مقالات سایت
دسته بندی مقالات
عنوان گروه کارشناسی رسمی دادگستری
فرهنگی و هنری و ورزشی

معرفی مشخصات ، صلاحیتهای

کارشناس رسمی دادگستری تئاتر سینما هنرهای نمایشی

 

• اعلام نظر در خصوص برگزاری نمایشگاههای عکس و جشنواره های فیلمهای سینمایی

• رعایت بی طرفی در داوری آنها 

• بررسی و شناسائی موضوع فیلمهای سینمایی و تلویزیون طبقه بندیکیفی فیلمهای سینمایی و تلوزیون

• تجزیه و تحلیل نظرات مردم در رابطه با فیلمها و عکسها بررسی فیلمها و عکسها و تصاویر از نظر تاثیرات اجتماعی 

 

 

کارشناس رسمی دادگستری این رشته با توجه به اینکه حقوق پدید‌اورندگان فیلم‌ها و آثار سیمنایی و آثار نمایشی مانند تئاتر بسیار ارزشمند است علاوه بر ارزش مادی دارای جایگاه معنوی کارشناسان این رشته می‌بایست توانایی تشخیص و طبقه‌بندی کیفی فیلم‌های سینمایی تلویزیون باشند. همچنین آثاری که بصورت تئاتر ارائه می‌شوند. تا بتوانند تجزیه و تحلیل نظرات مردم با در رابطه با فیلم‌‌ها و عکس‌ها نظرات و تآثیرات که فیلم‌ها بر جامعه دارند را شناسایی کنند تعیین آثار نمایشی و سینمایی یکی از موضوعاتی است که این رشته نسبت به ارزیابی تعیین قیمت آثار هنری و آثار هنری نمایشی می‌پردازند. همچنین اعلام نظر در خصوص برگزاری نمایشگاه عکس و جشنواره‌های فیلم‌های سینمایی و اختلافاتی در تعیین رتبه و رده بندی آثار هنری بویژه آثار سینمایی و تئاتر پیش می‌آید بر عهده کارشناسان این رشته است. 

 

گروه کارشناسان رسمی دادگستری