مهندسین ناظر و پایان کار ساختمان | کارشناس رسمی دادگستری | راه و ساختمان و نقشه برداری

مهندسین ناظر و پایان کار ساختمان
قابل توجه ناظرانی که تاکنون پایانکار برای ساختمان صادر نکرده اند

نکاتی که به هنگام تنظیم گزارش پایانکار بایستی مورد توجه قرار گیرد:

جمله ساختمان به اتمام رسیده و قابلیت بهره برداری دارد و مقررات ملی ساختمان از جمله کد 2800 در ساختمان فوق رعایت شده است بسیار مهم است

ساختمانی که نرده های راه پله آن نصب نشده و مالک با ترفندهای مختلف که ظرف امروز و فردا این کار را انجام می دهد و یا پول ندارد و می خواهد وام بگیرد و ... بتواند برگه اتمام عملیات ساختمان را دریافت نماید ریسک بزرگی است که برخی از مهندسان جوان به آن توجه نمی کنند و ممکن است در آینده دچار مشکلات حقوقی و ... شوند.

موضوع بهره برداری مناسب از ساختمان و اعلام متراژ و تعداد واحد و نوع استفاده در برگه ضروری است و ذکر این مطلب که هر گونه تغییری در مفاد پایانکار صادره در آینده این گواهی را از درجه اعتبار ساقط خواهد نمود.

بدیهی است هر کاری دوره تضمین دارد و در مورد ساختمان نیز حتی نشست های تحکیم هم بخواهد اتفاق افتد در یکسال اول بهره برداری رخ می دهد ولی متاسفانه شاهد هستیم هر از چند گاهی ساختمانهایی که سالها از آنها بهره برداری نامناسب میگردد و تغییرات کلی هم در آنها بدون اخذ نظر مراجع ذیصلاح از جمله ناظر ساختمان داده می شود در جایی ثبت نمی شود و اسم مهندس ناظر در پرونده اولیه وجود دارد و اینجاست که هر اتفاقی می افتد سراغ مهندس ناظر می روند و او را مقصر می دانند

غافل از این که ساختمانی که مثلا بادبندهای همکف را بریده و در بخشی از ساختمان بدون مجوز تغییر کاربری داده و تجاری احداث کرده و این موارد ممکن است یک شبه اتفاق افتند در صورت بروز حادثه رسیدگی به موضوع را بغرنج می کند.

البته ناظران پیش بینی مسائل حقوقی این قضیه را انجام داده و در کارگاههای آموزشی به اهم این نکات اشاره خواهد کرد