آئین نامه ایمنی ساختمان کارگاه ها | کارشناس رسمی دادگستری | راه و ساختمان و نقشه برداری

آئین نامه ایمنی ساختمان کارگاه ها تصویب شد

به گزارش خبرگزار مهر، ابراهیم نظری جلالی از تصویب آئین نامه ایمنی ساختمان کارگاه ها از سوی شورای عالی حفاظت فنی خبر داد و گفت: آئین نامه مذکور در جلسات متعدد کارشناسی و تخصصی با استفاده از استانداردهای ملی و بین المللی، نقطه نظرات و تجارب کارشناسان و با حضور کارشناسان وزارتخانه های عضو و نمایندگان کارگران، کارفرمایان، اساتید دانشگاه، تشکل های کارگری و کارفرمایی و مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار به اتفاق آرا تایید شد.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار داشت: این آئین نامه که مشتمل بر 3 فصل، 156 ماده و 7 تبصره است باید به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز برسد.
نظری جلالی بیان داشت: ساختمان کارگاه ها به عنوان زیربنا، شالوده و پایه یک الزام اساسی جهت فعالیت هر کارگاه محسوب می شود و مقوله های مهمی چون چگونگی ماشین آلات و تجهیزات و نیروی انسانی، مسیرهای عبور و مرور، پلکان ها و نردبان های تردد افراد در ارتفاع، سکوها و جایگاه های کار، محوطه سازی، نور و روشنایی، تهویه، تاسیسات و تسهیلات بهداشتی، تاسیسات الکتریکی و وسایل گرمایشی و سرمایشی را شامل است.
وی افزود: از سویی دیگر عدم رعایت مقررات ایمنی در مباحث مذکور زمینه ساز بروز حوادث ناشی از کار با ضرایب وفور و شدت بالا می شود که نتیجه آن هزینه های مستقیم و غیرمستقیمی خواهد بود که که منجر به زیان های فردی، اجتماعی و اقتصادی می شود