مقالات سایت
دسته بندی مقالات
مقالات سایت
دسته بندی مقالات

PersianTurkishArabicRussianGermanUK_englishUS_englishSwedishFrench

bilirkişi | avukat | inşaat mühendislik ve haritalama

Arazi ve Binaları Değerlendirme

Arazi, bina, apartman dairesi ve tamamlanmamış binaların tüm kullanım alanlarında paha biçme ve değerlendirmek.
Fabrika gibi bileşim kullanımlı Emlakların değerlendirme ve uzman raporu sunmak.
Emlak değerlendirme ve paha biçme raporunu, yabancı mahkemeler ve elçiliklere sunmak içinİngilizceye çevirmek.
Uyuşmazlığı çözmek için paha biçmek ve ya muamele için uygun fiyat belirlemek.
Mahkemeler, Organizasyonlar ve kurumlara garanti, ihale, açık artırma ve hüküm icrası için değerlendirme yapmak.
Belediyeler ve bakanlıklar ve... İçin İnşaat projelerinin alanlarında olan Emlakları atama amacı ile paha biçme işlemleri.
Devlet projelerinin yürütülmesinde, arazi ve Emlakların yasal mevzuatını uygulandığını değerlendirmek.
Belediyeler için gerekli olan İnşaat, emlak ve arazi hukuku takviminin uygulanmasını değerlendirmek.
Ortaklık İnşaat sözleşmelerinde, pay sahipliğini belirlemek için, ortak alanların katkı oranınıbelirlenmek.

Tahmini İnşaat Maliyeti

Önceki bölümde listelenen hususlarda binalar ve Emlakların inşaat maliyetini belirlemek.
İnşaat Ortaklıkları ve sözleşmelerinde tarafların katkı payını hesaplamak.
İşveren ve müteahhit arasında olan inşaat maliyeti uyuşmazlık problemlerini çözme.
İnşaat işlerinde, hasar nedeni ve miktarını tespit etmek ve tamirat için gerekli olanları belirlemek

Hatalı kişiyi belirlemek için, binaların hasarlarını incelemek ve hasar nedenini bulmak.
Hatalı kişi tarafından ödenecek olan hasar maliyetini belirlemek.
Başarısız tamirat edilmiş projelerde hasar nedeni ve miktarını belirlemek.
İnşaat projelerinde, icra ve teknik olarak performansın başarı oranını belirlemek

İnşaat projelerinde yapılan işlerin doğru olduğunu araştırmak.
Yapılan işlerin sözleşme ile intibakını denetlemek ve uyuşmazlıkları çözmek.
Projenin icra belgelerini teknik anlamda yapılanlar ile intibakını denetlemek.
Kullanılan malzemelerin kalite kontrolü, kaynakları kontrol etmek, yapılan işlerin laboratuvar sonuçlarını denetlemek.
Binanın bölgesini ve durumunu yapı haritası ile intibakını denetlemek.
İşveren, müteahhit ve Danışman Arasında olan Uyuşmazlıkları Belirlemek

İşveren, müteahhit ve Danışman arasında olan sözleşmeleri gözlemleme.
Teknik ve hukuki danışmanlık hizmetlerini sunmak ve önemli inşaat, ticari ve referans sözleşmelerini hazırlama.
müteahhitin alacaklarını tahminini yapmak ve taleplerin onaylandığı günde değerini hesaplama.
İşveren, müteahhit ve danışman performansı sonucu meydana gelen hasar miktarını belirleme.
Sözleşme de olmayan ve önceden beklenmedik inşaat işlerinin maliyetini hesaplama.
Sözleşme zamanının değişme nedenlerini belirlemek ve değişim yüzünden oluşan hukuki değerleri hesaplama.
Projenin gecikmelerini denetlemek ve sözleşmeler de gecikme sonucu ortaya gelen mali değerleri hesaplama.
Sözleşmenin askıya alınma ve ya hızlandırılma belgeleri denetlemek ve uzman mali raporunu sunma.
Taahhüt Garantisinin saklama nedenlerinin doğru ve ya doğru olmadığını ve performans teminatını araştırma.
Taahhüt Garantisini saklama ve ya alacakların bloke edilmesi sonucu ortaya gelen manevi ve mali hasarların uzman raporunu sunma.
İş değerleri, yeni fiyatlar ve sözleşmenin fiyat ayarlanmasının değişmesi için uzman rapor sunma.
Sözleşmenin feshedilme nedenlerinin doğru ve ya doğru olmadığını denetlemek ve hasar raporu sunma.
Sözleşmelerde yasalar ve genel sözleşme koşullarının doğru icra edilmesini denetleme.
Genel sözleşme koşulları, yasalar ve kuralları (yönetmelik), müteahhitin sözleşmesi ile intibakını denetleme.
müteahhit sözleşmesinin,51 ve 52 maddeleri esasında kesin çıkarması (faturalandırma), hesap raporu, fiyat ayarları ve… Hazırlama.
Sözleşmeninhesap çıkarmasının, belgeler, evraklar, koşullar ve kurallar ile intibak raporunu sunma.
müteahhitin hesap çıkarmasını hazırlamak ve hızlandırmak için yetkili organlardan gerekli araştırmaları yapma.
Özel sözleşmelerde, değer mühendisliği kuralı tahmin raporunu hazırlama.
Fikri mülkiyet, maddi olmayan varlıklar (dokunulmaz varlıklar) ve kayıtlı (tescilli) münhasır haklar tahmin raporunu hazırlama.
Mal değerlendirmesi, varlıklar ve şirketlerin hisse değerlerinin tahmin raporunu hazırlama.
İhaleler ve açık artırmalar da karar vermek için gerekli proje tahmin raporlarını hazırlama.
Planların Fizibilite raporunu hazırlama ve mevcut planların icra konusunda olanaklarını ve istenilen hedefe ulaşma imkânını denetleme.
İcra çalışmaları maliyet tahmini, sözleşme fiyatı, başlangıç maliyeti, kesin(son) maliyeti, katsayı(faktör), sözleşme zamanı ve oranı için beyanname sunma.
İşçilerin çalışma sırasında yaralanma ve ya ölme gibi olaylar sonucu ortaya çıkan hasarlar için neden arama ve denetleme.
Altyapı tesislerine verilen zarar ve hasarlar için neden belirleme ve denetleme.
Zamanlama programı, fiziksel ve mali ilerleme raporlarının doğruluğunu denetleme.
Özel sözleşmeler de, işveren, müteahhit ve danışmanın görevlerini belirlemek.
Hesap raporları ve sözleşmeler de olan genel koşul maddelerini hesaplamak ve denetleme.
Danışman mühendis tarafından hazırlanan çalışmalar, raporlar ve planları inceleyip ve denetleme.
müteahhit tarafından icra edilen planların sonunda Performans teminatını sağlayandelil raporunu inceleyip ve denetleme.
Geçici ve Kalıcı (kesin) teslim sürecine gözetim(nezaret) yapmak ve inceleme.
Yönetim işlemlerini geliştiren planlar sunmak ve personel grafiğini (gösterge) hazırlamak ve uluslararası projeler (planlar) için gerekli standartları alma.
İranlı ve ya yabancı ticari ve inşaat şirketleri için hak arama işlemlerinde gerekli olan teknik ve mühendisi danışmanlık hizmetleri sunma.
Uluslararası ihale ve sözleşmeler için Lahey adalet divanı gibi uluslararası mahkemelere sunmak için gerekli belgeleri çeşitli dillerde hazırlama.
Uluslararası ihale ve sözleşmeler için Uluslararası mahkemeler de dava açma ve sonucu takip etmek ve bu konuda nitelikli avukatlar tutma.
Uluslararası ihalelere katılmak için ülke çapında şirketler birliği ve ya uluslararası şirketler birliği (konsorsiyum) oluşturmak için danışmanlık sunma.
Bina maliyet tahmini yapmak, çalışmaların ilerleme miktarı ve yapılan inşaat işlerinin maliyetini belirlemek

İş miktarı, hesap raporu ve icra olan işlerin hacmini hesaplamak ve denetleme.
Gerekli malzemelerin hacmi ve mali miktarını hesaplama.
Fiziksel ve mali ilerleme raporuna göre işlerin zamanlama planı ile uyumlu olup olmadığı raporunu hazırlamak.
İnşaat işleri ile ilgisi olan elemanların ücretleri ve icra maliyetini belirleme.
Projenin zamanlama planı ve projenin kontrolü ile ilgili öneriler sunmak ve onları inceleme.
Kira maliyetini belirlemek ve ayarlamak ve kira maliyetinin ayarlamak

Eski ücretler ve eşdeğer işletme maliyetini belirlemek.
Tüm kullanımların günlük kira maliyetini hesaplama ve kira maliyetini ayarlama.
Ticaret, alım satım hakkı belirlemek

Alışveriş yapmak ve devlet, belediye ve… Sevk etmek için.
satım hakkı intikalin de sahibin payını belirlemek.
1998 yılından önce ile ilgili olan sahip ve kiracı kanunun da Ticaret, alım satım hakkını hesaplama.
Bina açısından Boş, işlevi ve kurak araziyi tanımlamak

Gayrimenkul noterlik işleri

Emlak ve gayrimenkul noterlik işlemleri için Haritalama ve sınırları tanımlayıp ve belirleme.
UTM ölçeğinde harita sunmak ve küresel koordinatları belirleme.
Yeni Tapusuz emlak kanunu için, emlak ve binaların noterlik işlemleri için mekân tespiti haritası hazırlama.
Alan(bölge) ve sınır tatbiki ve tapularda olan uyuşmazlık ve ihtilafları tespit etmek, ek alan.
Ortak emlak ve binaların ölçümünü yapmak, bölmek ve ayrım yapma.
Noterlik işleminde 140, 147 ve 148 maddeleri için bildirim yapma.
Resmi tapusu olmayan binaların, Arazi kayıt işleri kanunu ile tatbikini denetlemek ve belirleme.
Arazinin hava fotoğraflarını yorumlama ve arazi için harita ve yer üzerinde resmi kayıt plakası hazırlama.
Belediye ve noterlik işlerine sunmak için, Ölçümü olmayan arazinin haritasını hazırlama.
Haritalama ve Emlak’ın sınırlarını hava fotoğrafları üzerinde getirme (uygulamak).
Yasal alanlar, inşaat mühendislik ve haritalama, Sözleşmeler ve ilgili metinleri Farsça, İngilizce ve Türkçe dillerine çevirme ve eşzamanda(anında) tercümanlıkhizmetlerini,teknik sel ve uzmanlık açısından Kesin olarakyapmakiçin, resmi bilirkişi, avukat ve ya tercüman olarak, tüm yeterliklerde tanınmış olan danışman (müşavir) mühendislik hizmetlerini sunmak ve ya avukatlar ya da resmi bilirkişi gurubu olarak, siz ile çalışmak için ilgi duymaktayız.

No Internet Connection