مقالات سایت
دسته بندی مقالات
عنوان گروه کارشناسی رسمی دادگستری

کشاورزی و منابع طبیعی

معرفی مشخصات ، صلاحیتهای

کارشناس رسمی دادگستری کشاورزی و  منابع طبیعی

 

• تشخیص اراضی دایر، بایر و موات تفسیر عکسها و تصاویر هوایی و ماهواره ای در کشاورزی

• تعیین سرقفلی و حق کسب و پیشه مکانها و جایگاه های تولیدی، نگهداری ، فرآوری و عرضه محصولات و نهاده های کشاورزی و دامی و جنگلی

• تشخیص حدود ثبتی در خصوص اراضی کشاورزی

• ارزیابی اراضی مرزوعی و باغی 

• برآورد هزینه های ایجاد تاسیسات آبیاری برآورد خسارت ناشی از سیلاب و فرسایش تغییر کاربری و استعداد اراضی کشاورزی و باغی

• تعیین اجاره بها قیمت فروش و اجرت المثل اراضی مرزوعی آلودگی آب و خاک ، هوا و صوت

• تعیین حق ریشه و احیاء امتیاز صاحبان نسق زراعی و غارسین و مستاجرین و معترضین قانونی

• ارزیابی ساختمانها و تاسیسات روستائی متعارف که جزئی از مجموعه مورد ارزیابی 

• تعیین زمان احداث و قدمت ابنیه و مستحدثات بومی و سنتی تولیدی و کشاورزی

• ارزیابی مالکیت، اجرت المثل و تعیین سرقفلی و حق کسب و پیشه ی مکان ها و جایگاههای تولیدی و نگهداری، فرآوری و عرضه محصولات و نهاده های کشاورزی بومی و سنتی 

 
گسترده‌ترین رشته کارشناسی در حوزه کشاورزی رشته امور کشاورزی و منابع طبیعی است عمده‌ دلیل حوزه صلاحیت کارشناسانی که در این رشته پذیرفته می‌شوند و حوزه فعالیت گسترده آن‌ها کارشناسان امور کشاورزی علاوه به رشته‌های متعدد آن در بحث‌های قبل پرداختیم موضوع کشاورزی و منابع طبیعی به دلیل سوءاستفاده از اراضی کشاورزی یا اراضی که منابع طبیعی است بسیار پراهمیت شده مهمترین کار این رشته تعیین و تشخیص اراضی دایر و بایر و مواد که از طریق تصویر عکس‌ها و تصاویر هوایی و ماهواره‌ای این اظهارنظرها بدست می‌آید تعیین سرقفلی و مکان‌ها و جایگاه‌های تولیدی و کشاورزی برای عرضه محصولات نهادهای کشاورزی و دامی و جنگلی را کارشناسان این رشته تعیین می‌کنند حدود ثبتی در اراضی و اراضی مزورعی و باغی تعیین آن مهمترین کار مهندسی کشاورزی است که در این رشته هم در اختلاط با موضوع منابع طبیعی پراهمیت جلوه می‌کند. بررسی ایجاد تاسیسات آبیاری به لحاظ امکان‌سنجی و برآورد هزینه‌ها و برآورد خسارت پای خسارت‌های تاسیسات آبیاری وارد می‌شود اعم از خسارت‌های عمدی و خسارت‌هایی که بر اثر سیلاب و فرسایش تغییر کاربری بوجود آمده را می‌توان محاسبه کرد.
تعیین اجاره بها و فروش و اجرت‌المثل اراضی مزروعی و باغی را به همراه تعیین حق ریش و احیای امتیاز صاحبان نسق زراعی و قارسین و مستجرین و معترضین قانونی را با توجه به تخصص این رشته است که دادگاه‌ها به آن‌ها کار ارجاع می‌دهند. تعیین زمان احداث و قدمت انبیه و مختصات بومی و سنتی یکی از موردهایی است که وقتی در دعاوی اتفاق می‌افتد با تعیین دقیق زمان و احداث ابنیه مرتبط می‌توان مشخص کرد که یک زمین کشاورزی از چه تاریخی تبدیل شده است به فضای ساخت و ساز همچنین با استفاده از تصاویر عکس‌های هوایی و ماهواره‌ای و تفسیر آنها می‌توان وضعیت زمین‌های کشاورزی را در گذشته مورد بررسی قرار داد و بعضاً میزان تجاوز به حریم طبیعی از این طریق بدست آورد. موضوع منابع طبیعی چون به دلیل اینکه منابع طبیعی یا زمین‌های که جزء منابع طبیعی هستند حفظ و حراست و صیانت از آنها وظیفه حاکمیت است این بازوی حاکمیت برای اداره محیط و تعیین حدود آن می‌شود گفت به نوعی کارشناس رسمی دادگستری رشته کشاورزی و منابع طبیعی است ارزیابی مالکیت، اجرت‌المثل و تعیین سرقفلی حق کسب و پیشه مکان‌ها و جایگاه‌های تولید نگهداری فرآوری و عرضه محصولات و نهادهای کشاورزی بومی و سنتی روستایی آنقدر موضوع مهمی است که بسیاری از اختلافات و دعاوی مطرح شده در مراجع قضایی سرمنشاء آن این موضوع است وقتی کارشناسان بتوانند در این حدود صلاحیت‌ها اظهار نظر دقیق و جامعی را ارائه کنند نه تنها مانع از تجاوز به حریم منابع طبیعی صورت می‌دهند علاوه بر آن می‌توانند با حفظ زمین‌های کشاورزی نسبت به حراست موضوع صنعت کشاورزی در کشور بپردازند موضوع پراهمیتی که در صورتی که به آن پرداخته نشود بعد از مدتی با همدستی خشکسالی کشوری خواهیم داشت که هیچ محصول کشاورزی در آن تولید نمی‌شود و وابسته به خارج خواهیم بود و این موضوع در صورتی که اتفاق بیفتد آسیب بسیار زیادی به اقتصاد صنعت کشاورزی وارد خواهد آمد پس این کارشناسان نه تنها اظهارنظرهای تخصصی ارائه می‌دهند بلکه با دقت در این اظهارنظرها می‌توانند آینده اقتصاد کشاورزی این کشور را هم شکل بدهند.

 

گروه کارشناسان رسمی دادگستری