ترک در جوش

ترک در جوش

ترک سرد در جوش خطرناک‌ترین ، پیچیده‌ترین و ناشناخته‌ترین نوع عیب در جوش هست که به آن‌ها ترک‌های ناشی از هیدروژن و یا ترک‌های تأخیری نیز می‌گویند .

این ترک‌ها در اثر تنش‌ها و بعد از انجماد جوش توسعه پیدا می‌کنند

   از دلایل اصلی بروز این نوع ترک محبوس ماندن هیدروژن در فلز جوش است

علل بروز ترک سرد:

این نوع ترک زمانی اتفاق می‌افتد که هر چهار عامل زیر همزمان وجود داشته باشند .

1-     مقدار هیدروژن در فلز جوش

2-     تنش‌های کششی بالا

3-     ساختار مستعد

4-     دمای نسبتاً پایین

نحوه تشکیل ترک سرد:

ترک اغلب با تقویت تنش‌های نزدیک ناپیوستگی‌های فلز جوش و فلز پایه یا نزدیک شیارهای مکانیکی قطعه جوش داده‌شده اتفاق می‌افتد .

   منبع اصلی هیدروژن در جوشکاری بخارات آبی در قوس جوشکاری هست و محدوده و میزان آن به نوع فرایند مورد استفاده بستگی دارد .

اتم هیدروژن می‌تواند به آسانی در فولاد نفوذ کرده و در مرز دانه‌ها حرکت کند

   روش‌های جلوگیری از بروز ترک سرد:

1- تغییر تکنیک و شیوه جوشکاری

2- کم کردن سرعت جوشکاری

3- رعایت دمای پیش گرم و بین پاسی

4- استفاده از الکترودهای کم هیدروژن در فرایندSMAW و رعایت دمای باز پخت

5- رعایت ترتیب جوشکاری

6- جوشکاری با حرارت ورودی پایین تر

7- استفاده از الکترودهایی که ترکیب شیمیایی مناسب دارند

8- افزایش ضخامت هر پاس جوش

9- جلوگیری از ورود هیدروژن