کارشناس رسمی دادگستری محیط زیست طبیعی

مسائل متعددی حول محیط زیست وجود دارد. تعدد این مسائل در کنار هم باعث به وجود آمدن رشته‌های بسیار زیادی در خصوص محیط زیست شده است. در حوزه کاری کارشناسان رسمی دادگستری نیز چند شاخه و کارشناس مرتبط به محیط زیست وجود دارد. در بعضی از این امور به مهندسی محیط زیست پرداخته شده است که عوامل موثر در آلودگی و همچنین آلاینده‌هایی زیست محیطی مورد بررسی قرار گرفته‌اند و ارتباط آن با انسان و مسائل بهداشتی در آن اهمیت بسیار زیادی داشت.
اما یکی از جدید‌ترین رشته‌ها کارشناس رسمی دادگستری محیط زیست طبیعی است. کارشناس این حوزه به ارزیابی تالاب‌ها به عنوان یکی از ارزشمند‌ترین زیست محیط طبیعی و جانوری و مشکلاتی که ممکن است در اثر خسارت به تالاب‌ها و یا تجاوز به حریم آن ایجاد شود و ارزیابی اکوسیستم‌های مختلف می‌پردازد. این اکوسیستم ها جنبه‌های مختلفی دارند. اکو سیستم‌ها در یک دسته بندی کلی می‌توانند دریاچه‌ها و دریا‌ها باشند مانند اکوسیستم خلیج فارس، اکوسیستم خزر، و یا اکو سیستم‌های بیابانی و اکوسیستم‌های نواحی کوهستانی و جنگلی. از آن جا که این اکو سیستم محل زیست گیاهان و جانوران با گونه‌های مختلف است کارشناس دادگستری محیط زیست طبیعی این حوزه به ارزیابی وضعیت هر اکو سیستم و نیز بررسی خطراطی که آن را تهدید می‌کند و یا خسارات احتمالی که ممکن است به آن وارد شده باشد می‌پردازد. این خسارات می‌تواند طبیعی باشد؛ مانند سیل و زلزله و آتش سوزی و یا خساراتی که ناشی از ساخت و ساز و تجاوز انسانی و بر هم خوردن تعادل اکوسیستمی باشد.