نحوه محاسبه قیمت و هزینه ساخت مسکن | کارشناس رسمی دادگستری | راه و ساختمان و نقشه برداری

نحوه محاسبه قیمت و هزینه ساخت مسکن | کارشناس رسمی دادگستری | راه و ساختمان و نقشه برداری

نحوه محاسبه قیمت و هزینه ساخت مسکن ویژه

مدیرکل مسکن و شهرسازی استان تهران با اعلام آخرین وضعیت ثبت‌نام‌ها برای مسکن ویژه درباره قیمت نهایی این واحدها گفت: هزینه‌ ساخت هر واحد مسکن ویژه تهران هر قدر تمام شود، همان از متقاضی اخذ خواهد شد.

تقی رضایی با بیان اینکه تا کنون 1875 نفر به عنوان متقاضی مسکن ویژه تهران حساب 20 میلیون تومانی افتتاح کرده اند، اظهار کرد: از این بین 45 نفر مراحل ثبت نام و پر کردن فرم را به طور کامل انجام داده‌اند.

* هزینه ساخت هر واحد چقدر است؟

وی در ادامه درباره‌ هزینه ساخت هر مترمربع از مسکن ویژه تهران گفت: آنچه مسلم است این است که هزینه‌ ساخت هر قدر تمام شده باشد، همان اندازه از متقاضیان اخذ خواهد شد. مدیرکل مسکن و شهرسازی استان تهران تصریح کرد: چند ماه پیش طی فراخوانی اعلام کردیم که قیمت حداقل ساخت هر متربع از مسکن ویژه 330 هزار تومان خواهد شد، اما این شامل تمام هزینه‌ها نیست.

رضایی ادامه داد: در 330 هزار تومان اعلام شده هزینه‌ ساخت هر مترمربع مسکن ویژه تهران، قیمت مصالح، نقشه، هزینه‌های نظارت، پروانه ساخت، تاسیسات آماده‌سازی، آسانسور، انشعابات و ... لحاظ نشده است که هزینه این موارد به قیمت تمام شده، اضافه خواهد شد. وی تاکید کرد: برای 150 مترمربع در مسکن ویژه تهران شامل هزینه ساخت به اضافه 30 درصد قیمت کارشناسی زمین در تهرانسر، حدود 100 میلیون تومان لحاظ می‌شود، بدیهی است این رقم در زمان تحویل واحد نهایی و قطعی خواهد شد.

مدیرکل مسکن و شهرسازی استان تهران هم‌چنین اظهار کرد: مابقی هزینه‌ واحد‌های مسکن ویژه تهران 70 درصد قیمت کارشناسی زمین است که در اقساط ماهیانه زیر یک میلیون تومان دریافت خواهد شد.