مصوبه شورای وزیران در اجرای اصلاح قانون تابعیت و شهروندی ترکیه 2017

BKK 2016/9601 مقررات در اجرای قانون شهروندی ترکیه اصلاح مقررات
ارسال شده در: 2017 ژانویه 12 رده: کابینه تصمیم گیری، مقررات
اجرای قانون تابعیت ترکیه

روزنامه رسمی مورخ 2017 ژانویه 12

شماره: 29 946

فرمان شماره: 2016/9601

فایل های پیوست شده "اجرای اصلاح مقررات مقررات در اجرای قانون تابعیت ترکی؛ وزارت کشور مورخ 2016/12/06 و 3972 مقاله در ترکیه شهروندی قانون شماره 5901 با توجه به ماده 46 شماره. شورای وزیران است 2016/12/12 موافقت کرد.

رجب طیب اردوغان

رئیس جمهوری

فرمان شماره: 2016/9601

رجب طیب اردوغان
رئیس جمهوری

Binali ییلدریم
نخست وزیر

N. CANİKLİ
معاون نخست وزیر
M. چین Simsek
معاون نخست وزیر
N. KURTULMUŞ
معاون نخست

Y. T. ارسلان تورکش
معاون نخست وزیر
V. منابع

ب BOZDAĞ
دادستان کل
ب اف سایان ROCK
خانواده و وزیر سیاست اجتماعی
Ö. فولاد
وزیر اتحادیه اروپا

F. FLUX
علم، صنعت و فناوری وزیر

M. MÜEZZİNOĞLU
کار و وزیر امنیت اجتماعی

M. Özhaseki
محیط زیست و وزیر برنامه ریزی شهری

M. ها Cavusoglu
وزیر امور خارجه

N. Zeybekci
وزیر اقتصاد
ب ALBAYRAK
وزیر انرژی و منابع طبیعی
A. O. SWORD
جوانان و وزیر ورزش
F. فولاد
غذا، کشاورزی و وزیر دام

ب TÜFENKÇİ از
وزیر کشور وزیر گمرک و تجارت
S. NOBLE
وزیر توسعه
ELV N. L. HUNTER
وزیر فرهنگ و گردشگری

N. AĞBAL
وزیر مالیه
نگارش. ییلماز
وزیر آموزش و پرورش ملی
F. LIGHT
وزیر دفاع ملی

V. EROGLU
وزیر امور آب و جنگلداری
رضا AKDAĞ
وزیر بهداشت
V. EROGLU
حمل و نقل، وزیر امور و ارتباطات دریایی

مقررات
2016-9601

در مقررات برای اجرای مقررات قانون اصلاح شهروندی ترکیه

ماده 1 2010/11/02 تاریخ و 2010/139 شماره کابینه اعلام شده توسط تصمیم شهروندی ترکیه به ماده 20 مقررات اجرای قانون به مقاله پس از پاراگراف اول آمده است اضافه شده است، بند حاضر با توجه به مواد مشابه در بند چهارم در حال حاضر همچنان ادامه داشت واقع "(ب) از" به "(ب) و (ج) بند به" شکل "دوم" به "سوم" و جمله زیر را به همان مقاله اضافه شده است.

"(2) خارجی ارائه هر یک از شرایط زیر، بند اول ماده 12 قانون (ب) پیشنهاد وزارت و کابینه تحت بند ممکن است شهروندی ترکیه توسط شورای به دست آوردن:

الف) حداقل دو میلیون ثابت سرمایه گذاری در اقتصاد آمریکا که توسط وزارت دلار شناسایی انجام شده،

ب) حداقل یک میلیون دلار آمریکا ارزش املاک و مستغلات به مدت سه سال به خرید زمین های حاشیه نویسی رجیستری از مجموعه فروخته می شود، به شرطی که وزارت محیط زیست و شهرنشینی کشف شده است،

ج) حداقل 100 نفر است که ایجاد اشتغال تعیین شده توسط وزارت کار و تامین اجتماعی،

د) حداقل 3 میلیون سپرده در دلار آمریکا مقدار در بانک های عامل در ترکیه است که آنها باید به مدت سه سال را به عنوان توسط مقررات بانکی و آژانس نظارت تعیین سرمایه گذاری،

د) حداقل سه میلیون دلار آمریکا در ابزارهای بدهی توسط دولت به مدت سه سال به شرط این که وزارت خزانه داری مصمم به حفظ خریداری شده است. "

»(6) در تعیین ارزش پولی مشخص شده در پاراگراف دوم، آن را به شن و ماسه فروش موثر در تاریخ از بانک مرکزی ترکیه تعیین ضروری است."
آن را به زور وارد شده در تاریخ انتشار.

ماده 2 این مقررات باید به زور از تاریخ انتشار را وارد کنید.

ماده 3 این مقررات باید توسط شورای وزیران به اجرا گذاشته.