مبحث 12 مقررات ملی ساختمان و الزامات ایمنی | کارشناس رسمی دادگستری | راه و ساختمان و نقشه برداری

الزامات ایمنی در مقررات ملی ساختمان
رعایت ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا که در قالب مبحث 12 مقررات ملی ساختمان مطرح شده، در ساختمان الزامی است.


یک کارشناس مسکن، گفت: رعایت ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا که در قالب مبحث 12 مقررات ملی ساختمان مطرح شده، در ساختمان الزامی است. عباس نوری‌عصری اظهار کرد: رعایت مفاد این مبحث به همراه آیین‌نامه حفاظتی کارگاه‌های ساختمانی در انجام عملیات ساختمانی، لازم‌الاجرا است. وی ادامه داد: ایمنی عبارت است از مصون و محفوظ بودن که به سلامت و بهداشت همه کارگران و افرادی که به نحوی در محیط کارگاه با عملیات ساختمانی ارتباط دارند، همچنین محفوظ بودن و سلامت و بهداشت همه افرادی که در مجاورت یا نزدیکی کارگاه ساختمانی، عبور و مرور می‌کنند، البته حفاظت و مراقبت از ابنیه، خودروها، تأسیسات و حفاظت از محیط زیست در داخل و مجاور کارگاه ساختمانی نیز شامل تعریف کمی ایمنی می‌شود.

نوری‌عصری با اشاره به مبحث عملیات ساختمانی و نحوه عملکرد آن، تصریح کرد: مبحث عملیات ساختمانی عبارت است از تخریب، گودبرداری، پی‌سازی، احداث، توسعه، تعمیر اساسی و تقویت بنا، خاک‌برداری، خاکریزی، تسطیح زمین و ساخت قطعات پیش‌ساخته در محل کارگاه ساختمانی که برای انجام هر یک از عملیات ذکر شده، کاربران موظف به رعایت ایمنی هستند.

این کارشناس مسکن در ادامه به تعریف کارگاه ساختمانی اشاره کرد و افزود: کارگاه ساختمانی محلی است که یک یا تعدادی از عملیات ساختمانی در آن انجام می‌شود و همچنین در صورت استفاده از معابر مجاور کارگاه جهت انبار کردن مصالح یا استقرار تجهیزات و ماشین‌آلات، این محل‌ها نیز جزو کارگاه ساختمانی محسوب می‌شود که در آن از وسایل و تجهیزات که شامل ابزار، ماشین‌آلات، داربست‌ها، جان‌پناه‌ها و سکوها در آن استفاده می‌شود که گفتنی است برای استفاده از این ابزارها نیاز به رعایت اصول ایمنی و در پی آن رعایت مبحث 12 مقررات ملی ساختمان است.

نوری‌عصری در رابطه با ایمنی عابران و مجاوران کارگاه ساختمانی، اظهار کرد: وسایل و تجهیزات و مصالح ساختمانی باید در جایی قرار داده شوند که حوادثی برای عابران، خودروها و تأسیسات عمومی و ساختمان‌ها نیاورد و شب‌ها نیز به وسیله علائم و چراغ‌های قرمز احتیاط مشخص شوند. وی همچنین در این خصوص به مواردی که نیاز به تخلیه مصالح ساختمانی در معابر عمومی یا مجاور آن دارند نیز اشاره کرد و افزود: در این‌گونه مواقع نیز باید مراقبت کافی به منظور جلوگیری از لغزش، فرو ریختن یا ریختن احتمالی آن‌ها به عمل آید، البته در مواردی که پایه‌های داربست در معابر عمومی قرار گیرد نیز باید با استفاده از وسایل مؤثر از جابه‌جا شدن و حرکت پایه‌های آن جلوگیری شود.

این کارشناس در ادامه به جلوگیری از سقوط افراد تأکید کرد و افزود: جلوگیری از سقوط افراد مستلزم استفاده از ابزارهای مفید ایمنی است. جلوگیری از حریق، سوختگی و برق‌گرفتگی نیز مستلزم رعایت مواردی از قبیل نکشیدن سیگار در محیط‌های مربوطه، روشن نکردن آتش در محل‌های روباز و در صورت روشن کردن آتش، باید از تابلوهای هشداردهنده استفاده شود. وی در پایان به رعایت تک‌تک موارد ذکر شده تأکید کرد و افزود: هر کدام از موارد گفته شده برای رعایت مبحث ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا، الزامی است