گزارش کارآموزی کارشناسی و آئین نگارش | کارشناس رسمی دادگستری | راه و ساختمان و نقشه برداری

 گزارش کارآموزی کارشناسی و آئین نگارش | کارشناس رسمی دادگستری | راه و ساختمان و نقشه برداری

گزارش کارآموزی کارشناسی و آئین نگارش


جهت هماهنگی در تهیه گزارشها


رنگ روی جلد بر اساس رنگ پیشنهادی برای رشته مربوطه باشد:


مکانیک: زرد

عمران: قرمز

کامپیوتر: سبز

معماری: قهوه ای


یا اینکه از طلق و شیرازه استفاده نمائید.


فونت متن نازنین با بزرگی 12 یا 14 انتخاب گردد.

حاشیه صفحات به فرم زیر است: بالا و پائین ?.? سانتیمتر، چپ ?سانتیمتر و راست ? سانتیمتردر نظر گرفته شود. (بدون هیچ کادری)

خط اول هر پاراگراف باید ?.? سانتیمتر تو رفتگی داشته باشد.

از نظر ادبی‌ تا زمانی که راجع به یک موضوع صحبت است، پاراگراف به اتمام نرسد.روی پشت جلد با فونت بزرگ نام کارآموز، نام استاد کارآموزی در دانشگاه، واحد کارآموزی، شماره دانشجوئی، رشته تحصیلی و زمان کارآموزی نوشته شود.

تعداد صفحات حدود ?? صفحه باشند.

صفحات اول تا 3 شماره ندارند و معمولاً به شکل زیر تنظیم میشوند:صفحه اول: بسم‌الله الرحمن الرحیم و یا ...

صفحه دوم: چکیده،

چکیده باید مختصر و کامل و شرح کامل مطلب را داشته باشد. چکیده در یک یا دو صفحه تنظیم شود.

صفحه سوم شامل فهرست باشد.

صفحات نامیده شده با حروف شماره گذاری شوند (بجز صفحه اول، که حرف الف برای آن منظور میشود، ولی‌ بر روی صفحه نوشته نمیشود).شماره گذاری دیگر صفحات: بصورت اعداد ریاضی در پایین ووسط برگه خورده شودگزارش کارآموزی شامل چند فصل و هر فصل شامل تعدادی بخش می‌باشد. هر بخش ممکن است شامل زیر بخشهایی باشد.

صفحه اول هر فصل یک صفحه سفید است، که فقط عنوان فصل در آن میاید.بخشها و یا زیر بخشها باید شماره گذاری شوند. شماره گذاری از سمت راست به چپ انجام میگردد:مثلا:

?-?-? تشریح چیدمان دستگاهها در کارگاه

?: شماره فصل

?: شماره بخش از فصل

?: شماره زیر بخشدر نگارش متن باید تمام مسائل املائی و انشائی و اصول نشانه گذاری و سجاوندی نظیر نقطه (.) یا ویرگول (،) و ... کاملا رعایت گردند. نقطه، ویرگول، ? نقطه، ... مستقیماً بعد از جمله آورده شوند، پس از آن یک فاصله و بعد از فاصله ادامه مطلب نوشته شود.

درون پرانتژ مستقیماً مطلب نوشته شود (بدون فاصله) و پس از آن بدون فاصله پرانتز بسته شود.هر جا که موضوع متن تغییر می‌کند، با دو بار کلیک رویEnter  مطلب بعدی شروع شود.همه شکلها، نمودارها و جداول باید شماره و عنوان داشته باشند و نکات زیر رعایت شوند:اولین جایی که در متن به عکس یا جدول اشاره میشود و در مورد آن توضیح داده میشود، زیر آن خط کشیده شود، مثلا: شکل ?:

در متن حتما به شکل، جدول یا دیاگرام، که در گزارش آمده،  اشاره شود. شکلها زیر نویس و جداول رونویس داشته باشند. به عنوان مثال شماره شکل شامل ? عدد است، که از راست به چپ شماره فصل و شماره شکل در آن فصل می‌باشد. بعد از شماره باید عنوان شکل نوشته شود، که به اختصار مفهوم آن را بیان می‌کند.بعد از اتمام متن پروژه، فهرست منابع مورد استفاده و بعد از آن نوبت به ضمائم می‌رسد، که در صورت وجود چند ضمیمه با عنوان (ضمیمه الف:)، (ضمیمه ب) نامگذاری میشود. در متن هر گاه از منبع استفاده میشود، باید به ترتیب از شروع پروژه به سمت پائین آن با شماره منبع مشخص شود، مثلا: در کارگاه ریخته گری دستگا‌های زیر قابل مشاهده بودند ]?[. در انتهای پروژه و قبل از ضمائم فهرست، مراجع به همان ترتیب، که در متن آمده اند، باید ذکر شوند.در فهرست مراجع یا بعبارتی منابع بترتیب شماره مرجع، نام نویسنده، نام کتاب یا مقاله، نام انتشارات و سال انتشار ذکر گردد. مثال:در پایان گزارش کارآموزی ? صفحه سفید گذاشته شود.

تمام گزارش علاوه بر چاپ، روی سی‌دی کپی و با گزارش تحویل داده شود. روی سی دی تمامی مشخصات کارآموزی نوشته شود.گزارش کارآموزی دارای بخشهای زیر است:1-صفحه عنوان

2- فهرست مطالب

3- مقدمه (حداکثر 2 صفحه)

4 - معرفی محل کارآموزی (حداکثر 3 صفحه)

این بخش شامل معرفی مختصری راجع به محلی کارآموزی و شامل موارد زیر است.

·         معمولاً می توان رزومه  و خلاصه‎ای از شرکت را به راحتی از کارکنان آن شرکت گرفت و با خلاصه کردن در این قسمت قرار داد.

·         نام محل

·         چنانچه شرکت یا محل از بخش های بسیاری تشکیل شده است معرفی بخش‎های مختلف محل کارآموزی و معرفی خلاصه بخشی که کارآموزی در آن انجام شده است.

·         معرفی زمینه کاری

·         آدرس، تلفن، پست الکترونیک و سایت

·         تعداد تقریبی کارکنان محل و نیز تعداد تقریبی مهندسین و کاردانهای فنی در رشته شما

·         فهرست خلاصه ای از محصولات، پروژه ها و فعالیت های انجام شده و جاری در شرکت

5 - معرفی موضوع کارآموزی (حداکثر 2 صفحه)

در این بخش عنوان و شرح مختصری از پروژه‎های انجام شده در طول دوره کارآموزی آورده می‎شود و به طور مختصر و فهرست‎وار فعالیت‎هایی را که در هفته های مختلف کارآموزی انجام شده را شامل می‎شود.


6- گزارش فنی کارآموزی (حداکثر 15 صفحه)

در این بخش مشروح فنی کارهای انجام شده به همراه اطلاعات فنی ضروری آورده می‎شود. مستندات اضافه را می توان به صورت پیوست به گزارش کارآموزی افزود.

7- نتیجه‎گیری و پیشنهاد (حداکثر 2 صفحه)

در این بخش نتایج فعالیتهای انجام شده و در صورت امکان پیشنهادهایی برای استفاده در مکان کارآموزی ارائه می‎گردد.

8- مراجع

?-برگه های مربوطه(حضوروغیاب-گزارش پیشرفت-ارزشیابی و...)که ازدانشگاه دریافت می کنید.