امر تخلف ساختمانی در کشور ما قُبح وکراهت خود را از دست داده وبه یک مؤلفه فرصت سازی و سؤ استفاده تبدیل شده است به نحوی که کمتر سازنده ای است از این تخلف سودآور  و وسوسه کننده بتواند چشم بپوشد.

 

البته دلایل این نگرش ،در جامعه ساخت وساز باید مورد روان شناسی وبررسی کارشناسانه قرارگیرد

 

درشهرداری وسازمان بالاسری آن ،  کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون  ماده 100 وجود دارد که یکی از مهمترین وظایف این کمیسیون ، جلوگیری از بروز تخلفات ساختمانی است؛ ولی در حال حاضر تخلفات سازندگان وسرمایه گذاران صنعت ساختمان ، رسالت پول سازی را برای سازمان عریض وطویل شهرداری ، شورای شهر و وزارت مسکن وشهرسازی به یدک می کشد.

 

آنچه که باید مالک یا مالکین باید بدانند آشنایی با  زمینه های تخلف شریک سازنده می باشد واز آنجا که  این مؤلفه( یعنی تخلف ساختمانی شریک سازنده)  برای مالک سود سرشاری دارد عموماً زیر سیبیلی رد می شود .

 

بهرحال با زمینه های تخلف ساختمانی بد نیست که آشنا شوید :

 

الف : انجام تخلف در کوچک سازی ویا دخل وتصرف پاسیو ها

 

ب : با انجام تخلف جزئی در اندازه کنسول یا پیش آمدگی

 

ج: دخل وتصرف در فضای آسانسور

 

د: دخل وتصرف در فضای راه پله ها

 

ه : دخل وتصرف در فضای پیلوت

 

و: دخل وتصرف در فضای زیر زمین ها وگاهاً دخل وتصرف در حیاط

ی : انجام تخلف در کاربری ها(مثلاً احداث مغازه به صورت پنهانی وسپس اقدام به پرداخت جریمه تخلفات انجام گرفته می پردازند).
 
 
 
 
 
 

 

سایت:

کارشناس رسمی دادگستری - Official Expert of Justice