‌های رشته کارشناسی رسمی دادگستری امور ثبتی زیر مجموعه گروه 6 (راه و ساختمان و نقشه برداری)

 

·         رسیدگی و کارشناسی شناخت کاربرد صحت جریان ثبتی املاک

·         رسیدگی و کارشناسی شناخت کاربرد صحت جریان ثبتی اسناد

·         کارشناسی شناخت کاربرد حدود ثبتی املاک

·         پیاده کردن محدوده پلاک ثبتی بر روی زمین و نقشه هوائی

·         ارزیابی املاک موضوع قانون و آئین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی بر اساس قیمت منطقه ای دارایی

·         رسیدگی و کارشناسی شناخت کاربرد صحت انجام تشریفات افراز املاک

 

شرح صلاحیت‌های رشته کارشناسی رسمی دادگستری برنامه ریزی شهری زیر مجموعه گروه 6 (راه و ساختمان و نقشه برداری)

 

·         تعیین و تشریح وضعیت (تأمین دلیل).

·         کارشناسی شناخت کاربرد و تطبیق کاربری اراضی شهری با مقررات ناظر بر آن.

·         کارشناسی بررسی ارزیابی کیفی انطباق طرح‌های تفکیک و افراز اراضی شهری با ضوابط و مقررات شهرسازی.

·         کارشناسی بررسی ارزیابی کیفی انطباق طرح‌های تفکیک و افراز ساختمان‌ها با ضوابط و مقررات شهرسازی

·         کارشناسی بررسی ارزیابی کیفی انطباق کاربری اراضی شهری با طرح‌های توسعه شهری.

·         کارشناسی بررسی ارزیابی کیفی انطباق کاربری اراضی شهری با ضوابط و مقررات شهرسازی

·         کارشناسی بررسی ارزیابی کیفی میزان خسارات ناشی از اجرای ساختمان‌های مغایر با ضوابط و مقررات شهرسازی به املاک پیرامون آن‌‌ها‌.

·         کارشناسی بررسی ارزیابی کیفی سوابق کسبی و نحوه استفاده از ساختمان‌‌ها‌.

·         کارشناسی بررسی ارزیابی کیفی انطباق میزان عوارض تفکیک، افراز و تغییر کاربری اراضی شهری و ساختمان‌‌ها‌ با قوانین و مقررات و مصوبات مربوطه.

·         کارشناسی بررسی ارزیابی کیفی و اظهارنظر در مورد روند تهیه و انطباق و تصویب برنامه‌‌ها‌ و طرحهای توسعه شهری و شهرسازی با شرح خدمات و قوانین و مقررات و مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و برآورد هزینه آنها

·         کارشناسی بررسی ارزیابی کیفی و اظهار نظر در خصوص اسناد طرح‌های توسعه شهری.

·         کارشناسی بررسی ارزیابی کیفی و اظهار نظر در خصوص مکان یابی انواع خدمات و فضاهای شهری

·         کارشناسی بررسی و ارائه گزارش رسیدگی به اختلاف کارفرمایان، مهندسان مشاور و پیمانکاران تهیه کننده طرحهای توسعه شهری و شهرسازی

 

شرح صلاحیت‌های رشته کارشناسی رسمی دادگستری راه و ساختمان زیر مجموعه گروه 6 (راه و ساختمان و نقشه برداری)

 

·         تعیین و تشریح وضعیت

·         تطبیق وضعیت

·         متره و برآورد

·         رسیدگی صورت کارکرد

·         کارشناسی شناخت کاربرد حسن انجام کار, تعیین علت و میزان خسارات

·         ارزیابی اراضی مسکونی

·         ارزیابی املاک مسکونی

·         تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی

·         تعیین سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت

·         اراضی غیر مزروعی

·         کارشناسی بررسی و ارائه گزارش رسیدگی به اختلافات کارفرما، مشاور و پیمانکار

·         تفسیر عکسهای هوائی و ماهواره ای از نظر ساختمانی

·         افراز

·         کارشناسی شناخت کاربرد اراضی دائر، بایر و موات (ساختمان)

·         امور فنی راه، راه آهن و باند فرودگاه

·         امور فنی تونل، پناهگاه و مترو

·         امور فنی سدسازی و تأسیسات انتقال آب

·         امور فنی سازه‌های دریائی و تأسیسات ساحلی

·         امور فنی مصالح ساختمانی: فولاد، بتن، مصالح متعارف ساختمانی و سایر مصالح ساختمانی

·         مکانیک خاک و پی سازی

·         محاسبات فنی ساختمان

·         محاسبات فنی ساختمان‌های ویژه (سد، تونل، پل، اسکله، برج آب)

·         انطباق ساختمان با طرح‌های مصوب معماری

·         کارشناسی بررسی ارزیابی کیفی و اظهار نظر در استانداردهای معماری در ساختمان

 

شرح صلاحیت‌های رشته کارشناسی رسمی دادگستری معماری داخلی و تزئینات زیر مجموعه گروه 6 (راه و ساختمان و نقشه برداری)

 

·         تعیین و تشریح وضعیت (تأمین دلیل) تزئینات و معماری داخلی ساختمان

·         تطبیق وضعیت با (نقشه، قرارداد، ضوابط، مقررات، قدمت، نوع) مربوط به تزئینات و معماری داخلی ساختمان

·         تعیین علت بروز و میزان خسارت وارده به تزئینات و معماری داخلی ساختمان

·         تهیه و رسیدگی صورت کارکرد و حسن انجام کار تزئینات و معماری داخلی ساختمان

·         رسیدگی و ارزیابی تزئینات و معماری داخلی ساختمانهای ویژه

·         تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرا و برآورد هزینه تعمیرات مربوط به قراردادهای تزئینات و معماری داخلی ساختمان

·         کارشناسی بررسی و ارائه گزارش رسیدگی به اختلاف پیمانکاران و مشاوران و کارفرمایان در امور تخصصی مربوطه

 

شرح صلاحیت‌های رشته کارشناسی رسمی دادگستری مهندسی ترافیک زیر مجموعه گروه 6 (راه و ساختمان و نقشه برداری)

 

·         کارشناسی بررسی ارزیابی کیفی و مقایسه طرحهای مصوب ترافیکی و حمل و نقل با چگونگی اجرای مقررات مربوط

·         کارشناسی بررسی ارزیابی کیفی طرح‌های راه‌‌ها‌، راه آهن، بنادر و فرودگاه‌‌ها‌ از نظر ترافیکی

·         کارشناسی بررسی ارزیابی کیفی علائم ترافیکی

·         "کارشناسی بررسی ارزیابی کیفی علل حوادث و سوانح بخش حمل و نقل در موارد مرتبط با سامانه‌های حمل و نقل شامل زیرساخت‌‌ها‌، سیستم‌های کنترل و تجهیزات ایمنی و بررسی و ارزیابی کارشناسی حوادث و

·         سوانح در بخش‌های حمل و نقل بر اساس ضوابط، معیارها و استانداردهای ایمنی از نظر ترافیکی"

·         بررسی سیستم‌های هوشمند وسایل کنترل ترافیک

·         بررسی و مقایسه طرحهای مصوب ترافیکی و حمل و نقل با چگونگی اجرای مقررات مربوط

·         بررسی طرح‌های راه‌‌ها‌، راه آهن، بنادر و فرودگاه‌‌ها‌ از نظر ترافیکی

·         بررسی علائم ترافیکی

·         بررسی علل حوادث و سوانح بخش حمل و نقل در موارد مرتبط با سامانه‌های حمل و نقل شامل زیرساخت‌‌ها‌، سیستم‌های کنترل و تجهیزات ایمنی و بررسی و ارزیابی کارشناسی حوادث و سوانح در بخش‌های حمل و نقل بر اساس ضوابط، معیارها و استانداردهای ایمنی از نظر ترافیکی

 

شرح صلاحیت‌های رشته کارشناسی رسمی دادگستری مهندسی محیط زیست زیر مجموعه گروه 6 (راه و ساختمان و نقشه برداری)

 

·         کارشناسی بررسی ارزیابی کیفی و اظهار نظر درباره عوامل و مکان‌های آلوده و آلاینده‌های محیط زیست

·         تطبیق وضعیت موجود پروژه با قراردادها و ضوابط و مقررات زیست محیطی

·         تعیین علت بروز، تعیین شعاع اثر و میزان خسارت وارده به محیط زیست

·         رسیدگی به صورت کارکرد و حسن انجام کار فرآیندهای تصفیه، کنترل، بازیافت، پایش و دفع انواع آلودگی‌‌ها‌

·         تعیین مقادیر و برآورد هزینه‌های اجرایی و نگهداری، کارشناسی و ارائه گزارش ارزیابی نوع بهره برداری از و تعمیرات پروژه‌های زیست محیطی

·         کارشناسی بررسی و ارائه گزارش رسیدگی به اختلاف پیمانکاران، مشاورین، مدیریت پروژه (عامل چهارم) و کارفرمایان در مورد پروژه‌های زیست محیطی

·         رسیدگی به فرآیندهای تصفیه آب و فاضلاب

·         رسیدگی به فرآیندهای کنترل پسماندهای عادی، صنعتی و خطرناک (ویژه)

·         رسیدگی به فرآیندهای کنترل آلودگی هوا

·         رسیدگی به فرآیندهای کنترل آلودگی صوتی

·         رسیدگی به فرآیندهای کنترل آلودگی خاک

·         رسیدگی به فرآیندهای کنترل آلودگی و کیفیت منابع اعم از منابع آب سطحی و رسوبات، منابع آب زیرزمینی و رسوبات ساحلی و دریایی

·         رسیدگی به موضوعات خاص زیست محیطی

·         رسیدگی به امور تجارت آلودگی

 

شرح صلاحیت‌های رشته کارشناسی رسمی دادگستری نقشه برداری و اطلاعات مکانی زیر مجموعه گروه 6 (راه و ساختمان و نقشه برداری)

 

·         تهیه نقشه رقومدار (توپوگرافی) به مقیاس 200:1

·         تهیه نقشه‌های مسطحاتی و مساحی املاک و تعیین ابعاد و مختصات آن و تطبیق با حدود ملک

·         پیاده کردن محدوده املاک بر روی نقشه هوائی و شناسائی و مشخص کردن املاک بر روی عکس‌های هوایی

 

 

شرح صلاحیت‌های رشته کارشناسی رسمی دادگستری الکتروشیمی و پتروشیمی زیر مجموعه گروه 7 (صنعت و فن)

 

·         شناخت و ارزیابی مواد شیمیائی

·         رسیدگی به خسارتهای وارده در اثر مواد شیمیائی

·         برآورد خسارت مربوط به قراردادهای مواد و فرآورده‌‌های شیمیائی

·         ارزیابی موارد ویژه (مانند فرآورده‌‌ها و محصولات شیمیائی و پتروشیمی و رنگ سازی و لاستیک و مشابه)

·         کارشناسی بررسی و ارائه گزارش رسیدگی به اختلاف پیمانکاران و مشاوران و کارفرمایان در امور تخصصی مربوط

·         ارزیابی دانش فنی و تکنولوژی تولید مواد شیمیائی

 

شرح صلاحیت‌های رشته کارشناسی رسمی دادگستری امور انرژی هسته ای زیر مجموعه گروه 7 (صنعت و فن)

 

·         تعیین اثرات پرتوگیری هسته‌‌ای غیرعادی

·         حوادث ناشی از پرتوگیری

·         رسیدگی و ارزیابی تجهیزات و تأسیسات پرتوساز صنعتی

·         رسیدگی و ارزیابی تجهیزات و تأسیسات پرتوساز پزشکی

·         رسیدگی و ارزیابی حق الامتیازهای مربوط به دستگاه‌‌های پرتوساز هسته‌‌ای

·         کارشناسی بررسی و ارائه گزارش رسیدگی به اختلاف قراردادی کارفرمایان، مشاوران و پیمانکاران در امور تخصصی مربوطه

 

شرح صلاحیت‌های رشته کارشناسی رسمی دادگستری برق، الکترونیک، مخابرات زیر مجموعه گروه 7 (صنعت و فن)

 

·         رسیدگی و ارزیابی و تعیین خسارت وارده به تأسیسات و تجهیزات برق عمومی

·         رسیدگی و ارزیابی و تعیین خسارت وارده به خطوط انتقال و پست‌‌های برق فشار قوی

·         رسیدگی و ارزیابی لوازم و تجهیزات الکترونیکی

·         رسیدگی و ارزیابی تجهیزات کنترل و ابزار دقیق

·         رسیدگی و ارزیابی سیستمهای حفاظتی و امنیتی الکترونیکی

·         رسیدگی و ارزیابی تجهیزات شبکه‌‌های مخابرات

·         رسیدگی و ارزیابی تجهیزات مخابراتی بی‌‌سیم و ماکرویو

·         تعیین اجاره بها و اجرت المثل و حق الامتیاز در امور تخصصی مربوطه

·         کارشناسی بررسی و ارائه گزارش رسیدگی به اختلاف پیمانکاران و مشاوران و کارفرمایان در امور تخصصی مربوطه

·         رسیدگی و ارزیابی مواردی از قبیل دانش فنی و تخصص‌‌های ویژه و سایر

 

شرح صلاحیت‌های رشته کارشناسی رسمی دادگستری برق، ماشین، تأسیسات کارخانجات زیر مجموعه گروه 7 (صنعت و فن)

 

·         رسیدگی و ارزیابی ماشین‌‌آلات کارگاه‌‌های فنی

·         رسیدگی و ارزیابی ماشین‌‌آلات ساختمانی و عمرانی

·         رسیدگی و ارزیابی تأسیسات مکانیکی (آب، گاز، بخار، هوای فشرده...) و تأسیسات و تجهیزات الکتریکی واحدهای صنعتی

·         رسیدگی و ارزیابی ماشین‌‌آلات و تأسیسات صنایع

·         رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات و تأسیسات واحدهای صنعتی سنگین یا خاص

·         تعیین اجاره بها و اجرت المثل و خسارت و حق الامتیاز در امور تخصصی مربوطه

·         کارشناسی بررسی و ارائه گزارش رسیدگی به اختلاف پیمانکاران و مشاوران و کارفرمایان در امور تخصصی مربوطه

·         رسیدگی و ارزیابی سیستمهای تخصصی امور ویژه از قبیل دانش فنی و برند و رسیدگی‌‌های امور بین الملل و سایر

 

شرح صلاحیت‌های رشته کارشناسی رسمی دادگستری تأسیسات ساختمانی زیر مجموعه گروه 7 (صنعت و فن)

 

·         رسیدگی و ارزیابی تأسیسات آب و فاضلاب و تأسیسات پمپاژ ساختمانهای ویژه

·         رسیدگی و ارزیابی تأسیسات حرارتی و برودتی در ساختمانهای ویژه

·         رسیدگی و ارزیابی تأسیسات الکتریکی ساختمانهای ویژه

·         رسیدگی و ارزیابی بالابرها

·         رسیدگی و ارزیابی سیستمهای اعلام و اطفاء حریق در ساختمانهای ویژه

·         رسیدگی و ارزیابی موتورخانه‌‌های ساختمانهای ویژه

·         رسیدگی و ارزیابی تأسیسات و تجهیزات سردخانه‌‌ها

·         تعیین اجاره بها و اجرت المثل و خسارت و حق الامتیاز در امور تخصصی مربوطه

·         کارشناسی بررسی و ارائه گزارش رسیدگی به اختلاف پیمانکاران و مشاوران و کارفرمایان در امور تخصصی مربوطه

 

شرح صلاحیت‌های رشته کارشناسی رسمی دادگستری کامپیوتر و فناوری اطلاعات زیر مجموعه گروه 7 (صنعت و فن)

 

·         رسیدگی و ارزیابی سخت‌‌افزارهای رایانه‌‌ای

·         رسیدگی و ارزیابی بسته‌‌های نرم‌‌افزاری و سامانه‌‌های کاربردی و اطلاعاتی سفارش مشتری متعارف

·         رسیدگی و ارزیابی تجهیزات ارتباطی و شبکه‌‌های رایانه‌‌ای محلی (LAN) و خدمات اینترنتی

·         تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل در امور تخصصی و صلاحیت مربوط

·         رسیدگی و ارزیابی سامانه‌‌های کلان نرم‌‌افزاری

·         رسیدگی و ارزیابی رایانه‌‌های بزرگ و زیرساخت‌‌ها

·         رسیدگی به اسناد و حقوق مالکیت فکری پدیدآورندگان آثار و محصولات رایانه‌‌ای و نشر الکترونیکی

·         رسیدگی در زمینه جرایم رایانه‌‌ای و امنیت اطلاعات و سیستم‌‌ها، در امور تخصصی و صلاحیت مربوط

·         ارزیابی خدمات مشاوره و مدیریت طرح‌‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات و کارشناسی بررسی و ارائه گزارش رسیدگی به اختلاف کارفرما، پیمانکار و مشاور در امرو تخصصی مربوط

·         ارزش‌‌گذاری هرگونه دارائی نامشهود و استارت آپ‌‌ها در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

شرح صلاحیت‌های رشته کارشناسی رسمی دادگستری صنایع گاز و گازرسانی زیر مجموعه گروه 7 (صنعت و فن)

 

·         کارشناسی و ارزیابی گاز رسانی ساختمانهای مسکونی و تجاری

·         کارشناسی و ارزیابی تجهیزات مربوط به انواع مصارف گاز

·         کارشناسی و ارزیابی گاز رسانی به صنایع و نیروگاه‌‌ها

·         کارشناسی و ارزیابی شبکه‌‌های گاز شهری و ایستگاه‌‌های تقلیل فشار گاز

·         کارشناسی و ارزیابی خطوط انتقال گاز و ایستگاه‌‌های ورودی شهری

·         کارشناسی و ارزیابی ایستگاه‌‌های تقویت فشارگاز (C.G.S)

·         رسیدگی به حوادث گاز گرفتگی و انفجار گاز مایع و گاز طبیعی و نشت آن

·         تأمین و تهیه گاز مایع و طبیعی

·         تعیین اجاره بها و اجرت المثل و خسارت و حق الامتیاز در امور تخصصی مربوط

·         کارشناسی بررسی و ارائه گزارش رسیدگی به اختلاف کارفرمایان، پیمانکاران و مشاوران در امور تخصصی مربوط

 

شرح صلاحیت‌های رشته کارشناسی رسمی دادگستری صنایع نفت زیر مجموعه گروه 7 (صنعت و فن)

 

·          کارشناسی ارزیابی تعیین قیمت مخازن نفت خام

·         اظهارنظر فنی در مورد ترکیبات و محصولات نفتی

·         رسیدگی و ارزیابی فرآورده‌‌های مختلف نفتی

·         کارشناسی بررسی ارزیابی کیفی قراردادهای تولید محصولات نفتی

·         کارشناسی بررسی و ارائه گزارش رسیدگی به اختلاف پیمانکاران، مشاوران و کارفرمایان در مورد خرید، فروش و توزیع محصولات نفتی

 

شرح صلاحیت‌های رشته کارشناسی رسمی دادگستری مهندسی پزشکی ، لوازم و تجهیزات پزشکی زیر مجموعه گروه 7 (صنعت و فن)

 

·         رسیدگی و ارزیابی تجهیزات و لوازم پزشکی (بهداشتی و درمانی) عمومی و یا مربوط به برخی از تخصص‌ها

·         رسیدگی و ارزیابی تجهیزات و لوازم تصویربرداری مستقیم (بدون استفاده از انرژی خارجی مانند اشعه ایکس و میدان مغناطیسی) از اندامها

·         رسیدگی و ارزیابی تجهیزات و لوازم تصویربرداری از داخل بدن یا اعمال انرژی مانند انرژی ایکس، امواج اولتراسوند و یا میدان مغناطیسی

·         رسیدگی و ارزیابی تجهیزات و لوازم دندانپزشکی

·         رسیدگی و ارزیابی تجهیزات و لوازم اتاق عمل

·         رسیدگی و ارزیابی تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی

·         تعیین احاره بها و اجرت المثل و حق الامتیاز تجهیزات و لوازم پزشکی مرتبط با تخصص و صلاحیت‌های فوق

·         کارشناسی بررسی و ارائه گزارش رسیدگی به اختلاف کارفرمایان، پیمانکاران و مشاوران در امور تخصصی مربوط

·         رسیدگی و ارزیابی سیستم‌‌های تخصصی سخت افزاری در امور ویژه

 

شرح صلاحیت‌های رشته کارشناسی رسمی دادگستری صنایع هوائی و فضائی زیر مجموعه گروه 7 (صنعت و فن)

 

·         رسیدگی و ارزیابی و تعیین خسارت هواپیما و بالگرد و انواع وسایل پرنده

·         رسیدگی و تعیین اجاره بها و اجرت المثل انواع هواپیما و بالگرد

·         کارشناسی بررسی و ارائه گزارش رسیدگی به اختلاف قراردادی فی ما بین سازندگان و پیمانکاران و مشاوران در صلاحیت‌های مربوط

·         کارشناسی بررسی ارزیابی کیفی فنی و تخصصی حوادث مربوط به وسائل پرنده هوائی و فضائی و کارشناسی شناخت کاربرد قابلیت پرواز وسائل پرنده

·         رسیدگی و ارزیابی دانش فنی و تکنولوژی طراحی و تولید وسائل پرنده هوائی و فضائی

 

شرح صلاحیت‌های رشته کارشناسی رسمی دادگستری نساجی و رنگرزی زیر مجموعه گروه 7 (صنعت و فن)

 

·          کارشناسی ارزیابی تعیین قیمت مواد پنبه‌‌ای و پشمی و الیاف مصنوعی و نخهای فانتزی

·          کارشناسی ارزیابی تعیین قیمت الیاف یکسره رنگرزی و تکمیل آن (استرچ و تکسچره)

·          کارشناسی ارزیابی تعیین قیمت کفپوش‌های ماشینی و منسوج‌های نبافته

·          کارشناسی ارزیابی تعیین قیمت انواع الیاف، نخ، بافت پلی پروپیلن

·          کارشناسی ارزیابی تعیین قیمت مواد اولیه بافندگی و کشباف تاری و پودی

·          کارشناسی ارزیابی تعیین قیمت الیاف کنف و چوت

·         کارشناسی شناخت کاربرد رنگرزی انواع الیاف نخ و پارچه‌‌های پنبه‌‌ای و پشمی و الیاف مصنوعی و تکمیل آن

·          کارشناسی ارزیابی تعیین قیمت مواد ریسندگی و بافندگی و رنگرزی الیاف ابریشم

·         تعیین اجاره بها و اجرت المثل و خسارت و حق الامتیاز در صلاحیت‌های مربوط

·         کارشناسی بررسی و ارائه گزارش رسیدگی به اختلاف کارفرمایان، پیمانکاران و مشاوران در صلاحیت‌های مربوط

 

شرح صلاحیت‌های رشته کارشناسی رسمی دادگستری امور ورزشی زیر مجموعه گروه 8 (فنون هنری)

 

·          ورزش نجات غریق و شنا

·          ورزش ژیمناستیک و آمادگی جسمانی

·          ورزش دو میدانی

·          ورزش‌های زمستانی

·          ورزش‌های توپی سالنی

·          ورزش‌های راکتی و توپی

·          ورزش سوارکاری

·          ورزش کوهنوردی

·          ورزش فوتبال

·          ورزش تیراندازی

·          ورزش‌های رزمی

·          ورزش‌های باستانی (پهلوانی)

·          ورزش‌های موتوری و رکابی

·         عناصر ورزشی

 

شرح صلاحیت‌های رشته کارشناسی رسمی دادگستری تألیفات زیر مجموعه گروه 8 (فنون هنری)

·         نسخه برداری و تقلید از شیوه ترجمه و شبیه سازی مطالب نوشته شده

·         کارشناسی شناخت کاربرد تقلید و تحریف آثار نثر

·         کارشناسی شناخت کاربرد و تقلید و تحریف آثار نظم

·         کارشناسی شناخت کاربرد سرقت ادبی و کپی برداری از آثار نثر و نظم شامل نوشته‌‌ها‌ و ترجمه‌‌ها‌ (اعم از چاپ و تکثیر، به صورت کتاب یا گفتاری یا لوح فشرده و امثالهم)

·         کارشناسی بررسی و ارائه گزارش رسیدگی به اختلاف ناشران و مولفان در امور تخصصی مربوطه

 

شرح صلاحیت‌های رشته کارشناسی رسمی دادگستری کارشناسی شناخت کاربرد اصالت خط ،امضاء و اثر انگشت زیر مجموعه گروه 8 (فنون هنری)

 

·         مقایسه و کارشناسی بررسی ارزیابی کیفی خطوط و امضائات فارسی و امهار، تقدم و تاخر نوشتجات، پاکشدگی‌های فیزیکی و شیمیائی

·         کارشناسی بررسی ارزیابی کیفی انواع جوهرها و کاغذ و تعیین قدمت سن تقریبی اسناد

·         مقایسه و تطبیق خطوط ماشینی، چاپی و خطوط غیردست نویس

·         کارشناسی بررسی ارزیابی کیفی و مقایسه خطوط و امضائات لاتین و سایر زبانها

 

شرح صلاحیت‌های رشته کارشناسی رسمی دادگستری تمبر زیر مجموعه گروه 8 (فنون هنری)

 

شرح صلاحیت‌های رشته کارشناسی رسمی دادگستری چاپ و چاپخانه زیر مجموعه گروه 8 (فنون هنری)

 

·         تعیین ارزش کارهای چاپی

·         کارشناسی بررسی و ارائه گزارش رسیدگی به اختلاف بین مشتری و چاپخانه

·         کارشناسی شناخت کاربرد انواع فیلم و زینک و ارزش آنها

·         شناخت کیفیت چاپ سیلک اسکرین و چاپ‌های دیگر

·         تهیه گزارشهای فنی مربوط به کیفیت کارهای چاپی

·         شناخت کیفیت لیتوگرافی، چاپ، کلیشه سازی با لوازم و مواد مصرفی آنها

·         ارزش گذاری کارهای چاپ اعم از شیت، رول، غلطکی، هلیوگراور، دیجیتال، لارج فرمت، سیلک اسکرین، افست، لترپرس و غیره با کلیه لوازم مربوط به آنها

·         شناخت و ارزیابی محصولات ورق تا کن، ترتیب کن، ته دوز، چسب‌‌زن دستی و اتوماتیک گرم و سرد، جلد ساز، طلاکوب، خط زن، یووی، سلفون کش و غیره با کلیه لوازم و مواد اولیه مربوط

 

شرح صلاحیت‌های رشته کارشناسی رسمی دادگستری شعر و سرود زیر مجموعه گروه 8 (فنون هنری)

 

شرح صلاحیت‌های رشته کارشناسی رسمی دادگستری صنایع دستی زیر مجموعه گروه 8 (فنون هنری)

 

شرح صلاحیت‌های رشته کارشناسی رسمی دادگستری طراحی و گرافیک زیر مجموعه گروه 8 (فنون هنری)

 

·         ارزیابی طرح

·         ارزیابی تبلیغات گرافیک محیطی و تجهیزات شهری

·         ارزیابی امتیاز و کمپین تبلیغات

·         ارزیابی مالکیت معنوی آثار هنری

·         ارزیابی و کارشناسی شناخت کاربرد مالکیت صنعتی

·         تعیین اجاره بها و اجرت المثل تابلوها و تجهیزات تبلیغاتی

·         ارزیابی طراحی گرافیک دو بعدی و سه بعدی

·         ارزیابی طراحی گرافیک دیجیتال و تلویزیونی

·         کارشناسی بررسی ارزیابی کیفی اختلافات فی ما بین کارفرمایان و طراحان

·         ارزیابی نقاشی، نقاشی دیواری، پیکره و تندیس

 

شرح صلاحیت‌های رشته کارشناسی رسمی دادگستری موسیقی زیر مجموعه گروه 8 (فنون هنری)

 

شرح صلاحیت‌های رشته کارشناسی رسمی دادگستری هنرهای نمایشی، امور سینمائی و عکاسی زیر مجموعه گروه 8 (فنون هنری)

 

·         ارزیابی دوربین‌های عكاسی آنالوگ و دیجیتال و تجهیزات و لوازم مربوط.

·         ارزیابی فیلمهای عكاسی و تجهیزات آتلیه و لابراتورهای ظهور و چاپ و تصاویر دوربین‌های مدار بسته و تعیین میزان خسارت وارده به آنها.

·         ارزیابی دستگاه‌های فیلمبرداری، تصویربرداری، تدوین، صدا، لابراتور و پخش و نمایش(اعم از سینمایی و ویدوئی، دیجیتال، تلویزیونی) و تعیین میزان خسارت وارده به آنها

·         کارشناسی بررسی ارزیابی کیفی و ارزیابی و تعیین خسارت فیلمهای سینمایی و تلویزیونی(اعم از بلند مدت، كوتاه مدت، مستند، پویا نمایی، تبلیغاتی)

·         کارشناسی بررسی و ارائه گزارش رسیدگی به اختلاف‌های مربوط به دست‌اندركاران تولید آثار سینمایی و تلویزیونی و دیگر عوامل تولید اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی در امور تخصصی مربوط

·         رسیدگی و کارشناسی شناخت کاربرد و تعیین زمان و مكان تهیه و تولید و پخش انواع آثار تولید شده یا فن‌‌آوری‌های هنری تصویری و نمایشی (لوكیشن)

·         کارشناسی بررسی ارزیابی کیفی و ارزیابی و تعیین خسارت نمایشهای صحنه ای و تلویزیونی (تله تئاتر)

·         کارشناسی بررسی ارزیابی کیفی و ارزیابی فیلمهای سینمائی و تلویزیونی (تله فیلم)

·         کارشناسی شناخت کاربرد و شناخت انواع سبک‌های ادبی و هنری در فیلم نامه و نمایش نامه نویسی

·         کارشناسی بررسی ارزیابی کیفی و کارشناسی شناخت کاربرد تقلید، تحریف، سرقت، كپی برداری آثار هنری در امور تخصصی مربوط

 

شرح صلاحیت‌های رشته کارشناسی رسمی دادگستری آبزیان و شیلات زیر مجموعه گروه 9 (کشاورزی و منابع طبیعی)

 

·         ارزیابی و تعیین خسارت وارده به انواع ماهیها و سایر آبزیان

·         ارزیابی و تعیین خسارت وارده به محصولات و فرآورده‌های ماهیها و سایر آبزیان

·         ارزیابی و تعیین خسارت وارده به وسائل و تجهیزات متعارف پرورش و صید ماهیها و سایر آبزیان

·         ارزیابی و کارشناسی شناخت کاربرد جیره‌های غذائی ماهیها و سایر آبزیان و برآورد خسارت وارده به آنها

·         کارشناسی شناخت کاربرد بیماریهای ماهیها و سایر آبزیان و تعیین خسارت وارده ناشی از شرایط زیست محیطی و صیادی

 

شرح صلاحیت‌های رشته کارشناسی رسمی دادگستری دامپروری و دامپزشکی زیر مجموعه گروه 9 (کشاورزی و منابع طبیعی)

 

·         ارزیابی و تعیین خسارت وارده به دام و محصولات فرآورده‌های آنها

·         ارزیابی و تعیین خسارت وارده به طیور و محصولات فرآورده‌های آنها

·         ارزیابی و تعیین خسارت وارده به تجهیزات متعارف تولید ونگهداری دام و طیور

·         ارزیابی حق الامتیاز مجوزهای واحدهای دامداری و دامپروری

·         تعیین اجاره بها و اجرت المثل جایگاه‌های متعارف (غیر صنعتی) دام و طیور

·         ارزیابی خوراک ،کنستانتره و مکمل‌های مصرفی دام و طیور

·         کارشناسی شناخت کاربرد بیماریهای دامی و تعیین میزان خسارت وارده ناشی از مصرف داروهای دامپزشکی

·         کارشناسی شناخت کاربرد ، ارزیابی و تعیین خسارت ناشی از شرایط نگهداری و حمل و نقل دام و طیور و فرآورده‌های آنها

·         کارشناسی شناخت کاربرد، ارزیابی و تعیین خسارت ناشی از فرآورده‌های دامی فاسد شده

·         کارشناسی بررسی و ارائه گزارش رسیدگی به اختلاف کارفرمایان مهندسین مشاور و پیمانکاران در امور تخصصی (دام و طیور)

 

شرح صلاحیت‌های رشته کارشناسی رسمی دادگستری صنایع چوب زیر مجموعه گروه 9 (کشاورزی و منابع طبیعی)

 

·         کارشناسی بررسی ارزیابی کیفی و ارزیابی فرآورده‌های چوبی با توجه به نوع و درجه بندی و کیفیت آنها

·         تعیین و برآورد میزان خسارت وارده بر انواع مواد اولیه چوبی

·         تعیین و برآورد میزان خسارت وارده بر انواع مواد مرکب چوبی مانند اوراق فشرده چوبی و نیز انواع روکشها

·         تعیین و برآورد میزان خسارت وارده بر مصنوعات چوبی ساخته شده از نظر نوع چوب مصرفی

·         تعیین و برآورد میزان خسارت وارده بر انواع محصولات سلولزی

·         تعیین میزان خسارات وارده به چوبهای نگهداری شده در انبار

·         کارشناسی بررسی و ارائه گزارش رسیدگی به اختلاف کارفرمایان، مشاوران و پیمانکاران در امور تخصصی مربوط

 

شرح صلاحیت‌های رشته کارشناسی رسمی دادگستری کشاورزی و منابع طبیعی زیر مجموعه گروه 9 (کشاورزی و منابع طبیعی)

 

·         ارزیابی اراضی مزروعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده

·         تعیین اجاره بها و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء و امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات

·         ارزیابی ساختمان‌ها و تأسیسات روستایی متعارف که جزئی از مجموعه مورد ارزیابی باشد

·         ارزیابی ماشین آلات و وسایل و لوازم و ادوات کشاورزی

·         ارزیابی محصولات کشاورزی در انبارها ، سیلوها ، سردخانه‌‌ها‌ ، محموله‌های محصولات کشاورزی و تعیین میزان خسارت وارده به آنها

·         تفسیر عکسهای هوائی و ماهواره ای از نظر کشاورزی

·          کارشناسی ارزیابی تعیین قیمت اراضی دایر و بایر و موات از نظر کشاورزی

·         مساحی و تفکیک و افراز و احراز و تهیه نقشه در محدوده اراضی کشاورزی ، باغات و مراتع و جنگل

·         کارشناسی شناخت کاربرد اراضی جنگلی، مراتع و بیشه‌زارها و زراعی از یکدیگر و ارزیابی آنها

·         ارزیابی فرآورده‌‌ها‌ و محصولات جنگلی و مرتعی و تعیین میزان خسارات وارده به آنها

·         خاک شناسی و تعیین میزان آب مورد نیاز برای مصارف کشاورزی

·         ارزیابی زراعتها و تولیدات گلخانه ای ، کشت بافت بذر و نهال‌های اصلاح شده ژنتیکی

·         کارشناسی بررسی و ارائه گزارش رسیدگی به اختلافات ملکی محلی و حقوق ارتفاقی در اراضی روستائی و زمینهای کشاورزی

·         رسیدگی به اختلافات فی مابین کارفرمایان ، مهندسین مشاور و پیمانکاران در امور تخصصی کشاورزی

 

شرح صلاحیت‌های رشته کارشناسی رسمی دادگستری محصولات دامی زیر مجموعه گروه 9 (کشاورزی و منابع طبیعی)

 

·          کارشناسی ارزیابی تعیین قیمت انواع پوست، چرم و سالامبور و محصولات تولیدی آنها

·          کارشناسی ارزیابی تعیین قیمت انواع روده دام و تعیین شرایط استحصال و نگهداری و مصارف آنها

·          کارشناسی ارزیابی تعیین قیمت انواع کرک ، مو و پشم دام و پر پرندگان

·         کارشناسی شناخت کاربرد و ارزیابی وسایل و تجهیزات متعارف فرآوری محصولات دامی

·         کارشناسی شناخت کاربرد و تعیین خسارت وارده ناشی از مصرف محصولات غیر دامی و مصنوعی بجای طبیعی

 

شرح صلاحیت‌های رشته کارشناسی رسمی دادگستری محیط زیست طبیعی زیر مجموعه گروه 9 (کشاورزی و منابع طبیعی)

 

·         کارشناسی شناخت کاربرد و تعیین میزان خسارات وارده ناشی از کلیه آلودگی‌‌ها‌ به آب، خاک، هوا و غیره در محیط‌های طبیعی و انسان ساخت

·         احراز و ترقیق حدود مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست شامل (اثر طبیعی ملی، پارک‌های ملی، پناهگاه، حیات وحش، مناطق حفاظت شده) و اکوسیستم‌های حساس

·         کارشناسی شناخت کاربرد ضوابط و معیارهای صلاحیت استقرار واحدهای صنعتی و خدماتی بر محیط زیست

·         کارشناسی شناخت کاربرد و تعیین میزان خسارات وارده بر حیات وحش

·         برآورد ارزش اقتصادی و قیمت منابع تولیدی از محیط زیست در اکوسیستم‌های حساس و مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست (مناطق چهارگانه)

·         کارشناسی شناخت کاربرد و تطبیق اجرای قوانین و مقررات و ضوابط محیط زیست

 

شرح صلاحیت‌های رشته کارشناسی رسمی دادگستری امور آموزشی زیر مجموعه گروه 10 (خدمات اداری و عمومی)

 

·         اظهارنظر در خصوص تطبیق وضعیت آموزشی با قوانین و مقررات ناظر بر آن

 

شرح صلاحیت‌های رشته کارشناسی رسمی دادگستری امور اداری و استخدامی زیر مجموعه گروه 10 (خدمات اداری و عمومی)

 

·         مقررات قانون استخدام کشوری و آئین نامه‌های آن

·         مقررات قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 5/3/52 13و آئین نامه‌های آن‌‌ها‌

·         مقررات قانون استخدام کشوری شرکتهای دولتی مصوب 5/3 /1352 و آئین نامه‌های آن و مقررات استخدامی خاص موسسات و شرکتها و سازمانهای دولتی

·         کلیه مقررات استخدامی حاکم در کشور اعم از دولتی و غیر دولتی و قراردادهای استخدامی و قرارداد کار خاص

 

شرح صلاحیت‌های رشته کارشناسی رسمی دادگستری امور خبرنگاری و روزنامه نگاری زیر مجموعه گروه 10 (خدمات اداری و عمومی)

 

·         ارزیابی میزان دستمزد کارهای انجام شده توسط خبرنگاران و روزنامه نگاران

 

شرح صلاحیت‌های رشته کارشناسی رسمی دادگستری امور گمرکی زیر مجموعه گروه 10 (خدمات اداری و عمومی)

 

·         کارشناسی بررسی ارزیابی کیفی تشریفات گمرکی واردات کالا

·         کارشناسی بررسی ارزیابی کیفی تشریفات گمرکی صادرات کالا

·         تعرفه بندی کالا در گمرک

·         رسیدگی به امور اقلام ممنوعه از لحاظ گمرکی

·         ترانزیت گمرکی کالا

·         تعیین میزان مسئولیتهای نگهداری کالا‌های خسارت دیده در اماکن گمرکی

 

شرح صلاحیت‌های رشته کارشناسی رسمی دادگستری ایرانگردی و جهانگردی زیر مجموعه گروه 10 (خدمات اداری و عمومی)

 

·         کارشناسی بررسی ارزیابی کیفی و اظهار نظر در امور مربوط به مسافرهای سیاحتی و زیارتی

·         کارشناسی بررسی ارزیابی کیفی و اظهار نظر در خصوص استفاده از اماکن اقامتی

·         کارشناسی بررسی ارزیابی کیفی و اظهار نظر در خصوص استفاده از اماکن پذیرائی

·         کارشناسی بررسی ارزیابی کیفی و اظهار نظر در خصوص موقعیت محلی اماکن اقامتی، پذیرائی و آژانسهای مسافرتی

·         تعیین حق الامتیاز و درجه‌‌بندی در امور تخصصی مربوط

 

شرح صلاحیت‌های رشته کارشناسی رسمی دادگستری ثبت شرکتها، علائم تجاری و اختراعات زیر مجموعه گروه 10 (خدمات اداری و عمومی)

 

·         کارشناسی شناخت کاربرد و رسیدگی صحت جریان تأسیس شرکت‌‌ها‌ و مؤسسات غیرتجاری و امور مرتبط به سهام و سهم الشرکه

·         کارشناسی شناخت کاربرد و رسیدگی صحت جریان تشکیل جلسات هیأت‌‌مدیره

·         کارشناسی شناخت کاربرد و رسیدگی صحت برگزاری امور مرتبط به مجامع عمومی

·         کارشناسی شناخت کاربرد صحت جریان ثبت تصمیمات مجامع عمومی در خصوص تعدیل سرمایه، انحلال و تصفیه شرکتها

·         کارشناسی شناخت کاربرد و رسیدگی جریان مرتبط با ثبت علائم و اختراعات و طرحهای صنعتی

 

شرح صلاحیت‌های رشته کارشناسی رسمی دادگستری زبانهای خارجی زیر مجموعه گروه 10 (خدمات اداری و عمومی)

 

·         امور مربوط به مترجمی زبان انگلیسی

·         امور مربوط به مترجمی زبان فرانسه

·         امور مربوط به مترجمی زبان عربی

·         امور مربوط به مترجمی زبان آلمانی

 

شرح صلاحیت‌های رشته کارشناسی رسمی دادگستری کتاب و کتابداری زیر مجموعه گروه 10 (خدمات اداری و عمومی)

 

·         ارزیابی و تعیین قیمت کتابهای فارسی

·         ارزیابی و تعیین قیمت مقالات و نشریات ادواری فارسی

·         ارزیابی و تعیین قیمت کتب و نشریات آسیب دیده فارسی بر اثر عوامل مختلف

·         کارشناسی بررسی و ارائه گزارش رسیدگی به اختلافات امانت دهنده و گیرنده کتب و نشریات فارسی در کتابخانه‌‌ها‌ در امور تخصصی

·         ارزیابی و تعیین قیمت کتب و نشریات فارسی و خارجی اعم از سالم و آسیب دیده

·         کارشناسی بررسی و ارائه گزارش رسیدگی به اختلافات مربوط به کپی برداری از متون کتب و نشریات

·         ارزیابی کمی و کیفی ابزار، وسایل و امکانات کتابخانه‌‌ها‌ و مراکز اطلاع رسانی و ارائه گزارشات فنی

·         کارشناسی بررسی و ارائه گزارش رسیدگی به اختلاف ناشران، نویسندگان، مترجمان، ویراستاران، صفحه آرایان و تصویرگران کتب و نشریات شامل تهیه متون، ترجمه، کپی کردن، سرقت ادبی، تقلید سبک، نگارش و ترجمه بر حسب لزوم و ارجاع

·         ارزیابی کتب و نشریات

 

شرح صلاحیت‌های رشته کارشناسی رسمی دادگستری امور آتش سوزی و آتش نشانی زیر مجموعه گروه 11 (ایمنی و حوادث)

 

·         کارشناسی بررسی ارزیابی کیفی و تعیین علل وقوع آتش سوزی در اماکن

·         کارشناسی بررسی ارزیابی کیفی و تعیین علل وقوع آتش سوزی‌های منجر به فوت

·         کارشناسی بررسی ارزیابی کیفی و تعیین علل آتش سوزی و مزارع و مراتع و جنگلها

·         کارشناسی بررسی ارزیابی کیفی و تعیین علل آتش سوزی‌های خاص مانند آتش سوزی در هواپیما، قطار، مترو و کشتی و خودرو

·         کارشناسی بررسی ارزیابی کیفی و اظهارنظر در خصوص تجهیزات امور ایمنی و آتش نشانی

·         برآورد هزینه ایمنی و آتش نشانی و خسارت وارده به تجهیزات آتش نشانی

 

شرح صلاحیت‌های رشته کارشناسی رسمی دادگستری امور اسلحه و مهمات زیر مجموعه گروه 11 (ایمنی و حوادث)

 

·         کارشناسی شناخت کاربرد کارائی سلاح و شناخت مهمات و تعیین میزان تخریب آن

·         ارزیابی سلاحهای شکاری

·         تعیین زمان تقریبی تیراندازی و ظهور شماره‌های مخدوش بر روی سلاح

·         کارشناسی بررسی ارزیابی کیفی و مقایسه گلوله و پوکه استفاده شده در جنایت (جنائی) و انتساب آنها به سلاح مظنون

·         آنالیز مواد محترقه ،آزمایش ذرات باقیمانده باروت و سرب بر روی بدن و لباس

·         کارشناسی بررسی ارزیابی کیفی اجساد و البسه آنان و مصدومین حوادث تیراندازی و انفجار مواد محترقه و منفجره سبک

·         کارشناسی بررسی ارزیابی کیفی و باز سازی صحنه‌های تیراندازی و انفجار مواد محترقه و منفجره سبک

·         تفکیک قتل از خودکشی و کارشناسی شناخت کاربرد نحوه اصابت گلوله یا مواد منفجره و محترقه

·         کارشناسی بررسی ارزیابی کیفی عملکرد مأمورین نظامی یا انتظامی در بکارگیری سلاح و انطباق با قانون مربوط

 

شرح صلاحیت‌های رشته کارشناسی رسمی دادگستری امنیت عمومی زیر مجموعه گروه 11 (ایمنی و حوادث)

 

·         رسیدگی به نحوه انجام وظائف افراد و شرکت‌های خدمات حفاظتی و مراقبتی و تعیین میزان مسئولیت‌های مربوطه

·         رسیدگی به نحوه حفاظت و مراقبت از اموال و اسناد در اماکن خصوصی

·         رسیدگی به نحوه حفاظت و مراقبت از اموال و اسناد در اماکن دولتی و شرکتها و موسسات تحت پوشش دولت

·         رسیدگی به نحوه حفاظت و مراقبت از اسناد طبقه بندی شده دولتی و تعیین میزان مسئولیت اشخاص حقیقی و حقوقی مسئول حفاظت آنها

·         رسیدگی به نحوه مراقبت و حفاظت از امنیت افراد

·         رسیدگی و اظهارنظر در خصوص نحوه اجرای طرح‌های امنیتی و مراقبتی موسسات و افراد حقیقی و حقوقی مجری مراقبت از بانکها، موسسات مالی و اعتباری

·         کارشناسی بررسی و ارائه گزارش رسیدگی به اختلاف شرکتهای حفاظتی با طرف قرارداد

 

شرح صلاحیت‌های رشته کارشناسی رسمی دادگستری حوادث ناشی از کار زیر مجموعه گروه 11 (ایمنی و حوادث)

 

·         کارشناسی بررسی ارزیابی کیفی و کارشناسی شناخت کاربرد حوادث انفرادی

·         کارشناسی بررسی ارزیابی کیفی و کارشناسی شناخت کاربرد عوامل مؤثر در بروز حادثه

·         رسیدگی به بهداشت محیط کار

·         رسیدگی به ایمنی و حفاظت کارگاهها

·         کارشناسی بررسی و ارائه گزارش رسیدگی به اختلاف کارگر و کارفرما در کارشناسی بررسی ارزیابی کیفی حوادث ناشی از کار

·         کارشناسی بررسی ارزیابی کیفی حوادث جمعی

·         کارشناسی بررسی ارزیابی کیفی عوامل بروز بیماریهای شغلی و حرفه ای

·         کارشناسی بررسی و ارائه گزارش رسیدگی به اختلاف پیمانکاران، مشاوران و کارفرمایان در امور ایمنی و محافظت کارگاه‌ها

 

شرح صلاحیت‌های رشته کارشناسی رسمی دادگستری مواد محترقه و منفجره (ناریه) زیر مجموعه گروه 11 (ایمنی و حوادث)

 

·         کارشناسی بررسی ارزیابی کیفی و شناخت مواد محترقه و منفجره (ناریه)

·         کارشناسی بررسی ارزیابی کیفی علل وقوع انفجار ناشی از مواد محترقه و منفجره

 

شرح صلاحیت‌های رشته کارشناسی رسمی دادگستری بیوتکنولوژی (انسانی) زیر مجموعه گروه 12 (بیو و نانوتکنولوژی)

 

·         کارشناسی بررسی ارزیابی کیفی و ارزیابی خدمات دانش فنی بیوتکنولوژی

·         کارشناسی بررسی ارزیابی کیفی و کارشناسی شناخت کاربرد صحت انواع تست‌های تخصیصی و روند انجام، مواد و کیت‌‌ها‌ با استفاده از روش‌های مولکولی