برخورد قاطع با مهندسان ناظر متخلف/ بانک تخلفات مهندسان ایجاد می شود

مدیرکل امور اجرایی کمیسیون های ماده 100 شهرداری تهران با بیان اینکه بانک فعالیتهای ساختمانی مهندسان ناظر تهیه شده گفت: در صورت برخورد قاطع با مهندسان ناظر متخلف شاهد بروز حوادث ناخوشایند کمتری در سطح شهر هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا نگهبان با اشاره به تبصره 7 این کمیسیون گفت: بر اساس این تبصره، مهندسان ناظر که مسئولیت نظارت بر ساختمان را بر عهده دارند در صورت تخلف و کوتاهی در انجام وظایف به مدت 6 ماه تا سه سال به لغو پروانه مهندسی محکوم می شوند.

وی با بیان اینکه بانک تخلفات مهندسان ناظر تهیه شده افزود: در این بانک، ساختمانهایی که هر یک از مهندسان ناظر مسئولیت نظارت بر ساخت آن را بر عهده دارند جمع آوری شده و از این طریق فعالیت و سوابق مهندسان کاملا روشن خواهد شد ئ در این صورت تخلف ها کاملا مشخص می شود.

نگهبان خاطرنشان کرد: در همین راستا در ماههای پایانی سال گذشته 70 مهندس ناظرمتخلف معرفی شده اند.

مدیر کل امور اجرایی کمیسیون های ماده 100 ، با تاکید بر این که در صورت برخورد قاطع با تخلفات ساختمانی توسط مهندسان ناظر شاهد تخلفات کمتری در این زمینه خواهیم بود افزود: بر اساس بند "ب" تبصره ماده 7 ، حتی پرسنل شهرداری نیز باید در هنگام تخلف برخورد لازم را داشته باشند و چنانچه در این خصوص برخورد لازم را انجام ندهند به بخش تخلفات کارکنان دولت معرفی می شوند که این بند از ابتدای سال 89 فعال شده است.