کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس فرد متخصصی است که در رشته‌ای دانشگاهی مدرک کارشناسی و بالاتر دارد یا حداقل ۱۵ سال در یک حرفه به صورت تمام وقت شاغل بوده است که پس از گزینش در آزمون کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده در چارچوب رشته مندرج در پروانه کارشناسی و دفترچه صلاحیت‌ها برای محاکم یا کارفرمایان دولتی و خصوصی خدمات کارشناسی ارایه می‌کند و نظریات وی به عنوان نظریه رسمی پذیرفته می‌شود.

 

کاربرد نظریه کارشناسی

این نوع خدمت با سابقه قریب به هشتاد ساله با هدف افزایش بعد تخصصی آرائ دادگاهها ایجاد گردیده است و کارشناسان از طریق آزمون جذب کانون کارشناسان رسمی دادگستری شده و نظریات کارشناسی را برای دادگاهها و بخش خصوصی و دولتی و ... ارائه می‌دهند و اهمیت این رشته در ارائه سند رسمی نظریه است یعنی نظر کارشناس رسمی دادگستری به عنوان یک سند رسمی در چارچوب مورد نیاز نافذ است.

 

کارشناس رسمی دادگستری

خدمات ما

نوشتن گزارش کارشناسی فارغ از رسمی بودن آن و یا اعتبار نظریه فنی صادره توسط کارشناسان همواره جای بحث بوده است و با توجه به موارد استفاده و هزینه های تعرفه کارشناسی نسبت به هم ارجحیت‌هایی دارند که در این متن سعی شده است به آنها اشاره شود. در ابتدا ذکر این نکته ضروری است که نظریه کارشناسی کاربردهای فراوانی دارد و هر ارگان یا سازمان داخلی و یا خارجی به نسبت نیاز به نظریه مورد نیاز ، نوعی از گزارش را از مراجعین خود می‌خواهند و در طول مدت دو دهه فعالیت این دفتر جهت ایجاد اطمینان خاطر مراجعین نسبت به تعدد خدمات و ترکیب کاملی از تخصص‌های مورد نیاز، تمامی خدمات کارشناسی ذکر شده در این متن و جدول مرتبط در این دفتر ارئه می‌شود و این که مراجعین اطمینان دارند در صورت نیاز به هر نوع گزارشی امکان دریافت آن نوع خدمات و محتوای گزارش را بدون پرداخت هزینه مازاد یا خارج از تعرفه های مصوب را دارند باعث جذب روز افزون مراجعین گردیده است. چون خدمات فنی و کارشناسی امری پیچیده برای مراجعین است و اکثر قریب به اتفاق مراجعین تجربه چندانی در این مورد ندارند و فقط با اعتماد به کارشناس یا گروه کارشناسی خدمات دریافت می‌کنند و چون رکن اساسی همکاری و کسب درآمد برای متخصصین، جلب اعتماد مراجعین است لذا روش عملی این موضوع از رهگذر تعدد خدمات و ارائه مجموعه کاملی از خدمات تخصصی مورد نیاز بخشی از جامعه در یک مجموعه است.

چه بسا وقتی یک ارگان و یا یک شرکت فقط یکبار خدمات موفق از گروه کارشناسی با بازه گسترده ای از خدمات ویژه علمی و حقوقی و داوری در قریب به ۸۰ رشته علمی و هزاران صلاحیت تخصصی را دریافت نماید یقینا این همکاری دائمی ادامه خواهد داشت و برای عمده درخواست کنندگان خدمات تخصصی در قالب گزارش کارشناسی، صحت و سرعت و تعدد و تمرکز خدمات در یک مجموعه بسیار مهمتر از رقم پیشنهادی برای دستمزد است چون وقتی از دید ارباب رجوع به موضوع نگاه کنید چه بسا یک نظریه صحیح موجب حصول سود هنگفت یا ممانعت از هزینه بزرگ است و یا موجب اخذ امتیازی می‌شود که نمیتوان با پول ارزش آن را تعیین کرد.

لذا این دفتر با شعار ارائه سریع و صحیح هر آنچه که گزارش ارزیابی نام دارد در قالب رشته های متعدد و انواع صلاحیت کارشناسان چه حقیقی و حقوقی در چارچوب دارائی‌های با ارزش مادی یا تعیین ارزش مالکیت معنوی در کنار سایر خدمات کارشناسی دو دهه سابقه موفقی را پشت سر گذاشته است.

اهمیت تخصص در کارشناسی

گذر زمان در این شغل حکایت از آن دارد که تعریف ابعاد متعدد شغلی و تشریح سایر مشاغل مرتبط که در این دفتر خدمات آنها ارائه می‌شود موجب کاهش سردرگمی مراجعین و چه بسا انتخاب صحیح نوع خدمات، موجب کاهش هزینه های کارشناسی است و به عنوان مثال در برخی از خدمات مشابه کارشناسی به علت امکان تعدیل حقوق دولتی و یا ارائه تخفیف در تعرفه یا ضرائب حداقلی مالیات موجب کاهش هزینه ها تا ۵۰ درصد میشود که تجربه موفق در این زمینه باعث رضایت خاطر حداکثری مراجعین شده و ما را تشویق به تشریح صریح خدمات و رهنمون سازی مراجعین به سوی خدمات صحیح و ارزان است. یعنی متناسب با نیاز باید خدمات ارائه و هزینه دریافت نمود، مثال اینکه خدمات کارشناسی بصورت آپشنال است و در بسیاری موارد متقاضی جهت نیاز شخصی خدمت کارشناسی را مطالبه می‌کند پس بهتر است با راهنمایی دقیق وی مانع از پرداخت هزینه کامل و یا حقوق دولتی که ضرایب بزرگی دارد شد و در اکثر موارد بدلیل نوع خدمات و ضرایب اعمال شده و تعرفه ارزان قیمت آن بسیار بهتر از نظریه کارشناس حقیقی است و صد البته رسمیت گزارش و یا مشورتی بودن آن نیز بسیار در هزینه ها موثر است لذا می‌توانید با مطالعه خدمات کامل این دفتر در قالب شخصیت حقیقی یا حقوقی با نحوه اجرای نیاز خود بیشتر آشنا شوید و بهترین آن را در برابر هزینه اپتیمم دریافت کنید.

دسته بندی رشته‌های کارشناسی

در صدر این صفحه تقسیم بندی دوازده گانه گروه‌های کارشناسی درج شده است که با کلیک روی هر یک عناوین رشته‌ها و همچنین صلاحیت‌های هر رشته و توضیح کاملی از هر نوع گزارش کارشناسی را مطالعه فرمایید.

عمدتا در این دفتر کارشناسی مرتبط با ارزیابی املاک و تعیین قیمت اموال منقول و غیرمنقول انجام میگیرد ولی بدلیل وسعت صلاحیتهای کارشناسان رسمی دادگستری با استفاده از همکاری همکاران سایر رشته‌ها بعنوان گروه کارشناسی در اکثر موضوعات اقدام به ارائه نظریه رسمی می‌نمایند. در مجموع عناوین اصلی ارزیابی شامل ارزیابی و تعیین قیمت آپارتمان و  زمین و ارزیابی تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی و عمرانی و ارزشیابی بهای کارخانجات و واحدهای صنعتی و همچنین ارزیابی اموال منقول خانگی و اداری است که در صفحات مرتبط سایت میتوانید شرح کاملی از عنوان های ریز موضوعات را مطالعه فرمایید.

گروه کارشناسان رسمی دادگستری