سقف بتنی پیش تنیده پس کشیده | کارشناس رسمی دادگستری | راه و ساختمان و نقشه برداری

ضوابط والزامات سقف بتنی پیش تنیده پس کشیده

?- نظر به اینکه سیستم سقف بتنی پیش تنیده پس کشیده عمدتاً بصورت دال تخت کاربرد دارد، لذا بر اساس توصیه بند 5-8-3-2  آئین نامه 2800 ایران، در زمان استفاده از سیستم دالهای تخت و ستون، ارتفاع ساختمان به 10 متر یا حداکثر 3 طبقه محدود می شود. در غیر اینصورت استفاده از دیوار های برشی بتن آرمه الزامی خواهد بود.

?- استفاده از این سیستم با توجه به بند 1 فوق در کلیه پهنه های لرزه خیزی ایران بلامانع است.

?- ضوابط طراحی و اجرای سیستم سقف بتنی پیش تنیده پس کشیده باید براساس آئین نامه

ACI 318 آئین نامه طرح و محاسبه قطعات بتن پیش تنیده موضوع نشریه شماره 250 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که بخش الحاقی آیین نامه بتن ایران )آبا( می باشد، انجام شود.

. ?-رعایت حداقل رده بتن مصرفی معادل 30 C در این سیستم الزامی است

?- مقاومت گسیختگی تضمین شده، انواع فولاد های پیش تنیدگی به شرح زیر باید بین 1200 تا 2200 نیوتن بر میلیمتر مربع باشد:

- سیم بدون پوشش تنش زدایی شده

- رشته هفت سیم بدون پوشش تنش زدایی شده یا رشته هایی از آن

- میله فولادی پر مقاومت بدون پوشش

?-محافظت فولاد های پیش تنیدگی در برابر زنگ زدگی بسیار حائز اهمیت بوده و باید کابل ها توسط دوغاب سیمان که بعد از کشیدن کابل ها به داخل غلاف ها تزریق می شود و یا مواد قیری یا گریس که روی آن می مالند از زنگ زدگی محافظت شوند.

?- برای رسیدن به یک طرح بهینه از لحاظ مقدار مصالح، وزن و هزینه، باید طراحی و اجرای دال به گونه ای انجام شود که پیشتنیدگی کامل حاصل گردد و بتوان از کل مقطع در فشار بهره جست.

?-کنترل نیروی کشش کابلها باید توسط جکهای کالیبره شده دقیق انجام شود.

?-اجرای این سیستم باید توسط تیم متخصص آموزش دیده انجام شود و در زمان اجرا نیازمند کنترل کیفبت دقیق میباشد.

??- تخریب این سیستم سقف به دلیل وجود میلگردهای پیش تنیده بسیار پر خطر بوده و باید با روش های خا ص توسط تیم فنی آموزش دیده، صورت گیرد.

??-توجه به مسئله افت در اعضای پیش تنیده پس کشیده بسیار حائز اهمیت بوده و محاسبه و پیش بینی مقدار افت ناشی از موارد زیر باید دقیقاً مورد توجه قرار گیرد:

- افت نیروی پس کشیدگی به جهت اصطکاک بین کابل و غلاف

- افت به دلیل لغزش مهار انتهایی و فرو رفتن گوه گیرداری در ابتدا و انتهای کابل

- افت به جهت شل شدگی فولاد – کهولت کرنش(Relaxation)

- جمع شدگی بتن یا خزش(Creep)

- انقباض یا آب رفتگی بتن که به علت خروج آب از بتن به مرور زمان می باشد(Shrinkage)

- افت ناشی از تغییر شکل نسبی الاستیک بتن

??- استفاده از سیستم سقف دال های تخت پیش تنیده پس کشیده، در دهانه های بلندتر از 7 متر توجیه اقتصادی دارد.

??-در استفاده از دالهای تخت پیش تنیده پس کشیده به لحاظ بزرگ بودن دهانه ها و وجود نیرو های ثقلی قابل ملاحظه، در نظر گرفتن تمهیدات لازم به منظور کنترل برش سوراخ کننده (Punch) بسیار حائز اهمیت میباشد.

??-رعایت الزامات مبحث 19 مقررات ملی ساختمان، جهت صرفه جویی در مصرف انرژی الزامی است.

??- رعایت مبحث سوم مقررات ملی ساختمان در خصوص حفاظت ساختمان ها در برابر حریق و همچنین الزامات نشریه شماره 444 مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مربوط به مقاومت جداره ها در مقابل حریق با در نظر گرفتن تعداد طبقات، ابعاد ساختمان، کاربری و وظیفه عملکردی عنصر ساختمانی ضروری است.

??- صدابندی هوابرد و کوبه ای سقف بین طبقات می بایست مطابق مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان تامین شود.