مقالات سایت
دسته بندی مقالات
عنوان گروه کارشناسی رسمی دادگستری

کشاورزی و منابع طبیعی

معرفی مشخصات ، صلاحیتهای

کارشناس رسمی دادگستری حفاظت محیط زیست

 

• مرگ و میر جانوران وحشی 

• تجاوز به پارکهای ملی، آثار طبیعی ملی 

• فاضلاب، مواد زراعی و زباله های شهری 

• آلودگی آب، خاک، هوا و صوت 

• تعیین اجاره بهاء برای استفاده های قانونی از مناطق چهارگانه (مناطق حفاظت شده، آثار طبیعی ملی، پناهگاههای حیات وحش و پارک های ملی)

• برآورد خسارت در اثر عدم توجه به قوانین زیست محیطی توسط کارخانجات و کارگاه های صنعتی و کشاورزی 

• برآورد میزان خسارت فاضلاب های بیمارستانی به محیط زیست 

• برآورد میزان خسارت به آب های زیرزمینی (اعم از چاه و غیره) در اثر ورود مواد سمی

• برآورد و تشخیص میزان آلودگی صوتی 

• برآورد میزان خسارت به آب های جاری (اعم از چشمه، قنات، حوضچه، رودخانه، دریا، اقیانوس) در اثر ورود مواد سمی

• برآورد میزان خسارت به هوا در اثر خروجی وسایل نقلیه 

• برآورد و تشخیص میزان آلودگی فاضلاب های صنعتی 

• برآورد و تشخیص میزان آلودگی فاضلاب های بیمارستانی

• برآورد ارزش اقتصادی و قیمت منابع تولیدی از مراتع و جنگلها

• برآورد میزان خسارت به زمین های کشاورزی در اثر ورود فاضلاب های خانگی شهری 

• برآورد میزان خسارت در اثر آلودگی آب، خاک و هوا 

• برآورد میزان خسارت ورود فاضلاب های خانگی شهری به محیط زیست 

• برآورد میزان خسارت به محیط زیست در اثر کاربرد زیاد کود 

• برآورد میزان خسارت به محیط زیست در اثر کاربرد زیاد سموم کشاورزی  

 

پس این نشان می دهد كه در مورد محیط زیست می‌بایست دقت كنیم و درباره آب‌های سطحی و آب‌های زیرزمینی برآورد و تشخیص میزان آلودگی صوتی كه در شهرها وجود دارد یك دلیل عمده فشارهای عصبی در انسان‌هاست. و با دقت به این دو موضوع خروجی صوتی وسایل نقلیه و همچنین خروجی گازهای آلاینده موضوعی است كه می‌توانیم شهرها را سالم و محیطی امن برای زندگی بسازیم ورود خسارت و آبهای جاری چه در شهرها و چه در روستاها و چه در هر محیطی قابل زیست باشد اعم از چشمه قنات حوضچه رودخانه دریا و یا اقیانوس در اثر ورود مواد سمی می‌تواند برای انسان‌ها و سایر جاندارانی كه در یك اكوسیستم زندگی می‌كنند خطرناك باشند پس كارشناسان این رشته با دقت نظر در باره این موضوع می‌توانند بعنوان كارشناس رسمی دادگستری حفاظت محیط زیست حامی و حافظ زیست بوده و با استفاده از توانایی و قوه قاهره در حكومت‌ها محیط زیست را به هر طریقی كه بوده است نجات دهیم این رشته با رشته‌های حفاظت جنگل‌ها و مراتع و همچنین عبور آب و كشاورزی منابع طبیعی درصورتی كه دست به دست هم بدهند نتایجی كه از كارشناسی این عزیزان بوجود می‌آید نهایتاً منجر به فضایی سالم برای رشد و نمو انسان و سایر جانداران را در پی خواهد داشت.

 

گروه کارشناسان رسمی دادگستری