عناوین صلاحیت‌ها و رشته‌های کارشناسی رسمی دادگستری در چارچوب گروه‌های دوازده گانه

موارد ذیل جهت اطلاع رسانی درج شده است . در ضمن دقت فرمائید که رشته های مندرج در ذیل در خصوص گروههای دوازده گانه گروهها و رشته های کارشناسان رسمی دادگستری بوده و امکان دارد دسته بندی گروهها و عناوین رشته ها بین شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری (کانون کارشناسان رسمی دادگستری استانها) و مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان رسمی قوه قضائیه متفاوت باشد.

 

فایل اکسل جدول صلاحیت‌ ارائه شده توسط شورایعالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

فایل اکسل جدول صلاحیت‌ ارائه شده توسط شورایعالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

 

 

جدول عناوین صلاحیت های مصوب گروه های 12 گانه
گروه نام گروه نام رشته ردیف عنوان صلاحیت شرح صلاحیت
1 گروه 1 (منابع  آب ومعادن)   1 اکتشاف معادن  1-1     اکتشاف زمین شناسی معادن
 2-1  اکتشاف ژئو شیمی معادن
 3-1  اکتشاف ژئوفیزیک معادن
  2 بهره برداری و معادن روباز  1-1  استخراج معادن روباز
 2-1 ایمنی معادن روباز
 3-1 طراحی و اجراء معادن روباز  
  3 بهره برداری معادن زیرزمینی  1-1  استخراج معادن زیرزمینی
2-1 ایمنی معادن  زیرزمینی
3-1 طراحی و اجراء معادن زیرزمینی 
  4 کانه آرائی و فرآوری مواد معدنی  1-1      طراحی تأسیسات تجهیزات کانه آرائی مواد فلزی طراحی تأسیسات و تجهیزات کانه آرائی مواد غیر فلزی
معادن 5 بررسی فنی و اقتصادی و ارزیابی معادن و کارپذیری ذخائر معدنی و تعیین و برآورد خسارات در معادن  1-1  ارزیابی معادن روباز و کلیه تأسیسات و ماشین آلات مربوط
 2-1 ارزیابی معادن زیر زمینی و کلیه تأسیسات و ماشین آلات مربوط
3-1 ارزیابی تأسیسات و ماشین آلات و تجهیزات و کارخانه تغلیط
4-1 ارزیابی و برآورد خسارت در معادن    
  6 تعیین اجاره بها و اجرت المثل و خسارت و حق الامتیاز در امور تحصصی مربوط  1-  تعیین اجاره بها و اجرت المثل
 2-  رسیدگی به حوادث و سوانح در معادن (تعیین میزان خسارت)
3- تعیین حق امتیاز مجوزهای اعطائی در معادن
  7 رسیدگی به اختلافات بین کارفرمایان، مشاوران و پیمانکاران در امور تخصصی   رسیدگی به اختلافات و دعاوی کارفرمایان، پیمانکاران و مشاوران معدنی  
مواد
سرامیک کامپوزیت
1 تشخیص و ارزیابی انواع سرامیك های ساختمانی  بررسی و اظهار نظر در مورد مواد اولیه طرز شكل دهی و ویژگیهای مربوط
مواد
سرامیک کامپوزیت
2 تشخیص و ارزیابی قطعات چینی و سفید آلات بررسی و اظهار نظر در مورد مواد اولیه طرز شكل دهی و ویژگیهای مربوط
3  تشخیص و ارزیابی محصولات سیمان، گچ و مواد سرامیكی مستعد گیرش بررسی و اظهار نظر در مورد مواد اولیه و محصول و  طرز شكل دهی و ویژگیهای مربوط
4  تشخیص و ارزیابی مواد نسوز  بررسی و اظهار نظر در مورد مواد اولیه طرز شكل دهی و ویژگیهای مربوط به مواد نسوز
5  تشخیص و ارزیابی مواد و قطعات سرامیكی پیشرفته و نانو بررسی و اظهار نظر در مورد مواد اولیه طرز شكل دهی و ویژگیهای مربوط
6 رسیدگی به اختلاف كارفرمایان و مشاوران و پیمانكاران  در امور تخصصی مربوط بررسی و اظهار نظر در مورد اختلاف براساس مقررات مربوط ایران 
7  تشخیص و ارزیابی تولید مواد کمپوزیت و مصنوعات آن آماده سازی ، عمل آوری مواد اولیه و  روش شکل دهی قطعات از کمپوزیت
مواد فلزات 1 شناخت و تشخیص فلزات آهنی و فرآوری مربوط بررسی واظهار نظر در مورد آماده سازی مواد اولیه استحصال آهن و فولاد و چدن بشكل شمش و غیره    
2 شناخت و تشخیص فرآوری فلزات غیرآهنی و فرآوری مربوط بررسی و اظهار نظر در مورد آماده سازی مواد اولیه استحصال فلزات غیرآهنی غیرگرانبها بشكل شمش غیره   
3 شناخت و تشخیص فلزات کمیاب و گرانبها و فرآوری مربوط بررسی واظهار نظر در مورد آماده سازی مواد اولیه استحصال فلزات كمیاب و گرانبها 
4 شناخت و تشخیص و ارزیابی انواع قطعات ریخته­گری فلزی و قالبها بررسی واظهار نظر ذوب فلزات تولید قطعات از طریق روشهای مختلف ریخته گری ـ ساخت قالبها و مدلها و انتخاب افزودنیها
5 شناخت و تشخیص و ارزیابی انواع قطعات آهنگری و نورد

بررسی و اظهار نظر در مورد قطعات ساخته شده از طریق آهنگری، نورد، حدیده کاری، کشش، پرسکاری و تراشکاری

6 تشخیص و ارزیابی روشهای عملیات حرارتی و پوشش­دهی و فرم­دهی فلزات

بررسی واظهار نظر انجام عملیات پوشش دهی و حرارتی بر روی قطعات فلزی بمنظور اصلاح مشخصات فنی آنها

7 تشخیص و ارزیابی تولید مواد فلزی ، متالورژی، مربوط به جوشكاری و لحیم كاری

اتصال قطعات فلزی به یكدیگر از طریق جوشكاری ولحیم كاری ، بررسی محلهای تحت تاثیر حرارت و عیوب مربوطه و انتخاب الكترودها

8 تشخیص متالورژی پودر و ایمپلنت

بررسی و اظهار نظر در مورد تهیة مواد اولیه و شكل دهی قطعات با استفاده از پودر فلزات

9 تشخیص وارزیابی استحصال فروآلیاژ- آمیژانها و افزودنی ها

بررسی و اظهار نظر در مورد آماده سازی مواد اولیه و استحصال فروآلیاژها

10 تشخیص و ارزیابی انواع خسارت­ها به فلزات و خوردگی فلزات

بررسی علل بوجود آمدن خسارت و خوردگی در فلزات و راههای جلوگیری از آن

11 تشخیص و ارزیابی نانو ماتریال پایه فلز، و انواع ماتریال های فلزی ترکیبی

بررسی و اظهار نظر و ارزیابی مواد نانو پایه فلزی براساس دانش فنی و قوانین موجود جهانی

12 رسیدگی به اختلاف فی مابین كارفرمایان و پیمانكاران  مشاوران در امور تخصصی مربوط

بررسی در مورد اختلاف پیمانکاران و کارفرمایان و مشاوران در ارتباط تولید و شکل دهی و فرم دهی انواع فلزات

مهندسی آب 1 بررسی حقا به ها واجرت المثل منابع آب اعم ازسطحی یا زیرزمینی دررابطه با انهار،چشمه ها وچاهها

اندازه گیری حقابه ها و اجرت المثل منابع آب و برآوردحقوق مترتب برآن

2 تعیین ارقام و مقادیر آب بهاء بر اساس ارزش و اعتبار محلی آب ونوع تولید و مصرف

برآورد هزینه استحصال وانتقال آب با توجه به ارزش و اعتبار تأسیسات و تجهیزات ، مدیریت نگهداری و بهره برداری

3 بررسی موقعیت عمومی منابع آب اعم از سطحی، زیر زمینی و فاضلابها شامل «چاه، چشمه، قنات، پساب و فاضلاب»

مطالعه رفتارسنجی منابع آب دررابطه باحریم و موقعیت قنوات، چاهها، چشمه ها،نهرها،زه آبها، مردابها، ماندابها،دریاچه ها و فاضلابها

4 ارزیابی منابع طبیعی آب و فاضلاب 

بررسی عملکرد منابع آب و فاضلاب بر اساس داده های حاصله در مقایسه با استانداردهای متداول

5 بررسی شبکه های آبیاری تحت فشار یا سنتی و خطوط انتقال آب  در  شبکه های مذکور تا حد اول مزرعه

بررسی سیستمهای اجرائی آبیاری تحت فشار با توجه به نقشه های تنظیمی و داده های اقلیمی و شیمی آب ونیز پراکنش شبکه انهار سنتی آبرسان

6 علت یابی پیامدهای حادث بر منابع آب و فاضلاب و تبعات آن

رسیدگی به حوادث قهری و ایجادی و حوادث مترتب بر آن  ضمن  برآورد ضرر و زیان حاصله 

7 تشخیص علل نشست ونفوذ آب وفاضلاب وفرآیند آن

بررسی فرآیند نشست و نفوذ آب و فاضلاب و اثرات جانبی آن بر محیط اطراف

8 بررسی چگونگی آلودگی آبها بلحاظ تشخیص و تعیین بار آلایش و تأثیر سوء آن بر صلاحیت مصرف و محیط زیست

سنجش تأثیر انواع آلاینده های منابع آب ضمن استناد به استانداردهای متداول وروش های بهینه سازی

9 تشخیص و تعیین قدمت آثار آب در اراضی

بررسی توپوگرافی و ساختار زمین، پست آب یا بلندآب بودن آن ،شناخت منبع آبرسان درگذشته و حال ،روند نوسان آب در درازمدت و تأثیر آن بر شرب زمین ضمن استفاده ازنقشه ها ی ماهواره ای و سوابق محلی

10 رسیدگی به اختلافات میان کارفرمایان، مهندسین مشاور و پیمانکاران در امور تخصصی صلاحیتهای مربوط

تجزیه و تحلیل عملیات اجرائی بر اساس اجزاء طرح، نقشه ها و نمودارهای مربوط با توجه به محتوای  قرارداد تنظیمی ضمن توجه به مواد و مصالح کاربردی

11 علت یابی حوادث ناشی از عملکرد آب و خاک از جمله سیل زدگی ،ریزش و رانش سنگ و خاک ، نشست ولغزش زمین یا گسلش و بریدگی لایه ها و پدیده های آبشکستگی  وآب بردگی 

بررسی علل حاصل از تاثیر سوءآب و ریزش خاک ،بریدگی و گسلش لایه ها ،نفوذپذیری و تراکم خاک یا فشار  و رانش آن 

12 تشخیص بستر و حریم در جایگاه قرضه گیری و برداشت از مخازن  و ذخایر شن و ماسه و رس

شناخت موقعیت بستر و حریم و تغییرات سنواتی آن در رودخانه ها ،انهار و مسیلها ، سواحل دریاها ،دریاچه ها ،تالابها و مردابها بلحاظ تصرفات و یا تأثیر استخراج و برداشت مواد بر پایداری زمین

13 تعیین اثرات ناشی از احداث سد و سازه آبی یا تونل و گالریهای آبرسان  و پیامدهای حاصل از آن بر منابع آب 

بررسی نتایج حاصل از ایجاد سدها و آبگیرها و نیز حفاری تونلها و آبراهه های سطحی و زیر زمینی بر سازندهای زمینشناسی و منابع آب و خاک اطراف 

14 بررسی مطالعات اجرائی در عملیات ژئوفیزیک ،ژئو شیمی ،ژئوتکنیک، حفاری وچاه پیمائی، ویدئومتری و ردیابی در ارتباط با مهندسی آب 

تشخیص ارزش کاربری نتایج مربوط به بررسیهای زمینفیزیک ،زمین شیمی ، حفاری و و سونداژهای پایه ،ویدئومتری وتراسورهای رنگی و ایزوتوپی

2 گروه 2 (ارزشیابی اموال منقول) آثارهنری و اشیاء نفیسه 1 تشخیص و ارزیابی آثارهنری ترسیمی نفیس (به استثنای طرح­های گرافیکی و تبلیغاتی غیر حرفه­ایی_ آماتوری)

انواع نقاشی­ها، تابلوهای نقاشی بر روی هر نوع زمینه، تکیه­گاه و با هر نوع ماده­ای (به استثنای تابلوها و تجهیزات تبلیغاتی، طراحی­های گرافیکی دیجیتال)

2 تشخیص و ارزیابی آثارهنری حجمی نفیس (به استثنای آثار هنری صنعتی و مبلمان شهری)

شامل انواع نقوش برجسته، تابلوهای برجسته، تمثال، پیکره، مجسمه­های نفیس با هر نوع ماده­ایی ( به استثنای آثار حجمی صنعتی و تجهیزات و مبلمان شهری)

3 تشخیص و ارزیابی آثارهنری و نفیس مکتوب و انواع چاپ­های دستی- با تولید محدود (با امضای هنرمند)- (به استثنای لیتوگرافی ها و طرح های گرافیکی)

آثارهنری دستی منقول نفیس که به صورت چاپ­های سنگی و دستی منتشر شده، از هر نوع جنس و مواد (شامل تمامی نسخه­های چاپ سنگی نفیس و آثار هنری نفیس هنرمندان که اغلب توسط خودشان به صورت چاپی و یا دست­نویس (خطاطی) در تعداد محدود با امضای انها منتشر شده است و ...)

4 تشخیص و ارزیابی آثار دست­ساز هنری و فرهنگی نفیس با تولید محدود (به استثنای آثار گرافیکی معاصر)

شامل انواع اموال منقول که جنبه کاربردی داشته و هنری بودن و نفاست آن حاصل استفاده از دست در ساخت آن باشد.  مانند تذهیب­کاری، جلدسازی و ... بطور محدود.

5 رسیدگی به اختلافات پیمانکاران و قراردادها با موضوعیت آثارهنری و نفیس

کارشناسی و ارزیابی آثارهنری و نفیس مطروحه در دعاوی بین خالقان آثارهنری و صاحبان آنها، مجموعه داران، گالری داران، خریداران و فروشندگان آثار هنری و ...

 اشیاء عتیقه و احجار کریمه و کتب خطی 1 تشخیص و ارزشیابی اشیاء عتیقه

شناخت و تعیین قیمت انواع اشیا و آثار تاریخی فرهنگی و هنری (باستانی) 

2 تشخیص و ارزشیابی انواع ظروف عتیقه (نفیس و تزئینی)

شناخت و قیمت گذاری انواع ظروف آنتیک و عتیقه از جنس سفال، شیشه، چینی، سنگ و غیره

3 تشخیص و ارزیابی احجار کریمه، تندیس (پیکره) و سنگ نوشته­های عتیقه یا کریمه.

شناخت و قیمت گذاری انواع سنگ نوشته­های عتیقه و تندیس­های چوبی، فلزی، سنگی، گچی و عتیقه

4 تشخیص، ارزیابی، تعیین اصالت و قدمت آثار فرهنگی، تاریخی، هنری عتیقه

شناخت و فنون ساخت و انواع آثار هنری عتیقه و آنتیک و اسناد عتیقه خطی و انواع خطوط عتیقه و شناخت آثار اصلی از بدلی مشتمل بر انواع نقاشی، فلز، سفال و عتیقه

5 تشخیص و ارزیابی مکتوبات عتیقه و انواع جلدها

انواع دست­نوشته، چاپ سنگی، دستی، قطعات خوشنویسی، مرقعات خط و مینیاتور، اسناد عتیقه و خطوط عتیقه

6 تشخیص و ارزیابی نقاشی­های آنتیک عتیقه

انواع نقاشی­های پایه­ای، دیواری، سقفی، لاکی، روغنی و عتیقه

7 تشخیص و ارزیابی انواع زیورآلات و دست­سازهای زینتی عتیقه

شناخت و قیمت گذاری انواع وسائل روشنائی و زینتی عتیقه از قبیل چلچراغ، بوفه، سلاح، سماور، معرق، منبت، خاتم

8 بررسی اختلاف مابین کارفرمایان و پیمانکاران در امور تخصصی مربوط

بررسی و اعلام نظر درباره اختلاف کارفرما و پیمانکار در امور تخصصی مربوط

ساعت و جواهرات (طلا و جواهر) 1 شناخت و ارزیابی طلای بدون نگین و شمش و آب شده

ارزیابی طلاهای ساخته شده بدون نگین  و یا شمش طلا با هر عیار غیر از (طلای هنری) (باستثنا عتیقه جات و احجار کریمه)

2 شناخت و ارزیابی انواع جواهرات معمولی

ارزیابی انواع جواهرات با پایه طلا یا پلاتین یا نقره با نگین های برلیان ریزه و یا نگین های نیمه بها. (باستثنا عتیقه جات )

3   شناخت و ارزیابی انواع جواهرات گرانبها 

ارزیابی انواع جواهرات پیاده ویا با پایه طلا یا پلاتین یا نقره با نگین های برلیان تخمه ای  و یا نگین های رنگی گرانبها ( مانند زمرد و یاقوت قرمز). (باستثنا عتیقه جات )

4 شناخت و ارزیابی انواع جواهرات قدیمی و قطعات هنری و ساعت های طلا و جواهرنشان

ارزیابی انواع جواهر وساعت های گرانبها و قطعات هنری ساخته شده از طلا یا پلاتین و یا نقره همراه با نگین های گرانبها و نیمه بها (باستثنا عتیقه جات )

ساعت و جواهرات (نقره) 1 شناخت و ارزیابی ظروف و زیور آلات نقره و نقره خام

ارزیابی شمش نقره و یا قرص و یا گوارسه   یا ظروف یا زیور آلات نقره ساخته شده با هر عیار (باستثنا   عتیقه جات ) 

2 شناخت و ارزیابی انواع  نقره  جدید و یا قدیم و کارهای هنری

ارزیابی انواع نقره اعم از قدیم یا جدید و زیور آلات و ظروف و ساعت نقره و کارهای هنری با نگین های نیمه بها مانند عقیق و فیروزه و مشابه آن ( باستثنا عتیقه جات)

ساعت و جواهرات (ساعت) 1 شناخت و ارزیابی انواع ساعت ها ی معمولی غیر طلا

ارزیابی انواع ساعت های کوآرتز و مکانیکی با بهای متعارف برای مصرف عامه مردم 

2 شناخت و ارزیابی انواع ساعت ها ی گرانبها غیر طلا 

ارزیابی انواع ساعت های کوآرتز و مکانیکی با ساخت کارخانه های معروف و ساعت های قدیمی مچی یا بغلی و یا دیواری غیر از ساعت های طلاو یا جواهر نشان که مربوط به رشته طلا و جواهرات است. 

فرش 1 شناخت و ارزیابی گلیم و فرش دست بافت

فرش های نو و مستعمل و قدیمی اعم از دست­باف و گلیم (غیر از فـرش­های نفیس و هنری)

2 شناخت و ارزیابی خســـارت ناشــی از آب­دیدگی و تخریب فرش دست­باف

برآورد خسارت آسیب­دیدگی ناشی از ترکیدگی لوله­های آب در منازل و یا از طریق تخریب و زیرآوار ماندن فرش ـ تخریب بوسیله اشخاص به هر نوع ـ  آسیب دیدگی بر اثر شستشوی فرش در قالیشوئی

3 شناخت و ارزیابی خســـارت وارده به فرش­های دست­باف بیمه شده در حین حمل

برآورد خسارت فرشهای بیمه شده صادراتی که در حین حمل به کشور مقصد دچار آتش­سوزی یا هرگونه تخریب شده که شرکت­های بیمه یا شرکت­های حمل و نقل موظف به پرداخت ضرر و زیان وارده به فرش می­باشند با توجه قراردادهای منعقده

4  ارزیابی و برآورد قیمت فرش­های دست­باف که قابل رؤیت نیستند

برآورد قیمت فرش­­های مسروقه که امکان رویت فرشها میسر نمی­باشد و هرگونه فرشی که نـــــیاز به قیمت­گذاری داشته باشد و رویت آن امکان پذیر نباشد

5 شناخت و ارزیابی قیمت خریداری و اظهار نامه­های گمـرکی فرش­های دست­باف صادراتی 

بررسی دعاوی و اختلاف بین تجار در خصوص فرش­های صادر شده به خارج از کشور با توجه به اظــهار نامه­های گمرکی و اظهار نظر در خصوص قیمت­های خریداری شده اینگونه فرش­های دست­باف 

6 شناخت و ارزیابی فرش­های هــنری ـ موزه­ای و قدیمی 

ارزیابی انواع فرش های هنری و موزه­ای و قدیمی 

7 رسیدگی به دعاوی مختلف بین سفارش گیرنده و سفارش دهنده فرش 

کارشناسی در دعاوی بین سفارش گیرنده بافت فرش (پیمانکار) و کارفرما اعم از داخل یا خارج از کشور با توجه به قرارداد منعقده و زمان سفارش و تعهدات صندوق ضمانت صادرات در صورت بیمه بودن سفارش

لوازم خانگی و اداری 1 ارزیابی لوازم خانگی

وسائل و اشیاء و اثاثیه منزل اعم از ظروف و فرش و مبلمان و یخچال و تلویزیون و ماشین لباسشوئی بجز فرش های نفیس 

2 ارزیابی لوازم اداری

وسایل اداری میز و صندلی و مبلمان و منصوبات و تجهیزات اداری و لوازم جانبی

3 تعیین اجرت المثل لوازم خانگی و اداری

محاسبه اجرت المثل لوازم خانگی و اداری بر حسب سال های استفاده و فرسودگی اجناس 

4 تعیین اجرت المثل جهیزیه

محاسبه اجرت المثل جهیزیه 

5 تحریر ترکه و تقسیم سهم الارث لوازم خانگی و اداری

صورت برداری از ماترک متوفی و لوازم خانگی و اداری

6 تعیین میزان خسارت در لوازم خانگی و اداری

خسارت وارده در اثر آتش سوزی، سرقت، تخریب و غیره

3 گروه 3 (امور پزشکی و غذایی) پزشکی

در حال حاضر جدول عناوین صلاحیت مصوب ندارد

داروسازی و سم شناسی 1 بررسی و ارزیابی مواد اولیه فرآورده های داروئی، بهداشتی، آرایشی

بررسی و ارزیابی و اظهار نظر و قیمت گذاری مواد اولیه داروسازی ـ آرایشی ـ بهداشتی و داروهای گیاهی

2 بررسی و ارزیابی اقلام داروئی و آرایشی و بهداشتی

تعیین قیمت و ارزیابی و اظهارنظر در مورد اقلام موجود در داروخانه ها، مراکز توزیع و  نگهداری دارو و لوازم بهداشتی و آرایشی

3 بررسی و اظهارنظر در مورد مواد اعتیادآور و تشخیص مسمومیتهای داروئی

بررسی و ارزیابی و قیمت گذاری و اظهارنظر در مورد مواد اعتیادآور و سم شناسی داروئی و بررسی خواص و اثرات داروها

4 بررسی و ارزیابی فرآورده های بیولوژیک

بررسی و ارزیابی و قیمت گذاری و اظهارنظر در مورد فرآورده های بیولوژیک واکسن ها، سرم ها، محصولات حاصل از تخمیر، داروهای هموپاتی

5 تعیین حق الامتیاز و پروانه داروخانه ها

بررسی قیمت گذاری، تعیین ارزش و اظهارنظر در امور داروخانه ها و محل نگهداری دارو، لوازم بهداشتی و آرایشی و تعیین ارزش پروانه ها 

6 رسیدگی به امورفنی و تخصصی داروخانه ها

رسیدگی به اختلافات فی مابین صاحبان داروخانه ها و مدیران فنی داروخانه ها و بهداشت و ضوابط و مقررات داروخانه داری

مواد غذائی و مسمومیتهای ناشی از آن 1 تشخیص و ارزیابی   فراورده های گوشتی       

ارزیابی انواع گوشت (قرمز وسفید)، آبزیان ، طیور، تخم مرغ (خام و فرایند شده ) و فراورده های  آنها

2 تشخیص و ارزیابی شیر  و فراورده های آن 

ارزیابی انواع شیر (خام و فرآیند شده ) و فرآورده های آنها : پنیر ، ماست ، خامه ، کره ، کشک ، بستنی ، دوغ ، آب پنیر ، شیرخشک، غذای کودک

3 تشخیص و ارزیابی فرآورده های غلات ، حبوبات ، خشکبار 

ارزیابی انواع غلات ، آرد ، بلغور ، انواع نان ، شیرینی ، بیسکوئیت ، کیک ، کلوچه ، رشته ، ماکارونی ، نشاسته، گلوتن ، انواع خشک شده میوه ها ، مغزه ها و دانه های حبوبات (خام و  بوداده )

4 تشخیص و ارزیابی فرآورده های سبزیها ، میوه ها و  آشامیدنی ها 

ارزیابی سبزیها و میوه ها ( خام و فرآیند شده) و فرآورده های آنها_  آب میوه ها وسبزیها،کنسانتره ها (ساده ومخلوط ،پودر و منجمد)_ آبهای آشامیدنی ، یخ ، نوشابه های گاز دار و بدون گاز ، چای ، قهوه ، نسکافه ، شربتها و غیره

5 تشخیص و ارزیابی روغنها ، چربی ها ، چاشنی ها ، ادویه ها و افزودنی ها  

ارزیابی روغنها و چربیهای نباتی خام و تصفیه شده مایع و جامد، روغنهای حیوانی،مارگارین،دانه ها و میوه ها ی روغنی،کنجاله ها_انواع افزودنی ها _ انواع ادویه ها _ نمک ها _چاشنی ها _ سس ها و غیره

6 تشخیص  و ارزیابی شیرین کننده ها  و فرآورده های قنادی 

ارزیابی قند ، شکر ، عسل ، گلوکز و سایر شیرین کننده ها ی طبیعی ، ملاس _ فرآورده های قنادی ، کاکائو و شکلات 

7 بررسی و ارزیابی فرآیند تهیه مواد غذایی

ارزیابی و تعیین روش تهیه و فرآ یندهای  مختلف غذایی

8 بررسی و ارزیابی  الگوهای مصرف و مکمل های  غذائی      

ارزیابی مواد اولیه ، نوع و مقدار مواد متشکله ، میزان  مصرف غذا _ تعیین اندازه مصرف و مقایسه آن با (DRI) و (RDA) در تهیه ، پخت و توزیع مواد غذائی (تغذیه گروهی) مکمل های غذایی (ویتامین ، مواد معدنی و سایر ریز مغذیها )

4 گروه 4 ( امور مالی) آمار 1 آمار موضوعی 

تسلط بر تعریف موضوع آماری - شناخت و تعریف صریح  موضوع آماری - شناخت جامعه آماری - تعیین صفات اجزاء آماری - تعیین روشهای مطالعاتی - تهیه شیوه های جمع آوری اطلاعات و طراحی فرم های  اطلاعاتی - تبیین و تعریف نتایج حاصل از تحلیل آماری 

2 آمار توجیهی

تسلط بر ارائه اطلاعات آماری - جمع آوری اطلاعات بر طبق یکی از روش های نمونه گیری - دسته بندی و ارائه جداول آماری - محاسبه درصدها و شاخص ها- طراحی و ترسیم نمودار

3 تحلیل گری 

انجام تحلیل آماری - بررسی توزیع داده های آماری و حذف داده های غیر متعارف - تعیین توزیع آماری مناسب - بررسی هم بستگی و فرضیه های آماری - ارائه تحلیل آماری - بررسی احتمالات ، آنالیز واریانس و دیگر شیوه های آماری 

4 تفسیرگری 

انجام تفسیر و آینده نگری - انجام امور تطبیق ومشابه سازی برای دستیابی به نتایج حاصل از آن برای تصمیم گیری و برنامه ریزی - مهیا نمودن محیط اطلاعاتی برای تصمیم گیری و برنامه ریزی - بررسی مطلوبیت آماری - استفاده از علم آمار در مدیریت و کنترل پروزه 

5 کاربردی 

تهیه توجیه اقتصادی- امکان سنجی - تهیه مدل های تکنیک  تحقیق در حل مسائل تولیدی و اجتماعی - تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر و بررسی توزیع احتمال - انتخاب برنامه و تصمیم بهینه و بررسی مسائل ریسک 

امور بازرگانی 1 رسیدگی به اختلاف نظر در برداشت از مفهوم مفاد قراردادهای بازرگانی  خرید و فروش کالا و خدمات داخلی 

رسیدگی کیفی به قراردادهای تجاری داخلی 

2 رسیدگی به اختلاف نظر در برداشت از مفهوم مفاد قراردادهای بازرگانی صادرات و واردات 

رسیدگی کیفی به قراردادهای تجاری و واردات وصادرات کالا و خدمات 

3 رسیدگی به اختلاف نظر در برداشت از مفهوم مفاد قراردادهای بازرگانی  خرید و فروش کالا و خدمات  بین المللی  

رسیدگی کیفی به قراردادهای تجاری و واردات وصادرات کالا و خدمات 

4 رسیدگی به اختلاف ناشی از نحوه عملکرد شرکتهای بازرسی کالا و شرکتهای خدماتی در قراردادهای داخلی و خارجی 

به شرح عنوان صلاحیت 

5 رسیدگی به اختلا فات بازرگانی و تجاری مربوط به قراردادهای : بیع متقابل (buy back) فایننس (finance) ساخت ، بهره برداری ، و انتقال مهندسی تدارکات و اجرا _کلید در دست و نظایر آنها

به شرح عنوان صلاحیت 

تعیین نفقه  1 تعیین نفقه زوجه و اقارب

شامل هزینه های متعارف زندگی زوجه با لحاظ شئونات و هزینه متعارف زندگی اقارب در حد استطاعت مالی منفق به نحوی که خود در عسرت قرار نگیرد

2 تعیین مهرالمثل و مهر المتعه

مبلغی که در صورت عدم تعیین مهریه در هنگام عقد با لحاظ اماثل و اقران زوجه بعنوان مهریه زوجه تعیین میشود

3 تعیین اجرت المثل زوجه

مبلغی بابت خدماتی که زن در طول زندگی مشترک زناشوئی بدون قصد تبرع در منزل شوهر خود انجام داده است 

4 تعیین ارش البکاره

مبلغی که در صورت ازاله بکارت دوشیزه با ارتکاب جرم تعیین می شود و مرتکب ملزم به پرداخت آن است

حسابداری و حسابرسی 1 رسیدگی و حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی و حسابهای بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی

رسیدگی به چگونگی نگهداری حسابها و عملکرد واحدهای مذکور از جهت تشخیص درآمد و هزینه ها با توجه به اساسنامه اشخاص حقوقی و یا اهداف و برنامه های پیش بینی شده اشخاص حقیقی

2 حسابداری و حسابرسی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، از جمله بنیادها، شهرداریها و سایر موسسات عام المنفعه

رسیدگی به نحوه نگهداری حسابها و عملکرد مالی موسسات و نهادهای مذکور با توجه به اساسنامه، اهداف و مصوبات مجامع آنها در چارچوب مقررات مربوط به دریافت ها ، پرداخت ها ، درآمدها و هزینه های این نهادها می باشد

3 حسابداری و حسابرسی وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات دولتی و طرحهای عمرانی

رسیدگی به عملکرد بودجه پیشنهادی، بودجه مصوب، تخصیص اعتبارات و تطبیق بودجه با اعتبارات مصرفی و قوانین و مقررات مربوط به آنها

4 حسابداری و حسابرسی امور تولیدی و صنعتی

رسیدگی به صورتهای مالی سالانه شامل قیمت تمام شده محصولات تولیدی، ترازنامه، سود و زیان با توجه به عملکرد واحدهای تولیدی و صنعتی موردنظر و با در نظر گرفتن مقررات و مصوبات موضوعه در  واحد صنعتی یا تولیدی مربوط و بررسی قیمت تمام شده محصولات تولیدی

5 حسابرسی امور مالیاتی

رسیدگی به اظهارنامه های مالیاتی، مالیات ابرازی و منشاء محاسبات مالیاتهای مربوط به امور موسسات خدماتی، بازرگانی، تولیدی و صنعتی و سایر موسسات مشمول مالیات اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی

6 حسابرسی بانکها، بیمه ها و موسسات اعتباری

رسیدگی به صورتهای مالی شامل ترازنامه، سود و زیان و سایر امور مالی این موسسات با توجه به اساسنامه، مصوبات مجامع و هیئت مدیره با در نظر گرفتن مقررات مربوط به آنها

7 حسابرسی امور بورس

تطبیق مقررات سازمان بورس و شرکت بورس با موضوع و پذیرش شرکتها و مکانیزم خرید و فروش سهام و مطابقت با مقررات مالی، مالیاتی، تجاری و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

8 ارزیابی سهام و سهم الشرکه شرکتهای خدماتی و بازرگانی

تجزیه و تحلیل و بررسی صورتهای مالی، قوانین و مقررات مختلف مالیاتی، تجاری، امور بازرگانی و اقتصادی و رعایت اصول و موازین حسابداری و حسابرسی و مقررات مربوط به منظور ارزیابی سهام

9 ارزیابی سهام و سهم الشرکه شرکتهای تولیدی و صنعتی

تجزیه و تحلیل و بررسی صورتهای مالی، قوانین و مقررات مختلف مالیاتی، تجاری، امور تولیدی (فرآیندهای تولید) و  اقتصادی و رعایت اصول و موازین حسابداری و حسابرسی جهت ارزیابی سهام مذکور

10 ارزیابی سهام و سهم الشرکه بانکها، بیمه ها و موسسات اعتباری

تجزیه و تحلیل صورتهای مالی، قوانین و مقررات مختلف بانکی ، مالیاتی، تجاری و اقتصادی و رعایت اصول و موازین حسابداری و حسابرسی جهت ارزیابی مذکور

بیمه 1 بیمه آتش سوزی و خطرات تبعی 

اظهار نظر در تعهدات بیمه گرو بیمه­گذار در بیمه آتش­سوزی و خطرهای تبعی شامل سیل و زلزله و طوفان و ... و نیز مسوولیتهای مترتب بر آن

2 بیمه های باربری 

اظهار نظر در تعهدات بیمه­گر و بیمه­گذار در هر یک از انواع بیمه باربری دریایی ، زمینی، و هوایی و مسوولیت متصدیان حمل کالا زیان همگانی و امور مرتبط دیگر

3 بیمه های اتــومبیل

اظهار نظر در مسائل مرتبط با بیمه بدنه و بیمه مسوولیت انواع خودرو ، تعهدات بیمه­گر در مورد زیانهای مالی و جانی وارد به سرنشین خودرو یا اشخاص ثابت

4 بیمه های مهندسی، کشتی، هواپیما

اظهار نظر در تعهدات بیمه­گر و بیمه­گذار در بیمه­های تمام خطر مقاطعه کاری، تمام خطر نصب، شکست ماشین و مسوولیتهای مترتب بر آنها و بیمه­های بدنه و مسوولیت کشتی و هواپیما

5 بیمه های مسوولیتهای حرف مختلف

اظهار نظر در مسائل مرتبـط با بیمه­های مسوولیت مستقل از قبیل مسوولیت کارفرما در مقابل کارگران، مسوولیت حرفه­ای پزشکان، مهندسین و کارشناسان، وکلا و حسابداران و حسابرسان و بیمه موجودی صندوق و در گردش

6 بیمه های عمر و حوادث و درمان

اظهار نظر در تعهدات بیمه­گر و بیمه گذار در هر یک از انواع بیمه­های عمر و پس­انداز و حوادث و بیماری و بیمه­های تأمین اجتماعی ، اعم از بیمه­های انفرادی یا گروهی

امور سرمایه گذاری پولی و اعتباری 1 بررسی اختلاف ناشی از ارائه خدمات بانکها و موسسات اعتباری

رسیدگی به اختلافات پیش آمده به علت خدماتی که بانکها و موسسات اعتباری طبق مقررات می بایست ارایه نمایند

2 بررسی صحت تخصیص منابع سپرده های قرض الحسنه و تسهیلات و جایزه حسابهای مذکور

رسیدگی به حساب سپرده های قرض الحسنه و نحوه تخصیص آن و اطمینان از صحت مقایسه سهم جایزه حسابهای مذکور و کفایت ذخایر لازم

3 بررسی عملکرد قراردادهای اعتباری و تجهیز منابع و تطبیق با عقود اسلامی  و تخصیص آن

رسیدگی به قراردادهای تسهیلات، محاسبات سهم سود، رعایت شرایط قرارداد و اخذ تضمین ها، وثایق و تضمین وثایق مازاد

4 بررسی رعایت نسبت های لازم الرعایه در بانکها و موسسات اعتباری

رسیدگی به نسبت های تخصیص منابع شامل سهم تخصیصی به دارایی های ثابت، سرمایه گذاری ها، تسهیلات، عقود معین و نیز کفایت ذخایر و نسبت کفایت سرمایه

5 بررسی مدیریت ریسک و رتبه سنجی متقاضیان تسهیلات

اظهارنظر در مورد رتبه اعتباری متقاضیان تسهیلات، تعیین نرخ سود با توجه به شرایط اعتباری وثایق مشتری، تعیین ظرفیت استقراض، ریسک سنجی و پیشنهاد روش های انتقال، کاهش مدیریت ریسک

6 برسی مراحل صدور اوراق در بورس و اختلافات ناشی از تصمیمات مدیریت بورس

بررسی رعایت مقررات صدور اوراق بهادار در بورس و صحت و درستی اطلاعات ارائه شده توسط ناشر، متعهد پذیره نویس، بازار گردان و دیگر ارکان انتشار اظهارنظر در مورد اختلافات فی ما بین

7 بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری و صحت انجام معاملات در بورس های مختلف

رسیدگی به رعایت مقررات مربوط به انجام معاملات سرمایه گذاری، رعیت قراردادهای سبدگردانی، رعایت شرایط امیدنامه و اساسنامه صندوق های سرمایه گذاری، اظهارنظر در خصوص عملکرد صندوق سرمایه گذاری مدیران سرمایه گذاری

8 بررسی انجام تعهدات و اختلافات بین عوامل بورس

رسیدگی به رعایت مقررات و ضوابط توسط بورس ها ( اوراق بهادار، کالا، انرژی و فرابورس ایران)، کارگزاران، ناشران، عرضه کنندگان کالا و انرژی

9 بررسی صحت محاسبه سود قطعی و حق الوکاله سپرده های سرمایه گذاری

رسیدگی به حساب سپرده های سرمایه گذاری، سود علی الحساب پرداختی و تعیین سود قطعی و نیز حق الوکاله بانک ها و موسسات اعتباری

5 گروه 5 ( امور وسائط نقلیه) امور حمل و نقل 1 بررسی خدمات حمل و نقل دریائی

ارزیابی و تعیین حدود مسؤولیتهای عوامل حمل و نقل بین المللی دریائی ناشی از قراردادها ، اسناد ، قوانین و مقررات رویه ها و عرف  بین المللی حمل و نقل دریائی  

2 بررسی خدمات حمل و نقل هوائی

ارزیابی و تعیین حدود مسؤولیتهای عوامل حمل و نقل بین المللی هوائی ناشی از قراردادها ، اسناد ، قوانین و مقررات ، رویه ها و عرف بین المللی حمل و نقل هوائی  

3 بررسی خدمات حمل و نقل جاده ای

ارزیابی و تعیین حدود مسؤولیتهای عوامل حمل و نقل بین المللی جاده ناشی از قراردادها ، اسناد ، قوانین و مقررات ، رویه ها و عرف بین المللی حمل و نقل جاده ای 

4 بررسی خدمات حمل و نقل ریلی

ارزیابی و تعیین حدود مسؤولیتهای عوامل حمل و نقل بین المللی ریلی ناشی از قراردادها ، اسناد ، قوانین و مقررات ، رویه ها و عرف بین المللی حمل و نقل ریلی  

امور وسائط نقلیه دریائی و غواصی 1 رسیدگی به سوانح و حوادث دریائی و شرایط کار در دریا و روی کشتی تا ظرفیت 500تن ناخالص

رسیدگی به کلیه سوانح و حوادث دریائی با توجه به ضوابط و مقررات

2 رسیدگی به خسارت وارده به بدنه کشتی و تجهیزات کشتی تا قدرت 750 کیلووات

رسیدگی و تعیین خسارت وارده به کشتی و تجهیزات آن

3 رسیدگی و تعیین علل و مسببین و میزان خسارت در عملیات زیرآبی به تجهیزات و نفرات تا عمق30 متر  

رسیدگی به حوادث زیردریا که منجر به خسارت تجهیزات و افراد شده باشد تا عمق 30 متر

4 رسیدگی به وقایع مرتبط با آلودگی ناشی از کشتیها، پوشش حمایتی، حقوق دریائی

رسیدگی به مسائل آلودگی و پوشش های حمایتی دریائی و حقوق

5 ارزیابی انواع شناورها و لایروبها تا ظرفیت ناخالص 3000 تن

تعیین ارزش انواع شناورها تا ظرفیت ناخالص 3000 تن

6 ارزیابی انواع شناورها و لایروبها با ظرفیت بالاتر از 3000 تن ناخالص

تعیین ارزش انواع شناورها تبا ظرفیت بالاتر از 3000 تن ناخالص

7 رسیدگی اختلافات طراحی و ساخت کشتی و ارزیابی انواع شناورها تا قدرت موتور 3000 کیلووات

تشخیص طرح و ساخت و ارزیابی کشتی و تجهیزات مربوطه

8 رسیدگی و تعیین علل و مسببین و میزان خسارت در عملیات زیرآبی به تجهیزات و نفرات تا عمق 60 متری

رسیدگی به حوادث زیردریا تا عمق 60 متر

9 رسیدگی به اختلافات مربوط به نجات (سالویج) و رده بندی و گواهی نامه های صادره کشتی های بالاتر از 3000 تن ناخالص

_

10 رسیدگی به اختلافات مربوط به طراحی و ساخت شناورها و گواهی نامه های فنی و رده بندی شناورها بالاتر از 3000 کیلووات

_

11 رسیدگی و تعیین علل و مسببین و میزان خسارت در عملیات زیرآبی به تجهیزات و نفرات عمق بیش از 60 متر

رسیدگی به حوادث زیردریا عمق بیشتر از 60 متر

12 عضو هیئت رسیدگی به سوانح دریائی و ارزیابی کشتی های با ظرفیت بالاتر از 500 تن و 750 کیلووات قدرت موتور

رسیدگی به هر نوع سوانح دریائی توسط سه نفر از اعضاء متخصصین در رشته های مختلف مربوط تعیین میشوند

امور وسائط نقلیه ریلی 1 ارزیابی لکوموتیوهای دیزلی و واگنهای راه آهن

_

2 ارزیابی لکوموتیوهای برقی و واگن های راه آهن

_

3 بررسی سوانح ریلی

برخورد وسائط نقلیه ریلی با وسائط نقلیه جاده ای، اشخاص در حریم راه آهن و ایستگاهها و برخورد وسائط نقلیه ریلی با وسائط نقلیه ریلی، فرار قطار و خروج قطار و وسائط نقلیه ریلی از خط

4 رسیدگی و ارزیابی و تعیین میزان خسارت وارده به خطوط ریلی

ارزیابی خسارت وارده به خطوط ریلی و پل، بالاست، تراورس، ریل، سوزت و متعلقات ریل و بررسی معایب آنها

5 رسیدگی و ارزیابی سیستمهای کنترلی ریلی

شامل کنترلهای محلی و از راه دور

6 رسیدگی و ارزیابی و تعیین میزان خسارت وارده به خطوط ریلی زیرزمینی (مترو)

_

7 رسیدگی به اختلافات فی مابین کارفرمایان، مشاوران و پیمانکاران در امور تخصصی مربوط

رسیدگی به اختلافات و دعاوی کارفرمایان، پیمانکاران و مشاوران در امور تخصصی مربوط

امور وسائط نقلیه موتوری زمینی 1 رسیدگی به تصادفات و علت تصادف و تعیین میزان خسارت و کاهش قیمت ناشی از تصادف

برخورد یک وسیله نقلیه با یک یا چند وسیله نقلیه دیگر یا با انسان و یا حیوان و یا با اشیاء که منجر به ورود خسارت مالی و جانی شود

2 ارزیابی وسائط نقلیه موتوری زمینی

ارزش بهای هر وسیله نقلیه و یا قطعات آنرا ارزیابی می نمایند

3 تعیین اجرت المثل و تعیین اجاره بهاء

اگر شخص از وسیله نقلیه دیگری منتفع شود و عین مال باقی باشد در صورتیکه مال الاجاره ای تعیین نشده باشد اجرت المثل نامیده می شود

4 اظهارنظر فنی و تعیین خسارت تعمیرگاهی و تعیین تناژ

برآورد و تعیین نقاط ضعف و ایراد یک وسیله نقلیه و عیوب قطعات تشکیل دهنده و عللی که به سبب آن علت ممکن است تصادفی به وقوع پیوست یا بعداً منجر به تصادف شود که در نتیجه آن خسارت مالی و جانی بوجود آید.

5 تعیین اصالت خودرو و مدل اتومبیل

بررسی مشخصات فنی و اساسی یک وسیله نقلیه و انطباق مشخصات آن با مندرجات اسناد مسلم الصدور مالکیت(برگ فروش کارخانجات داخلی- سوابق گمرکی خودروهای خارجی- کارکرد واحدهای شماره گذاری و اسناد تنظیمی دفاتر اسناد رسمی و در صورت انطباق مشخصات و دارابودن حالت کارخانه ای (فابریک بودن) قطعات مربوطه، نظر به اصالت وسیله نقلیه مورد نظر داده می شود. در صورتیکه اتومبیل یا وسیله نقلیه از حالت اصالت خارج شده باشد با توجه به تغییر وضعیتی که پیدا می کند و علت و زمان و نحوه تغییرات بزه ارتکابی مشخص و اعلام می گردد.

امور وسائط نقلیه موتوری زمینی ( تخصصی) 1 رسیدگی به تخلفات و جرائم رانندگی و امور گواهینامه

3-بررسی صحت اخطاریه و برگ جریمه 2-تطبیق زمان، مکان، نوع وسیله نقلیه با نوع تخلف1-نمره منفی تخلفات در جهت ابطال گواهینامه 

2 رسیدگی به صحت جریان امور شماره گذاری( احراز مالکیت- احراز اصالت- تغییر وضعیت- تغییر کاربری)

 3-تغییر کاربری وسایل نقلیه2- -تغییر وضعیت وسایل نقلیه  1-صحت جریان اولیه شماره گذاری در خصوص اتومبیلهای دوقلو و سه قلو

6 گروه 6 (راه و ساختمان و نقشه برداری) ابنیه و اثار باستانی تک صلاحیت تشریح و اعلام وضعیت بناهای ارزشمند تاریخی و باستانی و فرهنگی

_

امور ثبتی 1 رسیدگی و تشخیص صحت جریان ثبتی املاک

رسیدگی به اقدامات ثبتی از بدو شماره گذاری و توزیع اظهارنامه و مراحل ثبتی و انتشار آگهی ها و تحدید حدود و تفکیک و سایر اقدامات تا مرحله صدور سند مالکیت و بعد از ان

2 رسیدگی و تشخیص صحت جریان ثبتی اسناد

رسیدگی به نحوه تنظیم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی و گواهی امضاء و ازدواج و طلاق و بررسی مدارک و مستندات مربوطه و تشخیص مطابقت اسناد با مقررات و نیز احراز صحت عملیات اجرای مفاد اسناد رسمی

3 تشخیص حدود ثبتی املاک

تطبیق حدود مسخصات ملک،مندرج در اسناد و سوابق ثبتی با وضعیت ملک در طبیعت و تشخیص آن یا تشخیص اختلاف و مغابرتها اعم از تجاوز، تداخل و تعارض در املاک و دیگر موارد ارجاعی از محاکم قضائی و سایر مراجع

4 پیاده کردن محدوده پلاک ثبتی بر روی زمین و نقشه هوائی

تطبیق مشخصات ملک اعم از پلاک ثبتی،مساحت و حدودو پیاده نمودن آن بر روی زمین و نقشه هوائی و تطبیق مشخصات ثبتی با عوارض موجود در طبیعت

5 ارزیابی املاک موضوع قانون و  آئین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی بر اساس قیمت منطقه ای دارائی

 

6 رسیدگی و تشخیص صحت انجام تشریفات افراز املاک

رسیدگی به صحت عملیات افراز املاک و تطبیق آن با قوانین افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال 1357 و آئین نامه اجرائی آن و نیز مقررات تملک آپارتمانها و سایر قوانین و مقررات مربوطه

برنامه ریزی شهری 1 تعیین و تشریح وضعیت (تأمین دلیل).

_

2 تشخیص و تطبیق کاربری اراضی شهری با مقررات ناظر بر آن.

_

3 بررسی انطباق طرح های تفکیک و افراز اراضی شهری با ضوابط و مقررات شهرسازی.

_

4 بررسی انطباق طرح های تفکیک و افراز ساختمانها با ضوابط و مقررات شهرسازی

_

5 بررسی انطباق کاربری اراضی شهری با طرح های توسعه شهری.

_

6 بررسی انطباق کاربری اراضی شهری با ضوابط و مقررات شهرسازی

از قبیل میزان تراکم، سطح اشغال، تعداد طبقات و سایر مشخصات ساختمان

7 بررسی میزان خسارات ناشی از اجرای ساختمان های مغایر با ضوابط و مقررات شهرسازی به املاک پیرامون آن ها.

از قبیل مشرفیت، سایه اندازی، دید و منظر، بر و کف، تراکم و ...

8 بررسی سوابق کسبی و نحوه استفاده از ساختمان ها.

_

9 بررسی انطباق میزان عوارض تفکیک، افراز و تغییر کاربری اراضی شهری و ساختمان ها با قوانین و مقررات و مصوبات مربوطه.

از قبیل عوارض صدور پروانه، گواهی پایان کار ساختمان، ارزش افزوده، حق مرغوبیت، حق مشرفیت، پذیره، تبدیل یک واحد به چند واحد و ...

10 بررسی و اظهارنظر در مورد روند تهیه و انطباق و تصویب برنامه ها و طرحهای توسعه شهری و شهرسازی با شرح خدمات و قوانین و مقررات و مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و برآورد هزینه آنها

شامل طرح های جامع و تفصیلی شهری، طرح های هادی شهری و روستائی، طرح های ساختاری- راهبردی، طرح های تفصیلی پایه، موضعی و موضوعی، طرح های بهسازی، نوسازی، بازسازی و مرمت بافت های شهری، طرح های آماده سازی توسعه های جدید در شهرها، طرح های ویژه، طراحی فضای شهری، طرح های شهرک ها (مسکونی، صنعتی، توریستی و سایر شهرک ها) و شهرهای جدید، طرح های توسعه و عمران (جامع) شهرستان (ناحیه ای)، طرح های مجموعه های شهری، طرح های ساماندهی فضا و سکونتگاه های روستائی، طرح کالبدی ملی و منطقه ای، طرح آمایش سرزمین و ...

11 بررسی و اظهار نظر در خصوص اسناد طرح های توسعه شهری.

از قبیل نقشه استفاده از اراضی، شبکه ارتباطی، محدوده قانونی و حریم شهرها، ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی و ...

12 بررسی و اظهار نظر در خصوص مکان یابی انواع خدمات و فضاهای شهری

_

13 رسیدگی به اختلاف بین کارفرمایان، مهندسان مشاور و پیمانکاران تهیه کننده طرحهای توسعه شهری و شهرسازی

_

راه و ساختمان 1 تعیین وتشریح وضعیت

_

2 تطبیق وضعیت

_

3 متره و برآورد

_

4 رسیدگی صورت کارکرد

_

5 تشخیص حسن انجام کار, تعیین علت و میزان خسارات

_

6 ارزیابی اراضی مسکونی

_

7 ارزیابی املاک مسکونی
 تبصره: (1) کسانیکه دارای صلاحیت ارزیابی ساختمان های متعارف بوده اند کماکان بهمان صورت حفظ می شود
تبصره: (2) کمیسیون های تشخیص صلاحیت در صورت احراز صلاحیت علمی و تجربی متقاضی می توانند صلاحیت ردیف (الف- 7) را همزمان با صلاحیت های ردیف های ( الف- 3) و (الف- 6)اعطا نمایند.

_

8 تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل اراضی و املاک مسکونی 

_

9 تعیین سرقفلی و حقوق کسب و پیشه و تجارت تبصره: (1) همزمان با اعطاء این صلاحیت پسوند مسکونی از صلاحیتهای ارزیابی و اجاره بهاء و اجرت المثل حذف می شود
تبصره  : (2) همزمان با اعطا این صلاحیت ارزیابی اراضی مسکونی به ارزیابی اراضی غیر مزروعی تغییر می یابد.

_

10 رسیدگی به اختلافات کارفرما، مشاور و پیمانکار

_

11 تفسیر عکسهای هوائی و ماهواره ای از نظر ساختمانی

_

12 افراز

_

13 تشخیص اراضی دائر، بایر و موات (ساختمان)

_

1- کارشناسان با مدرک تحصیلی مهندسی عمران و گرایش های آن می توانند کلیه صلاحیت های گروه الف را اخذ نمایند.

2- کارشناسان با مدرک تحصیلی معماری و گرایش های آن می توانند کلیه صلاحیت های گروه الف را اخذ نمایند.

3- کارشناسان با مدرک تحصیلی نقشه برداری و گرایش های آن که قبل از تاریخ آزمون سال 1387 در رشته راه و ساختمان فعالیت دارند می توانند کلیه صلاحیت های گروه الف باستثنای صلاحیتهای (الف-3) و( الف-4) و (الف- 5) را اخذ نمایند و صلاحیت های ردیف های (الف -7)و (الف-8 )و (الف-9)پس از احراز شرایط صلاحیت ها با پسوند متعارف خواهد بود. (شرایط حذف پسوند در صفحه 6)

4- کلیه کسانیکه از تاریخ آزمون سال 1387 به بعد و با آزمون مشترک در رشته راه و ساختمان پذیرفته می شوند می توانند کلیه صلاحیت های گروه الف را با احراز شرایط صلاحیت ها  اخذ نمایند.

5- کلیه صلاحیت هائی که قبلاً توسط کارشناسان رشته راه و ساختمان اخذ شده به قوت خود باقی است و در هنگام تطبیق تغییرات ضروری رعایت می گردد.

راه و ساختمان (تخصصی) 1 امور فنی راه، راه آهن و باند فرودگاه

_

2 امور فنی تونل، پناهگاه و مترو

_

3 امور فنی سدسازی و تأسیسات انتقال آب

_

4 امور فنی سازه های دریائی و تأسیسات ساحلی

_

5 امور فنی مصالح ساختمانی: فولاد، بتن، مصالح متعارف ساختمانی و سایر مصالح ساختمانی

_

6 مکانیک خاک و پی سازی

_

7 محاسبات فنی  ساختمان

_

8 محاسبات  فنی ساختمان های ویژه (سد، تونل، پل، اسکله، برج آب)

_

9 انطباق ساختمان با طرح های مصوب معماری

_

10 بررسی و اظهار نظر در استانداردهای معماری در ساختمان

_

1- صلاحیت های ردیف های (ب-1) تا (ب-8) مختص کارشناسان با مدرک تحصیلی مهندسی عمران و گرایش های آن می باشد.

2- صلاحیت های ردیف های (ب-9) و (ب-10 ) مختص کارشناسان با مدرک تحصیلی معماری و گرایش های آن می باشد.

3- احراز صلاحیت های تخصصی بر اساس دانش علمی و تجربی متقاضی و با تائید کمیسیون تشخیص صلاحیت صورت می گیرد. کمیسیون های تشخیص صلاحیت می توانند از متخصصان با تخصص در صلاحیت گروه ب به عنوان مشاور استفاده نمایند.

4- اعطا صلاحیت های تخصصی حداکثر یک مورد در هر سال مجاز است.

معماری داخلی و تزئینات 1 تعیین و تشریح وضعیت (تأمین دلیل) تزئینات و معماری داخلی ساختمان

_

2 تطبیق وضعیت با (نقشه، قرارداد، ضوابط، مقررات، قدمت، نوع) مربوط به تزئینات و معماری داخلی ساختمان

_

3 تعیین علت بروز و میزان خسارت وارده به تزئینات و معماری داخلی  ساختمان

_

4 تهیه و رسیدگی صورت کارکرد و حسن انجام کار تزئینات و معماری داخلی  ساختمان

_

5 رسیدگی و ارزیابی تزئینات و معماری داخلی  ساختمانهای ویژه

_

6 تعیین مقادیر و برآورد هزینه اجرا و برآورد هزینه تعمیرات مربوط به قراردادهای تزئینات و معماری داخلی ساختمان

-

7 رسیدگی به اختلاف فی مابین پیمانکاران و مشاوران و کارفرمایان در امور تخصصی مربوطه

رسیدگی به اختلاف فی مابین پیمانکاران و مشاوران در امور تخصصی مربوط

مهندسی ترافیک 1 بررسی و مقایسه طرحهای مصوب ترافیکی و حمل و نقل با چگونگی اجرای مقررات مربوط

بررسی و ارزیابی طرح های مطالعاتی در زمینه احداث، توسعه، بهسازی، بهره برداری و نگهداری راه ها، راه آهن، بنادر و فرودگاه ها، بررسی و ارزیابی مطالعات ترافیکی و حمل و نقل طرح های جامع، تفصیلی و توسعه شهری و طرح های ساماندهی، نوسازی و بهسازی بافت های شهری، بررسی و ارزیابی مطالعات عوارض سنجی ترافیکی ناشی از احداث و یا تغییر انواع کاربری ها شامل بناهای شهری اعم از کاربری های مسکونی، اداری، تجاری، خدماتی، بهداشتی و درمانی، آموزشی و ... بر وضعیت عبور و مرور، پارکینگ و ...، بررسی و ارزیابی مطالعات تحلیل ترافیک و سطح خدمت شامل تردد، سرعت، چگالی، مدل های اساسی جریان ترافیک، مدل های تردد ترافیک، تحلیل تردد ترافیکی، تحلیل ترافیکی در گلوگاه های راه، تحلیل ترافیک در تقاطع ها، تحلیل سطح خدمت راه ها، تعیین سرعت آزاد تردد، تعیین نرخ تردد خدمت راه ها، تعیین سرعت آزاد تردد، تعیین نرخ تردد خدمت و حجم ترافیکی طراحی، بررسی و ارزیابی مطالعات طراحی و اصلاح هندسی انواع تقاطع های چراغ دار، میادین، و تقاطع های غیر همسطح، بررسی و ارزیابی مطالعات اقتصادی و زیست محیطی طرح های حمل و نقل، بررسی و ارزیابی مطالعات احداث و مدیریت انواع پارکینگ، شامل پارکینگ های حاشیه ای و غیر حاشیه ای اعم از عمومی، خصوصی، طبقاتی، مکانیکی و ...، بررسی و ارزیابی مطالعات مناسب سازی محیط برای تردد معلولین، شامل معابر، پیاده روها، اماکن و ابنیه های مختلف، بررسی، ارزیابی و مقایسه ضوابط، معیارها، استانداردها و دستور العمل های بخش حمل و نقل

2 بررسی طرح های راه ها، راه آهن، بنادر و فرودگاه ها از نظر ترافیکی

بررسی و ارزیابی طراحی هندسی انواع راه های درون و برون شهری و راه آهن شامل مقاطع عرضی، تعداد خطوط عبوری، عرض شانه راه، حفاظ میانی، پیاده رو، فضای سبز، شیب ترانشه ها و شیروانی ها، قوس های افقی و عمودی، شیب های طولی و عرضی، مسافت دید افقی و عمودی، مسافت دید توقف، مسافت سبقت، تقاطع ها و حریم راه ها، بررسی و ارزیابی زیرسازی و روسازی انواع راه ها و راه آهن شامل طراحی و ارزیابی وضعیت زیرسازی و روسازی، مصالح به کار رفته، مدیریت روسازی، خرابی روسازی و آسفالت رویه راه، بررسی و ارزیابی زهکشی انواع راه ها شامل زهکشی، شیب بندی، کانال ها، آبروها و ...، بررسی و ارزیابی وضعیت جدول گذاری، پیاده روسازی و کف سازی، بررسی و ارزیابی انواع تسهیلات پارکینگی ایجاد شده شامل پارکینگ های حاشیه ای و غیرحاشیه ای، بررسی و ارزیابی کیفیت مصالح به کار گرفته شده در ایجاد زیر بناهای حمل و نقل، بررسی و ارزیابی طرح های اجرایی فرودگاهی شامل ترمینال، باند فرودگاه و تسهیلات و تجهیزات جانبی، بررسی و ارزیابی طرح های اجرایی بنادر، بررسی و ارزیابی روش های ساختمان، نگهداری و بهره برداری از راه ها، راه آهن، بنادر و فرودگاه ها

3 بررسی علائم ترافیکی

بررسی و ارزیابی علائم عمودی شامل انواع تابلوهای هشدار دهنده، اطلاع رسانی، انتظامی و پیام متغیر اعم از تطبیق با استانداردها، مصالح مصرف شده، جانمایی، تعمیر و نگهداری، عمر مفید...، بررسی و ارزیابی علائم افقی شامل انواع

 خط کشی ها در معابر درون و برون شهری اعم از تطبیق با استانداردها، مصالح مصرف شده، عمر مفید و ...

4 بررسی علل حوادث و سوانح بخش حمل و نقل در موارد مرتبط با سامانه های حمل و نقل شامل زیرساخت ها، سیستم های کنترل و تجهیزات ایمنی و بررسی و ارزیابی کارشناسی حوادث و
 سوانح در بخش های حمل و نقل بر اساس ضوابط، معیارها و استانداردهای ایمنی از نظر ترافیکی

بررسی علل حوادث و سوانح در بخش حمل و نقل شامل بررسی و ارزیابی زیرساخت های حمل و نقل، عملکرد جاده ای وسایل نقلیه، سیستم های کنترل، تجهیزات ایمنی، علائم افق و عمودی و مبلمان خیابانی

 بر اساس ضوابط، معیارها و استانداردهای ایمنی، بررسی و ارزیابی تجهیزات ایمنی شامل حفاظ های ایمنی، ضربه گیرهای ایمنی، گاباریت یا وسیله کنترل ارتفاع مجاز، سرعت گیر، جداکننده ها، انواع چشم گربه ای ها، گل میخ ها و علائم ایمنی،

 بررسی و ارزیابی رعایت ضوابط ایمنی در کار توسط پیمانکاران و مجریان طرح ها، بررسی و ارزیابی روشنایی شامل کمیت، کیفیت و مکان یابی بررسی و ارزیابی طرح های آرام سازی ترافیک شامل طرح های کاهش سرعت، محدودسازی ترافیک خودرو، دروازه ها و راه بندها، کاهش عرض سواره رو و ...، بررسی و ارزیابی نقش تبلیغات حاشیه ای در ایمنی تردد، بررسی و ارزیابی ضوابط و استانداردهای ایمنی و قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی در ارتباط با مسائل ایمنی

5 بررسی سیستم های هوشمند وسایل کنترل ترافیک

بررسی و ارزیابی انواع چراغ های راهنمایی شامل نوع، زمان بندی، فازبندی، محل نصب و درستی عملکرد اعم از زمان ثابت، هوشمند، چشمک زن و چراغ عابر پیاده، بررسی و ارزیابی انواع تابلوهای متغیر خبری شامل محل نصب، درستی عملکرد، بررسی و ارزیابی انواع سیستم های

 هوشمند حمل و نقل شامل سیستم های مکان یاب، راهیاب، تشخیص سرعت، کنترل سرعت، ثبت تخلفات و ...، بررسی و ارزیابی سیستم های کنترل ترافیک شامل دوربین های کنترل ترافیک، مراکز کنترل ترافیک، سیستم های ثبت تخلفات و... 

  6 بررسی و مقایسه طرحهای مصوب ترافیکی و حمل و نقل با چگونگی اجرای مقررات مربوط

بررسی و ارزیابی طرح محدودیت های ترافیکی شامل محدوده طرح ترافیک، زوج و فرد، مدیریت پارکینگ و ...، بررسی و ارزیابی طرح های کاهش تقاضای سفر شامل تغییر ساعت کاری، متغیر کاری و دورکاری، ارائه خدمات الکترونیکی، تمرکز زدایی، ارائه خدمات در سطح محلات،

 اطلاع رسانی و ...، بررسی و ارزیابی طرح های توزیع زمانی و جهتی ترافیک، بررسی و ارزیابی اعمال قوانین و مقررات خاص شامل یک طرفه کردن معابر، ایجاد محدودیت های توقف و ...

  7 بررسی طرح های راه ها، راه آهن، بنادر و فرودگاه ها از نظر ترافیکی

بررسی و ارزیابی انواع سامانه های حمل و نقل عمومی شامل معیارهای انتخاب، تطبیق با معیارها و استانداردها، ظرفیت، ناوگان، هزینه ها و ...، بررسی و ارزیابی مسیر، ایستگاه ها و پایانه ها، دسترسی مسافران و طراحی شبکه و تجهیزات و تأسیسات جانبی موردنیاز، بررسی و

 ارزیابی مدیریت، سیستم شامل کیفیت ارائه خدمات، زمان بندی و ... بررسی و ارزیابی راحتی و ایمنی مسافر شامل سرعت، رفاه مسافر، نرخ کرایه و ایمنی تردد، بررسی و ارزیابی بر عملکرد ترافیک شهری، بررسی و ارزیابی عملکرد مسیرها و سرویس های ویژه شامل سیستم های

 تندرو.، مسیرهای ویژه

  8 بررسی علائم ترافیکی

بررسی و ارزیابی پیاده رو ها شامل عرض، روسازی، موانع، مبلمان شهری و ...، بررسی و ارزیابی مسیرهای ویژه عابران پیاده و دوچرخه سواران ، بررسی و ارزیابی انواع تقاطع ها شامل پل و روگذر، زیرگذر و هم سطح ، بررسی و ارزیابی چراغ های راهنمایی در ارتباط با عابران پیاده،

 بررسی و ارزیابی نحوه ورود، خروج و تردد عابران پیاده به انواع کاربری ها و داخل کاربری ها، بررسی و ارزیابی ایمنی تردد عابران پیاده و دوچرخه سواران، بررسی و ارزیابی تجهیزات و تأسیسات موردنیاز دوچرخه سواران

  9 بررسی علل حوادث و سوانح بخش حمل و نقل در موارد مرتبط با سامانه های حمل و نقل شامل زیرساخت ها، سیستم های کنترل و تجهیزات ایمنی و بررسی و ارزیابی کارشناسی حوادث و
 سوانح در بخش های حمل و نقل بر اساس ضوابط، معیارها و استانداردهای ایمنی از نظر ترافیکی

بررسی و اظهار نظر در موارد اختلاف فی مابین پیمانکاران، مشاوران و کارفرمایان در امور تخصصی مرتبط با مسائل حمل و نقل و ترافیک، بررسی و اظهار نظر در موارد فسخ، اتتقال، خاتمه، تمدید یا تغییر مدت قراردادهای پیمانکاران و مشاوران در امور تخصصی مرتبط با مسائل

 حمل و نقل و ترافیک، بررسی و اظهار نظر در مورد گزارش های فنی مرتبط با علل تأخیر در اجرای پروژه ها در امور تخصصی مرتبط با مسائل حمل و نقل و ترافیک، بررسی و اظهار نظر در مورد صورت وضعیت های قطعی و تعدیل های مربوط به پیمانکاران و مشاوران در امور

 تخصصی مرتبط با مسائل حمل و نقل و ترافیک

  مهندسی محیط زیست 1 بررسی و اظهار نظر درباره عوامل و مکان های آلوده و آلاینده های محیط زیست

تعیین منشاء و تشریح وضعیت در مورد انواع آلودگی های زیست محیطی اعم از آلودگی آب و  فاضلاب، آلودگی خاک،آلودگی پسماند، آلودگی هوا، آلودگی صوت و ...

  2 تطبیق وضعیت موجود پروژه با قراردادها و ضوابط و مقررات زیست محیطی

تطبیق وضعیت موجود با قراردادها شامل قراردادهای طراحی، اجرا، مدیریت پروژه (عامل چهارم) و نگهداری و بهره برداری سیستمهای پالایش، کنترل و پایش انواع فرآیندهای فیزیکی، شیمیائی و بیولوژیکی رفع آلودگی های زیست محیطی و ضوابط مقررات زیست محیطی

  3 تعیین علت بروز، تعیین شعاع اثر و میزان خسارت وارده به محیط زیست

شامل شناسایی منشاء انواع آلودگی های زیست محیطی ( اعم از آلودگی آب و فاضلاب، آلودگی خاک و پسماند، آلودگی هوا، آلودگی صوتی ... ) و تعیین شعاع تأثیر آلودگی ها

  4 رسیدگی به صورت کارکرد و حسن انجام کار فرآیندهای تصفیه، کنترل، بازیافت، پایش و دفع انواع آلودگی ها

رسیدگی به صورت کارکرد و حسن انجام کار فرآیندهای تصفیه، کنترل، بازیافت، پایش و دفع انواع آلودگی های زیست محیطی اعم از آلودگی آب و فاضلاب، آلودگی خاک و پسماند، آلودگی هوا، آلودگی صوت و ... 

  5 تعیین مقادیر و برآورد هزینه های اجرایی و نگهداری، بهره برداری و تعمیرات پروژه های زیست محیطی

شامل تعیین مقادیر و برآورد هزینه های اجرایی، نگهداری، بهره برداری و تعمیرات انواع پروژه های زیست محیطی شامل فرآیندهای تصفیه، کنترل، بازیافت، پایش و دفع انواع آلودگی های زیست محیطی اعم از آلودگی  آب و فاضلاب، آلودگی خاک و پسماند،

آلودگی هوا، آلودگی صوت و ...

  6 رسیدگی به اختلافات فی ما بین پیمانکاران، مشاورین، مدیریت پروژه (عامل چهارم) و کارفرمایان در مورد پروژه های زیست محیطی

شامل رسیدگی به اختلافات فی ما بین پیمانکاران، مشاورین، مدیریت پروژه ( عامل چهارم) و کارفرمایان در مورد انواع پروژه های زیست محیطی شامل فرآیندهای تصفیه کنترل، بازیافت، پایش و دفع انواع آلودگی های زیست محیطی اعم از آلودگی آب و فاضلاب ،

آلودگی خاک و پسماند، آلودگی هوا، آلودگی صوت و ... در سه رتبه یک، دو وسه ( به شرح برگ پیوست)

  1 رسیدگی به فرآیندهای تصفیه آب و فاضلاب

رسیدگی به فرآیندهای تصفیه آب و فاضلابهای شهری، روستایی و صنعتی

  2 رسیدگی به فرآیندهای کنترل پسماندهای عادی، صنعتی و خطرناک (ویژه)

رسیدگی به فرآیندهای کنترل پسماندهای عادی، صنعتی و خطرناک (ویژه) شامل فرآیندهای تولید، جمع آوری، انتقال، نگهداری و پردازش، بازیافت، دفع و سایر موارد مرتبط انواع پسماندهای شهری، روستایی و خانگی

  3 رسیدگی به فرآیندهای کنترل آلودگی هوا

رسیدگی به فرآیندهای کنترل آلودگی هوا شامل تولید آلاینده ها، کنترل،  اندازه گیری، انتشار در محیط، اثرات و سایر موارد مرتبط

  4 رسیدگی به فرآیندهای کنترل آلودگی صوتی

رسیدگی به فرآیندهای کنترل آلودگی صوتی شامل تولید آلاینده ها، کنترل، اندازه گیری، انتشار در محیط، اثرات و سایر موارد مرتبط

  5 رسیدگی به فرآیندهای کنترل آلودگی خاک

رسیدگی به فرآیندهای کنترل آلودگی خاک شامل تعیین منبع، نوع و میزان آلودگی، انتقال و کنترل آلاینده های موجود در خاک و سایر موارد مرتبط

  6 رسیدگی به فرآیندهای کنترل آلودگی و کیفیت منابع اعم از منابع آب سطحی و رسوبات، منابع آب زیرزمینی و رسوبات ساحلی و دریایی

رسیدگی به فرآیندهای کنترل آلودگی و کیفیت منابع آب سطحی و رسوبات ساحلی و دریایی شامل تعیین منبع، نوع و میزان آلودگی، انتقال و کنترل آلاینده های موجود در منابع آب سطحی

  7 رسیدگی به موضوعات خاص زیست محیطی

بررسی و اظهار نظر در خصوص موضوعات خاص زیست محیطی نظیر گرمایش جهانی، باران اسیدی، توسعه فناوری پاک، تولید پاک تر، بهره وری سبز، تکنولوژی های پاک و شبز و سایر موارد مرتبط

  8 رسیدگی به امور تجارت آلودگی

رسیدگی به امور مرتبط با تجارت آلودگی در زمینه های آلاینده های آب، هوا و خاک در مقیاس های ناحیه ای، منطقه ای و ملی

  نقشه برداری و اطلاعات مکانی 1 تهیه نقشه رقومدار (توپوگرافی) به مقیاس 200:1

_

  2 تهیه نقشه های مسطحاتی و مساحی املالک و تعیین ابعاد و مختصات آن و تطبیق با حدود ملک
  3 پیاده کردن محدوده املاک بر روی نقشه هوائی و شناسائی و مشخص کردن املاک بر روی عکس های هوایی
7 گروه 7 (صنعت و فن) الکتروشیمی و پتروشیمی 1 شناخت و ارزیابی مواد شیمیائی

شناخت روشهای تولید و کاربرد مواد شیمیائی و ارزیابی آنها

2 رسیدگی به خسارتهای وارده در اثر مواد شیمیائی

تعیین علل خوردگی و روشهای جلوگیری از آن

3 برآورد خسارت مربوط به قراردادهای مواد و فرآورده­های شیمیائی

بشرح عنوان صلاحیت

4 ارزیابی موارد ویژه (مانند فرآورده­ها و محصولات شیمیائی و پتروشیمی و رنگسازی و لاستیک و مشابه)

تجربه ویژه در فرآورده­های شیمیائی یکی از صنایع مربوطه

5 رسیدگی به اختلاف فی ما بین پیمانکاران و مشاوران و کارفرمایان در امور تخصصی مربوط

رسیدگی به اختلاف فی ما بین پیمانکاران و مشاوران و کارفرمایان در امور تخصصی مربوط

6 ارزیابی دانش فنی و تکنولوژی تولید مواد شیمیائی

شناخت روشهای تولید و کاربرد مواد شیمیائی

امور انرژی هسته ای 1 تعیین اثرات پرتوگیری هسته­ای غیرعادی

رسیدگی به اثرات پرتوگیری و محاسبه حدود و مقدار پرتوگیری

2 حوادث ناشی از پرتوگیری

بررسی و تشخیص عوامل موثر در حوادث ناشی از پرتوگیری (افراد یا اموال)

3 رسیدگی و ارزیابی تجهیزات و تأسیسات پرتوساز صنعتی

رسیدگی و ارزیابی تجهیزات پرتوساز و صنعتی هسته­ای

4 رسیدگی و ارزیابی تجهیزات و تأسیسات پرتوساز پزشکی

رسیدگی و ارزیابی تجهیزات پرتوساز پزشکی هسته­ای

5 رسیدگی و ارزیابی حق الامتیازهای مربوط به دستگاه­های پرتوساز هسته­ای

ارزیابی مجوزهای پروانه اشتغال و خدمات دستگاه­های پرتوساز هسته­ای

6 رسیدگی به اختلاف قراردادی کارفرمایان، مشاوران و پیمانکاران در امور تخصصی مربوطه

بررسی و اعلام نظر در مورد قراردادهای اجرائی مرتبط

برق، الکترونیک، مخابرات 1 رسیدگی و ارزیابی و تعیین خسارت وارده به تأسیسات و تجهیزات برق عمومی

ارزیابی ترانس- تابلوهای برق، ماشینهای الکتریکی و لوازم و تجهیزات برقی در مصارف عمومی

2 رسیدگی و ارزیابی و تعیین خسارت وارده به خطوط انتقال و پست­های برق فشار قوی

ارزیابی تجهیزات پستهای برق 20KV تا 400 KV و خطوط انتقال مربوطه

3 رسیدگی و ارزیابی لوازم و تجهیزات الکترونیکی

ارزیابی لوازم و تجهیزات الکترونیکی

4 رسیدگی و ارزیابی تجهیزات کنترل و ابزار دقیق

ارزیابی تجهیزات کنترلی و ابزار دقیق

5 رسیدگی و ارزیابی سیستمهای حفاظتی و امنیتی الکترونیکی

تجهیزات تصویربرداری و صوتی و انواع دزدگیرها

6 رسیدگی و ارزیابی تجهیزات شبکه­های مخابرات

ارزیابی لوازم و تجهیزات مخابراتی کابلی و با سیم و مراکز تلفن دیجیتال

7 رسیدگی و ارزیابی تجهیزات مخابراتی بی­سیم و ماکرویو 

ارزیابی تجهیزات و لوازم مخابراتی بی­سیم و بدون کابل و ماهواره­ای

8 تعیین اجاره بها و اجرت المثل و حق الامتیاز در امور تخصصی مربوطه

تعیین اجاره بها و اجرت المثل و حق الامتیاز در امور تخصصی صلاحیتهایی که قبلاً گرفته­اند

9 رسیدگی به اختلافات فی ما بین پیمانکاران و مشاوران و کارفرمایان در امور تخصصی مربوطه

رسیدگی فنی به اختلافها- تعیین صورت وضعیت و خسارتها در امور تخصصی صلاحیتهائی که قبلاً گرفته­اند

10 رسیدگی و ارزیابی مواردی از قبیل دانش فنی و تخصص­های ویژه و سایر

توان اعلام نظر علمی و تخصصی مربوط به دانش فنی و تخصص ویژه اعطا شده

برق، ماشین، تأسیسات کارخانجات 1 رسیدگی و ارزیابی ماشین­آلات کارگاه­های فنی

ارزیابی ماشین آلات: کارگاهی عمومی مانند فلزکاری،آهنگری،ابزارسازی، جوشکاری، نجاری و سایر تجهیزات کارگاهی

2 رسیدگی و ارزیابی ماشین­آلات ساختمانی و عمرانی

با توجه به اختلاف نظر بین کارشناسان گروه¬های 5 و 7 این مورد برای تفکیک وظایف هر گروه در هر دو رشته در دست بررسی است.

3 رسیدگی و ارزیابی تأسیسات مکانیکی (آب، گاز، بخار، هوای فشرده...) و تأسیسات و تجهیزات الکتریکی واحدهای صنعتی

ارزیابی: تأسیسات مکانیکی و تجهیزات و تأسیسات الکتریکی انواع کارخانجات تولیدی و صنعتی

4 رسیدگی و ارزیابی ماشین­آلات و تأسیسات صنایع (ذکر نام یک حداکثر دوصنعت)

ارزیابی: ماشین آلات صنایع خانگی- ماشین آلات صنایع غذائی و لبنی و دام و طیور- ماشین آلات صنایع چوب و کاغذ و نساجی و بسته بندی و چاپ- ماشین آلات صنایع فلزی سبک (ورق، پروفیل، لوله، قالب،سیم و ...) ماشین آلات تولید مصالح ساختمانی

 از قبیل سیمان، گچ، شیشه و سرامیک و ... ماشین آلات صنایع بهداشتی، داروئی، شیمیائی و رنگسازی- ماشین­آلات صنایع پلاستیک،لاستیک و محصولات پلیمری ماشین آلات صنایع خودروسازی و تجهیزات مربوطه

5 رسیدگی و ارزیابی ماشین آلات و تأسیسات واحدهای صنعتی سنگین یا خاص (ذکر نام یک الی 2 صنعت)

ارزیابی: ماشین آلات صنایع سنگین ذوب و نورد فلزات ماشین آلات صنایع نیروگاهی- ماشین آلات صنایع نفت و گاز پتروشیمی و سایر

6 تعیین اجاره بها و اجرت المثل و خسارت و حق الامتیاز در امور تخصصی مربوطه

تعیین اجاره بها و اجرت المثل (در امور صلاحیتهایی که قبلاً گرفته اند)

7 رسیدگی به اختلافات فی ما بین پیمانکاران و مشاوران و کارفرمایان در امور تخصصی مربوطه

رسیدگی و اعلام نظر در مورد اختلافات فیمابین پیمانکاران و کارفرمایان، مشاوران (در امور صلاحیتهائی که قبلاً گرفته­اند)

8 رسیدگی و ارزیابی سیستمهای تخصصی امور ویژه (باذکر نام) از قبیل دانش فنی و برند و رسیدگی­های امور بین الملل و سایر

توان ابراز نظر علمی و تخصصی مربوط به دانش فنی و دارائیهای نامشهود و سایر امور موردنظر (مطابق مصوبه شورای­عالی)

تأسیسات ساختمانی 1 رسیدگی و ارزیابی تأسیسات آب و فاضلاب و تأسیسات پمپاژ ساختمانهای ویژه

آب سرد و گرم و فاضلاب

2 رسیدگی و ارزیابی تأسیسات حرارتی و برودتی در ساختمانهای ویژه

تأسیسات حرارتی- کولرهای آبی و گازی- تأسیسات برودتی

3 رسیدگی و ارزیابی تأسیسات الکتریکی ساختمانهای ویژه

تأسیسات و تجهیزات برقی ساختمانهای ویژه

4 رسیدگی و ارزیابی بالابرها

انواع آسانسورهای ساختمانی- بالابر و پله برقی در ساختمانهای ویژه

5 رسیدگی و ارزیابی سیستمهای اعلام و اطفاء حریق در ساختمانهای ویژه

تأسیسات حریق- تأسیسات اطفاء حریق

6 رسیدگی و ارزیابی موتورخانه­های ساختمانهای ویژه

ارزیابی دیگ­های آبگرم حرارتی و چیلرهای برودتی و تجهیزات مربوطه

7 رسیدگی و ارزیابی تأسیسات و تجهیزات سردخانه­ها

سردخانه­های  ثابت و متحرک- سردخانه­های صنعتی- تونلهای انجماد

8 تعیین اجاره بها و اجرت المثل و خسارت و حق الامتیاز در امور تخصصی مربوطه

تعیین اجاره بها و اجرت المثل- تعیین خسارت- امتیازات صنعتی

9 رسیدگی به اختلافات فی مابین پیمانکاران و مشاوران و کارفرمایان در امور تخصصی مربوطه

رسیدگی فنی به اختلافها- بررسی صورت وضعیت­ها و خسارتها

کامپیوتر و فناوری اطلاعات  1 رسیدگی و ارزیابی  سخت­افزارهای رایانه­ای

ارزیابی و رسیدگی انواع رایانه­های شخصی، سازمانی و وسایل جانبی آن­ها

2 رسیدگی و ارزیابی بسته­های نرم­افزاری و سامانه­های کاربردی و اطلاعاتی سفارش مشتری متعارف

ارزیابی و رسیدگی بسته­های نرم­افزاری، سامانه­های کاربردی کوچک و متوسط سفارش مشتری، محتوی الکترونیکی و بانک­های اطلاعاتی

3 رسیدگی و ارزیابی تجهیزات ارتباطی و شبکه­های رایانه­ای محلی (LAN) و خدمات اینترنتی

ارزیابی و رسیدگی تجهیزات و خدمات ارتباطی شبکه­های رایانه­ای (LAN) و خدمات اینترنتی

4 تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل در امور تخصصی و صلاحیت مربوط

تعیین میزان اجاره بهاء و اجرت امثل تجهیزات سخت افزار و شبکه، محصولات نرم­افزاری، اینترنتی، نشرالکترونیکی و پایگاه داده­ای

5 رسیدگی و ارزیابی سامانه­های کلان نرم­افزاری

ارزیابی و رسیدگی سامانه­های نرم­افزاری بزرگ با کاربری در سطوح سازمانی یا ملی

6 رسیدگی و ارزیابی رایانه­های بزرگ و زیرساخت­ها

ارزیابی و کارشناسی در زمینه سخت­افزارهای رایانه­ای بزرگ، تجهیزات مراکز داده، زیرساخت­های پردازشی، ارتباطی و اطلاعاتی و اینترنت اشیاء (LOT)

7 رسیدگی به اسناد و حقوق مالکیت فکری پدیدآورندگان آثار و محصولات رایانه­ای و نشر الکترونیکی

بررسی در زمینه رعایت یا نقض حقوق مالکیت فکری (حق مولف و حق اختراع)، انواع محصولات و خدمات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات

8 رسیدگی در زمینه جرایم رایانه­ای و امنیت اطلاعات و سیستم­ها، در امور تخصصی و صلاحیت مربوط

بررسی و رسیدگی در زمینه؛ جرایم رایانه­ای و فضای مجازی، جعل رایانه­ای، حملات سایبری، امنیت سامانه­ها و زیرساخت­ها، عملکرد سامانه­های نهفته، هوشمند و خود تصمیم گیر

9 ارزیابی خدمات مشاوره و مدیریت طرح­های فناوری اطلاعات و ارتباطات و رسیدگی به اختلاف کارفرما، پیمانکار و مشاور در امرو تخصصی مربوط

ارزیابی و برآورد خدمات مشاوره و نظارت، مدیریت اجرای طرح (عامل چهارم) در طرح­های فناوری اطلاعات و ارتباطات و نیز رسیدگی به اختلاف کارفرما، پیمانکار و مشاور

10 ارزش­گذاری هرگونه دارائی نامشهود و استارت آپ­ها در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات

ارزیابی و برآورد ارزش هرگونه دارائی نامشهود و استارت­آپ، طرح­های تجاری و کسب و کار در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (مطابق مصوبه شورای­عالی)

صنایع گاز و گازرسانی 1 کارشناسی و ارزیابی گازرسانی ساختمانهای مسکونی و تجاری

لوله­کشی گاز خانگی و صنعتی از خروجی رگولاتور به مصرف­کننده

2 کارشناسی و ارزیابی تجهیزات مربوط به انواع مصارف گاز

لوازم گازسوز صنعتی و تجهیزات- مخازن- حمل و نقل- جابجائی مخازن تحت فشار گاز مایع و حوادث مربوطه

3 کارشناسی و ارزیابی گازرسانی به صنایع و نیروگاه­ها

شبکه گازرسانی داخلی صنایع و مشعلهای گازسوز از فشار 0.25 PSI تا 400 PSI

4 کارشناسی و ارزیابی شبکه­های گازشهری و ایستگاه­های تقلیل فشار گاز

درفشارهای 60 PSI تا 250 PSI شبکه شهری و روستائی و ایستگاه­های (CGS)

5 کارشناسی و ارزیابی خطوط انتقال گاز و ایستگاه­های ورودی شهری

در فشارهای 250 PSI تا 1300 PSI شبکه شهری و روستائی و ایستگاه­های (CGS)

6 کارشناسی و ارزیابی ایستگاه­های تقویت فشارگاز (C.G.S)

توربینها وکمپرسورهای گازی و سیستمهای مربوط

7 رسیدگی به حوادث گازگرفتگی و انفجار گاز مایع و گاز طبیعی و نشت آن

رسیدگی به گازگرفتگی بر اثر اکسیدکربن و SH2 و حوادث مربوطه و انفجارات مربوط به ان

8 تأمین و تهیه گاز مایع و طبیعی

تأسیسات سرچاهی در خشکی و دریا و بهره­برداری از آن

9 تعیین اجاره بها و اجرت المثل و خسارت و حق الامتیاز در امور تخصصی مربوط

تعیین اجاره بها و اجرت المثل در امور صلاحیت­هائی که قبلاً گرفته­اند

10 رسیدگی به اختلاف فی­مابین کارفرمایان، پیمانکاران و مشاوران در امورتخصصی مربوط

امور مربوط به صنایع گاز و گازرسانی

صنایع نفت 1 تشخیص و ارزیابی مخازن نفت خام

تشخیص مخازن نفت خام در مناطق خشکی دریائی

2 اظهارنظر فنی در مورد ترکیبات و محصولات نفتی

شناخت و تعیین تکلیف محصولات نفتی

3 رسیدگی و ارزیابی فرآورده­های مختلف نفتی

ارزیابی محصولات نفتی از قبیل بنزین، گازوئیل، روغنهای مختلف و سایر فرآورده­های نفتی

4 بررسی قراردادهای تولید محصولات نفتی

اعلام نظر مربوط به ساخت فرآورده­های نفتی بر اساس فرمولاسیون مربوط

5 رسیدگی به اختلاف فی ما بین پیمانکاران، مشاوران و کافرمایان در مورد خرید، فروش و توزیع محصولات نفتی

رسیدگی و اعلام نظر در موارد اختلافی

مهندسی پزشکی ، لوازم و تجهیزات پزشکی 1 رسیدگی و ارزیابی تجهیزات و لوازم پزشکی (بهداشتی و درمانی) عمومی و یا مربوط به برخی از تخصصها (نام برده شود)

ارزیابی تجهیزات و لوازم پزشکی مورد استفاده در مطب پزشکان عمومی و یا در مطب و یا درمانگاه­های چشم­پزشکی، گوش و حلق و بینی، زنان و زایمان، فیزیوتراپی، شنوائی و بینائی سنجی، ارتوپدی و غیره

2 رسیدگی و ارزیابی تجهیزات و لوازم تصویربرداری مستقیم (بدون استفاده از انرژی خارجی مانند اشعه ایکس و میدان مغناطیسی) از اندامها

ارزیابی تجهیزات و لوازم پزشکی مورد استفاده در آندوسکوپی، لاپارسکوپی، کولونوسکوپی، میکروسکوپی و غیره

3 رسیدگی و ارزیابی تجهیزات و لوازم تصویربرداری از داخل بدن یا اعمال انرژی مانند انرژی ایکس، امواج اولتراسوند و یا میدان مغناطیسی

ارزیابی دستگاه­ها و تجهیزات رادیوگرافی اشعه ایکس MRL,CTscan سونوگرافی، اکوکاردیوگرافی، c-arm آنژیوگرافی و غیره

4 رسیدگی و ارزیابی تجهیزات و لوازم دندانپزشکی

ارزیابی تجهیزات و لوازم مورد استفاده در دندانپزشکی مانند یونیت، پمپ باد cvitron لیزر دندانپزشکی و غیره

5 رسیدگی و ارزیابی تجهیزات و لوازم اتاق عمل

رسیدگی و ارزیابی تجهیزات و لوازم مورد استفاده در اتاق عمل مانند دستگاه بیهوشی، الکتروکوتر، تخت جراحی و غیره

6 رسیدگی و ارزیابی تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی

ارزیابی تجهیزات و لوازم مورد استفاده در آزمایشگاه­های پزشکی مانند سیستمهای طیف­نگاری و اتوآنالایزر بیوشیمیائی، فتومترها و غیره

7 تعیین احاره بها و اجرت المثل و حق الامتیاز تجهیزات و لوازم پزشکی مرتبط با تخصص و صلاحیتهای فوق

تعیین اجاره بها و اجرت المثل و حق الامتیاز در امور صلاحیتهایی که اخذ شده است

8 رسیدگی به اختلاف فیمابین کارفرمایان، پیمانکاران و مشاوران در امور تخصصی مربوط

رسیدگی به اختلاف فی ما بین پیمانکاران و مشاوران در امور صلاحیتهائی که قبلاً اخذ شده است

9 رسیدگی و ارزیابی سیستم­های تخصصی سخت افزاری در امور ویژه (باذکرنام)

اموریکه توانایی اعلام نظر تخصصی داشته باشند

صنایع هوائی و فضائی 1 رسیدگی و ارزیابی و تعیین خسارت هواپیما و بالگرد و انواع وسایل پرنده

ارزیابی و تعیین خسارت انواع وسایل پرنده: هواپیما، بالگرد و غیره

2 رسیدگی و تعیین اجاره بها و اجرت المثل انواع هواپیما و بالگرد

تعیین اجاره بها و اجرت المثل و حق الامتیاز فنی انواع هواپیما و بالگرد

3 رسیدگی به اختلافات قراردادی فی ما بین سازندگان و پیمانکاران و مشاوران در صلاحیتهای مربوط

اعلام نظر در مورد خرید- اجاره- تعمیر و نگهداری خسارات و مطالبات قراردادی ذیربط در صنایع هوائی و فضائی

4 بررسی فنی و تخصصی حوادث مربوط به وسائل پرنده هوائی و فضائی و تشخیص قابلیت پرواز وسائل پرنده

بررسی و اعلام نظر در مورد حوادث و سوانح وسائل پرنده اعم از هواپیما- هلیکوپتر و غیره

5 رسیدگی و ارزیابی دانش فنی و تکنولوژی طراحی و تولید وسائل پرنده هوائی و فضائی

بررسی تخصصی و اعلام ارزش دانش فنی مربوط به ساخت وسائل پرنده و یا قطعات خاص آنها

نساجی و رنگرزی 1 تشخیص و ارزیابی مواد پنبه­ای و پشمی و الیاف مصنوعی و نخهای فانتزی

امور مربوط به مواد اولیه تولید، کیفیت و ضایعات خطوط ریسندگی الیاف کوتاه و بلند 

2 تشخیص و ارزیابی الیاف یکسره رنگرزی و تکمیل آن (استرچ و تکسچره)

امور مربوط به مواد اولیه، تولید، کیفیت و ضایعات و رنگرزی نخهای یکسره

3 تشخیص و ارزیابی کفپوشهای ماشینی و منسوجهای نبافته

امور مربوط به مواد اولیه تولید، کیفیت و ضایعات کفپوشهای ماشینی و منسوجات نبافته

4 تشخیص و ارزیابی انواع الیاف، نخ، بافت پلی پروپیلن

امور مربوط به مواد اولیه تولید، کیفیت و ضایعات نخها و بافتهای پلی پروپلین

5 تشخیص و ارزیابی مواد اولیه بافندگی و کشباف تاری و پودی

امور مربوط به مواد تولید،کیفیت و ضایعات پارچه­های تخت بافت و تاری و پودی

6 تشخیص و ارزیابی الیاف کنف و چوت

امور مربوط به مواد اولیه تولید، کیفیت و ضایعات نخ و بافت الیاف کنف و چوت

7 تشخیص رنگرزی انواع الیاف نخ و پارچه­های پنبه­ای و پشمی و الیاف مصنوعی و تکمیل آن

امور مربوط به کیفیت تولید، ضایعات رنگرزی و تکمیل نخ و پارچه­های سیستم پنبه­ای و پشمی و الیاف مصنوعی

8 تشخیص و ارزیابی مواد ریسندگی و بافندگی و رنگرزی الیاف ابریشم

امور مربوط به کیفیت مواد اولیه و ضایعات ابریشم­کشی و بافت آن

9 تعیین اجاره بها و اجرت المثل و خسارت و حق الامتیاز در صلاحیتهای مربوط

تعیین اجاره بها و اجرت المثل در امور تخصصی و صلاحیتهای مربوط

10 رسیدگی به اختلاف فی ما بین کارفرمایان، پیمانکاران و مشاوران در صلاحیتهای مربوط

رسیدگی به اختلاف فی ما بین پیمانکاران و مشاوران در صلاحیتهای مربوط

8 گروه 8 (فنون هنری) امور ورزشی 1 امور ورزش نجات غریق و شنا

نجات غریق، شنا، شیرجه، واترپلو، اسکی روی آب، قایقرانی، موج سواری  و غواصی.

2 امور ورزش ژیمناستیک و آمادگی جسمانی

ژیمناستیک، بدنسازی، وزنه برداری ، ورزش های همگانی.

3 امور ورزش دو میدانی

انواع دوها، انواع پرتاب ها، انواع پرش ها.

4 امور ورزش های زمستانی

انواع اسکی، اسکی روی چمن، پاتیناژ، انواع هاکی ، انواع اسکیت.

5 امور ورزش های توپی سالنی

بسکتبال، والیبال، هندبال، سپک تاکرا.

6 امور ورزش های راکتی و توپی

تنیس، پینگ پونگ، بدمینتون، اسکواش، بولینگ، بیلیارد.

7 امور ورزش سوارکاری

اسب دوانی، چوگان، کورس، پرش

8 امور ورزش کوهنوردی

کوهنوردی، انواع سنگ نوردی، صخره نوردی، اسکی روی چمن

9 امور ورزش فوتبال

فوتبال، فوتسال

10 امور ورزش تیراندازی

انواع تیراندازی با کمان، انواع تیراندازی با تپانچه، انواع تیراندازی با تفنگ

11 امور ورزش های رزمی

انواع سبکهای کاراته، تکواندو، جودو، کونگ فو، بوکس، کشتی کج، کیب بوکستیگ

12 امور ورزش های باستانی (پهلوانی)

انواع کشتی، ورزشهای زورخانه ای، شمشیربازی، بوکس

13 امور ورزش های موتوری و رکابی

اتومبیل رانی، موتور سواری، دوچرخه سواری

14 عناصر ورزشی

نقش وسایل، تجهیزات و چیدمان نامناسب در حوادث ورزشی

تألیفات 1 نسخه برداری و تقلید از شیوه ترجمه و شبیه سازی مطالب نوشته شده

شناخت تفاوت مطالب تقلیدی از مطالب ابتکاری تهیه کننده

2 تشخیص تقلید و تحریف آثار نثر

شناخت تفاوت مطالب تقلیدی از مطالب ابتکاری تهیه کننده

3 تشخیص و تقلید و تحریف آثار نظم

شناخت تفاوت مطالب تقلیدی از مطالب ابتکاری تهیه کننده

4 تشخیص سرقت ادبی و کپی برداری از آثار نثر و نظم شامل نوشته ها و ترجمه ها (اعم از چاپ و تکثیر،بصورت کتاب یا گفتاری یا لوح فشرده و امثالهم)

شناخت تفاوت مطالب تقلیدی از مطالب ابتکاری تهیه کننده

5 رسیدگی به موارد اختلاف بین ناشران و مولفان  در امور تخصصی مربوطه

بررسی موارد اختلاف و مقایسه نمونه های ذیربط و تهیه گزارش تفضیلی

تشخیص اصالت خط ،امضاء و اثرانگشت 1 مقایسه و بررسی خطوط و امضائات فارسی و امهار، تقدم و تاخر نوشتجات، پاکشدگی های فیزیکی و شیمیائی

تطبیق و مقایسه شکل و قالب حروف  و کلمات، نقطه گذاری، سرعت و صراحت، فرم و قالب کلی امضاء و اجزاء، متشکله امضائات

2 بررسی انواع جوهرها و کاغذ و تعیین قدمت سن تقریبی اسناد

تشخیص تقدم و تاخر نوشتجات نسبت به اضافات و بالعکس، تشخیص پاکشدگی های فیزیکی و شیمیائی با استفاده از دستگاه های مربوطه، مقایسه جوهر از نظر رنگ و نوع و تعیین سن تقریبی اسناد

3 مقایسه و تطبیق خطوط ماشینی، چاپی و خطوط غیردست نویس

تطبیق و مقایسه حروف کلمات و علائم ویژه و تشخیص نوع ماشین و محرر

4 بررسی ومقایسه خطوط و امضائات لاتین و سایر زبانها

تطبیق و مقایسه حروف کلمات، از نظر شکل و قالب، نوع حروف، عادات نویسندگی و نقطه گذاریها و تشخیص امضائات

5 0

تطبیق مقایسه آثار انگشتان از نظر نوع نقش، آثار و علائم ویژه و سایر نکات فنی مربوطه، و ظهور آثار انگشتان نامرئی

تمبر

در حال حاضر جدول عناوین صلاحیت مصوب ندارد

چاپ و چاپخانه 1 تعیین ارزش کارهای چاپی

ارزیابی کیفیت کارهای چاپ شده یا افت کیفی آنها با مقایسه با اوریژینالها و نمونه های تحویل شده به چاپخانه

2 رسیدگی به موارد اختلاف بین مشتری و چاپخانه

اختلافات عمدتاً مربوط به قیمت چاپ و زمان تحویل می باشد که با توجه به عرف جاری باید رسیدگی شودا

3 تشخیص انواع فیلم و زینک و ارزش آنها

تشخیص نوع و قیمت فیلم و زینک با توجه به زمان چاپ مطالب و در صورت لزوم تعیین قیمت روز آنها 

4 شناخت کیفیت چاپ سیلک اسکرین و چاپهای دیگر

در صورت وجود اختلاف موضوع کیفیت چاپ و قیمت آن باید به صراحت تعیین شود

5 تهیه گزارشهای فنی مربوط به کیفیت کارهای چاپی 

تهیه گزارش تفضیلی از کیفیت کارهای چاپ شده با درج نقاط ضعف و قوت کارها

6 شناخت کیفیت لیتوگرافی، چاپ، کلیشه سازی با لوازم و مواد مصرفی آنها 

برآورد قیمت متعارف لیتوگرافی، چاپ، کلیشه سازی با لوازم مصرفی آنها به تفکیک برحسب ارجاع

7 ارزش گذاری کارهای چاپ اعم از شیت، رول، غلطکی، هلیوگراور، دیجیتال، لارج فرمت، سیلک اسکرین، افست، لترپرس و غیره با کلیه لوازم مربوط به آنها

تعیین ارزش هر یک از موارد ذیربط و ارائه گزارش تفضیلی

8 شناخت و ارزیابی محصولات ورق تاکن، ترتیب کن، ته دوز، چسب­زن دستی و اتوماتیک گرم و سرد، جلد ساز، طلاکوب، خط زن، یووی، سلفون کش و غیره با کلیه لوازم و مواد اولیه مربوط

تهیه گزارش فنی همراه با درج قیمت­ها بر حسب ارجاع 

شعر و سرود

در حال حاضر جدول عناوین صلاحیت مصوب ندارد

صنایع دستی

در حال حاضر جدول عناوین صلاحیت مصوب ندارد

طراحی و گرافیک 1 ارزیابی طرح

تشخیص نواقص و تعیین خسارت طرح

2 ارزیابی تبلیغات گرافیک محیطی و تجهیزات شهری

ارزیابی طراحی و اجرای: بیلبورد، تابلو سر در، استند، غرفه نمایشگاهی، فروشگاه، ورزشگاه و غیره

3 ارزیابی امتیاز و کمپین تبلیغات

ارزیابی و برنامه ریزی هنری کمپین تبلیغات، هدایا و تجهیزات تبلیغاتی

4 ارزیابی مالکیت معنوی آثار هنری

تشخیص اصالت طرح، میزان شباهت یا کپی بودن و تعیین قیمت

5 ارزیابی و تشخیص مالکیت صنعتی

ارزیابی و تشخیص طرح های ابداعی، اختراع و ...

6 تعیین اجاره بها و اجرت المثل تابلوها و تجهیزات تبلیغاتی

ارزیابی و تعیین اجاره بها و اجرت المثل تابلوها و تجهیزات تبلیغاتی

7 ارزیابی طراحی گرافیک دوبعدی و سه بعدی

ارزیابی طراحی و اجرای: لوگو، اوراق اداری، پوستر، کاتالوگ، بروشور، تقویم، اوراق بهادار، جلد، بسته بندی، تصویرسازی و کمپین آگهی و غیره

8 ارزیابی طراحی گرافیک دیجیتال و تلویزیونی

ارزیابی طرح وب  سایت، مالتی مدیا، آگهی رسانه ای و رپرتاژ اگهی و غیره

9 بررسی اختلافات فیمابین کارفرمایان و طراحان

ارزیابی و تعیین خسارت در قراردادهای فیمابین کارفرمایان و طراحان

10 ارزیابی نقاشی، نقاشی دیواری، پیکره و تندیس

ارزشیابی هزینه اجرای کار و تعیین ارزش هنری

موسیقی

در حال حاضر جدول عناوین صلاحیت مصوب ندارد

هنرهای نمایشی، امورسینمائی و عکاسی 1 ارزیابی دوربین‌های عكاسی آنالوگ و دیجیتال و تجهیزات و لوازم مربوط.

ارزیابی و اظهار نظر درباره اختلاف‌های مرتبط با: دوربین‌ها و تجهیزات عكاسی آنالوگ و دیجیتال و فن‌آوریهای مرتبط، آتلیه‌های عكاسی، لابراتوارها، مواد خام و امور مربوط به عكاسی تبلیغاتی،خبری، صنعتی یادگاری،خانوادگی و تشخیص اصالت انواع نگاتیوهای قدیمی، اسلاید، عكس و تولیدات مرتبط با عكس و بررسی و تحلیل تصاویر ثبت شده توسط دوربین‌های مدار بسته، تعیین قیمت و برآورد خسارت و بررسی كلیه اتفاق‌ها و حوادث مربوط به موارد فوق الذكر

2 ارزیابی فیلمهای عكاسی و تجهیزات آتلیه و لابراتورهای ظهور و چاپ و تصاویر دوربین‌های مداربسته و تعیین میزان خسارت وارده به آنها.
3 ارزیابی دستگاه‌های فیلمبرداری، تصویربرداری، تدوین، صدا، لابراتور و پخش و نمایش(اعم از سینمایی و ویدوئی، دیجیتال، تلویزیونی) و تعیین میزان خسارت وارده به آنها

ارزیابی و اظهار نظر درباره اختلاف‌های مرتبط با: استودیوهای فیلمبرداری، نورپردازی، تدوین، دستگاه‌ها و لوازم صدابرداری، صداگذاری و تدوین فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی، لابراتورهای ظهور و چاپ فیلم‌های سینمایی، تجهیزات تبدیل فیلم به دیجیتال،

تجهیزات نمایش فیلم، سالن‌های نمایش فیلم و سینما‌ها و شبكه‌های نمایش ویدوئی خانگی. رسیدگی به انواع جدید هنرهای تصویری دیجیتالی اعم از مالتی مدیا و یا فن‌آوریهای جدید تصویری كه به تبع زمان وارد عرصه‌های تولید و پخش میشود.

تعیین قیمت و برآورد خسارت و بررسی  كلیه اتفاق‌ها و حوادث مربوط به موارد فوق الذكر.

4 بررسی و ارزیابی و تعیین خسارت فیلمهای سینمایی و تلویزیونی( اعم از بلند مدت، كوتاه مدت، مستند،پویانمایی، تبلیغاتی)

بررسی و اظهار نظر درباره اختلاف‌های مربوط به: ارزش گذاری فیلمهای سینمای، سریال‌های تلویزیونی، تولیدات شبكه‌های نمایش خانگی، فیلمهای كوتاه مدت، مستند پویانمایی و تبلیغاتی در زمینه فیلمنامه، كارگردانی،

 فیلمبرداری، مونتاژ، تدوین، صداگذاری و برآورد خسارت وارده به آنها.

5 رسیدگی به قراردادهای اختلاف‌های مربوط به دست‌اندركاران تولید آثار سینمایی و تلویزیونی و دیگر عوامل تولید اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی در امور تخصصی مربوط

بررسی و اظهار نظر درباره اختلاف‌های مربوط به: سفارش دهندگان، تهیه كنندگان، سرمایه‌گذاران، مجریان طرح، شركت‌های پخش و نمایش فیلم، بازیگران، نویسندگان فیلمنامه، كارگردانان فیلمبرداران، تدوین‌گران، چهره پردازان، طراحان

صحنه و لباس، بدلكاران، دستیاران و سایر عوامل تولید شاغل در سریال‌ها و فیلم‌های سینمایی تلویزیونی، فیلم‌های سینمائی، تولیدات شبكه‌های نمایش خانگی، فیلم‌های كوتاه مدت

داستانی، پویانمایی، مستند، تبلیغاتی، تیزرهای تلویزیونی و سینمائی و امور مربوط به قانون حمایت مولفین و مصنفین در تعیین حقوق معنوی، تالیف، نگارش، پژوهش و اقتباس.

6 رسیدگی و تشخیص و تعیین زمان و مكان تهیه و تولید و پخش انواع آثار تولید شده یا فن‌‌آوریهای هنری تصویری و نمایشی (لوكیشن)

بررسی و اظهار نظر درباره اختلاف‌های مربوط به: تعیین صحت و سقم، اصالت، تاریخ و زمان تولید یا فیلم برداری و ثبت آثار متنوع تصویری با فن‌آتعیین قیمت و برآورد خسارت و بررسی

كلیه اتفاق‌ها و حوادث مربوط به موارد فوق الذكروریهای تصویربرداری در قالب‌های متنوع آنالوگ، دیجیتال، رایانه‌ای یا فن‌آوریهای جدیدتر كه نیازمند تحلیل و بررسی كارشناسی است.

7 بررسی و ارزیابی و تعیین خسارت نمایشهای صحنه ای و تلویزیونی (تله تئاتر)

ارزش‌گذاری نمایشنامه‌های تئاتر و تلویزیون(تله تئاتر) و برآورد خسارت وارده

8 بررسی و ارزیابی فیلمهای سینمائی و تلویزیونی (تله فیلم)

ارزش گذاری فیلمنامه‌های سینمائی و تلویزیونی(تله فیلم) و برآورد خسارت وارده

9 تشخیص  و شناخت انواع سبك‌های ادبی و هنری در فیلم نامه و نمایش نامه نویسی

شناخت طرز و شیوه وروش خاص مصطلح در ادبیات و آثار هنری كه هنرمند در بیان افكار خود بكار میبرد

10 بررسی و تشخیص تقلید، تحریف،سرقت، كپی برداری آثار هنری در امور تخصصی مربوط

شناخت تفاوت آثار تقلیدی، تحریفی، سرقتی و كپی برداری شده از اصل و ابتكاری

9 گروه 9 (کشاورزی و منابع طبیعی) آبزیان و شیلات 1 ارزیابی و تعیین خسارت وارده به انواع ماهیها و سایر آبزیان

ارزیابی و تشخیص وتعیین خسارت وارده به انواع ماهیها و آبزیان 

2 ارزیابی و تعیین خسارت وارده به محصولات و فرآورده های ماهیها و سایر آبزیان 

تشخیص و ارزیابی خسارت وارده به ماهیها و سایر آبزیان و فرآورده های آنها(خاویار وغیره )

3 ارزیابی و تعیین خسارت وارده به وسائل و تجهیزات  متعارف پرورش و صید ماهیها و سایر آبزیان 

ارزیابی وتشخیص لوازم و تجهیزات صید وصیادی و پرورش ماهیها و سایر آبزیان اعم از مصرفی و تزئینی 

4 ارزیابی و تشخیص جیره های غذائی ماهیها و سایر آبزیان وبرآورد خسارت وارده به آنها

تشخیص و ارزیابی انواع جیره ها غذائی ماهیهاو سایر آبزیان اعم از پرورشی وتزئینی

5 تشخیص بیماریهای ماهیها و سایر آبزیان و تعیین خسارت وارده ناشی از شرائط زیست محیطی و صیادی

تشخیص  بیماریهای ماهیها و سایر آبزیان و خسارت ناشی از شرایط زیستی ،پرورشی ، و صیادی 

دامپروری و دامپزشکی 1 ارزیابی و تعیین خسارت وارده به دام  و محصولات  فرآورده های آنها 

ارزیابی دام وفرآورده های آنها و تعیین خسارت وارده مربوط

2 ارزیابی و تعیین خسارت  وارده به طیور و محصولات  فرآورده های آنها 

ارزیابی طیور وفرآورده های آنها و تعیین خسارت وارده مربوط

3 ارزیابی و تعیین خسارت  وارده به تجهیزات  متعارف تولید ونگهداری دام و طیور

ارزیابی انواع وسایل بهره برداری و نگهداری دام و لوازم درمانگاهی دامپزشکی و کشتارگاهی و خسارت وارده

4 ارزیابی حق الامتیاز مجوزهای واحدهای دامداری و دامپروری

پروانه های بهره برداری از دام و طیور و تأ سیس داروخانه ها و درمانگاههای دامپزشکی و کشتارگاهها و بسته بندی تولیدات دامی

5 تعیین اجاره بها و اجرت المثل جایگاههای متعارف (غیر صنعتی) دام و طیور

ارزیابی اجاره بها و اجرت المثل ماهیانه یا سالیانه  جایگاههای متعارف دام وطیور 

6 ارزیابی خوراک ،کنستانتره و مکمل های مصرفی دام و طیور

تشخیص و ارزیابی مواد اولیه خوراک و متراکم و مکمل های غذائی دام و طیور

7 تشخیص بیماریهای دامی و تعین میزان خسارت وارده ناشی از مصرف داروهای دامپزشکی 

تشخیص و ارزیابی داروهای دامپزشکی و تعیین خسارت وارده ناشی از مصرف نامناسب و تغییر شرائط کیفی آنها

8 تشخیص ، ارزیابی و تعیین خسارت ناشی از شرائط نگهداری وحمل و نقل دام و طیور و فرآورده های آنها

تعیین ویژگیهای شرائط نگهداری و حمل و نقل انواع دام و فرآورده های آنها

9 تشخیص،ارزیابی و تعیین خسارت ناشی از فرآورده های دامی فاسد شده

تشخیص و ارزیابی فرآورده های دامی قبل و بعد از بسته بندی درصنایع تبدیلی ونگهداری در سردخانه ،کشتارگاه  و فروشگاه های موادپروتئینی

10 رسیدگی به اختلاف فیمابین کارفرمایان مهندسین مشاور وپیمانکاران در امور تخصصی (دام و طیور)

_

صنایع چوب 1 بررسی و ارزیابی فرآورده های چوبی با توجه به نوع و درجه بندی و کیفیت آنها

شامل انواع فرآورده های چوبهای درختان اعم از جنگلی و غیره

2 تعیین و برآورد میزان خسارت وارده بر انواع مواد اولیه چوبی

شامل انواع مقطوعات چوبی جنگلی و باغی، گرده بینه، الوار، تخته، کاتین، تراورس، هیزم و غیره (خشک شده یا نشده، اشباع شده یا نشده) از نظر کیفیت و سلامت .

3 تعیین و برآورد میزان خسارت وارده بر انواع مواد مرکب چوبی مانند اوراق فشرده چوبی و نیز انواع روکشها

شامل انواع تخته خرده چوب (نئوپان)، تخته لایه، MDF,HDF,OSB,LDF و انواع پانلهای چوبی، انواع روکشهای چوبی و مصنوعی از نظر کیفیت، کمیت و سلامت.

4 تعیین و برآورد میزان خسارت وارده بر مصنوعات چوبی ساخته شده از نظر نوع چوب مصرفی

کیفیت انواع چوبها

5 تعیین و برآورد میزان خسارت وارده بر انواع محصولات سلولزی

شامل انواع خمیر کاغذ، کاغذ، مقوا، کارتن و محصولات ساخته شده از آنها، بسته بندی های کاغذی و کارتنی، تیشو، دستمال کاغذی و محصولات کاغذی بهداشتی

6 تعیین میزان خسارات وارده به چوبهای نگهداری شده در انبار

بررسی شرایط محیطی در انبارها

7 رسیدگی به اختلافات فی مابین کارفرمایان، مشاوران و پیمانکاران در امور تخصصی مربوط 

رسیدگی به اخلافات فی ما بین کارفرمایان، مشاوران و پیمانکاران در امور صلاحیتهایی که قبلاً گرفته اند.

کشاورزی و منابع طبیعی 1 ارزیابی اراضی مرزوعی و باغات و پارکها و محصولات آنها و برآورد میزان خسارت وارده 

ارزیابی اراضی مزروعی و بایر که سابقه زراعی داشته و با تو جه به نوع محصولات و آب و خاک و میزان آن با شرایط مساعد آب و هوائی منطقه برای دیم کاری و سایر عوامل و برآورد میزان خسارات وارده به اراضی و محصولات و ارزیابی باغات (آبی و دیم ) مثمر و غیر مثمر و

 خزانه ها با توجه به عوامل فوق الاشاره و برآورد میزان خسارات وارده به باغات و محصولات آنها ارزیابی پارکها با توجه به نوع اشجارو درختچه های  زینتی یا  غیر زینتی و بوته گلهای جند ساله یا یکساله  و برآورمیزان خسارات وارده به آنها و یا تولیدات آنها

2 تعیین اجاره بها و اجرت المثل و تعیین حق ریشه و احیاء و امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و مالکین و متصرفین املاک کشاورزی و باغات 

جهت تعیین اجارات و امتیازات املاک و باغات و مزارع کشاورزی و همجنین حقوق اقرادی که بنحو مقتضی عوامل اجرائی در زمین دارند و نیازمند به تشخیص این نوع حقو ق و امتیازات می باشند

3 ارزیابی ساختمانها و تأ سیسات روستایی متعارف که جزئی از مجموعه مورد ارزیابی  باشد

تشخیص و ارزیابی  ساختمانها وتأسیسات و تجهیزات روستائی و کشاورزی که در امور کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرند.

4 ارزیابی ماشین آلات و وسایل و لوازم و ادوات کشاورزی 

ارزیابی ماشین آلات و وسایل و لوازم و ادوات کشاورزی که در مراحل مختلف اراضی کشاورزی شامل عملیات  و آماده سازی (کاشت ، داشت ، برداشت )و عملیات بعد از برداشت و همجنین ارزیابی انبارهای لوازم یدکی موجود و لوازم اسقاطی یا از رده خارج شده 

5 ارزیابی محصولات کشاورزی در انبارها ، سیلوها ، سردخانه ها ، محموله های محصولات کشاورزی و تعیین میزان خسارت وارده به آنها

ارزش گذاری محصولات کشاورزی درانبارها،سیلوهای غلات یا علوفه ای یا سردخانه ها، محموله های محصولات و تولیدات کشاورزی و باغی و تعیین میزان خسارت وارده به آنها

6 تفسیر عکسهای هوائی و ماهواره ای از نظر کشاورزی 

تفسیر عکسهای هوائی در مقاطع مختلف سالهای قیل از تصویب قانون لغو مالکیت اراضی شهری (1358/4/5) با رعایت و تشخیص بر دایر، بایر یا موات بودن اراضی از نظر کشاورزی و منابع طبیعی

7 تشخیص و ارزیابی اراضی دایر و بایر وموات از نطر کشاورزی 

تشخیص دایر یا بایر بودن اراضی کشاورزی قبل از تصویب قانون لغو مالکیت اراضی شهری (1358/4/5) یا تشخیص عدم دایر و بایر بودن اراضی کشاورزی قبل از تصویت قانون فوق الذکر و اعلام موات بودن اراضی 

8 مساحی و تفکیک و افراز و احراز و تهیه نقشه در محدوده اراضی کشاورزی ، باغات و مراتع و جنگل

مساحی نمودن اراضی کشاورزی ، باغات ، مراتع و جنگل و تفکیک و افراز نمودن آنها و شناسائی موقعیت

9 تشخیص اراضی جنگلی، مراتع و بیشه زارها و زراعی از  یکدیگر و ارزیابی آنها 

شناسائی و تشخیص اراضی جنگلی ، مرتعی ، بیابانی ، چشمه زارها و رویشگاههای مختلف و جنگلهای در دست کاشت یا اراضی زراعی (آبی ، دیم ) با توجه به شرایط طبیعی حاکم بر منطقه مانند اقلیم ، خاک ، آب و غیره و نیز ارزیابی هر یک از آنها بر اساس توان تولید

10 ارزیابی فروآورده ها و محصولات جنگلی و مرتعی و تعیین میزان خسارات وارده به آنها 

ارزش گذاری به انواع فرآورده های محصولات فرعی جنگلی، مرتعی ، انواع جوب های جنگلی، علوفه مرتعی بر اساس میزان تولید در واحد سطح و تعیین میزان خسارت وارده به عرصه و اعیان آنها

11 خاکشناسی و تعیین میزان آب مورد نیاز برای مصارف کشاورزی 

تعیین نوعیت خاک از نظر ساختمان و بافت  و نفوذپذیری و تشخیص رنگ و شور و یا قلیائی بودن و املاح طبقات خاک و تفسیر آنها برای مصارف کشاورزی، بررسی و تشخیص و تعیین میزان آب مورز نیاز در زراعت ها و باغات ( مراتع و جنگلها)

12 ارزیابی زراعتها و تولیدات گلخانه ای ، کشت بافت بذر و نهالهای اصلاح شده  ژنتیکی

ارزش گذاری محصولات و تولیدات زراعی وگلخانه ای ، کشت بافت بذر و نهالهای اصلاح شده به طریق ژنتیکی 

13 رسیدگی به اختلافات ملکی محلی و حقوق ارتفاقی در اراضی روستائی و زمینهای کشاورزی 

تشخیص اختلاف کشاورزان در اراضی مجاور و مشابه و مشترک با یکدیگر و نیز تعیین حدود و ثغور حقوقی ارتفاقی تعیین شده از قبل و مندرج در اسناد ثبتی و نیز در قولنامه ها و بنچاق که مالکیت آنها را محرز دانسته و نحوه مجاز از آنها

14 رسیدگی به اخبلافات فی مابین کارفرمایان ، مهندسین مشاور و پیمانکاران در امور تخصصی کشاورزی

الف : رتبه یک -رسیدگی به اختلافات فی مابین کارفرمایان مهندسین مشاور و پیمانکاران که بر اساس ضوابط و مقررات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله گردیده است   ب : رتبه دو -  رسیدگی به اختلافات فی مابین کارفرمایان ،

مهندسین مشاور و پیمانکاران که بر اساس ضوابط و مقررات سازمان مدیزیت برنامه ریزی کشور یا وزارتخانه و موسسات و سازمانها و شرکت های دولتی ، موسسات و سازمانها و شرکتهای وابسته به دولت که تمام یا قسمتی از سهام آنها متعلق به دولت بوده

 و بصورت بازرگانی و طبق قانون تجارت اداره میشوند، نهادهای عمومی غیردولتی، نیروهای نظامی و انتظامی و شهرداریها و  غیره که بین آنها واشخاص حقیقی و حقوقی مبادله گردیده است ج:رتبه سه - رسیدگی به اختلافات مربوط به قراردادهای عادی کشاورزی

 منعقده بین اشخاص حقیقی و حقوقی                                                                                                                                                                          

محصولات دامی 1 تشخیص و ارزیابی انواع پوست، چرم و سالامبور و محصولات تولیدی آنها

تشخیص و ارزیابی انواع پوست حیواات (اهلی-وحشی)  و سلامبور(پوست نیم ساخته )، چرم و محصولات آنها

2 تشخیص و ارزیابی انواع روده دام و تعیین شرائط استحصال و نگهداری و مصارف آنها

تشخیص و ارزیابی انواع روده (گاو و گوسفند) وشرائط استحصال و نگهداری و مصرف و صدور آن

3 تشخیص و ارزیابی انواع کرک ، مو و پشم دام و پر پرندگان

تشخیص و ارزیابی انواع پشم ،کرک و مو دامها و پر پرندگان

4 تشخیص وارزیابی وسایل وتجهیزات متعارف فرآوری محصولات دامی

تشخیص وارزیابی وسایل و تجهیزات و تاسیسات فرآوری انواع محصولات دامی

5 تشخیص و تعیین خسارت وارده ناشی از مصرف محصولات غیر دامی و مصنوعی بجای طبیعی

تشخیص و ارزیابی محصولات مشابه و مصنوعی شیمیائی و غیر طبیعی از نوع دامی واقعی

محیط زیست طبیعی 1 تشخیص و تعیین میزان خسارات وارده ناشی از کلیه آلودگی ها به آب، خاک، هوا و غیره در محیط های طبیعی و انسان ساخت

تشخیص تعیین میزان خسارات ناشی از آلودگی های گوناگون (شیمیایی- فیزیکی بیولوژیکی) به منابع آب و خاک، هوا و جامدات در محیط های طبیعی مانند رودخانه ها- تالاب ها- دریاچه ها- دریاها- قنوات- چشمه ها- آبهای زیرزمینی- اراضی کشاورزی،

جنگل ها- بیشه زارها- کوهها- دشت ها و غیره و انسان ساخت (مناطق- مسکونی- تجاری و صنعتی).

2 احراز و ترقیق حدود مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست شامل ( اثر طبیعی ملی- پارک های ملی- پناهگاه- حیات وحش- مناطق حفاظت شده) و اکوسیستم های حساس

تشخیص و تعیین محدوده های مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست و اکوسیستم های حساس (کلیه منابع خشکی و آبی) از سایر محدوده ها و عرصه ها

3 تشخیص ضوابط و معیارهای صلاحیت استقرار واحدهای صنعتی و خدماتی بر محیط زیست

جهت تشخیص ضوابط و معیارهای استقرار واحدهای صنعتی و خدماتی بر اساس ضوابط و استانداردهای مرتبط با گروههای مختلف موجود در دستورالعمل ضوابط زیست محیطی استقرار صنایع و واحدهای خدماتی سازمان محیط زیست

4 تشخیص و تعیین میزان خسارات وارده بر حیات وحش

جهت تشخیص و تعیین خسارات وارده بر حیات وحش شامل گیاهان- جانوران با توجه به ضوابط و معیارهای موجود در قوانین سازمان حفاظت محیط زیست

5 برآورد ارزش اقتصادی و قیمت منایع تولیدی از محیط زیست در اکوسیستم های حساس و مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست (مناطق چهارگانه)

تعیین ارزش اقتصادی و قیمت منابع طبیعی (جانوران- گیاهان و غیره) در مناطق تحت مدیریت سازمان محیط زیست (اثر طبیعی ملی- پارک ملی- پناهگاه حیات وحش – مناطق حفاظت شده) و اکوسیستم های حساس

6 تشخیص و تطبیق اجرای قوانین و مقررات و ضوابط محیط زیست

تطبیق موارد قانونی داخواست ها با قوانین و مقررات و ضوابط مصوب سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص کلیه مسایل زیست محیطی محلی- ملی- بین المللی

10 گروه 10 (خدمات اداری و عمومی) امور آموزشی تک صلاحیت اظهارنظر در خصوص تطبیق وضعیت آموزشی با قوانین و مقررات ناظر بر آن

_

امور اداری و استخدامی 1 مقررات قانون استخدام کشوری و آئین نامه های آن 

آگاهی و تسلط به مقررات قانون استخدام کشوری و آئین نامه های آن و توانایی اظهار نظر نسبت به این مقررات

2 مقررات قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب   5/3/52 13و آئین نامه های آن ها

آگاهی تسلط به مقررات استخدامی مندرج در شرح صلاحیت بند 1 و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب    5/3 /1352 و آئین نامه های آن و توانائی اظهار نظر نسبت به مسائل آنها

3 مقررات قانون استخدام کشوری شرکتهای دولتی مصوب 5/3 /1352 و          آئین نامه های آن و مقررات استخدامی خاص  موسسات و شرکتها و سازمانهای دولتی

آگاهی تسلط به مقررات استخدامی مندرج در شرح صلاحیت بند 2 و مقررات استخدامی خاص سازمانهاو شرکتها و موسسات دولتی و توانائی اظهار نظر نسبت به مسائل آنها

4 کلیه مقررات استخدامی حاکم در کشور اعم از دولتی و     غیر دولتی و قراردادهای استخدامی و قرارداد کار خاص

آگاهی و تسلط به مقررات مندرج در شرح صلاحیت بند 3 و سایر مقررات استخدامی مجری در کشور و قانون کار و تامین اجتماعی

امور خبرنگاری و روزنامه نگاری تک صلاحیت ارزیابی میزان دستمزد کارهای انجام شده توسط خبرنگاران و روزنامه نگاران

_

امور گمرکی 1 بررسی تشریفات گمرکی  واردات کالا

بررسی کلیه قوانین و مقررات - واردات ، رسیدگی به امور مربوط تشریفات کالا از ورود تا ترخیص کالا در گمرک

2 بررسی تشریفات گمرکی صادرات کالا 

بررسی کلیه قوانین و مقررات صادرات رسیدگی به امور مربوط به تشریفات صدور کالا در گمرک

3 تعرفه بندی کالا در گمرک

رسیدگی و تشخیص طبقه بندی کالا بر اساس سیستم HS، یادداشتها و قواعد عمومی مربوط

4 رسیدگی به امور اقلام ممنوعه از لحاظ گمرکی 

آشنائی و تشخیص قاچاق از لحاظ مصادیق قانون گمرک، تطبیق مصادیق قاچاق به موجب قوانین خاص یا قاچاق کالا (اقلام ممنوعه)

5 ترانزیت گمرکی کالا 

رسیدگی به امور ترانزیت کالا طبق قانون گمرک، رویه­ای (عرف) گمرکی و تشریفات مربوط به آنها در ورود و خروج و عبور کالا در مرزها

6 تعیین میزان مسئولیتهای نگهداری کالا های خسارت دیده در اماکن گمرکی 

تشخیص موارد کسر و اضافه تخلیه در رابطه با حقوق صاحبان کالا، حقوق گمرکی و عوارض و مسئولیت متصدیان حمل، انباردارها و کارگزاران در امر خسارتهای مربوط در  اماکن گمرک

ایرانگردی و جهانگردی 1 بررسی و اظهار نظر در امور مربوط به مسافرهای سیاحتی و زیارتی

مسافرت و گشت بصورت انفرادی یا جمعی، داخلی یا خارجی، تهیه بلیط و حمل مسافر از طریق آژانسهای مسافرتی بصورت زمینی، هوائی یا دریایی

2 بررسی و اظهار نظر درخصوص استفاده از اماکن اقامتی

شامل : هتل، مهمانسرا، مهمانپذیر، مسافرخانه، مُـتل،کمپ، هتل آپارتمان و موارد مشابه 

3 بررسی و اظهار نظر در خصوص استفاده از اماکن پذیرائی 

شامل: رستوران، سلف سرویس، غذاخوری، کافی شاپ، تالار، سالن، شرکتهای پیمانکاری تهیه و طبخ و سرو غذا و موارد مشابه 

4 بررسی و اظهار نظر در خصوص موقعیت محلی اماکن اقامتی، پذیرائی و آژانسهای مسافرتی  

بررسی از نظر موقعیت محلی بنا، ستاره و درجه محل اقامتی، مقدار پخت غذا و پخش و فروش آن و تعداد پذیرش مسافر و فروش بلیط 

5 تعیین حق الامــتیاز و درجه­بندی در امور تخصصی مربوط

تعیین حق الامتیاز لوح از نظر ستاره و درجه محل اقامتی، محل پذیرائی و غذاخوری، موقعیت محلی آژانس و موارد مشابه تخصصی در رشته مربوط 

ثبت شرکتها، علائم تجاری و اختراعات 1 تشخیص و رسیدگی صحت جریان تأسیس شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری و امور مرتبط به سهام (و سهم الشرکه )

رعایت مواد قانونی در اساسنامه­ـ سهام تعهدی ـ آورده غیر نقدی پذیره نویسی ـ اوراق سهام ـ دفتر ثبت سهام ـ سهام ممتازـ نقل و انتقال سهام (و سهم الشرکه) 

2 تشخیص و رسیدگی  صحت جریان تشکیل جلـسات هیأت­مدیره 

نحوۀ انتخاب ـ دعوت از اعضاء و حد نصاب تشکیل جلسه ـ اختیارات و وظایف ـ اتخاذ تصمیم ـ اختیارات و  وظایف 

3 تشخیص و رسیدگی صحت برگزاری امور مرتبط به مجامع عمومی 

دعوت از سهامداران (و شرکاء) ـ حد نصاب رسمیت جلسات ـ  رعایت حدنصاب تصمیمات ـ وظایف قانونی (قانون تجارت و اساسنامه)

4 تشخیص صحت جریان ثبت تصمیمات مجامع عمومی در خصوص تعدیل سرمایه، انحلال و تصفیه شرکتها  

گزارش هیأت مدیره ـ گزارش بازرس قانونی ـ تصویب توسط مجمع ـ مهلت قانونی ـ واریز نقدی و یا تبدیل مطالبات (افزایش) رعایت قانون و مقررات در انحلال و تصویب آن ـ وظایف مدیران تصفیه ـ ختم تصفیه 

5 تشخیص و رسیدگی جریان مرتبط با ثبت علائم و اختراعات و طرحهای صنعتی 

تشخیص و رسیدگی رعایت موازین قانونی و آیین­نامه ها در خصوص اقدامات انجام شده 

زبانهای خارجی 1 امور مربوط به مترجمی زبان انگلیسی

_

2 امور مربوط به مترجمی زبان فرانسه

 

3 امور مربوط به مترجمی زبان عربی

 

4 امور مربوط به مترجمی زبان آلمانی

 

کتاب و کتابداری 1 ارزیابی و تعیین قیمت کتابهای فارسی 

تعیین قیمت کتابهای فارسی با توجه به موضوع و مندرجات کتاب، تاریخ انتشار و اعتبار مطالب و کیفیت ظاهری کتاب در زمان بررسی

2 ارزیابی و تعیین قیمت مقالات و نشریات ادواری فارسی 

تعیین قیمت با توجه به نوع و فراوانی و کاربرد مطالب 

3 ارزیابی و تعیین قیمت کتب و نشریات آسیب دیده فارسی بر اثر عوامل مختلف 

براورد خسارت وارده به کتب و نشریات با مقایسه قیمت قبل و بعد از خسارت وارده به آنها 

4 رسیدگی به اختلافات بین امانت دهنده و گیرنده کتب و نشریات فارسی درکتابخانه ها (درامور تخصصی)

موضوع بررسی و گزارش دیرکرد و آسیب وارده به مطالب کتب و نشریات امانت داده شده  با توجه به نمونه های مشابه موجود (امانت داده نشده) 

5 ارزیابی و تعیین قیمت کتب و نشریات فارسی و خارجی اعم از سالم و آسیب دیده 

تعیین قیمت کتب و نشریات فارسی با توجه به قیمت روز بازار و قیمت پایه کارشناسی

6 رسیدگی به اختلافات مربوط به کپی برداری از متون کتب و نشریات 

مقایسه دقیق متون مورد اختلاف و تهیه گزارش تفضیلی از مشابهات با توجه به ادعای طرفین 

7 ارزیابی کمی و کیفی ابزار، وسایل و امکانات کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی و ارائه گزارشات فنی 

ارزیابی کلیه وسائل و امکانات کتابخانه ها . شامل منابع الکترونیکی و مواد مصرفی کتابخانه­ها و مراکز نگهداری اسناد 

8 رسیدگی به مسائل مورد اختلاف بین ناشران، نویسندگان، مترجمان، ویراستاران، صفحه آرایان و تصویرگران کتب و نشریات (شامل تهیه متون، ترجمه، کپی کردن، سرقت ادبی، تقلید سبک، نگارش و ترجمه) بر حسب لزوم و ارجاع

بررسی موارد اختلاف و تطبیق و مقایسه نمونه های ذیربط و تهیه گزارش تفضیلی 

9 ارزیابی کتب و نشــریات

برآورد قیمت کتب و نشریات مورد بررسی با توجه به کیفیت و موضوع ذیربط، میزان استفاده و کارکرد آنها و تعیین قیمت روز بازار و همچنین قیمت پایه کارشناسی

11 گروه 11 (ایمنی و حوادث)  امور آتش سوزی و آتش نشانی 1 بررسی و تعیین علل وقوع       آتش سوزی در اماکن 

تعیین علت وقوع حریق در اماکن از لحاظ عمد یا غیر عمدبودن و مشخص نمودن کانون آتش سوزی و عوامل مؤثر در ایجاد و تشدید گسترش آن.

2 بررسی و تعیین علل وقوع آتش سوزیهای منجر به فوت 

تعیین علت وقوع آتش سوزی از لحاظ عمد یا غیر عمد بودن که منجربه فوت گردیده و در صورت عمدی بودن عامل آتش سوزی چه از طرف متوفی (خودسوزی) و یادیگر اشخاص مشخص گردد.

3 بررسی وتعیین  علل آتش سوزی  و مزارع و مراتع و جنگلها

تعیین علت وقوع آتش سوزی در مزارع و مراتع و جنگلها از نظر نوع و خصوصیات مواد و تأثیر متقابل آنها و نوع واکنشهای منجربه تولید حرارت و نهایتاً شعله وری.

4 بررسی و تعیین علل آتش سوزیهای خاص ( مانند آتش سوزی در هواپیما، قطار، مترو و کشتی و خودرو)

تعیین علت وقوع آتش سوزی در هواپیما ،قطار ،مترو و کشتی و خودرو در ارتباط با سیستم برق، نوع سوخت و سیستم سوخت رسانی و مشخص نمودن عامل آتش سوزی به لحاظ عمد یا غیر عمد.

5 بررسی و اظهارنظر در خصوص تجهیزات  امور ایمنی و آتش نشانی

تعیین انواع تجهیزات ایمنی  در آتش نشانیها متناسب به محل مربوطه

6 برآورد هزینه ایمنی و آتش نشانی و خسارت وارده به تجهیزات آتش نشانی

تعیین میزان هزینه تجهیزات آتش نشانی و خسارت وارده بر تجهیزات مربوطه

امور اسلحه و مهمات 1 تشخیص کارائی سلاح وشناخت مهمات و تعیین میزان تخریب آن

تشخیص سالم بودن و یا عیب و نقص فنی_ شناسائی انواع مهمات و کارائی آنها_ تأثیر میزان قدرت و برد سلاح و مهمات

2 ارزیابی  سلاحهای شکاری

ارزیابی انواع سلاح های شکاری و قیمت تجاری سلاح ها در دعاوی مطروحه بر اساس قیمتهای روز

3 تعیین زمان تقریبی تیراندازی و ظهورشماره های مخدوش بر روی سلاح

انجام آزماش بر روی سلاح جهت تعیین زمان تیراندازی_ ظاهرنمودن شماره های مخدوش سلاح_ تعیین قدرت برد و نفوذ گلوله شلیک شده از سلاح های موردنظر

4 بررسی و مقایسه گلوله و پوکه  استفاده شده در جنایت (جنائی)  و انتساب آنها به سلاح مظنون 

تعیین کالیبر سلاح_ شناسائی سلاح  متعلقه_ انجام مقایسات میکروسکوپی برروی مدارک جنائی و انتساب و یا عدم انتساب آن به سلاح مظنون

5 آنالیز مواد محترقه ،آزمایش ذرات باقیمانده باروت و سرب بر روی بدن و لباس

تشخیص ذرات باقیمانده ناشی از شلیک  و بقایای باروت_ انجام آزمایش شیمیائی برروی لباس جهت تعیین محل ورود و خروج گلوله، فاصله و مسیر تیر اندازی _ آنالیزمواد محترقه و تعیین استاندارد و غیر استاندارد بودن 

6 بررسی اجساد والبسه آنان و مصدومین حوادث تیراندازی و انفجار مواد محترقه و منفجره سبک

تشخیص محلهای  ورود و خروج گلوله و اصابت مواد محترقه به مصدومین و متوفیان_ تعیین مسیروفاصله اصابت گلوله به آنان_ تعیین نوع سلاح و مواد محترقه و منفجره  مورد اصابت

7 بررسی و باز سازی صحنه های تیر انداری  و انفجار مواد محترقه  و منفجره سبک

بررسی صحنه تیر اندازی-استماع اظهارات متهم وشهوددرخصوص صحنه وقوع حادثه_ تعیین محل ورودوخروج گلوله نحوه وقوع حادثه _ تعیین نوع سلاح وموادانفجاری وفاصله انفجار_ تعیین عمد یا سهوی بودن تیر اندازی و انفجار

8 تفکیک قتل از خودکشی و تشخیص نحوه اصابت گلوله یا مواد منفجره و محترقه 

بررسی صحنه تیراندازی وبازسازی صحنه وقوع حادثه_ تفکیک قتل از خودکشی در حوادث_ تیراندازی و انفجار مواد محترقه و منفجره سبک  _ تشخیص اصابت گلوله مستقیم یا غیر مستقیم

9 بررسی عملکرد مأمورین نظامی یا انتظامی  در بکارگیری سلاح و انطباق با قانون مربوط 

تعیین نحوه عملکرد مأمورین نیروهای مسلح در تیر اندازیهای انجام شده _ بررسی و انطباق عملکرد آنان با قانون بکار گیری  سلاح در موارد ضروری_ تعیین میزان قصوراشخاص در صحنه تیراندازی و انفجار مواد منفجره و محترقه سبک 

امنیت عمومی 1 رسیدگی به نحوه انجام وظائف افراد و شرکت های خدمات حفاظتی و مراقبتی و تعیین میزان مسئولیت های مربوطه

_

2 رسیدگی به نحوه حفاظت و مراقبت از اموال و اسناد در اماکن خصوصی

_

3 رسیدگی به نحوه حفاظت و مراقبت از اموال و اسناد در اماکن دولتی و شرکتها و موسسات تحت پوشش دولت

_

4 رسیدگی به نحوه حفاظت و مراقبت از اسناد طبقه بندی شده دولتی و تعیین میزان مسئولیت اشخاص حقیقی و حقوقی مسئول حفاظت آنها

_

5 رسیدگی به نحوه مراقبت و حفاظت از امنیت افراد

_

6 رسیدگی و اظهارنظر درخصوص نحوه اجرای طرح های امنیتی و مراقبتی موسسات و افراد حقیقی و حقوقی مجری مراقبت از بانکها، موسسات مالی و اعتباری

_

7 رسیدگی به اختلاف بین شرکتهای حفاظتی با طرف قرارداد

_

حوادث ناشی از کار 1 بررسی و تشخیص حوادث انفرادی 

منظور از حوادث ناشی از کار فردی، سوانحی با عوارضی که منجر به نقص عضو یا فوت فرد می­انجامد

2 بررسی و تشخیص عوامل مؤثر در بروز حادثه 

منظور مشخص نمودن عامل یا عواملی که موجب بروز حادثه شده است.

3 رسیدگی به بهداشت محیط کار 

منظور رعایت عوامل بهداشتی محیط کار برای جلوگیری از بروز حادثه و بیماریهای حرفه ای

4 رسیدگی به ایمنی و حفاظت کارگاهها

منظور رعایت عواملی که موجب پیشگیری از بروز حادثه می گردد

5 رسـیدگی به اختلاف فی­مابین کارگر و کارفرما در بررسی حوادث ناشی از کار 

منظور مشخص نمودن مقصر اصلی در بروز حادثه می­باشد.

6 بررسی حوادث جمعی 

منظور حوادثی می باشد که منجر بنقص عضو یا فوت و یا توأم برای تعدادی از افراد شده باشد

7 بررسی عوامل بروز بیماریهای شـغلی و حرفه ای 

منظور عوارضی هستند که در اثر بخارات شیمیایی مضر و یا انجام کار بروشهای نا ایمن و عدم رعایت اصول ارگونومی در انجام کار و در دراز مدت به وجود آمده باشد

8 رسیدگی به اخـتلاف فی­مابین پیمانکاران، مشاوران و کارفرمایان در امور ایمنی و حافظت کارگاهها

منظور مواردیست که در ارتباط با جلوگیری از بروز حوادث ناشی از کار میباشد

مواد محترقه و منفجره (ناریه)  1 بررسی و شناخت مواد محترقه و منفجره (ناریه)

_

2 بررسی علل وقوع انفجار ناشی از مواد محترقه و منفجره

_

12 گروه 12 (بیو و نانوتکنولوژی) بیوتکنولوژی (انسانی) 1 بررسی و ارزیابی خدمات دانش فنی بیوتکنولوژی

_

2 بررسی و تشخیص صحت انواع تست های تخصیصی (روند انجام، مواد و کیت ها) با استفاده از روش های مولکولی

_

 

منبع : لیست گروههای دوازده گانه کارشناسان رسمی دادگستری منتشر شده توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران

 

موضوعات کار کارشناسی بر اساس صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری چیست؟

با توجه به گستردگی خدمات کارشناسان رسمی دادگستری و گردآوری نیازهای روزمره به خدمات کارشناسی ذیل به عنوان بخشی از موضوعات شاخص که منطبق بر صلاحیت‌های کارشناسی جهت آشنایی مراجعین گردآوری شده است

در ادامه توضیحات تفصیلی در خصوص عناوین متعدد و نحوه اجرای این خدمات ارائه خواهد شد

کارشناس رسمی دادگستری امنیت عمومی

کارشناسی و ارزیابی ایمنی بنا

 

کارشناس رسمی دادگستری امور اداری و استخدامی

نظریه کارشناسی وضعیت استخدامی

حل اختلاف سوابق استخدامی و بیمه

 

کارشناس رسمی دادگستری امور آموزشی

ارزیابی مرکز آموزشی

تعیین بهای خدمات آموزشی

ارزیابی مالکیت معنوی اثر آموزشی

 

کارشناس رسمی دادگستری امور تعاونی‌ها

داوری اختلاف تعاونی

ارزیابی اموال تعاونی

تعیین قیمت خدمات تعاونی

 

کارشناس رسمی دادگستری خبرنگاری و روزنامه نگاری

تعیین بهای خدمات خبرنگاری

 

کارشناس رسمی دادگستری امور گمرکی

ارزیابی ضریب عوارض گمرکی

داوری ترخیص

ارزیابی خدمات ترخیص کار

 

کارشناس رسمی دادگستری بررسی اسناد و مدارک

تعیین اصالت مدارک

بررسی ارزش مستندات

 

کارشناس رسمی دادگستری تشخیص اصالت خط امضا اثر انگشت

بررسی جعل اوراق

بررسی جعل مستندات

تعیین قدمت قولنامه

 

کارشناس رسمی دادگستری روابط کار و کارگری

داوری کارگر و کارفرما

 

کارشناس رسمی دادگستری زبان انگلیسی

ترجمه مستندات

تعیین صحت ترجمه به انگلیسی

 

کارشناس رسمی دادگستری زبان آلمانی

ترجمه مستندات

تعیین صحت ترجمه به آلمانی

 

کارشناس رسمی دادگستری زبان عربی

ترجمه مستندات

تعیین صحت ترجمه به عربی

 

کارشناس رسمی دادگستری زبان فرانسه

ترجمه مستندات

تعیین صحت ترجمه به فرانسه

 

کارشناس رسمی دادگستری کار و کارگری و حوادث ناشی از کار

تعیین درصد تقصیر حادثه

 

کارشناس رسمی دادگستری الکتروشیمی پتروشیمی فرآورده‌های شیمیایی

تعیین مالکیت معنوی اختراع

ارزیابی قیمت محصول

تعیین اصالت محصول

 

کارشناس رسمی دادگستری امور معادن

ارزیابی و تعیین قیمت معدن

ارزیابی معدن

ارزشیابی کیفی ذخیره

 

کارشناس رسمی دادگستری صنایع نفت و پتروشیمی

حل اختلاف کارفرما و پیمانکار

حل اختلاف کارفرما و مشاور

ارزیابی قیمت محصول

 

کارشناس رسمی دادگستری انرژی هسته‌ای

ارزشیابی کیفی محصول

تعیین ارزش مالکیت معنوی طرح

 

کارشناس رسمی دادگستری برق الکترونیک و مخابرات

ارزیابی قیمت سیمکارت

ارزیابی رایانه

ارزیابی شبکه ارزیابی تجهیزات مخابراتی

 

کارشناس رسمی دادگستری برق ماشین و تأسیسات کارخانجات

ارزیابی کارخانه

ارزیابی قیمت تجهیزات

ارزیابی قیمت ماشین آلات

 

کارشناس رسمی دادگستری تجهیزات پزشکی

ارزیابی تجهیزات پزشکی

حل اختلاف درمان

داوری

 

کارشناس رسمی دادگستری چاپ و چاپخانه

ارزیابی کیفی محصول چاپی

ارزیابی قیمت ماشین چاپ

تعیین قیمت کاغذ

 

کارشناس رسمی دادگستری صنایع چوب

تعیین قیمت مبلمان چوبی

تعیین قیمت تجهیزات صنایع چوب

ارزیابی کیفی مبلمان و تجهیزات چوبی

 

کارشناس رسمی دادگستری صنایع دستی

تعیین قیمت صنایع دستی

 

کارشناس رسمی دادگستری فرش

تعیین قیمت فرش

ارزیابی کیفی فرش

تعیین قدمت فرش

 

کارشناس رسمی دادگستری فلزات

ارزیابی قیمت محصول فلزی

تعیین اصالت کیفی

تعیین قیمت آهن آلات و فلزات

 

کارشناس رسمی دادگستری کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعیین قیمت رایانه

تعیین ارزش شبکه

حل اختلاف و داروی

 

کارشناس رسمی دادگستری گاز و گاز رسانی

تعیین علت حادثه

تعیین کیفیت گاز رسانی

تاییدیه نقشه گاز رسانی

 

کارشناس رسمی دادگستری نساجی و رنگرزی

ارزیابی قیمت تجهیزات

تعیین قیمت محصول نساجی

ارزیابی کیفی قیمت کالای نساجی

 

کارشناس رسمی دادگستری هوافضا

ارزیابی قیمت خدمات فنی صنایع هوایی

ارزیابی مالکت معنوی طرح

 

کارشناس رسمی دادگستری ایران گردی و جهانگردی

ارزیابی مالکت معنوی طرح ایرانگردی

ارزیابی قیمت خدمات مهمانداری هتل

ارزشیابی خدمات هتل

 

کارشناس رسمی دادگستری امور آب

تعیین ارزش تجهیزات آبرسانی

تایید نقشه آبرسانی

تعیین ارزش قیمت انشعاب آب

 

کارشناس رسمی دادگستری باغبانی

ارزیابی تجهیزات باغی

تعیین قیمت خدمات باغبانی

تایید کیفی خدمات

 

کارشناس رسمی دادگستری جنگل داری منابع طبیعی

خسارت وارده به جنگل

ارزشیابی قیمت درخت و جریمه برش

ارزیابی طرح جنگل داری

 

کارشناس رسمی دادگستری جنگل و مراتع

ارزشیابی مرتع

قیمت بهره برداری

بهای خسارت وارده

 

کارشناس رسمی دادگستری حفاظت محیط زیست

جریمه خسارت وارده به محیط زیست

ارزیابی خدمات زیست محیطی

تعیین بهای تجهیزات

 

کارشناس رسمی دادگستری دام پروری و دامپزشکی

ارزش روز دام

قیمت گوشت مرغ ماهی گوسفند گوساله

ارزیابی کیفی دامداری

 

کارشناس رسمی دادگستری زراعت و اصلاح نباتات

بهای خدمات کشاورزی

ارزیابی کیفی یا قیمت محصولات زراعی

تعیین قیمت ماشین آلات صنایع

 

کارشناس رسمی دادگستری شیلات

قیمت گوشت ماهی

ارزیابی و تعیین قیمت طرح شیلاتی

تعیین بهای خاویار

 

کارشناس رسمی دادگستری کشاورزی و منابع طبیعی

بهای تجهیزات کشاوری

ارزیابی کیفی یا قیمت محصولات کشاورزی

تعیین قیمت ماشین آلات صنایع تولید

 

کارشناس رسمی دادگستری محصولات دامی

ارزیابی چرم

ارزیابی قیمت سالامبور

تعیین بهای خدمات دامی

 

کارشناس رسمی دادگستری تاسیسات ساختمانی

قیمت خدمات تاسیسات ساختمانی

ارزیابی کیفیت خدمات پیمانکاری

تایید نقشه تاسیساتی

 

کارشناس رسمی دادگستری راه و ساختمان

ارزیابی قیمت املاک

تعیین قیمت خدمات پیمانکاری

تایید نقشه

 

کارشناس رسمی دادگستری معماری و شهرسازی

ارزشیابی طرح شهرسازی

تاییدیه نقشه شهرسازی

حل اختلاف مراجع شهری و شهروندان

 

کارشناس رسمی دادگستری مهندسی عمران

تعیین قیمت مصالح ساختمانی

 

کارشناس رسمی دادگستری برنامه ریزی شهری

تعیین بهای مالکیت طرح برنامه ریزی

تعیین وضعیت وقوع طرح شهری

تعیین محدوده طرح جامع و طرح تفصیلی

 

کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری

نقشه برداری زمین

نقشه برداری املاک فاقد سند

نقشه آپارتمان

 

کارشناس رسمی دادگستری معماری داخلی و تزئینات

ارزیابی کیفی خدمات

ارزیابی قیمت خدمات معماری داخلی

ارزیابی قیمت طرح تزیینات داخلی

 

کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

تعیین مختصات عرصه

تعیین پلاک ثبتی ملک

تعیین وضعیت ملک در نقشه جانمایی

 

کارشناس رسمی دادگستری امور بانکی

ارزشیابی خدمات بانکی

حل اختلاف دریافت کننده اعتبار

تعیین قیمت ارز دیجیتال

 

کارشناس رسمی دادگستری امور مالیاتی

خدمات مالیاتی

تهیه گزارش مالیاتی

تعیین مالیات بردرآمد

 

کارشناس رسمی دادگستری بورس و اوراق بها دار

ارزیابی سهام بورسی

تعیین بهای خدمات اوراق بهادار

 

کارشناس رسمی دادگستری ثبت شرکت‌ها و علائم تجاری و اختراعات

ارزشیابی طرح

تعیین مالکیت معنوی طرح

 

کارشناس رسمی دادگستری حسابداری و حسابرسی

تاییدیه گزارش حسابرسی

تعیین ارزش شرکتها

تاییدیه عملکرد حسابدار

 

کارشناس رسمی دادگستری امور اقتصادی و بازرگانی

تعیین بهای نهایی کالا

تعیین ارزش روز کالا

 

کارشناس رسمی دادگستری امور ورزشی

تعیین ارزش تجهیزات ورزشی

تعیین بهای خدمات ورزشی

تعیین اجاره بهای محل خدمات ورزرشی

 

کارشناس رسمی دادگستری باستان شناسی و حفظ آثار باستانی

تعیین ارزش بنای باستانی

تعیین بهای خدمات باستان شناسی

تاییدیه آثار باستانی

 

کارشناس رسمی دادگستری تمبر

تعیین ارزش تمبر

تعیین بهای مجموعه تمبر

تعیین اصالت تمبر

 

کارشناس رسمی دادگستری تئاتر سینما هنرهای نمایشی

تعیین قیمت خدمات سینمایی

برآورد هزینه اجرای پروژه فیلمسازی

ارزش مالکیت معنوی فیلمنامه یا طرح

 

کارشناس رسمی دادگستری طبع و نشر

تعیین ارزش کتاب

هزینه مالکیت معنوی

بهای طبع و نشر

 

کارشناس رسمی دادگستری فیلم سازی عکاسی امور سینمایی

تعیین ارزش محصول هنری عکس

تعیین ارزش محصول هنری فیلم

تعیین ارزش محصول هنری سریال

 

کارشناس رسمی دادگستری کتاب و کتاب شناسی

تعیین قیمت کتاب

تعیین اصالت محتوا

تایید بهای تولید

 

کارشناس رسمی دادگستری موسیقی

تعیین ارزش محصول هنری موسیقی

ارزشیابی کیفی تجهیزات موسیقیایی

تعیین اصالت آلات موسیقی

 

کارشناس رسمی دادگستری امور پزشکی و پیراپزشکی

حل اختلاف بیمار و پزشک

گزارش علت فوت

گزارش صحت روند درمان

 

کارشناس رسمی دادگستری دندان پزشکی

حل اختلاف بیمار و دندانپزشک

گزارش علت آسیب به دندان

گزارش صحت روند درمان لثه و دندان

 

کارشناس رسمی دادگستری مامایی

گزارش صحت روند درمان توسط ماما

گزارش علت فوت نوزاد یا جنین

گزارش تخلف ماما

 

کارشناس رسمی دادگستری پرستاری

گزارش صحت خدمات پرستار

گزارش تخلف پرستار

گزارش فوت ناشی از تخلف پرستار

 

کارشناس رسمی دادگستری داروسازی و سم شناسی

تعیین ارزش دارو

ارزیابی مالکیت معنوی فرمول دارویی

ارزیابی بهای خدمات داروخانه

 

کارشناس رسمی دادگستری علوم آزمایشگاهی

تعیین ارزش لوازم آزمایشگاهی

تعیین بهای خدمات آزمایشگاهی

تاییدیه صحت عملکرد آزمایشگاه

 

کارشناس رسمی دادگستری گیاه پزشکی

تایید درمان گیاهان

تعیین ارزش خدمات گیاهپزشکی

تعیین ارزش تجهیزات گیاهپزشکی

 

کارشناس رسمی دادگستری مواد غذایی و مسمومیت‌های ناشی از آن

تعیین علت مسمومیت

تعیین تخلف تولید کننده

ارزیابی قیمت محصول نهایی غذایی

 

کارشناس رسمی دادگستری امور حمل و نقل و ترابری

تاییدیه مساحت و موقعیت دفتر شرکت

ارزیابی خدمات ترابری

علت خسارت و مقصر و میزان خسارت کالا

 
 

کارشناس رسمی دادگستری وسائط نقلیه دریایی و غواصی

تعیین علت سانحه

تعیین بهای خدمات دریایی

 تعیین ارزش وسائط نقلیه دریایی

 

کارشناس رسمی دادگستری وسائط نقلیه موتوری زمینی

تعیین علت تصادف

تعیین خسارت ناشی از تصادف

 تعیین ارزش وسائط نقلیه موتوری

 

کارشناس رسمی دادگستری وسائط نقلیه هوایی

تعیین علت سانحه هوایی

تعیین بهای خدمات حمل و نقل هوایی

 تعیین ارزش وسائط نقلیه هوایی

 

کارشناس رسمی دادگستری مواد محترقه و منفجره

ارزیابی قیمت مواد منفجره

تعیین علت انفجار

حجم مواد ناشی از انفجار

 
 

کارشناس رسمی دادگستری اسلحه شناسی و مهمات

تعیین قیمت سلاح

تعیین سلاح عامل جنایت

تعیین قیمت مهمات

 

کارشناس رسمی دادگستری آتش نشانی و آتش سوزی

تعیین علت سانحه آتش سوزی

تعیین خسارت آتش سوزی

گزارش تاییدیه ایمنی آتش نشانی

 

کارشناس رسمی دادگستری حوادث ناشی از کار

علت حادثه

خسارت حادثه

میزان خسارت ناشی از حادثه

 
 
 

کارشناس رسمی دادگستری اشیاء عتیقه و احجار کریمه و موزه‌ای

تاییدیه قدمت عتیقه

اصالت اشیا

تعیین قیمت عتیقه

 

کارشناس رسمی دادگستری ساعت و جواهرات

ارزیابی قیمت ساعت

اصالت ساعت

ارزیابی قیمت جواهرات

 

کارشناس رسمی دادگستری لوازم خانگی و اداری

ارزیابی قیمت لوازم خانگی و اداری

اصالت و تقلبی نبودن لوازم خانگی و اداری

تعیین میزان کارکرد لوازم خانگی و اداری

 

کارشناس رسمی دادگستری نفقه

تعیین میزان نفقه

 
 

کارشناس رسمی دادگستری بیو تکنولوژی انسانی

ارزیابی تجهیزات بیوتکنولوژیکی

تعیین ارزش ملکیت معنوی طرح بیوتکنولوژیکی