آمار

آمار

آمار موضوعی
آمار توجیهی
تحلیل گری
تفسیرگری
کاربردی
اقتصادی و بازرگانی

اقتصادی و بازرگانی

رسیدگی به اختلاف نظر در برداشت از مفهوم مفاد قراردادهای بازرگانی خرید و فروش کالا و خدمات داخلی
رسیدگی به اختلاف نظر در برداشت از مفهوم مفاد قراردادهای بازرگانی صادرات و واردات
رسیدگی به اختلاف نظر در برداشت از مفهوم مفاد قراردادهای بازرگانی خرید و فروش کالا و خدمات بین المللی
رسیدگی به اختلاف ناشی از نحوه عملکرد شرکتهای بازرسی کالا و شرکتهای خدماتی در قراردادهای داخلی و خارجی
رسیدگی به اختلا فات بازرگانی و تجاری مربوط به قراردادهای : بیع متقابل (buy back) فایننس (finance) ساخت ، بهره برداری ، و انتقال مهندسی تدارکات و اجرا _کلید در دست و نظایر آنها
نفقه

نفقه

تعیین نفقه زوجه و اقارب
تعیین مهرالمثل و مهر المتعه
تعیین اجرت المثل زوجه
تعیین ارش البکاره
حسابداری و حسابرسی

حسابداری و حسابرسی

رسیدگی و حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی و حسابهای بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی
حسابداری و حسابرسی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، از جمله بنیادها، شهرداریها و سایر موسسات عام المنفعه
حسابداری و حسابرسی وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات دولتی و طرحهای عمرانی
حسابداری و حسابرسی امور تولیدی و صنعتی
حسابرسی امور مالیاتی
حسابرسی بانکها، بیمه ها و موسسات اعتباری
حسابرسی امور بورس
ارزیابی سهام و سهم الشرکه شرکتهای خدماتی و بازرگانی
ارزیابی سهام و سهم الشرکه شرکتهای تولیدی و صنعتی
ارزیابی سهام و سهم الشرکه بانکها، بیمه ها و موسسات اعتباری
امور بیمه

امور بیمه

بیمه آتش سوزی و خطرات تبعی
بیمه های باربری
بیمه های اتــومبیل
بیمه های مهندسی، کشتی، هواپیما
بیمه های مسوولیتهای حرف مختلف
بیمه های عمر و حوادث و درمان
امور سرمایه گذاری پولی و اعتباری

امور سرمایه گذاری پولی و اعتباری

بررسی اختلاف ناشی از ارائه خدمات بانکها و موسسات اعتباری
بررسی صحت تخصیص منابع سپرده های قرض الحسنه و تسهیلات و جایزه حسابهای مذکور
بررسی عملکرد قراردادهای اعتباری و تجهیز منابع و تطبیق با عقود اسلامی و تخصیص آن
بررسی رعایت نسبت های لازم الرعایه در بانکها و موسسات اعتباری
بررسی مدیریت ریسک و رتبه سنجی متقاضیان تسهیلات
برسی مراحل صدور اوراق در بورس و اختلافات ناشی از تصمیمات مدیریت بورس
بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری و صحت انجام معاملات در بورس های مختلف
بررسی انجام تعهدات و اختلافات بین عوامل بورس
بررسی صحت محاسبه سود قطعی و حق الوکاله سپرده های سرمایه گذاری