مقالات سایت
دسته بندی مقالات
عنوان گروه کارشناسی رسمی دادگستری

فرهنگی و هنری و ورزشی

معرفی مشخصات ، صلاحیتهای

کارشناس رسمی دادگستری باستان شناسی و حفظ آثار باستانیستان شناسی و حفظ آثار باستانی

 

باستان شناسی و حفظ آثار باستانی

• تعیین قدمت بناهای تاریخی و بافتهایکهن شهری

• برآورد میزان خسارات وارده به ابنیه تاریخی و بافتهایکهن شهری

• ارزیابی صحت انجامکار اشخاص حقیقی و حقوقی در مرمت ابنیه تاریخی هنگام بروز اختلاف بین آنها و سازمانهای ذیربط

• تعیین ارزش بناهای تاریخی و اظهارنظرکارشناسی در مورد دعاوی مطروحه در زمینه ثبت اینگونه ابنیه در فهرست آثار ملی

• تشخیص هویت و اصالت اماکن محوطه ها ، و مجمعه های فرهنگی 

• تاریخی و تعیین عرصه و حریم آنها بررسی تعیین ارزش بهای بناها و بافتهای فرهنگی تاریخی

• تشخیص عوامل تاثیرگذار ( مثبت و منفی ) برامر حفاظت آنها 

• اظهارنظرکارشناسانه در مورد دعاوی مربوط به موارد فوق

• تعیین ارزش بنای تاریخی و بافتهایکهن شهری 

• تشخیص و تفسیر عکس ها ، نقشه ها و تصاویر هوایی و ماهواره ایکه مربوط به بناها ، محوطه ها و بافتهای قدیم و تاریخی – فرهنگی و گردشگری می باشد 

• تشخیص حدود مالکیت از نظر حدود و ابعاد در مساحی ، تفکیک ، تجمیع و افراز ، احراز و تهیه طرح و نقشه مربوط به عرصه و حریم بناها ، مجموعه ها ، محوطه و بافتهای قدیم و تاریخی،  فرهنگی و گردشگری 

• اظهارنظرکارشناسانه در دعاوی مربوط به حفاظت و صیانت از ارزشهای فرهنگی ابنیه ، آثار و میراث فرهنگی و گردشگری منطبق با منشورهای علمی و فرهنگی ملی و بین 

المللی در ارتباط با ثبت در میراث جهانی 

• بررسی و اظهارنظر در مورد طرحهای جامع ،تفصیلی و عمرانی شهری در خصوص بافتهای قدیم و تاریخی، فرهنگی و گردشگری 

• تشخیص‌قدمت و ارزیابی مربوط به سبک‌های‌هنری،آذین‌ها ویادمانهای تاریخی(هنر و صنایع‌مستنظرفه)وکتب‌و اسنادتاریخی و وقف نامه‌ها ، نقاشی ها و آذین بندیها 

• رسیدگی به اختلافات فی‌مابین مشاوران ،کارفرمایان و پیمانکاران در امور تخصصی مرمت و احیاء بناها و بافتهای قدیم و تاریخی، فرهنگی و گردشگری

• ارزیابی دستورالعمل ها و مصوبات مربوط به خدمات ایرانگردی و جهانگردی 

• بررسی شاخص ها و امتیازات مربوط به رده بندی درجات اقامتگاهها و مهمانپذیرها براساس استانداردهای ملی و بین‌المللی 

 

فقط با نگاه به عنوان این رشته می‌شود پی برد که هدف از ایجاد این رشته حفظ آثار باستانی و حفظ فرهنگ و تاریخچه کشورمان می باشد . دعاوی متعددی که دخصوص قاچاق و حمل آثار باستانی کشورمان به کشورهای خارجی دیده می‌شود اینقدر حجم این دعاوی زیاد است و مسائل دستگیری‌ها درخصوص قاچاق کنندگان آثار باستانی کشورمان نیاز به حضور کارشناسان رسمی دادگستری این رشته اثبات شد. تعیین قدمت بناهای تاریخی و بافت‌های کهن شهری به همراه تعیین قدمت آثار باستانی خیلی اهمیت دارد. 
خساراتی که در بعضی از شهرها به ابنیا تاریخی شهری و بافت‌های کهن شهری وارد شده درخصوص توسعه شهرها جبران ناپذیر است و کارشناسان باید هزینه‌ها و میزان خسارات وارد شده را برآورد کنند. با تعیین قدمت این ابنیه و برآورد خسارت می‌توان از بین برندگان آثار باستانی کشور برخورد کرد. مرمت آثار باستانی ابنیه تاریخی کشورمان یکی از موضوعات مهمی است که باید با برنامه‌ و هدف‌مندی و تاثیرگذاری و حفظ اصالت آن اثر شکل بگیرد. اختلافاتی که بین پیمانکاران و و کارفرمایان و سازمان‌های ذیربط در مورد این موضوع پیش می‌آید صحت عملکرد پیمانکاران را به لحاظ اصالت آثار و ابنیه تاریخی می‌تواند وظیفه‌ای باشد که بر عهده کارشناسان است و وظیفه‌ی سنگینی است تعیین ارزش ریالی و ارزش باستانی بناهای تاریخی کشور به لحاظ دعاوی در مورد آن‌ها مطرح است موضوع مهمی است. اظهار نظر کارشناسان در کمک به ثبت این ابنیه در فهرست آثار ملی و بین‌المللی بسیار کارگشا است و در برخی از آثار باستانی که نیاز به تشخیص هویت و اصالت آنها است برای جلوگیری از سوء استفاده در این عرصه نظر کارشناسان در تعیین اصالت آنها سیار مهم و انکار ناپذیر. بررسی وضعیت تاریخی و استفاده از تکنولوژی روز برای ممانعت از عوامل تاثیرگذار جوی بر آثار باستانی بسیار مهم است برای حفظ ارزش بناهای تاریخی و بافت‌های کهن شهری برنامه‌ریزی توسط متخصصین این امر هم مورد نیاز است که می‌توانند با تشیخیص و تفصیر عکس‌ها و نقشه‌های تصاویر ماهواره مربوط به بافت‌ها قدیم و تاریخ فرهنگی و گردشگری آثار باستانی را حفظ کرد. کارشناسان این رشته می‌توانند کمک شایانی به تعیین حدود مالکیت آثار باستانی و سایر املاک بعمل بیاورند چون در برخی از شهرها بدلیل مجاورت املاک عادی با محدوده آثار باستانی اجازه ساخت و ساز به آنها داده نمی‌شود. به دلیل عدم شناخت از فضاهای باستانی به حقوق مردم هم آسیب وارد می‌شود پس تعیین حدود مالکیت  و حدود افراد در مجاورت های باستانی می بایست صورت پذیرد.

 

گروه کارشناسان رسمی دادگستری