مقالات سایت
دسته بندی مقالات
عنوان گروه کارشناسی رسمی دادگستری

صنایع و فنون

 

معرفی مشخصات ، صلاحیتهای

کارشناس رسمی دادگستری الکتروشیمی پتروشیمی فرآورده‌های شیمیایی

 

• ارزیابی وقیمت گذاری دستگاهه وصنایع شیمیایی وپتروشیمی 

• ارزیابی وقیمت گذاری آزمایشگاههای شیمی وپتروشیمی

• شناخت کامل از فرآیندهای اساسی نفت و پتروشیمی 

• شناخت از محصولات نفت و پتروشیمی 

• آشنایی کامل با خصوصیات و قیمتهای داخلی و بین المللی محصولات نفت و پتروشیمی و روند آنها 

• همکاری در پروژه های متوسط نفت و پتروشیمی 

• برخورداری از توان تجزیه و تحلیل مسائل بطور کلی و مسائل نفت و پتروشیمی بطور خاص 

 

گروه کارشناسان رسمی دادگستری