پایان کار ساختمانهای بدون آسانسور استاندارد | کارشناس رسمی دادگستری | راه و ساختمان و نقشه برداری

پایان کار به ساختمانهای بدون آسانسور استاندارد داده نمیشود

واحد مرکزی خبر،‌ مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران گفت: درحال حاضر 430 واحد سازنده آسانسور درکشور فعال هستند که سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مجوز آنها را صادرکرده است.
آقای همراهی بیات افزود: در حال حاضر فهرست سازندگان آسانسور، درکتابچه‌ای به چاپ رسیده و دراختیار شهرداری‌های مناطق قرار گرفته است.
وی با اشاره به اینکه آسانسورهایی که قبل از سال 82 ، نصب و راه اندازی شده است از ایمنی مناسبی برخوردار نیستندگفت: در حال حاضر، بازدید‌های دوره‌ای از وضعیت این آسانسورها درحال انجام است که در صورت تایید نقص فنی از ادامه فعالیت آنها جلوگیری می شود .
مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران گفت: در حال حاضر، برخی شهروندان از عملکرد و ایمنی این آسانسورها به سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران شکایت کرده‌اند.
آقای همراهی بیات تصریح کرد: از اواخر پارسال تاکنون از 1300 واحد که دارای اینگونه از آسانسورها هستند، بازدید شده است.
وی گفت: اغلب این آسانسورها در سازمان‌های دولتی، بیمارستان‌ها، خوابگاه‌ها و منازل سازمانی نصب شده است که متاسفانه برای نصب آنها کنترلی انجام نشده است.
پیش از این اعطای نشان استاندارد به صورت تشویقی به افراد داده می‌شد.
آقای همراهی بیات گفت: چنانچه دستگاه‌های اجرایی و خدماتی برای استاندارد سازی آسانسورهای خود اقدام نکنند، پرونده آنها از طریق مراجع قضایی پیگیری می‌شود.
وی همچنین به شهروندان توصیه کرد: سالانه مالکان، موظف هستند برای اطمینان از ایمنی آسانسورها با شرکت‌های نصاب همکاری داشته باشند