مقالات سایت
دسته بندی مقالات
مقالات سایت
دسته بندی مقالات

 کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری

Engineers & Experts

Engineers & Experts
Official judicial experts

Titles of Expert works :
• Separation and demarcation of plots
• Preparation of precise plans of severed
• Adaptation of construction drawings
• Adaptation of structures with construction method.
• Evaluation of the reports prepared by consultant engineers.
• Architecture & urban planning

No Internet Connection