معنی و مفهوم ملک طلق چیست ؟

پاسخ :

معنی و مفهوم  ملک طلق یا آزاد  مالی است که غیر از حدود و قیود قانونی ، حدود و قیود دیگری برای تصرف (حقوقی و مادی ) در آن از راه عقود و ایقاعات یا توسط مقامات قانونی به وجود نیامده باشد . 

مثلاً مالی که موقوفه نباشد و یا از طریق وثیقه قراردادی و قضایی و قانونی متعلق حق غیر قرار نگرفته باشد مال طلق می‌باشد ،

توجه در سند مالکیت تک برگی جدید  که ملک محدودیت‌های مزبور را نداشته باشد  این اصطلاح (ملک طلق) با توجه به توضیح مذکور در آن  قید می‌شود .

بنابراین مالی که قید یا قیودی به اراده شخص یا قهراً بر آن وارد شده باشد

 - مانند وثایق قراردادی و وثایق قضایی

 -مانند مال مورد تأمین دادگاه ، و وثایق قانونی

 -مانند عینی که متعلق حق زوجه بابت ثمنیه قرار گرفته است

- یا مال مورد انتقال که در سند صلح آن انتقال گیرنده تا مدتی حق انتقال به غیر را ندارد به عنوان مال مقید (در مقابل طلق ) شناخته می‌شود

 

 

دلیل اهمیت معانی چنین واژه‌هایی که در اسناد مالکیت ذکر می‌شود بار حقوقی ناشی از آن است چه بسا بسیاری از خریداران املاک بدون دقت به این واژه‌ها دچار مشکلاتی در محاکم میشوند.

پس با ملاحظه واژه‌هایی مانند طلق، آزاد شده یا ۲۵ ساله و همچنین ذکر واژه رهنی و سایر کلماتی با ریشه‌های مشابه پیش از انجام هرگونه معامله یا ایجاد تعهد اقدام به بررسی و استعلام است کارشناسان یا وکلا در خصوص بار حقوقی این کلمات تحقیق نموده و نهایتاً تصمیم‌گیری نمایید