بی توجهی برخی مهندسان ناظر به پروانه ساخت
هیربد معصومی معاون شهرسازی ومعماری شهرداری تهران با بیان این که به اسناد تبصره 7 پرونده مهندسین ناظر متخلف به سازمان نظام مهندسی احاله می شود گفت: عمده تخلفات مهندسان ناظر مربوط بی توجهی آنها به تخلفات پروانه ساخت است. وی با بیان این که مهندسان ناظر یکی از ابزارهای اجرایی جلوگیری از تخلفات ساختمانی هستند گفت: انتظار می رود در صورتی که تخلفی در ساخت و ساز رخ می دهد بلافاصله مهندسان به ما گزارش دهند و با توجه به این که به صورت آنلاین به مشکلات رسیدگی می شود نیروهایی اجرایی بلافاصله از ادامه ساخت و ساز جلوگیری کنند.
معاون شهردار تهران تاکید کرد: مهندسین ناظری که نسبت به این موضوع بی توجه باشند پرونده شان به تشخیص کمیسیون های ده گانه ماده 100 به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ارسال می شود. وی با بیان این که پیش از این پرونده های مهندسان متخلف کم تر بوده است گفت: برخورد شهرداری با تخلفات ساختمانی شدید تر شده و تلاش می کنیم هیچگونه ساخت و ساز غیر قانونی در شهر اتافق نیافتد.
معصومی اضافه کرد: مهندسان ناظری که در رابطه با ساخت و سازهای غیر مجاز کم کاری کنند بلافاصله به نظام مهندسی استان تهران معرفی می شوند و شهرداری نیز در ایم رابطه جلساتی را با سازمان نظام مهندسی داشته است. معاون شهردار تهران تاکید کرد: تلاش می کنیم ساخت و سازهای غیر مجاز در شهر را به حداقل برسانیم وامیدواریم مهندسان ناظر نیز با انجام درست به وظایفشان از ساخت و سازهایی که با پروانه ساخت مغایرت دارد جلوگیری کنند.
چندی پیش مدیر کل امور اجرایی کمیسیون های ماده 100 اعلام کرده بود: شهرداری تهران تاکنون 1700 مهندس ناظر متخلف را به دادگاه برای رسیدگی معرفی کرده است. رضا نگهبان با اشاره به برخورد جدی با تخلفات ساختمانی گفته بود: موضوع برخورد با متخلفان ساختمانی اعم از کارکنان شهرداری و یا مهندسان ناظر به طور جدی در کلان شهر تهران دنبال می شود و ارتقای کیفیت ساخت و سازها از عمده ترین اهدافی است که به این شکل پی گرفته می‌شود .
مدیر کل امور اجرایی کمیسیون های ماده 100 تصریح کرده بود : امضا فروشی برخی مهندسان و اقدامات صوری در ساخت و سازها از مواردی است که برخورد با آن نیازمند همکاری همه بخش هاست و امیدواریم با اقداماتی که در دست انجام است تخلفات کمتری در این زمینه صورت گیرد.