پدافند غیر عامل و مقررات ملی ساختمان | کارشناس رسمی دادگستری | راه و ساختمان و نقشه برداری


اضافه شدن پدافند غیر عامل به مقررات ملی ساختمان


تهران - خبرگزاری بانک و صنعت: مدیرکل دفتر امور مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی از افزودن پدافند غیر عامل به عنوان مبحث بیست و یکم به مقررات موجودخبر داد.

به گزارش خبرگزاری بانک و صنعت، غلامرضا هوایی درباره افزودن یک مبحث به مقررات ملی ساختمان، اظهار داشت: پدافند غیر عامل به عنوان بیست و یکمین مبحث مقررات ملی ساختمان به این قانون اضافه می شود و فعلا این قانون در مرحله تدوین است اما موضوع آن در به تصویب رسیده است. وی افزود: در ساخت و سازهای موجود اجرای یکسری اصول پدافند غیر عامل ضروری است تا این ساختمان ها شامل تهدید هایی که ناشی از عوامل خارجی بخصوص حملات نظامی به کشور است، نشوند و برای مقابله با این حمله ها باید از زیر ساخت های موجود در کشور استفاده کرد.

مدیرکل دفتر امور مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی، تصریح کرد: ساختمان ها باید طوری طراحی شوند که در مقابل بارهای انفجاری هم مقاومت داشته باشند همچنین باید به جانمایی ساخت شهرک های مسکونی هم توجه داشت تا در نزدیک پادگان ها و فرودگاه های نظامی قرار نگیرند. هوایی بابیان اینکه شهرک سازی نباید در کنار پایگاه های نظامی ساخته شود، بیان کرد: اینگونه شهرک ها به دلیل بارهای ناشی از انفجار در معرض خطر قراردارند بنابراین در مبحث 21 مقررات ملی ساختمان باید به این امور پرداخته شود.

وی درباره شهرک های مسکونی موجود که در کنار پادگان ها ساخته شده اند، اظهار داشت: برای شهرک های موجود هم به طرحی برای اصلاح آنها داریم که در برخی از شهرک ها هم این برنامه ها اجرا شده است اما به دلیل مسایل محرمانه اینگونه اقدامات اعلام نمی شود. مدیرکل دفتر امور مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی، افزود: وزارت راه و شهرسازی برای تمام کشور برنامه پدافند غیرعامل و طرح آمایش پدافند غیر عامل را تهیه می کند.

غلامرضا هوایی درباره افزودن یک مبحث به مقررات ملی ساختمان، اظهار داشت: پدافند غیر عامل به عنوان بیست و یکمین مبحث مقررات ملی ساختمان به این قانون اضافه می شود و فعلا این قانون در مرحله تدوین است اما موضوع آن در به تصویب رسیده است. وی افزود: در ساخت و سازهای موجود اجرای یکسری اصول پدافند غیر عامل ضروری است تا این ساختمان ها شامل تهدید هایی که ناشی از عوامل خارجی بخصوص حملات نظامی به کشور است، نشوند و برای مقابله با این حمله ها باید از زیر ساخت های موجود در کشور استفاده کرد.

مدیرکل دفتر امور مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی، تصریح کرد: ساختمان ها باید طوری طراحی شوند که در مقابل بارهای انفجاری هم مقاومت داشته باشند همچنین باید به جانمایی ساخت شهرک های مسکونی هم توجه داشت تا در نزدیک پادگان ها و فرودگاه های نظامی قرار نگیرند. هوایی بابیان اینکه شهرک سازی نباید در کنار پایگاه های نظامی ساخته شود، بیان کرد: اینگونه شهرک ها به دلیل بارهای ناشی از انفجار در معرض خطر قراردارند بنابراین در مبحث 21 مقررات ملی ساختمان باید به این امور پرداخته شود.

وی درباره شهرک های مسکونی موجود که در کنار پادگان ها ساخته شده اند، اظهار داشت: برای شهرک های موجود هم به طرحی برای اصلاح آنها داریم که در برخی از شهرک ها هم این برنامه ها اجرا شده است اما به دلیل مسایل محرمانه اینگونه اقدامات اعلام نمی شود. مدیرکل دفتر امور مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی، افزود: وزارت راه و شهرسازی برای تمام کشور برنامه پدافند غیرعامل و طرح آمایش پدافند غیر عامل را تهیه می کند.