مقالات سایت
دسته بندی مقالات
عنوان گروه کارشناسی رسمی دادگستری

صنایع و فنون

 

معرفی مشخصات ، صلاحیتهای

کارشناس رسمی دادگستری برق ماشین و تأسیسات کارخانجات

 

• ارزیابی تاسیسات برقی کارخانجات 

• ارزیابی و تعیین خسارت ماشین آلات و تأسیسات کارخانجات 

• ارزیابی و تعیین خسارت تأسیسات و تجهیزات شبکه های انتقال و توزیع نیروی برق در واحدهای صنعتی 

• ارزیابی وتعیین خسارت ماشین آلات عمرانی وراه سازی 

• ارزیابی و تعیین خسارت ماشین ها و تجهیزات کششی و خودکششی 

• ارزیابی و تعیین خسارت تجهیزات برقی ، دستگاه های اندازه گیری و آزمایشگاهی در کارخانجات 

• ارزیابی و تعیین خسارت ماشین آلات و تأسیسات صنایع نفت ونیروگاهی 

• تعیین حق الامتیازات در امور تخصصی مربوط 

• تعیین اجاره بها ، اجرت المثل در امور تخصصی مربوط 

• رسیدگی به امور مربوط به مناقصات در امور تخصصی مربوط 

• رسیدگی به اختلافات فی مابین کارفرمایان ، مشاوران و پیمانکاران در امور تخصصی مربوط

 

این رشته همانطور كه از اسمش مشخص است از رشته‌های كاربردی كارشناسی است بعنوان مثال تعیین ارزش یك كارخانه برای اخذ اعتبار از یك بانك بر عهده كارشناسان این رشته است ارزیابی تاسیسات برقی كارخانجات یا خسارت ماشین‌آلات و تاسیسات كارخانه‌ها را هم این كارشناسان این رشته مدیریت می‌كنند. با توجه به گستردگی این رشته و مشابهت آن با رشته برق و الكترونیك قسمت‌ها و صلاحیت‌های مربوط به رشته تفكیك شده ‌اند ارزیابی تعیین خسارت تاسیسات و تجهیزات شبكه‌های انتقال و توزیع نیروهای برق در واحدهای صنعتی جزء‌ صلاحیت‌های این رشته است ارزیابی تعیین خسارت ماشین‌الات عمرانی و راهسازی و همچنین ماشین‌ها و كششی و خودكششی را این رشته انجام می دهند. ارزش‌گذاری دستگاه‌ها و اندازه‌گیری آزمایشگاهی كارخانه‌ها و تجهیزات برقی‌ آنها و همچنین تعیین ارزش ماشین تاسیسات صنایع نفت نیروگاه یا تعیین حق‌الامتیازهای مربوط به انرژی اجاره بها در حوزه تخصصی رسیدگی به امور مناقصات در حوزه برق ماشین و ماشین‌آلات و تاسیسات كارخانجات را كارشناسان این رشته تعیین می‌كنند حتی اختلافات كه در بین كارفرمایان و پیمانكاران در حوزه تخصصی برق صورت می‌گیرد كارشناسانی كه حائز صلاحیت این موضوع هستند رسیدگی می‌كنند اظهارنظر می‌كنند.

 

گروه کارشناسان رسمی دادگستری