مقالات سایت
دسته بندی مقالات
مقالات سایت
دسته بندی مقالات

 کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری

گروه کارشناسان رسمی دادگستری

گروه های یازده گانه کارشناسی رسمی دادگستری

موارد ذیل جهت اطلاع رسانی درج شده است . در ضمن دقت فرمائید که رشته های مندرج در ذیل در خصوص گروههای یازده گانه گروهها و رشته های کارشناسان رسمی دادگستری بوده و امکان دارد دسته بندی گروهها و عناوین رشته ها بین شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری (کانون کارشناسان رسمی دادگستری استانها) و مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان رسمی قوه قضائیه متفاوت باشد.


گروه 1ـ مهندسی آب


الف: رشته فلزات
ب: رشته معادن
پ: رشته مهندسی آبگروه 2 ـ ارزشیابی اموال منقول و نفقه

الف: اشیاء نفیسه
ب: رشته اشیاء عتیقه و احجار کریمه.
پ: رشته ساعت و جواهرات
ت: رشته فرش
ث: رشته لوازم خانگی و اداری
ج: رشته تعیین نفقهگروه 3 ـ امور پزشکی دارویی و غذایی

الف: رشته پزشکی و پیراپزشکی
ب: رشته داروسازی و سم شناسی
پ: رشته مواد غذایی و مسمومیتهای ناشی از آنگروه 4 ـ حسابداری و حسابرسی

الف: رشته حسابداری و حسابرسیگروه 5 ـ امور وسایط نقلیه

الف: رشته امور حمل و نقل (ترابری)
ب: رشته امور وسایط نقلیه دریایی و غواصی
پ: رشته امور وسایط نقلیه ریلی
ت: رشته امور وسایط نقلیه موتوری‌زمینی
ث: رشته امور وسایط نقلیه هواییگروه 6 ـ راه و ساختمان و نقشه‌برداری

الف: رشته ابنیه و آثار باستانی
ب: رشته امور ثبتی
پ: رشته برنامه‌ ریزی شهری
ت: رشته مهندسی راه و ساختمان و نقشه‌برداری
ث: رشته معماری داخلی و تزئینات
ج: رشته مهندسی ترافیک
چ: رشته مهندسی محیط زیست
ح: رشته معماری و شهرسازیگروه 7 ـ صنعت و فن

الف: رشته الکتروشیمی و پتروشیمی و فرآورده‌های شیمیایی
ب: رشته امور انرژی هسته‌ای
پ: رشته برق، الکترونیک و مخابرات
ت: رشته برق، ماشین و تأسیسات کارخانجات
ث: رشته تأسیسات ساختمان
ج: رشته صنایع گاز و گازرسانی
چ: رشته صنایع نفت
ح: رشته کامپیوتر (رایانه)
خ: رشته مهندسی پزشکی ـ لوازم و تجهیزات پزشکی
د: رشته مهندسی هوا فضا
ذ: رشته نساجی و رنگرزیگروه 8 ـ فنون هنری

الف: رشته امور ورزشی
ب: رشته تألیفات
پ: رشته تئاتر و سینما و هنرهای نمایشی
ت: رشته تشخیص اصالت خط، امضاء و اثر انگشت
ث: رشته تمبر
ج: رشته چاپ و چاپخانه
چ: رشته سفالگری، کاشی، چینی و سرامیک
ح: رشته شعر و سرود
خ: رشته صنایع دستی
د: رشته طراحی عمومی و گرافیک
ذ: رشته فیلم و عکاسی
ر: رشته موسیقیگروه 9 ـ کشاورزی و منابع طبیعی

الف: رشته آبزیان و شیلات
ب: رشته دامپروری و دامپزشکی
پ: رشته صنایع چوب
ت: رشته کشاورزی و منابع طبیعی
ث: رشته گیاه پزشکی
ج: رشته محصولات دامی (پوست و چرم ـ سالامبور و روده)
چ: رشته محیط زیست طبیعی
ح: رشته سم و سم شناسیگروه 10 ـ مدیریت و خدمات عمومی و اداری

الف: رشته امور آموزشی
ب: رشته امور اداری و استخدامی
پ: رشته امور خبرنگاری‌و‌روزنامه‌نگاری
ت: رشته امور گمرکی
ث: رشته ایرانگردی و جهانگردی
ج: رشته بیمه
چ: رشته ثبت شرکتها، علائم تجاری و اختراعات
ح: رشته زبانهای خارجی
خ: رشته فناوری اطلاعات (ICT/IT)
د: رشته کتاب و کتابداری
ذ: رشته امور کار و کارگری
ر: رشته مدیریت بازرگانیگروه 11 ـ ایمنی و حوادث

الف: رشته امور آتش‌سوزی وآتش‌نشانی
ب: رشته اسلحه شناسی
پ: رشته تأمینی و امنیتی
ت: رشته حوادث ناشی از کار
ث: رشته مواد محترقه منفجره (ناریه)

منبع : لیست گروههای یازده گانه کارشناسان رسمی دادگستری منتشر شده توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان تهران

No Internet Connection