سقفهای پلی استایرن - دیوارهای تری دی پانل - سیستم های پانلی | کارشناس رسمی دادگستری | راه و ساختمان و نقشه برداری

توضیحاتی در مورد سقفهای پلی استایرن - دیوارهای تری دی پانل - سیستم های پانلی

سقف های تیرچه بلوک یکپارچهاز نظر فنی-

اقتصادی مهمترین ویژگی سقفهای" تیرچه بلوک یکپارچه پانلی"، رعایت دقیق وکامل ضوابط استفاده از بلوک‌های پلی استایرن منبسط شونده نسبت به "سقفهای تیرچه و بلوک یونولیتی" می‌باشد.مطابق ضوابط وضع شده در این خصوص (به پیوست)، اتصال مستقیم اندود سفیدکاری از زیر به بلوکها (حتی نوع شیاردار) مجاز نبوده و لایه گچ بایستی با اتصال مکانیکی (نظیر رابیتس) به سقف تکیه کرده و متصل گردد.دراکثریت قریب به اتفاق موارد ساختمانسازی بخش خصوصی این ضابطه رعایت نگردیده و صرفاً به چسبندگی موقت و ضعیف بین نازک کاری و بلوکهای سقفی اکتفا می‌گردد. اینگونه سقفها پس از مدتی دچار ترک خوردگی در اتصال بین گچ و یونولیت گردیده و نیز در هنگام آتش سوزی با جمع شدگی پلی استایرن، لایه نازک کاری را کاملاً رها خواهند نمود.در سقفهای نیمه پیش ساخته PBPANEL، (به لحاظ وجود شبکه مفتول گالوانیزه از زیر که با مفتولهای ضخیم به مش حرارتی بتن بالای سقف آویزان شده‌اند)، عملکردی مانند سقف کاذب با آویز داشته و این ضابطه فنی رعایت می‌گردد. به همین علت در مقایسه اقتصادی بایستی قیمت تمام شده این سقف را با انواع سقفهای سازه ای دیگر (مثل تیرچه- بلوک) به علاوه کاذبکاری اجباری (غیر تزئینی) مقایسه نمود.

1- لازم است نصب پانل های سقف پیش از اتمام بتن پاشی دیوارها انجام شود.

2-میلگردهای تحتانی تیرچه بتنی باید از هر دو سمت آن به صورت آزاد امتداد داشته باشند، به طوری که حداقل 8 سانتی متر آن ها روی پانل دیواری قرار گیرد.

3-بتن ریزی سقف و شناژهای افقی به عنوان المان مرزی و محل نشیمن تیرچه ها بر روی دیوار پانلی باید همزمان صورت گیرد.4-      در صورت انجام آزمایش و حصول اطمینان از روش اجرا، جهت شمع بندی می توان از تخت بنایی یا قالبهای فلزی (به عرض حداقل 25 سانتی متر) به فواصل حداکثر یک متر در جهت عمود بر تیرچه‌ها استفاده نمود.پیوست نامه شماره 388000/87/80 معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران      سیستم تیرچه بلوک یکپارچه پانلی از لحاظ محاسبه آرماتورهای اصلی شبیه سقفهای تیرچه و بلوک محاسبه می‌شود.به لحاظ عدم وجود اطلاعات کافی در خصوص بارهای مرده (مثل میزان و نوع مصالح به کار رفته در کفسازی و وزن تیغه بندی روی سقف و ارتفاع آن)، بارهای زنده (تابع کاربری بنا) و شرایط تکیه گاهی محاسبه کلی برای آن نمی‌توان ارائه داد.با این وجود بهترین راهنما برای طرح آرماتورهای کششی (پایین تیرچه) جداول کمک طراحی انتهای نشریه 94 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری می باشد. (جدولهای شماره 57 و 58 برای انواع مقادیر بارها و دهانه های متفاوت با ارتفاع تیرچه 20 و 25 به پیوست می‌باشند).         از نکات مهم اجرای سقفهای تیرچه بلوک رعایت حداکثر درشت دانه به ابعاد 8 میلی متر برای ساخت بتن (نشریه 94 سازمان برنامه صفحه 34 بند الف- ........... شن نخودی تا 8 میلی متر ............ )و اعمال خیز منفی معادل 005/0 طول دهانه تیرچه با بلندتر اختیار نمودن شمع وسط تیرچه قبل از بتن ریزی می توان اشاره نمود.  در محصولات تیرچه بلوک یکپارچه پانلی قابلیت استقرار خاموت تیرچه با شبکه مفتول به قطر 5/3، 3 و 5/2 میلیمتر به فواصل 5/6 سانتی متر وجود دارد که کفایت آن می بایستی بر اساس محاسبه خاموت لازم در قطعه خمشی (بر اساس نیروی برشی موجود) توسط مهندس طراح سازه پروژه محاسبه و کنترل گردد. در صورت عدم کفایت برای بارها و دهانه های خاص می توان از آرماتورهای اوتکا در فضای قالب تیرچه به قطر و فواصلی که مهندس محاسب پروژه لازم میداند استفاده نمود. (استفاده از محصول سفارشی به قطر خاموت 5/3، جاگذاری میلگرد برشی یو شکل به قطر و فاصله لازم در اجرا یا محصول بدون خاموت و جاگذاری خرپای فلزی تیرچه های پیش ساخته نیز امکان پذیر می‌باشد)همچنین برای پروژه هایی که به علت حجم بالای ساخت و ساز و یا ارتفاع بلند سقف با کمبود ابزار اجرای سقف مواجه می‌باشند قابلیت تعبیه ناودانی‌های سبک گالوانیزه در فضای زیر بلوکها جهت خود ایستا کردن پانلهای سقفی و کاهش نیاز به شمع بندی و نیز امکان اجرای آویز از زیر سقفها موجود می‌باشد. ابعاد تیرچه های بتنی: ابعاد استاندارد موجود برای تیرچه های بتنی که برای بارها و دهانه های رایج کاربرد دارند شامل 25 الی 5/12 سانتی متر با گام 5/2 سانتی متر و عرض حداقل 10 سانتی متر می‌باشند.مع الوصف در صورت نیاز برای پروژه‌های خاص با دهانه‌های خیلی بزرگ یا بارهای زیاد در خط تولید PBPANEL قابلیت ارائه تیرچه تا ارتفاع 35 سانتی متر با عرض بزرگتر تا 15 سانتی متر وجود داشته که برای طرح آن قابلیت تکرار در مدولهای به عرض 20/1 متر (عرض ثابت خط تولید) وجود دارد. به لحاظ کیفی مواردی چند به شرح زیر را می توان برشمرد:

1-   یکپارچگی بتن تیرچه و بتن رویه و حصول اطمینان از کیفیت آن (عدم بتن ریزی پاشنه به صورت مجزا).

2-   حذف تیرچه پیش ساخته و فقط خرید و نصب میلگرد طولی تیرچه در محل.

3-    حذف خرید بلوک پلاستوفوم با استفاده از بلوک فشرده نسوز یکپارچه با تیرچه

4-   حذف آرماتور بندی سقف با تعبیه دقیق مش حرارتی و پوشش بتنی روی فوم در محصول

5-   حذف رابیتس بندی اجباری برای آتش سوزی با تعبیه مش گالوانیزه مسلح کننده گچ نازک کاری در محصول

6-   حذف پل حرارتی و رد فوندوله تیرچه با ایجاد سطح تمام عایق زیر سقف.

7-   حذف محدودیت دهانه با امکان طرح تیرچه به صورت تکیه گاه پیوسته و با میلگرد بالای 16 و ابعاد تیرچه بزرگتر.

8-   طول نامحدود و ارتفاع متغیربا عرض 20/1مترو چگالی حداقل 15 در تولید.

9-   امکان اجرای کلاف عرضی میانی با ذوب کردن EPS و ایجاد فضای لازم برای tie-beam در اجرا.

10-   عدم نیاز به شاتکریت از زیر برخلاف سقفهای پانلی و عدم محدودیت دهانه سقفهای پانلی به روش شاتکریت از زیر و رو. - آرماتورافت و حرارت (نشریه 94 صفحه 37 بند 3 و مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ویرایش 1388 بند 9-15-4-1-2 صفحه 266)مطابق نشریه 94 آرماتور حداقل افت و حرارت بایستی دارای حداقل نسبت 00175/0 در جهت عمود بر تیرچه ها و 00125/0 در جهت موازی تیرچه ها به سطح مقطع بتن رویه باشد.

ضخامت بتن رویه برابر حداقل  فاصله محوری تیرچه های موازی (در سقفهای معمول با بلوک 50 و تیرچه 10 سانتی متری معادل 5 سانتی متر) باشد.در مورد میلگردهای S500 (مفتولهای مش فوقانی تیرچه بلوک یکپارچه پانلی همواره مقاومتی بالای 500 مگا پاسکال دارند) مطابق مبحث نهم مقررات ملی ساختمان، برای دالهای زیر 1000 میلیمتر، نسبت فوق به 0015/0 کاهش می‌یابد

.- در اجرای آرماتور حرارتی در سقفهای تیرچه با بلوک یونولیتی (سقفهای معمولی) روش رایج حرکت آرماتور بند با کلاف میلگرد 5/6 ساده و خواباندن آن روی سطح بلوکها در دو جهت میباشد که در نتیجه شبکه ای نامنظم بدون کنترل دقیق فواصل و عدم رعایت پوشش بتنی زیر میلگرد بوجود می‌آید. (به لحاظ عدم وجود مش جوشی و کمبود استحکام آرماتور در حد فاصل دو لقمه یا فاصله دهنده

– در صورت وجود- می‌باشد) این امر منجر به عدم تسلیح بتن رویه مطابق شرایط استاندارد گردیده و غالباً در سقفهای با بلوک یونولیتی، شبکه آرماتور به داخل پلی استایرن فرو رفته و یا در حین بتن ریزی و حرکت کارگران از محل خود جابجا می گردند و سطوحی را با فاصله زیاد آرماتور

- بتن غیر مسلح- تشکیل می‌دهند.  - در محصولات سقف PBPANEL این نقیصه به وسیله تعبیه کانکتورهای جوش شده به مش فوقانی، رفع گردیده و فاصله مناسب- در حالت معمولی برابر 2 سانتی متر

- بین سطح مش تا روی بلوکها تعبیه گردیده است که رفتار خمشی دال رویه در حد فاصل دو تیرچه را تضمین می‌نماید.

-جنبه دیگر بهبود رفتار دال رویه با ضخامت کم (5سانتی متر در حالت معمول) عبارت است از پراکندگی یکنواخت شبکه آرماتور در سطح، با استفاده از میلگرد با قبطر کم و تعداد زیاد (5/2 میلمتر به فواصل 5/6 سانتی متر در جهت عمود بر تیرچه ها و 5/2 میلمتر به فواصل 5/7 سانتی متر به موازات تیرچه‌ها) که طبق اصول اولیه بتن مسلح به جهت تأمین مناسب طولهای گیرایی مفتول با اقطار پایین و مقاومت بالا، از رفتار به مراتب بهتری برخوردار میباشد.

- عمل آوری مناسب: از آنجا که پس از بستن پانلها در کنار یکدیگر و اجرای اتصال اورلپ چپ و راست بین قطعات مجاور، قالب زیرین بتن به صورت یکپارچه از جنس عایق EPS می‌باشد، حفظ دمای بتن تازه در فصول سرد و نیز عدم امکان فرار شیرابه بتن کمک شایانی به عمل آوری بتن ریخته شده می‌نماید.  روش اجرا: در مورد سقفهای بدون ناودانی گالوانیزه سبک (غیر خود ایستا) توصیه شرکت M2استفاده از شبکه تیرهای چوبی (دو تراش) به فواصل 60 سانتی متر در جهت عمود بر تیرچه ها (در زیر سقف) و شبکه تیرکهای حمال عمود بر آنها به فواصل 120 سانتی متر در زیر تیرهای چوبی می‌باشد (که به شمع های شاقول متکی بر کف تکیه کردند). در سقفهای دارای ناودانی با ضخامت 8/0 میلی متر و ارتفاع مقطع 17 سانتی متر و عرض بال 3 سانتی متر، فاصله شمع ها تا حدود 2 متر افزایش می‌یابد.                               - روش رایج ساده تری که در صورت اجرای دقیق جوابگوست استفاده از تخته‌های 25 سانتی به ضخامت حداقل 5 سانتی متر و مقاومت کافی (مثل تخته‌های زیر پایی و یا قالبهای بتنی با عرض مشابه) به فواصل محور به محور یک متر در زیر سقفهاست که بر جکهای سقفی صلیبی تکیه نموده‌اند. - مانند سقفهای بتنی معمولی، شرایط تکیه گاهی شمع های چوبی یا جکهای سقفی باید دارای صلبیت کافی برای جلوگیری از نشست تحت بارهای اجرایی (مثل بتن ریزی) بوده و تمهیداتی برای اولین طبقه (شمع گذاری روی خاک بین پی‌ها) و طبقات بعدی (شمع گذاری روی نقاط ضعیف و سقفهای دارای بتنی که به مقاومت کافی نرسیده است) صورت گیرد. - غالباً برای سهولت بالا بردن پانلها به طبقات، آرماتور گذاری طولی داخل تیرچه ها، در روی سقف و با بلند کردن موقت پانل از یک سمت به مقدار لازم انجام می‌گیرد. در آرماتور گذاری فوقانی ضوابط میلگرد منفی تکیه گاهی که این بار می تواند با بلندتر انتخاب نمودن آرماتور فوقانی اجرا شود، بایستی رعایت گردد. نیز جهت تقویت مقاومت برشی تکیه گاهی بسته به محاسبات می توان از آرماتورهای اوتکا، خاموتهای یو شکل در اجرا و یا مش ضخیم تر در تولید استفاده نمود.  - جزئیات اجرایی و نحوه اتصال سقفهایی با سازه مشابه (با کاربرد در ساختمانهای دارای اسکلت) به طرز مفصلی در نشریات 82 و94 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ارائه شده اند.         

- برای دستیابی به سطوح تمام عایق وکاملاً هم تراز از زیر سقفها (در حالاتیکه سقفهای پانلی در سازه‌های معمول دارای اسکلت فلزی و بتنی به کار می‌روند)، راه حل مناسب، اجرای پانلهای دیواری با عرض و ضخامت کم در سطح زیرین شاه تیر فلزی و یا پوتر بتنی، (حدفاصل پانلهای سقفی طرفین عضو سازه‌ای مزبور) می باشد. جهت استقرار پانل مزبور بایستی از مشهای وصله تخت، برای اندودکاری زیر سقف استفاده نمود.  - برای اجرای دقیق خیز منفی 005/0 (معادل 3 سانتی متر بالارفتگی وسط تیرچه 6 متری به سمت بالا، قبل از بتن ریزی) که با بلندتر اختیار نمودن جک وسط سقف امکان پذیر می باشد، حتماً بایستی در آن نقطه ما بین میلگردهای پایینی تیرچه و کفشک یونولیتی آن، از قطعه فاصله دهنده استفاده نمود تا فشار جک وسطی به سمت بالا، باعث چسبیدن قالب یونولیتی به میلگرد پایینی (و حذف کاور بتن) نگردد.  - قالب بندیهای متعامد:

در مواردیکه به آرماتوربندی و قالب بندی در جهت عمود تیرچه ها نیاز باشد مانند:

- اجرای کلاف میانی عرضی (Rib-Tie Bean)

- امتداد تیرچه های کنسول روی سقف داخلی پلان (تامین طول گیرایی آرماتورهای کنسول، با ادامه یافتن به داخل سقف)

- تیرچه مضاعف متعامد برای تکیه گاه تیرچه های جهت اصلی (به منظور تامین تکیه گاه و اجرای بازشو در سقف) می توان به وسیله سشوار صنعتی مسیرهای لازم را جهت ایجاد قالب تیرچه مانند ذوب نموده و آرماتوربندی لازم را انجام داد.در صورت بزرگتر شدن عرض فضای ایجاد شده از 10 سانتی متر در پانلهای سقفی معمول، قالب بندی زیر فضای ایجاد شده الزامی می‌باشد. در این گونه موارد بایستی ضخامت 5 سانتی متر پلی استایرن از زیر برای تامین قالب زیرین، باقی مانده باشد و از دقت اجرا و مقاومت آن اطمینان حاصل نمود.

بر ضوابط فنی1-استاندارد شماره 11108 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران که از شهریور ماه 1388 در سراسر کشور لازم الاجرا شده است، حداقل چگالی 15 کیلوگرم بر مترمکعب را برای پانلهای سه بعدی (اعم از دیوار باربر یا غیر باربر) و بلوکهای سقفی الزامی دانسته است.2-      دستور العمل طراحی، ساخت و اجرای سیستمهای پانل پیش ساخته سه بعدی، (معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری)، حداکثر ارتفاع مجاز سازه های کامل پانلی را تا 4 طبقه با ارتفاع حداکثر 15 متر اعلام نموده است و در طرحهای سازه پانلی مانند برای فضاهایی مانند طبقه پارکینگ که دیوار باربر نمی تواند همه جا اجرا شود استفاده از قاب بتنی با شکل پذیری زیاد و اتصال ماهیچه ای را مجاز دانسته است. (استفاده از سازه ترکیبی)

3-در شرکت ایتالیایی M2 طبق مستندات موجود اجرای ساختمان تا چهار طبقه با دیوار باربر سازه‌‌ای به وسیله پانل تک، مجاز دانسته شده است.-    

استاندارد شماره 7143 ایران برای پانلهای غیر باربر مشخصات پیشنهادی را ارائه می‌دهد که تابع ارتفاع دیوار و موقعیت دیوار (پیرامونی یا داخلی) می باشد و بر این اساس ضخامت لایه عایق را بین 2 الی 10 سانتی متر و قطر مفتول شبکه را بین 5/2 الی 5/3 میلی متر اعلام می‌نماید. و در آن، ضخامت کل دیوار تمام شده نسبت به لایه عایق جمعاً 6 سانتی متر بزرگتر پیشنهاد می‌گردد. مشخصات ذکر شده در فهرست بهاء این عدد را معادل 5 سانتی متر اعلام نموده است.

5- نشریه 385 برای دیوار باربر قطر مفتول شبکه را بین 5/2 الی 6 میلیمتر و در حالت غیر باربر با شرایطی (نسبت مساحت مفتول به فاصله آنها و نسبت مفتولهای تار به پود و ابعاد چشمه) استفاده از مفتول 2 را نیز مجاز دانسته است.6-حداقل مقاومت جاری شدن برای مفتولهای کوچکتر از 2/3 میلیمتر در نشریه 385 برابر 450 مگا پاسکال و در ضوابط شرکت M2، 680 مگا پاسکال با شرط تأمین شکل پذیری (30% کاهش سطح مقطع و 8% افزایش طول در حین گسیختگی کششی) و در تأییدیه فنی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن 240 مگا پاسگال (معادل فولاد نرمه ساختمانی) عنوان شده است .درمشخصات بتن پاششی باید ضوابط آیین نامه بتن ایران و مبحث نهم مقررات ملی ساختمان، برای تهیه و تست مصالح، ساخت بتن، اجرای بتن و عمل آوری و نگهداری بتن به طور کامل رعایت گردد.7-اییدیه فنی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ساختمان با صفحات منفرد ساندویچی را تا حداکثر ارتفاع 2/7 متر از تراز پایه یا دو طبقه مسکونی مورد تایید دانسته است. امکان اجرای این سیستم در انواع زمینها و کلیه پهنه‌های لرزه خیزی ایران بر اساس آیین نامه زلزله 2800 مجاز می‌باشد.8-جدول 6 استاندارد 2800 ایران، اجرای ساختمان با دیوار باربر بنائی مسلح تا 4 طبقه و بتنی مسلح با شکل پذیری متوسط تا 50 متر ارتفاع را مجاز دانسته است. پانلهای دوبل موسوم به دیوار ساندویچی دو لایه با بتن میانی در جا، از آنجا که امکان انواع آرماتور بندی و ضخامت دیوار بتنی لازم طبق محاسبات در آنها قابل دستیابی است ( قسمتی از میلگرد گذاری در خط تولید و قسمتی در پای کار ) به جز جنس قالب با دیوار بتنی معمولی تفاوتی ندارد.9- در کتاب رسمی آموزشی دوره فنی حرفه‌ای، اجرای ساختمان با دیوار آجری تا 4 طبقه مجاز دانسته شده است

10-علیرغم تایید روی نحوه اجرای نازک کاری در زیر بلوکهای پلی استایرن سقفی (نامه مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن به شهرداری تهران)، الزاماتی که روی سیستمهای ICF وضع شده اند، اشاره ای به نحوه اجرای سطوح تمام شده روی قالبهای ماندگار پلی استایرنی که در اجرای دیوارهای باربر بتن آرمه کاربرد دارند، و محدودیتهای آن یا جزئیات لازم نگردیده و این امر نقطه قوت و تمایزی است برای سیستمهای RICF که روی سطوح پلی استایرن آنها به وسیله شبکه مفتول جهت حفظ نازک کاریها مسلح شده اند.

بازرسی‌های چشمی1-    مقاومت مش:

از آنجا که برای تولیدشبکه مفتول (مش) از بین حدود 500 نوع مفتولی که در بازار وجود دارد، در شرایط فعلی به کارگیری بیش از 20 مدل آنها در تولید مش غیر استاندارد رواج دارد که هر کدام، یکی از معیارهای مقاومت، شکل پذیری، جوش پذیری و امثالهم را رد می نمایند، یکی از آزمایشات ساده روی مشها و روی اتصال مش و رابط، مهار یک قطعه (تار، پود یا رابط) و حرکت دادن قطعه دیگر(غالباً به وسیله آچار F) می باشد. در صورت کفایت مقاومت جوش نقطه ای، پس از تغییر شکل قطعه، هیچ یک از جوشها نباید دچار گسیختگی و جدایی قطعات گردند.تنها در روش جوشکاری اتوماتیک می توان آمپراژ، فشار تماس و زمان تماس دو قطعه را به وسیله PLC کنترل نمود تا علاوه بر امتزاج کامل دو قطعه، عیوب جوشکاری مانند ذوب ناقص، کاهش سطح مقطع و ترکهای ناشی از شرایط غیر استاندارد )که همگی منجر به ضعف در تولید مش و تولید پانل می‌گردند،( به وجود نیایند.

2-    فشردگی پلی استایرن:

این آزمون ساده با جداکردن مفتول ها از پانل و اندازه گیری دقیق ابعاد قطعه و محاسبه حجم آن (بر اساس ابعاد) و توزین قطعه و در نهایت محاسبه جرم حجمی پلی استایرن امکان پذیر می باشد. در حال حاضر مطابق با استاندارد اجباری شماره 11108 حداقل چگالی 15 کیلوگرم بر متر مکعب می‌باشد.

3-    کند سوز بودن:

در صورت رعایت گرید F در محصولات با مجاور قراردادن شعله مستقیم روی پانل، EPS شروع به ذوب شدن، جمع شدن و تبخیر نموده ولی با دور کردن شعله در کمتر از چند ثانیه شعله خاموش شده و پانل کمکی به گسترش شعله نمی‌نماید.مطابق استاندارد، رعایت گرید E برای استفاده در ساختمان سازی (بدون ایجاد گازهای سمی و خفه کننده) الزامی است. (درج علامت ASTM-E84 یا معادل آن روی بسته بندی مواد خام، که با بازدید از خط تولید امکانپذیر است)      4-پوششهای غیر استاندارد مش:

روشهایی مانند اسیدشوری و مس بار نمودن، با تجسم شرایط نگهداری پانل و طول زمانی اجرای پانلها از نصب تا شاتکریت و نیز بررسی مدارک فنی معتبر، روشهای پذیرفته ای برای جلوگیری از خوردگی و تأمین اصطکاک در بتن نمی‌باشندبدیهی است بازرسی چشمی، برای تایید کیفیت پانل، کفایت ننموده و مشخصات فیزیکی و شیمیایی پانلها باید بر اساس آیین نامه های معتبر به روش استاندارد مورد آزمون قرار گیرند.کنترل کیفی1- انتقال تکنولوژی :

برای ارائه محصولی جدید در زمینه مصالح ساختمانی به بازار ، راه اندازی خط تولید ، بتنهایی کفایت ننموده و انتقال کامل تکنولوژی ، تنها در صورت وجود نظام جامع کنترل کیفی، دسترسی به ضوابط فنی کامل، مشاوره و اجرا بر اساس ضوابط مزبور برای تبدیل کالای واسطه‌ای به کالای مصرفی ، امکان پذیر خواهد بود.در غیر اینصورت انتقال ناقص تکنولوژی پانل، تاثیر مثبت و کاملی در سرعت ، کیفیت و سایر مزایای مورد انتظار از فن آوری نوین نخواهد داشت.در این رابطه بایستی عملکرد اعضا و اجزای ساختمان از تمامی جنبه های سازه، معماری، تاسیسات و نازک کاری و از حیث سرعت اجرا، کیفیت، دوام، استحکام، جنبه های فنی، اقتصادی تولیدی و اجرایی مدنظر قرار گیرند.

ضوابط فنی کامل و ایده آل بایستی در رابطه با معیارهای فوق الذکر از نگرش جامع، واضح و قابل استفاده (عملی) برخوردار باشند.به عنوان مثال در مورد پانلهای دیواری غیرباربر، انتخاب ضخامت هسته عایق و فشردگی پلی استایرن بایستی منجر به عایقکاری کافی و موثر در بهینه سازی مصرف حاملهای انرژی گردیده و علاوه بر آن پانلها از استحکام موقت برای حمل و نصب و بتن پاشی و استحکام دائم (پس از اجرا) برای بارهای موضعی و موردی وارده برخوردار باشند.انتخاب چگالی کمتر از حد استاندارد (طبق استاندارد شماره 11108 برابر 15 کیلوگرم بر سانتی متر مربع) و تنش تسلیم کمتر از میزان لازم، عملاً موجب لقی دیوار در حین بتن پاشی و استحکام پایین پس از اجرا می گردد و اینگونه مشخصات بایستی حتماً در تولید رعایت و تأمین گردند در غیر اینصورت برای رسیدن به نازک کاری نهایی ضخامت لایه بتن پاششی یا گچ رویه به چندین سانتی متر بیش از میزان لازم خواهد رسید.

همچنین در مورد کاربرد پلی استایرن در قالبها یا بلوکهای سقفی، موضوع، فقط عملکرد سازه ای قالب ماندگار نمی باشد بلکه رفتار بلوک به عنوان تکیه گاه دائم لایه نازک کاری زیر سقف و مقاومت در برابر حریق از فاکتورهایی است که با تولید محصولی کامل و مشخصاتی مطلوب می تواند جلوی خطای اجرایی و روش غیر استاندارد ساختمان سازی را بگیرد. (جلوگیری از وادادگی بلوکهای با فشردگی کم پس از گذشت زمان بهره برداری که موجب ایجاد ترک در سقف   می گردد و یا عدم استفاده از اتصال مکانیکی نگهدارنده گچ زیر سقفهای یونولیتی که در حین آتش سوزی یا سیکلهای تغییرات حرارتی لایه نازک کاری را رها خواهند نمود)

مدیریت شرکت پایکار بنیان پانل با بیش از نیم قرن فعالیت مستمر و موفق در امر صنعت، تجارت وساخت و ساز، پس از چهار سال مطالعه روی تکنولوژیهای روز دنیا و انتخاب گروه صنعتی ساختمانی M2 PANELS ایتالیا، شرکت PBP را با تیم های تخصصی در کلیه زمینه های لازم ، تجهیز نمود. پر کاربردترین محصول شرکت با برند PBP حاصل فعالیتهای جامع و گسترده فنی مهندسی بوده که با انتقال کامل تکنولوژی به بازار مصرف معرفی می‌‌‌‌‌‌‌‌گردد.

6? و TQM مدیریت فراگیر کیفیت و پیاده سازی:  تنها در شرکتهای بزرگ (با تیراژ تولید بالا ) میتوان نظام جامعی برای کنترل کیفیت تمام مراحل کار، از انتخاب و سفارش مواد اولیه تا کنترل مستمر سلامت و دقت ماشین آلات و روش تولید را پیاده نمود.چرا که در کارگاههای تولیدی با حجم پایین ،آنچه برای پیاده سازی نظام جامع کنترل کیفی لازم است، یعنی فضای کاری برای تجهیزات گسترده آزمایشگاهی وحضور پرسنل با تخصصهای گوناگون و سرمایه گذاریهای مربوطه، بلحاظ ایجاد سربار هزینه زیاد روی قیمت تمام شده ، امری غیر ممکن میباشد.

بدیهی است با نگاهی اجمالی به الفبای مبحث کنترل کیفیت در مهندسی صنایع ، میتوان دریافت که وجود ساز و کاری ناقص تر یا خلاصه تر از نظام جامع کنترل کیفی در تولید محصولی مانند پانل، هیچگونه امکان و کارائی نخواهد داشت.وجود واحد کنترل کیفی QC که تنها در خروجی خط تولید ، محصولات نهایی را قبول یا رد نماید برای محصولی مثل پانل، علاوه بر اینکه عملی نبوده در یک بنگاه اقتصادی، توجیهی نیز نداشته و بدون وجود تجهیزات آزمایشگاهی و ابزارآلات سنجش عددی کمیتهای لازم ( که تشکیل دهنده شروط کیفی کالا میباشند.) اصولاً امکانپذیر نمیباشند.  در امور صنعتی، کیفیت امری تصادفی نیست، بلکه حاصل فکری خوب است، با کار تیمی متخصصین گوناگون، با تلاشی منسجم و مستمر، که از ابزار و تجهیزات کافی در فضای کاری نیز برخوردار باشند. از آنجا که در محصولات صنعتی، کیفیت، با اندازه گیری کمیت پارامترهای گوناگون سنجیده میشود، کیفیت مطلوب و اقتصادی، نمیتواند براساس بازرسی غیر مستمر و فقط بر عهده شخصی (حتی با تجربه) بدون در اختیار داشتن ابزار مخصوص و بکار گیری دائم آنها بدست آید.

1- مشاوره و اجرا:

شرکت پایکار بنیان پانل با همکاری مهندسین مشاور، اساتید دانشگاه و پیمانکاران دارای صلاحیت و سابقه مفید در طرح و اجرای سازه های پانلی، پس از فروش از لحاظ ارائه راهکار فنی و جزئیات اجرایی، نظارت و آموزش و معرفی مجری ذیصلاح، کارفرمایان را برای تبدیل پانل به ساختمان یا المان ساختمانی ایده آل یاری خواهد نمود. بدیهی است سازه های پانلی (اعم از دیوار، سقف و یا ساختمان پانلی کامل) درصورت ارائه نقشه مناسب و منطبق بر الزامات فنی پانل (از مرحله طرح معماری و رعایت اصول سازه های با دیوار باربر، ارائه جزئیات تلاقیهای آیتمهای سازه و تاسیساتی با پانل تا تهیه جزئیات اجرایی) و اجرای مناسب (انتخاب مصالح استاندارد، بتن با رده مقاومتی و کارآیی مطلوب و در اختیار داشتن ابزار مناسب و کافی برای رسیدن به سازه یا المانی در حد تولرانسهای مجاز)، سازه یا ساختمان ایده آلی را تشکیل خواهند داد که این امر تنها با همکاری چند جانبه شرکت تولید کننده با مشاورین و پیمانکاران قوی و ذیصلاح میسر خواهد بود.بدیهی است اجرای درست پانل یا سازه پانلی بدون دانستن جزئیات اجرای بازشوها، نحوه مهار، جزئیات نازک‌کاری مناسب نحوه عبور لوله ها و مسیرهای تاسیساتی بزرگ و امثالهم میسر نمی‌باشد.

خلاصه ملاحظات اجرایی و جزئیات ساخت و نصب سیستم های پانلی

خلاصه اجرایی وجزئیات ساخت سیستم پانلی

در محصولات PBPANEL نیازی به میلگرد اتصال درز قائم دو پانل مجاور نمی باشد و به جای آن باید از تسمه پرس شونده (پنوماتیک) با مقاومت بالا استفاده نمود. بسته به مقاومت تسمه ها فاصله قائم بین 30 الی 40 سانتیمتر بین آنها، کفایت می نماید.در میلگرد های کاشتنی کف و سقف در حالت غیر باربر فاصله 40 سانتی متر کفایت می نماید.

1-      آرماتور انتظار پی یا سقف پس از نصب پانل باید بین دو شبکه جوش شده و چسبیده به آنها قرار گیرد و شاقول باشد .

2-      اولین دیوار پانلی درمنتهی الیه گوشه یک دیوارخارجی نصب و شاقول شده ومبنای نصب دیوارهای هم راستا و عمودبرخود می باشد.

3-   در محل اتصال دو دیوار عمود بر هم میلگرد های اتصالU شکل درمحل تقاطع باید طوری چسبیده و عمود بر هم قرار گیرند که خاموت بسته تشکیل دهند. (در حالت غیر باربر یا عدم نیاز به شناژ قائم، مش وصله L شکل کفایت می نماید)

4-      میلگرد های اتصال بین شبکه جوش شده و هسته عایق قرار گرفته و به شبکه جوش شده متصل می شوند. در صورت عدم کفایــت پوشش پشت میلگرد ها بایستی با دمنده حرارتی پوشش لازم تأمین گردد.

5-      تارو پود پانل مجاور باید یکی در میان از داخل هم عبور کرده تا حداکثر ضخامت بتن پوشش بدست آید.

6-      در محل اتصال پانل های دیواری با شالوده باید 50 میل از هسته عایق برداشته شود .

7-      مهار موقت پانل دیوار به فاصله 80 تا 100 سانتیمتر از بالا و حداکثر هر 3 متر با اعضای مهاری دایره ای اریب، با زاویه نسبت به افق زیر 45 درجه، تأمین می‌گردد .

8-      دوربازشوها مش یو شکل با دو خم 90 درجه ( سه وجه ) نصب شود. در انتهای آزاد دیوارها نیز از این مش استفاده می شود

9-      چارچوب درو پنجره پیش از بتن پاشی همزمان با نصب پانل در محل خود نصب و شاقول می شود .10-   پس از نصب پانل شمشه در فواصل 1 تا 2 متر بصورت عمودی موقتاٌ نصب می شود طوری که لبه بیرونی شمشه معادل لبه خارجی بتن پاشیده باشد و این شمشه های موقت پس از شمشه کشی سطح بتن تازه برداشته می شود . در صورت استفاده از شمشه موقت افقی باید زمان برداشتن آن از بتن تازه رعایت گردد. 11-   ترجیح بر اجرای تأسیسات مکانیکی روکار می باشد و در صورت تو کار بودن باید لوله پلیمری بکار رود. لوله برق توکار پولیکا و در موارد خاص لوله خرطومی فشار قوی می باشد . مسیر عبور تأسیسات با اسپری نشان گذاری و با دمنده ذوب و غلاف لوله را از شیار عبور می دهند . پوشش بتنی پشت شبکه در محل عبور لوله رعایت گردد . لوله آبگرم باید 2 سانتی متر دورش با بتن احاطه گردد . نقشه چون ساخت تأسیساتی برای حل مشکلات احتمالی شامل نمایش محل و مسیر عبور تأسیسات باید تهیه شود .  12-   رواداری های مجازدرکل  طول   <5mm/3m <20 mm      انحراف از امتداد قائم در لبه و سطح دیوار و نبش و کنج درکل  طول mm    < 5mm/6m <10     گوشه نمایان دیوار ـ درزکنترل - خطوط برجسته و مهم درکل طول  <10mm/6m  or each span<20mm  زیر دال سقف و تیر قبل از برداشت حایل انحراف از سطوح و ترازهای مشخص شده درنقشهدر کل طول  mm  <2.5mm/6m  <10   نعل درگاه ، زیرسری، جان پناه نمایان، شیار افقی و مهم در کل طول  mm 10m <20  = <        در هر دهانه یا شش متر طول ، انحراف دیوار از موقعیت خود در پلان ±6mm                        اندازه و موقعیت بازشو کف و دیوار و غلاف از -1mm تا +5mm        ضخامت دال و دیوار از -12mmتا +50mm     اندازه در پلان شالوده 2% B < 50 mm      

خروج ازمرکزیت در امتداد طولی تا 5% کاهش نسبت به اندازه تعیین شده ضخامت پی1-      نصب پانل سقف (مدل بدون ناودانی) قبل از اتمام بتن پاشی دیوار انجام گردد. خیز منفی 1/200 رعایت گردد. فاصله حداکثر شمع ها در طول تیرچه های بین پانل سقف0/1متر می باشد و شمع ها به تخته بنایی زیر سقف یا قالبهای فلزی تکیه می نمایند. (عرض cm 25) 2-      میلگرد تحتانی تیرچه بتنی از هر دو طرف آزاد امتداد داشته و حداقل 8 سانتی متر روی پانل قرار می‌گیرد. 3-      اجرای سقف تیرچه بلوک بتنی قبل از اتمام بتن پاشی دیوارها صورت گیرد . بتن ریزی سقف و شنا‍ژ افقی و نشیمن تیرچه همــــزمان می باشد. سقفهای PBPANEL به لحاظ سازه ای نیاز به شاتکریت از زیر ندارند.  بتن پاشی 1-      فشار کمپرسور بتن پاش در سر نازل 5-8 اتمسفر می باشد  استفاده از بتن سبک در پانل باربر مجاز نمی باشد

2-      در ساخت بتن ، روش پیمانه وزنی اکیدا توصیه می گردد . در صورت پیمانه کردن مصالح به صورت حجمی ، چگالی حجمی روزانه حتما باید کنترل شود .طرح اختلاط پیشنهادی بایستی حتماٌ نمونه گیری و مورد آزمایش مقاومت فشاری قرار گیرد

3-      کاهش ضخامت بتن پای دیوار برای نصب قرنیز مجاز نیست . ساخت دستی بتن مجاز نیست و باید همزن خودکار بکار رود .

4-      سطح پانل قبل از بتن پاشی با آب شسته و مرطوب شده ولی از جمع شدن آب روی پانل جلوگیری می شود .

5-      از انباشت مصالح برگشتی در پای دیوار جلوگیری شود و استفاده از آنها در دیوار باربر مجاز نیست ( در حالت دیوار غیر باربر نیز شرایطی دارد )

6-      درصد بازگشت مصالح در دیوار قائم یا شیبدار 10%-5% می باشد . در صورت تجاوز از این درصدها طرح اختلاط ، دستگاه پاشش یا عملکرد اپراتور باید بررسی مجدد گردد .

7-      توصیه می شود کل ضخامت دیوار پانلی در یک مرحله بتن پاشی شود . بتن پاشی از پائین به سمت بالا صورت گیرد ، در بتن پاشی چند مرحله ای بتن اجرا شده باید به گیرش اولیه خود برسد، مصالح شل و ناهموار و بازگشتی جاروب شده خراشیده شــده و زدوده شود . سطح کار باید چکش زده شود تا مناطق پوک و حفره ها حذف گردد . سطح مذکور با جریان سریع آب ـ هوا ( خروجی نازل ) تمیز گردد.

8-      کارآئی بتن پاشیده  اسلامپ 40-85 می باشد اسلامپ کمتر اتلاف مصالح واسلامپ بیشتر، ریزش آنها و روان شدن روی سطح را موجب می گردد .

9-      برای ساخت بتن، بتن ریزی، بتن پاشی و عمل آوری و پرداخت آن باید آیین نامه بتن ایران و مبحث نهم مقررات ملی ساختمانی کاملاً رعایت گردند

10-   برای جلوگیری از گلوله شدن و انباشتگی ، نازل عمود بر سطح دیوار، حرکت یکنواخت روی مسیر بیضوی یا مـدورcm50*15 انجام می گردد.

11-   در موقعیت های خاص حداکثر زاویه بین دهانه نازل و سطح کار 45 درجه می باشد تا چین خوردگی و بافت موجی و سطح ناهموار بوجود نیاید.

12-   بتن پاشی نباید به کنج ختم شود و در کنجها پاشش در راستای نیمساز کنج انجام می گردد .

13-   قبل از گیرش نهائی بتن پاشیده سطح آن باید بوسیله مناسبی پرداخت و هموار گردد . شمشه کشی نباید باعث تغییر بافت بتن گردد . برداشتن شمشه موقت پس از گیرش اولیه قبل از گیرش نهائی و بلافاصله پرکردن سطوح خالی با بتن مشابه انجام شود.

14-   شرایط ویژه محیطی : دمای مصالح در حین ساخت بتن پاشی 32 درجه حداکثر و 5 درجه حداقل می‌باشد. در سطوح یخ زده و باد و بارش شدید بتن پاشی و بتن ریزی مجاز نیست .

15-   جهت تأمین یکنواختی و مشخصات استاندارد بتن، استفاده از نوارهای ملات دستی برای حرکت شمشه مجاز نبوده و کروم بندی صرفاً باید با پروفیل انجام گردد

.  خلاصه ای از نشریه 385 پانلهای غیر باربر – موارد ویژه 1

1-پانل غیر باربر باید تحمل وزن خود، وزن قطعات الحاقی ، بار جانبی زلزله بعنوان قطعه الحاقی، باد در دیوار خارجی و بار غیر متعارف احتمالی ( ضربه ) را داشته باشد .

2-      استفاده از مفتول نمره 2 برای پانل غیر باربر مجاز است. پانل غیر باربر باید بگونه ای که تأثیری بر عملــــکرد لرزه ای سازه نداشته باشد به آن وصل شود.

3-      اتصال به سازه فلزی – روش پاندولی : میلگرد متصل به تیر فوقانی یا دال سقف با قابلیت باربری جانبی قطعه الحاقی و مهار شده به کف باشد

. 4-      اتصال به سازه بتنی : توصیه:  اتصال باید قبل از بتن ریزی تعبیه شود . برای سازه موجود : روش پاندولی یا جانبی با کاشت میلگرد که به سازه اصلی آسیب نزده و با مشخصات مکانیکی چسب طول گیرداری تأمین شود.

5-      بتن پاشی: استفاده از مصالح بازگشتی به شرط عدم گیرش اولیه سیمان و افزودن مصالح مناسب مجاز است. مقاومت لازم برای بتن در حالت غیرباربر حداقل 12 مگا پاسکال می باشد و بتن سبک مجاز است.

6-      مشخصات دیوار پیرامونی طبق مبحث 18 و 19 مقررات ملی ساختمانی ایران است .-          استاندارد M2- در صورت استفاده از اتصال مکانیکی دارای مقاومتی بالاتر از نقطه جوشها، نیازی به اتصال پانلهای مجاور در یک صفحه با میلگرد نمی باشد. (استفاده از بستهای پرسی با مقاومت کافی)   سازه پانلی سختی متغیر1-      نسبت سطح مقطع دیوارهای طبقه زیر به بالا ( بدون دیوار روی بازشو ) حداقل 70% می باشد- در مقاطع حذف پانل از قاب سازه ای با شکل پذیری زیاد استفاده می شــود و ستونهای ادامه یافته به اندازه  H/3‌طبقه بالا کنار پانلها و در تراز طبقه زیر پانل L/4 تیر به صورت ماهیچه ای به ستون وصل می گردند.

آئین نامه پیشنهادی ساختمانهای مرکب از صفحات ساندویچی 3D‌ اندازه اسمی بزرگترین سنگدانه نباید از هیچیک از مقادیر زیر بیشتر باشد : الف – 1/5 کوچکترین بعد داخلی قطعه  ب -  1/3  ضخامت پانل      پ – 3/4  حداقل فاصله آزاد بین میلگردها  

ت  - 3/4  ضخامت پوشش روی میلگرد ( اندازه کوچکترین الکی که حداکثر 10% وزنی سنگدانه روی آن باقی بماند ، اندازه اسمی سنگدانه نامیده می شود )

مشخصات کلی سنگدانه برای بتن پاشیدنی دت 203 و دت 201 بزرگترین اندازه اسمی نباید از مقادیر ریز بیشتر شود :

الف ـ1/5 ضخامت بتن

ب ) 3/4  حداقل فاصله آزاد بین شبکه جوش شده تا لایه عایق

تبصره ـ

دانه بندی شماره 2 جدول 1-2   ACI506-R-90استفاده از مصالح گرد گوشه با درصد دانه سوزنی و پولکی حداکثر 10% درشت دانه توصیه می شود طرح اختلاط: نسبت وزنی آب به سیمان 0.4 تا 55 .0 و عیار سیمان بتن پاشی حداقل 350Kg/m3 و حداکثر500  می باشد . روش اجرای بتن پاششی در این ساختار نوع تر می باشد . اسلامپ 40 الی 100 بـــــرای پمپ پذیری مناسب است.اجرای 10 میلی متر پوشش بتنی کاور جمعاٌ 20 میل پشت آرماتور انتظار که حتماٌ S400 می باشد و تا کف شالوده ادامه دارد و دو شاخه آن باید بیرون باشد در محل بازشو باید 20 میلی متر  بتن اطراف تقویت رعایت شود. فاصله بهینه نازل تا سطح 50 تا 80 سانتی متر می باشد.فاصله بیشتر منجر به مقاومت و تراکم کمتر و مصالح برگشتی بیشتر میگردد. فاصله کمتر باعث تراکم کمتر و اصابت مصالح برگشت بیشتر می گردد.اگر بتن روی شبکه چسبید نازل دور یا سرعت کم است. بتن باید پشت شبکه تدریجا جمع شود. بتن دیــوار از پائین به بالا تا 60-80 سانتی متری سقف به پائین – سپس از کنج دیوار و سقف به پائین پاشیده می شود .سبک سازی و عایق کاری

علاوه بر مطالبی که راجع به PBPANEL با برش سینوسی ارائه گردید. (کاهش حدود 50% از بتن مصرفی تشکیل دهنده دیوار، که منجر به کاهش وزن ساختمان میگردد) از آنجا که در دیوار پیرامونی ودیوار بین فضای داخلی ساختمانها با فضاهای کنترل نشده (مثل نمای اصلی، درز انقطاع، پاسیو، آسانسور، پله .........) همواره پوشش خارجی روی دیوار، ملات یا دوغاب ماسه سیمان می باشد (جهت اجرای نماهای سنگی، آجری یا سیمانی) غالباً جمع اوزان نما= ماسه سیمان+ هسته (جنس خود دیوار اجرا شده) در قیاس با حالت پانلی سینوسی که جمع اوزان برابر است با مجموعاً معادل 5/2 سانتیمتر ماسه سیمان طرفین به علاوه هسته عایق (باوزن ناچیز PBPANEL در حد 4 کیلوگرم- قابل صرفنظر در محاسبات سازه ای)، به مراتب بالاتر بوده و لذا استفاده از PBPANEL سینوسی تاثیر به سزایی در سبکسازی بنا، کاهش اثر زلزله و اقتصادی شدن طرح سازه (سبکی ستون، تیر، بادبند، فونداسیون و......................) دارد.

در فضاهای داخلی مانند دیوارهای حمام، سرویس بهداشتی، آشپزخانه، انباری و پارکینگ (فضاهای خیس) نیز که پوشش روی دیوار جهت نصب کاشی یا سطوح تمام شده رایج، باید از جنس ملات سیمان باشد، از آنجا که این ملات در حالت شاتکریت نیز وجود خواهد داشت با استفاده از PBPANEL وزن هسته دیوار به صفر نزدیک شده که در سبک سازی نقش بسزایی ایفاد خواهد نمود.

1-      چشمه مش: چشمه مش های تولیدی (فاصله تارها و پودهای شبکه مفتول)، درمورد پانلهای PBPANEL دارای 3 مدل به شرح زیر می باشند:

مش با چشمه 8×8 سانتی متر مطابق با مهر استاندارد برای دیوارهای غیر باربر

مش با چشمه 5/6×5/7 سانتی متر مطابق با استاندارد M2 ایتالیا

مش با چشمه 5×5 سانتی متر مطابق با مشخصات فهرست بهاء معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی در مورد پانلهای تولید شده با میلگرد (به قطر 5 میلمتر) چشمه مش بسته به محاسبات سازه ای قابل سفارش می‌باشد.در کلیه محصولات PBPANEL علاوه بر مفتولهای عمومی تشکیل دهنده مش، 6 عدد مفتول تقویتی در محل اتصال کانکتور به مش تعبیه گردیده که علاوه بر ایجاد اورلپ چپ و راست اتصال بین دو پانل مجاور هم، با ایجاد تراکم میلگرد در لایه شاتکریت، سختی دیوار را افزایش می دهند.
اثر میانقابدیوارهای غیرباربری که در صفحات قائم فرضی ای اجرا شده که اضلاع آنرا تیر و ستون های سازه تشکیل داده اند، در صورتیکه مانع حرکت جانبی سازه در حین وقوع زلزله باشند، با کاهش زمان تناوب سازه، منجر به افزایش ضریب بازتاب طرح و بالنتیجه بالا رفتن مقدار برش پایه نیروی زلزله میگردند.مطابق آیین نامه زلزله ایران (استاندارد 2800) این اثر موسوم به اثرمیانقابی، باعث افزایش نیروی زلزله جذب شده در ساختمان (نسبت به فرضیات محاسباتی و نحوه اجرای ساختمان) گردیده که تاثیر مخربی را در بر خواهد داشت. (مرجع مذکور کاهش 20% میزان پریود به دست آمده از فرمول تجربی را برای درنظر گرفتن این اثر لازم دانسته است.)با توجه به داشتن خط مجانب افقی برای ضریب بازتاب طرح در مقادیر پایین (محدود کردن حداکثر ضریب B برای ساختمانهای کوتاه یا ساختمان های میان مرتبه با سختی جانبی بالا- ناشی از به کارگیری بادبند یا دیوار برشی کافی-) عملاً اثر میانقابی فقط در ساختمانهای بلند مرتبه دارای شکل پذیری یا نرمی بالا، عملکرد نامطلوبی خواهد داشت. (افزایش نیروی زلزله طبق فرمول تجربی)

توصیه های ارائه شده در مراجع موجود برای حذف و کاهش این اثر مخرب عبارتند از:

1-      اتصال ضعیف و حداقلی (صرفاً برای حفظ نازک کاری و تامین حس بهره برداری مطلوب) در دو گوشه انتهایی دیوار (خط تماس اضلاع قائم دیوار و ستونهای ابتدا و انتهای آن)

2-      اجرای ناقص شاتکریت بتنی در دو لبه قائم ابتدا و انتهای دیوار و جایگزینی آن با مصالح ترد به عرضی معادل تغییر مکان نسبی مورد انتظار در طبقه (Drift)

3-      اجرای پارتیشنها در داخل ریلهای ناودانی شکل برای ایجاد امکان لغزش در حین زلزله (تعبیه رانر)

4-      استفاده از المانی که ضمن تامین مقاومتهای لازم برای عملکرد دیوار غیر سازه ای (قابلیت تحمل نیروهای ثقلی وارده وزن قطعات الحاقی (مانند کابینت، اسپلیت یونیت، پکیج و آبگرمکن، تابلو و چارچوبهای پنجره و درب)، در برابر بارهای عمود بر صفحه خود نیز از مقاومت کافی برخودار باشد. (مانند بارهای باد، ضربه، باز و بسته شدن بازشوها و نیروی زلزله قطعه الحاقی) و در عین حال در جهت طولی داخل صفحه دیوار (نیروی افقی) از خود مقاومتی نشان ندهد.

این امر با استفاده از کاهش ضخامت بتن پاششی به حداقل میزان خود، در حد فاصل ستونکهای قائم متوالی (بین مفتولهای قائم-تار- احاطه شده در بتن) در نقاط برآمدگی سطح محدب ورقه پلی استایرن، به نحو مطلوبی تامین می گردد.