پیش بینی رشد قیمت مسکن در سال آینده | کارشناس رسمی دادگستری | راه و ساختمان و نقشه برداری

پیش بینی رشد قیمت مسکن در سال آینده | کارشناس رسمی دادگستری | راه و ساختمان و نقشه برداری

پیش بینی رشد قیمت مسکن در سال آینده

رشد سرسام‌آور قیمت مسکن در سال آینده

بازرس انجمن انبوه‌سازان استان تهران پیش‌بینی کرد :رشد سرسام‌آور قیمت مسکن در سال آینده . طی چهار سال گذشته انتظارات جامعه از سیاست‌های بخش مسکن محقق نشده است، اما امیدواریم که با تغییر نگرش‌ها قدم‌های موثر و مفیدی برای جامعه برداشته شود.
مافی گفت: اگر نگرش‌ها تغییری نکند، نتیجه‌ای حاصل نمی‌شود و دولت باید احساس کند که بخش مسکن در دست مردم است، مردم به آن نیاز دارند و باید در جهت رفع این نیاز گام بردارد. به عبارت دیگر دولت به عنوان یک ابزار هدایتی می‌تواند نقش ایفا کند. بازرس انجمن انبوه‌سازان مسکن استان تهران تصریح کرد: دولت باید با دریافت نگرش از جامعه سیاست‌های کلی اتخاذ کند و دست به اجرا نزند، زیرا در هر طرحی که دولت خود مجری باشد، طرح به شکست می‌رسد و باری از دوش جامعه برداشته نمی‌شود. وی با بیان اینکه وزارت مسکن و شهرسازی می‌تواند نسبت به جامعه دو نگرش داشته باشد، خاطرنشان کرد: نگرش اول اتخاذ برنامه‌ها و سیاست‌هایی است که رفاه کل جامعه را در پی داشته باشد. به گفته او اتخاذ سیاست‌ها و برنامه‌های حمایتی برای برخی اقشار جامعه نگرش دوم است.
مافی خاطرنشان کرد: طی چهار سال گذشته برنامه‌های وزارت مسکن بیشتر معطوف به تحقق نگرش دوم بوده که نمونه آن طرح مسکن مهر است، این در حالی است که وزارت مسکن و شهرسازی، وزارتخانه 70‌میلیون جمعیت ایرانی است و متاسفانه برنامه‌ای برای ارتقای مسکن این جمعیت وجود ندارد و برنامه‌های حمایتی نیز به دلیل اجرا شدن توسط دولت با شکست مواجه می‌شود و سودی برای اقشار هدف نخواهد داشت. بازرس انجمن انبوه‌سازان مسکن استان تهران رکود فعلی بازار مسکن را بی‌سابقه دانست و اظهار کرد: کاهش قیمت‌ها از مزایای این رکود است که باعث خوشحالی عده زیادی از مردم شده است، اما کاهش تولید مسکن از تبعات منفی آن است که در سال آینده به دلیل نابرابری عرضه و تقاضا موجب رشد سرسام‌آور قیمت مسکن می‌شود. مافی خاطرنشان کرد: از دولت می‌خواهیم وارد حیطه ساخت‌و‌ساز و بازار نشود و به عنوان ناظر و سیاستگذار کلی، بازار مسکن را در جهت مناسب سوق دهند.