سیستم‌های نقشه برداری استاندارد

نقشه‌ها و نقشه برداری برای مالکان و حتی دولت‌ها بیش از پیش اهمیت پیدا کرده‌اند. بدون وجود نقشه‌های دقیق همواره دعوای مالکیت و یا دعاوی بر سر تجاوز و تشخیص حدود وجود داشته و در بسیاری از موارد حتی جانمایی را دشوار کرده است. مشکلات متعدد و پی در پی که تالی نبود نقشه‌های دقیق بودند زمینه‌ای برای تغییر در دستورالعمل‌ها و تغییر رویه‌های قانونی برای ثبت اسناد هم شده‌اند به طوری که در حال حاضر بدون داشتن یک نقشه معتبر با حدود اربعه مشخص امکان دریافت و یا ثبت اسناد وجود ندارد. اما پیاده سازی طرح‌های جدید و سیستم‌های جدید نقشه برداری توسط کارشناسان بسیاری از این مشکلات را حل کرده است.

با توجه به تغییرات و پیشرفت‌هایی که در حوزه نقشه برداری صورت گرفته است برای ایجاد یک سیستم یکپارچه نقشه برداری نیاز به همسان سازی نقشه برداری بر اساس معیار‌ها و الگو‌های خاص و همچنین قابل اعتماد وجود دارد به همین دلیل هم سیستم‌های نقشه برداری استاندارد برای ایجاد و توسعه این الگو‌ها ایجاد شده‌اند. در حال حاضر این نوع نقشه‌برداری‌ها دارای جنبه حقوقی هستند و یک نقشه معتبر محسوب می‌شوند.

در گذشته با توجه به امکاناتی که وجود داشت راه‌های مختلفی نیز برای نقشه برداری مورد استفاده بودند. استفاده از کارشناسان با دستگاه‌های اندازه گیری ساده و یا نهایتا استفاده از سیستم GNSS اما برای همسان سازی نقشه برداری از سه روش نوین و به عبارت بهتر از سه پایگاه و سیستم جدید در نقشه برداری استفاده می‌شود که به اختصار شمیم، هدا و سمت نام دارند.

شمیم سرواژه شبکه مدیریت یکپارچه مالکیت است. سامانه شمیم در واقع یک سیستم است و یک پایگاه داده است که دارای اطلاعات جامعی در خصوص ایستگاه‌ها، نقشه برداران، واحد‌ها، نرم افزار‌ها و اطلاعات مکانی است. شمیم را باید یک طرح کلی و ملی برای برنامه ریزی و مدیریت بهتر در همه حوزه‌ها دانست اما با توجه به این که دقت نقشه برداری شمیم کمتر از پنج سانتیمتر است یک امکان خاص برای تثبیت موقعیت املاک در مختصات ملی و جهانی ایجاد می‌کند که با وجود آن می‌توان امیدوار بود که بسیاری از دعاوی که در گذشته در خصوص جانمایی املاک به وجود می آمد و یا مسائلی که حول تعیین حدود اربعه بود به طور کلی رفع شوند. اهمیت و لزوم نقشه برداری شمیم برای ثبت اسناد و دریافت پلاک ملکی از آن جهت است که با توجه به تحدید حدود دقیق در این سامانه امکان مشخص کردن دقیق املاک در هر سطح و کاربری بلافاصله با دریافت موقعیت مکانی مشخص وجود دارد و به راحتی می‌توان املاک را جانمایی نمود.

در دستور العمل‌های همسان سازی تاکید زیادی بر تصویر‌ها، رقوم نقشه‌ها، مسیر‌ها و شماره گذاری و غیره شده است که نقشه برداری برای ثبت باید بر اساس این استاندارد‌ها صورت بگیرد. و یا برای مثال تعیین مختصات یو تی ام باید بر اساس قاچ های مشخص شده صورت گیرد و اگر سوژه نقشه برداری در منطقه مرزی قرار دارد باید مختصات آن بر اساس قاچ‌های مختلف ترسیم شود. همچنین اطلاعات حاشیه‌ای شامل لژاند، اندکس و تصویر نقشه باید مشخص شوند.

جی پی اس‌های ایستگاهی، سه فرکانسه و یا ماهواره‌ای و بسیاری از تجهیزات سامانه شمیم در اختیار کارشناس نقشه برداری قرار دارد که امکان ترسیم نقشه با مزایای فوق را دارند. نقشه برداری شمیم با توجه به تعرفه‌های مشخص شده صورت می‌گیرد و هزینه نقشه برداری بر اساس موقعیت، نوع ملک و همچنین تعرفه مذکور مشخص خواهد شد. در حال حاضر کارشناسان رسمی ما آماده ارائه خدمات در این حوزه هستند.

سامانه ملی دیگر در این حوزه هدی نام دارد. این سامانه نسبت به شمیم از کاربرد محدود‌تری برخوردار است و در واقع اهمیت آن بیشتر در حوزه حمل و نقل هوایی و دریایی و حتی زمینی با کاربری های نظامی و غیر نظامی است. در گذشته برای پیدا کردن موقعیت‌ها در زمین و آسمان و دریا از موقعیت‌های جهانی GPS و یا GLONASS استفاده می‌شد که با توجه به احتمال خطا و یا حتی دستکار‌های که در این سیستم‌ها در مواقع استراتژیک صورت می‌گرفت همواره نیاز به یک مختصات و موقعیت قابل اعتماد احساس می‌شد.

اما سمت، سامانه موقعیت یابی آنی تهران است که با استفاده از ایستگاه‌های مختلف تقریبا تمام مناطق تهران را تحت پوشش قرار داده تا امکانی برای مدیریت بهتر شهری و همچنین دسترسی شهروندان به سیستم‌های جدید و اطلاعات دقیق باشد.

بنابراین با ایجاد شبکه‌های ملی می‌توان انتظار داشت که بسیاری از تعارضات و دعاوی که در گذشته بر سر موضوعات ملکی به وجود می‌آمد حل شود و علاوه بر آن در حوزه مدیریت و همچنین اطلاعات گام موثری برداشته شود. با توجه به لزوم تهیه نقشه‌های استاندارد و تعیین مختصات UTM بر اساس استاندارد‌های جدید، کارشناسان نقشه برداری ما آماده ارائه خدمات به شهروندان در تهیه نقشه‌های مذکور در تمام شهر‌های کشور هستند.