قرارداد خدمات مشاوره

خدمات مشاوره کارشناس رسمی دادگستری

 

خدمات مشاوره این دفتر رایگان نیست لذا قبل از تماس مطلب زیر را حتما مطالعه فرمایید

خدمات کارشناسی رسمی دادگستری مطابق تعرفه دستمزد مصوب قوه قضائیه است

دستمزدخدمات مشاوره بصورت توافقی تعیین می‌شود و حداقل دستمزد مشاوره 3 میلیون تومان است

 

خدمات مشاوره و کارشناسی چیست و شامل چه مواردی میشود؟

 

مشاوره در این دفتر یعنی ارائه خدمات تخصصی بصورت کتبی و شفاهی یا حضوری یا تلفنی است و برای آن خدمت دستمزد دریافت میشود و به این صورت نیست که با اولین تماس خدمت مشاوره ارائه شود زیرا نیاز به هماهنگی و تعیین دستمزد و عقد قرارداد است

خدمات مشاوره این دفتر شامل مشاوره حقوقی یا خدماتی که وکلای محترم دادگستری ارائه میدهند نیست

برای مطالعه چارچوب خدمات لطفا لینک زیر را مطالعه فرمایید.

 

 حیطه خدمات مشاوره در چارچوب صلاحیت و تخصص کارشناسان رسمی دادگستری همکار این دفتر است

برای دریافت خدمات مشاوره قبل از تماس تلفنی باید قرارداد زیر را مطالعه نمایید و سپس ضمن تایید زمان مشاوره رزرو کرده و علی الحساب بپردازید

پاسخگویی برای مشاوره : زمان تماس فقط پنجشنبه ها ساعت 15 تا 17 صورت میگیرد و پس از عقد قرارداد و رزرو زمان و تعیین نحوه ارائه خدمات در طول تمامی ایام و ساعات شبانه روز مطابق توافق خدمات مشاوره حضوری و تلفنی ارائه خواهد شد.

نحوه پرداخت علی الحساب بصورت پرداخت آنلاین از طریق همین سایت و یا پرداخت مستقیم به حساب بانکی کارشناس مربوطه است.

 

پرداخت آنلاین

 

 

 قرارداد خدمات مشاوره و کارشناسی

برای انجام کار محدود خدمات مشاوره در مدت معین

 

 دستورالعمل نحوه تعیین حق مشاوره را در انتهای مطلب ، حتما مطالعه فرمایید 

    این قرارداد در چارچوب ماده 10 قانون مدنی در تاریخ  1400/07/14  در شهرستان تهران ما بین خانم / آقای  _______  فرزند _______شماره شناسنامه _______متولد _______کد ملی _______کد پستی _______نشانی: تهران _______که از این پس «کارفرما» نامیده می شود از یک طرف و آقای _______فرزند  _______شماره شناسنامه     متولد  کد ملی _______کد پستی _______و به نشانی تهران _______ به نمایندگی از گروه کارشناسان رسمی دادگستری که در امور تخصصی ، خدمات مشاوره ، کارشناسی و فنی ارائه می‌نمایند و از این پس اختصاراً «مشاور» نامیده می شود از طرف دیگر طبق شرایط و مفاد آتی منعقد گردید و طرفین متعهد به تبعیت از مفاد آن می باشند.

 

ماده یک) موضوع قرارداد:

ارائه مشاوره های تخصصی در چارچوب پرونده مرتبط با _______ واحد تجاری تحت تملک کارفرما به ارزش تقریبی _______میلیارد ریال بر اساس برآورد صورت گرفته توسط ذینفع با مشخصات پلاک ثبتی و آدرس و  تصویر اسناد پیوستی

مشخصات ملک: مطابق تصویر اسناد پیوستی واحد تجاری به پلاک ثبتی  _______/ _______

 

ماده دو) مدت قرارداد:

مدت قرارداد از تاریخ 30/10/1399 تا  30/10/1400 به مدت یکسال شمسی می باشد که این مدت با توافق طرفین قابل تمدید می باشد.

 

ماده سه) مبلغ قرارداد:

 با توجه به محدود بودن خدمات مرتبط با این قرارداد و معین بودن مدت زمان اجرای آن رقم قرارداد به صورت متغیر و ثابت در دو بخش و بدون تعدیل یا تمدید مطابق توافق برای هر نفر کارشناس:

بخش ثابت:

برابر با _______در هزار ارزش ملک ، _______میلیون ریال است معادل _______میلیون تومان که در سه مقطع زمانی به شرح ذیل تسویه خواهد شد.

روند پرداخت :

·       35 درصد از رقم توافق همزمان با تبادل موافقتنامه

·       35 درصد در مقطع پیش از جلسه مرتبط با آغاز خدمات

·       30 درصد نهایی در مقطع پایانی پیش از ارائه نظریه مشاوره

به هر دلیل نیاز به خدمات فنی یا مشاوره  سه نفر یا بیشتر باشد به همین شیوه رقم قرارداد افزایش خواهد یافت و مبلغ فوق به عنوان حداقل رقم پیش بینی شده است

در صورتیکه به هر دلیلی جلسه مشاوره از پیش تعیین تعیین شده در بازه زمانی مورد توافق قرارداد صورت نگرفت فقط یک چهارم مبلغ مشاوره  قرارداد به مشاور تعلق می‌گیرد و در صورت دریافت مقادیر بیشتر عودت داده خواهد شد.

بخش متغیر:

 

این بخش که بصورت حق مشاوره حضوری یا تلفنی یا تصویری پیش بینی شده است بصورت دستمزد ساعتی برای هر جلسه است که با رقم قبلی جمع خواهد شد

 

با توجه به لزوم تعیین موضوع و مدت و  زمان جلسه مشاوره حضوری ، تلفنی، تصویری اینترنتی این مبلغ در دو مقطع

·       الف: 50 درصد 24 ساعت پیش از آغاز مشاوره و همزمان با تعیین مشاوره

·       ب:  همزمان با آغاز جلسه مشاوره و نسبت به زمان تعیین شده توسط کارفرما تسویه خواهد شد

در صورت عدم پرداخت بخش دوم، مشاور میتواند جلسه را کنسل کرده و یک چهارم حق مشاوره را به عنوان ابطال جلسه کسر و الباقی را عودت دهد یا در صورت توافق به عنوان امانت نزد مشاور باقی می ماند.

   این قرارداد بصورت خالص و بدون کسورات منعقد میگردد و کارفرما هیچ ضریب کاهنده به مبالغ پرداختی تحت عناوین بیمه و مالیات و یا سایر حقوق دولتی اعمال نخواهد نمود و تسویه تمامی حقوق مرتبط با مراجع قانونی اعم از مبایعه نامه و مالیات فروش و سایر کسورات مرتبط با قرارداد بر عهده کارفرما خواهد بود.

هزینه های دیگر غیر قابل پیش بینی مانند تجدید جلسه مشاوره یا  هزینه کارشناسی مرتبط با موضوع و پیش نیاز مشاوره توسط کارشناس ثالث یا هیئات کارشناسی 3 نفره و یا بیشتر و یا حق الزحمه های مشابه بر عهده کارفرما خواهد بود

هزینه های ایاب و ذهاب یا اسکان در داخل یا خارج از کشور و یا هزینه بازدید مورد نیاز یا حق ماموریت یا دعوت از مشاورین متخصص در حوزه های دیگر بصورت متغیر ابتدا مورد توافق قرار میگیرد و سپس به صورتحساب هفتگی افزوده می شود.

 

ماده چهار) تعهدات مشاور:

·       ارائه خدمات تخصصی مشاوره و کارشناسی در خصوص موضوع اعلامی از سوی کارفرما

·       معرفی کارشناس یا مشاور متخصص در راستای انجام خدمات قرارداد با تایید کارفرما

·       شرکت در جلسات کارشناسی و مشاوره مورد درخواست کارفرما

 

ماده پنج) تعهدات کارفرما:

·       پرداخت دستمزد در مقاطع زمانی معین شده در قرارداد

·       معرفی نماینده و رابط مالی

·       حضور 15 دقیقه پیش از زمان تعیین شده در جلسات مشاوره

·       اعلام نیاز مشاوره تخصصی بصورت هفتگی

 

ماده شش) حوادث غیر مترقبه:

در حوادث غیر مترقبه که انجام قرارداد حاضر را برای یکی از طرفین غیرممکن می سازد طرف ذیربط می تواند ختم قرارداد را به طرف دیگر اعلام نماید

 

ماده هفت) حل اختلاف:

هرگونه اختلاف ناشی از تعبیر یا تغییر یا اجرای قرارداد بدواً از طریق مذاکره حضوری طرفین حل و فصل خواهد گردید در صورتیکه به هر دلیل موضوع ظرف دو هفته از این طریق حل و فصل نگردد با استفاده از معرفی داور از سوی مرکز یا کانون کارشناسان رسمی تعیین تکلیف خواهد شد در غیر اینصورت موضوع از طریق مرجع قضایی ذیصلاح حل و فصل خواهد شد.

 

ماده هشت) فسخ قرارداد :

کارفرما در هر مقطعی میتواند قرارداد را فسخ نموده و با مشاور قطع همکاری نماید و دستمزد مشاوره و اجرای این قرارداد بصورت کامل مطابق این قرارداد به مدت 48 ساعت اداری به مشاور پرداخت خواهد شد.

فسخ قرارداد توسط مشاور مسیر نبوده و فقط در صورت  رفتار خلاف شان مشاور و یا عدم پرداخت مطالبات مشاور در مدت یک هفته پس قطعیت امکان پذیر خواهد بود

 

ماده نه) نشانی طرفین قرارداد :

نشانی های ذکر شده در فوق در امور مربوط به این قرارداد برابر ماده 10 قانون مدنی اقامتگاه طرفین تلقی می گردد و هر یک از طرفین مکلفند در صورت تغییر نشانی، طرف دیگر را حداکثر ظرف مدت 48 ساعت از تغییر نشانی مطلع نمایند در غیراین صورت کلیه اوراق و اخطاریه ها به نشانی فوق الذکر ارسال و ابلاغ شده تلقی خواهد شد.

 

ماده ده ) تعداد نسخ قرارداد:

این قرارداد در 10 ماده و در 2 نسخه که همگی دارای حکم واحد می باشند امضاء و بین طرفین مبادله گردید.

 

امضاء و اثر انگشت کارفرما                                   امضاء و اثر انگشت مشاور

 

گروه کارشناسان رسمی دادگستری