مقالات سایت
دسته بندی مقالات
عنوان گروه کارشناسی رسمی دادگستری

کشاورزی و منابع طبیعی

 

معرفی مشخصات ، صلاحیتهای

کارشناس رسمی دادگستری باغبانی

 

• تعیین اجاره بهاء واجرت المثل اراضی باغات

• برآورد مقدار محصول تولیدی در باغات واشجار 

 

 

با توجه به اینكه در سازمان‌های بین‌المللی میزان آب نامشهود برای تولید محصولات باغی یا زراعی و اعلام كردند به فرض برای هر كیلو هندوانه 50 لیتر آب مصرف می‌شود نشان می‌دهد كه باید بهره‌برداری از محصولات باغی و زراعی صحیح انجام شود چون منابع آبی كه صرف تولید انها می‌شود خیلی زیاد است انجام صحیح باغبانی و برآورد موقعیت مناسب احداث باغات چیزی است كه كارشناسان باغبانی به آن‌ها می‌پردازند. اجاره بها و اجرت‌المثل اراضی باغات و برآورد مقدار محصول آینده‌ی تولیدی در باغات و اقشار را كارشناسان باغبانی عمدتاً مهندسین كشاورزی هستند به آن‌ها می‌پردازند اختلافاتی كه در بین افراد براساس بدلیل تقسیمات موجود بوجود می‌آید و یا نوع بهره‌برداری از باغ‌ها و یا واگذاری‌هایی كه بصورت اجاره صورت می‌گیرد در صورتی كه به اختلاف منجر شود با حضور كارشناسان باغبانی چه به صورت داوری چه به صورت موضوع حضور در مراجع قضایی مرتفع می‌شود و به كمك كشاورزان عزیز می‌آیند. 

 

گروه کارشناسان رسمی دادگستری