مقالات سایت
دسته بندی مقالات
عنوان گروه کارشناسی رسمی دادگستری

کشاورزی و منابع طبیعی

معرفی مشخصات ، صلاحیتهای

کارشناس رسمی دادگستری روستایی

 

• ارزیابی و برآورد چاه ها، قنوات و سایر منابع آب های زیرزمینی و تعیین قدمت آن ها 

• ارزیابی و قیمت گذاری محصولات باغی در باغ ها، انبارها، سیلوها، سردخانه ها و محموله های وارداتی محصولات باغی 

• مساحی، تفکیک، افراز، احراز و تهیه نقشه در محدوده اراضی زراعی و گلخانه ای (گیاهان دارویی و ادویه ای)

• ارزیابی ماشین آلات و ادوات زراعی 

• بررسی و اظهارنظر در خصوص طرح های توجیهی، تفصیلی و جامع و طرح هادی کشاورزی 

• تشخیص بستر و حریم (رودخانه ها، انهار، کانال های آبیاری و زهکشی)

• تشخیص بستر و حریم در جایگاه های قرضه گیری و برداشت از مخازن و ذخایر شن و ماسه و خاک رس 

• بررسی مطالعات اجرائی در عملیات ژئوفیزیک، ژئوشیمی، ژئوتکنیک حفاری و چاه پیمائی و ویدئومتری و ردیابی در ارتباط به مهندسی آب

  

گروه کارشناسان رسمی دادگستری