امور حمل و نقل

امور حمل و نقل

بررسی خدمات حمل و نقل دریائی
بررسی خدمات حمل و نقل هوائی
بررسی خدمات حمل و نقل جاده ای
بررسی خدمات حمل و نقل ریلی
امور وسائط نقلیه دریائی و غواصی

امور وسائط نقلیه دریائی و غواصی

رسیدگی به سوانح و حوادث دریائی و شرایط کار در دریا و روی کشتی تا ظرفیت 500تن ناخالص
رسیدگی به خسارت وارده به بدنه کشتی و تجهیزات کشتی تا قدرت 750 کیلووات
رسیدگی و تعیین علل و مسببین و میزان خسارت در عملیات زیرآبی به تجهیزات و نفرات تا عمق30 متر
رسیدگی به وقایع مرتبط با آلودگی ناشی از کشتیها، پوشش حمایتی، حقوق دریائی
ارزیابی انواع شناورها و لایروبها تا ظرفیت ناخالص 3000 تن
ارزیابی انواع شناورها و لایروبها با ظرفیت بالاتر از 3000 تن ناخالص
رسیدگی اختلافات طراحی و ساخت کشتی و ارزیابی انواع شناورها تا قدرت موتور 3000 کیلووات
رسیدگی و تعیین علل و مسببین و میزان خسارت در عملیات زیرآبی به تجهیزات و نفرات تا عمق 60 متری
رسیدگی به اختلافات مربوط به نجات (سالویج) و رده بندی و گواهی نامه های صادره کشتی های بالاتر از 3000 تن ناخالص
رسیدگی به اختلافات مربوط به طراحی و ساخت شناورها و گواهی نامه های فنی و رده بندی شناورها بالاتر از 3000 کیلووات
رسیدگی و تعیین علل و مسببین و میزان خسارت در عملیات زیرآبی به تجهیزات و نفرات عمق بیش از 60 متر
عضو هیئت رسیدگی به سوانح دریائی و ارزیابی کشتی های با ظرفیت بالاتر از 500 تن و 750 کیلووات قدرت موتور
امور وسائط نقلیه ریلی

امور وسائط نقلیه ریلی

ارزیابی لکوموتیوهای دیزلی و واگنهای راه آهن
ارزیابی لکوموتیوهای برقی و واگن های راه آهن
بررسی سوانح ریلی
رسیدگی و ارزیابی و تعیین میزان خسارت وارده به خطوط ریلی
رسیدگی و ارزیابی سیستمهای کنترلی ریلی
رسیدگی و ارزیابی و تعیین میزان خسارت وارده به خطوط ریلی زیرزمینی (مترو)
رسیدگی به اختلافات فی مابین کارفرمایان، مشاوران و پیمانکاران در امور تخصصی مربوط
امور وسائط نقلیه موتوری زمینی

امور وسائط نقلیه موتوری زمینی

رسیدگی به تصادفات و علت تصادف و تعیین میزان خسارت و کاهش قیمت ناشی از تصادف
ارزیابی وسائط نقلیه موتوری زمینی
تعیین اجرت المثل و تعیین اجاره بهاء
اظهارنظر فنی و تعیین خسارت تعمیرگاهی و تعیین تناژ
تعیین اصالت خودرو و مدل اتومبیل
رسیدگی به تخلفات و جرائم رانندگی و امور گواهینامه
رسیدگی به صحت جریان امور شماره گذاری( احراز مالکیت- احراز اصالت- تغییر وضعیت- تغییر کاربری)