آثار هنری و اشیاء نفیسه

آثار هنری و اشیاء نفیسه

تشخیص و ارزیابی آثارهنری ترسیمی نفیس (به استثنای طرح­های گرافیکی و تبلیغاتی غیر حرفه­ایی_ آماتوری)
تشخیص و ارزیابی آثارهنری حجمی نفیس (به استثنای آثار هنری صنعتی و مبلمان شهری)
تشخیص و ارزیابی آثارهنری و نفیس مکتوب و انواع چاپ­های دستی- با تولید محدود (با امضای هنرمند)- (به استثنای لیتوگرافی ها و طرح های گرافیکی)
تشخیص و ارزیابی آثار دست­ساز هنری و فرهنگی نفیس با تولید محدود (به استثنای آثار گرافیکی معاصر)
رسیدگی به اختلافات پیمانکاران و قراردادها با موضوعیت آثارهنری و نفیس
اشیاء عتیقه و احجار کریمه و موزه ای

اشیاء عتیقه و احجار کریمه و موزه ای

تشخیص و ارزشیابی اشیاء عتیقه
تشخیص و ارزشیابی انواع ظروف عتیقه (نفیس و تزئینی)
تشخیص و ارزیابی احجار کریمه، تندیس (پیکره) و سنگ نوشته­های عتیقه یا کریمه.
تشخیص، ارزیابی، تعیین اصالت و قدمت آثار فرهنگی، تاریخی، هنری عتیقه
تشخیص و ارزیابی مکتوبات عتیقه و انواع جلدها
تشخیص و ارزیابی نقاشی­های آنتیک عتیقه
تشخیص و ارزیابی انواع زیورآلات و دست­سازهای زینتی عتیقه
بررسی اختلاف مابین کارفرمایان و پیمانکاران در امور تخصصی مربوط
ساعت و جواهرات

ساعت و جواهرات

شناخت و ارزیابی طلای بدون نگین و شمش و آب شده
شناخت و ارزیابی انواع جواهرات معمولی
شناخت و ارزیابی انواع جواهرات گرانبها
شناخت و ارزیابی انواع جواهرات قدیمی و قطعات هنری و ساعت های طلا و جواهرنشان
شناخت و ارزیابی ظروف و زیور آلات نقره و نقره خام
شناخت و ارزیابی انواع نقره جدید و یا قدیم و کارهای هنری
شناخت و ارزیابی انواع ساعت ها ی معمولی غیر طلا
شناخت و ارزیابی انواع ساعت ها ی گرانبها غیر طلا
فرش

فرش

شناخت و ارزیابی گلیم و فرش دست بافت
شناخت و ارزیابی خســـارت ناشــی از آب­دیدگی و تخریب فرش دست­باف
شناخت و ارزیابی خســـارت وارده به فرش­های دست­باف بیمه شده در حین حمل
ارزیابی و برآورد قیمت فرش­های دست­باف که قابل رؤیت نیستند
شناخت و ارزیابی قیمت خریداری و اظهار نامه­های گمـرکی فرش­های دست­باف صادراتی
شناخت و ارزیابی فرش­های هــنری ـ موزه­ای و قدیمی
رسیدگی به دعاوی مختلف بین سفارش گیرنده و سفارش دهنده فرش
لوازم خانگی و اداری

لوازم خانگی و اداری

ارزیابی لوازم خانگی
ارزیابی لوازم اداری
تعیین اجرت المثل لوازم خانگی و اداری
تعیین اجرت المثل جهیزیه
تحریر ترکه و تقسیم سهم الارث لوازم خانگی و اداری
تعیین میزان خسارت در لوازم خانگی و اداری