فعال شدن نرم افزار جامع اطلاعات مهندسی و ساختمان کشور | کارشناس رسمی دادگستری | راه و ساختمان و نقشه برداری


فعال شدن نرم افزار جامع اطلاعات مهندسی و ساختمان کشور


رییس شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی کشور تصریح کرد: برای تهیه این نرم افزار نشست هایی با سازمان نظام مهندسی کشور و استان های برگزار و از نظرات سازمان ها در کشور استفاده شده است.

شاهرخی عنوان کرد: کیفیت ساخت و ساز یکی از اهداف اصلی تشکل های مهندسی است که این وظیفه بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی گذاشته شده و سازمان نظام مهندسی به عنوان ارگان همکار وزارت مسکن، در این زمینه فعالیت می کند.

وی اظهار کرد: این نرم افزار به گونه ای طراحی شده که بحث کنترل کیفی ساخت و سازها را در کشور پوشش می دهد؛ امیدواریم فعال کردن این نرم افزار موجب اطلاع از شاخص کیفی ساخت و ساز در هر لحظه از زمان در سطح کشور شود. همچنین جهت گیری نسبت شاخص کیفی ساختمان ها در کشور در این نرم افزار رو به بالا و مثبت در نظر گرفته می شود.

مدیرکل دفتر تشکل های مهندسی وزارت مسکن و شهرسازی در ادامه افزایش کیفیت ساخت و ساز در کشور را یکی از مزیت های نرم افزار جامع اطلاعات مهندسی کشور دانست و خاطرنشان کرد: زمانی که این شاخص افزایش باید به تبع آن افزایش عمر مفید ساختمان، جهت دار شدن هزینه های ساختمان، عدم اتلاف انرژی، زمان و هزینه در کشور را شاهد خواهیم بود. البته نرم افزاری که تهیه شده است نسخه نهایی نیست؛ زیرا ممکن است این نرم افزار بر حسب شرایط تغییر یابد.

شاهرخی در ادامه به برنامه های دفتر تشکل های مهندسی وزارت مسکن و شهرسازی در سال جاری اشاره کرد و خاطرنشان کرد: در صورت نیاز، شرح خدمات مهندسی در کشور بازنگری و به روز می شود. از سوی دیگر برنامه هایی برای قیمت گذاری خدمات مهندسی حوزه شهری کشور در دستور کار قرار می گیرد. در این سال که از سوی مقام معظم رهبری سال جهاد اقتصادی نام گذارای شده است، خدمات مهندسی با همان مبالغ قبلی اما با کیفیت بالاتر ارایه خواهد شد.

وی در ادامه به مبحث آموزشی نیروی انسانی در دفتر تشکل های مهندسی اشاره کرد و گفت: به دنبال این هستیم که آموزش ها در کشور نظم بهتری پیدا کنند. مطمئنا کسی که می خواهد وارد سازمان نظام مهندسی شود در ابتدای کار ممکن است ضعف هایی در اجرای قوانین و مقررات داشته باشد. از آنجایی که این افراد می خواهند در حوزه شهری فعالیت های نظارتی و طراحی ساختمان فعالیت کنند و با جان مردم سر و کار دارند برای این ها آموزش هایی ارایه می شود. این آموزش ها شامل آموزش قوانین، آیین نامه ها، مقررات ملی ساختمان می شود و پس از آن افراد در آزمون شرکت خواهند کرد.

مدیرکل دفتر تشکل های مهندسی وزارت مسکن و شهرسازی افزود: البته این آموزش ها قبلا نیز وجود داشته اما حالا می خواهیم این آموزش ها نظام مند و هدفمند تر انجام شوند.

شاهرخی درخصوص این که چه نظارتی بر عملکرد مهندسان ناظر وجود دارد بیان کرد: در نرم افزار جامع اطلاعات مهندسی و ساختمان کشور فرمی تهیه شده که مهندسان ناظر پس از بازدید و کنترل ساختمان لازم است اطلاعات و گزارشات دریافتی خود از ساختمان ها را برای سازمان نظام مهندسی ارسال کنند؛ پس از ارسال اطلاعات نیز گزارشات ارسالی مورد بررسی قرار می گیرد. در صورت وجود نقص به مهندس مربوطه تذکر داده و از او خواسته می شود کار خود را اصلاح کند.

مدیرکل دفتر تشکل های مهندسی وزارت مسکن و شهرسازی افزود: در صورت تکرار تخلفات، مهندسان مربوطه به مراجع انتظامی سازمان نظام مهندسی معرفی می شوند.

شاهرخی تصریح کرد: در حوزه ساخت و ساز شهری ارگان های مختلفی همچون سازمان مسکن و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان و مهندسان ساختمان دخیل هستند. مسایلی بر عهده این ارگان ها نهاده شده که باید دقیقا رعایت شوند تا شاخص کیفیت ساخت و ساز افزایش یابد؛ این موضوع در نرم افزار جامع اطلاعات مهندسی کشور مورد توجه قرار گرفته است.

وی درخصوص ساختمان هایی که بر اثر غیر اصولی بودن در کشور فرو می ریزند، گفت: همواره در این اتفاقات مهندسان ناظر، مجری و طراح را محکوم می کنیم؛ غافل از این که مهندسان ناظر در این خصوص تکلیفی ندارند، نه این که تکلیفی ندارند منظور این است که مقصر اصلی این افراد نیستند. مهندس ناظر باید در چند مرحله از ساختمان بازدید کند، اما ما وظایف ناظر مقیم را از ناظر مرحله ای می خواهیم و ناظر مرحله ای کاملا نمی تواند از جزییات ساخت و ساز اطلاع یابد.

شاهرخی اظهار کرد: وظیفه مهندس ناظر جلوگیری از کار اجرایی نیست و ناظر تنها تخلفات احتمالی ساخت و ساز و نکات مثبت و منفی را گزارش می دهد. معتقدیم سازنده های ساختمان باید صاحب صلاحیت باشند؛ متاسفانه در بسیاری از نقاط کشور این موضوع رعایت نمی شود. بنابراین سازنده ساختمان باید از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان دارای صلاحیت و پروانه اشتغال باشد.

رییس شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور افزود: تخلفات در کشور توسط مراجع مختلفی رسیدگی می شوند که مرجع تخلفات احتمالی مهندسان ساختمان، شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی است. در هر استان یک شورای انتظامی وجود دارد که شورای انتظامی کشور مرجع تجدیدنظر برای شورای استان ها محسوب می شود. سال گذشته حدود ??? پرونده مربوط به تخلفات مهندسی در کشور بررسی و منجر به صدور رای شد. احکام قضایی این تخلفات از اخطار کتبی آغاز می شود و در نهایت به محرومیت دائم از پروانه اشتغال منجر خواهد شد.

شاهرخی اظهار کرد: عدم رعایت ضوابط شهری و مقررات ملی ساختمان، عدم توجه به انجام امور حرفه ای، خودداری از انجام اقدامات بازدارنده یا اصلاحی، صدور گواهی های خلاف واقع، تایید غیر واقعی میزان عملیات انجام شده، امتناع از اظهار نظر کارشناسی از جمله تخلفات احتمالی مهندسان ساختمان است.

وی گفت: سال گذشته در خوزستان حدود ??? پرونده تخلفات مهندسان مورد بررسی قرار گرفت که عمده تخلفات صورت گرفته شامل عدم ارسال گزارشات به موقع و عدم رعایت ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان بود.

مدیرکل دفتر تشکل های مهندسی وزارت مسکن و شهرسازی بیان کرد: از نظر عضویت و صدور پروانه های مهندسی، سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان بیش از ?? درصد اهداف و شاخص های دفتر تشکل های مهندسی وزارت مسکن و شهرسازی را انجام داده و در این زمینه اقدامات خوبی انجام شده است.

گزارش : خبرگزارى ایسنا