مقالات سایت
دسته بندی مقالات
عنوان گروه کارشناسی رسمی دادگستری

مدیریت و خدمات عمومی و اداری

 

معرفی مشخصات ، صلاحیتهای

کارشناس رسمی دادگستری خبرنگاری و روزنامه نگاری

 

• اظهارنظر در خصوص تخلفات خبرنگاران و همچنین بررسی صلاحیت خبرنگاران در حوزه های مختلف خبری

• رسیدگی و اظهارنظر در خصوص پرونده هایی با موضوع خبرگزاری، روزنامه، پایگاه اطلاع رسانی و رادیو و تلویزیون (در حوزه محلی و با تیراژ بالا)

• بررسی و اظهارنظر در خصوص پرونده هایی در حوزه ی نشریات شامل: هفته نامه ها، ماهنامه ها، فصلنامه ها و همچنین جرائم در حوزه تشریفات داخلی سازمانی

• بررسی و اظهارنظر در حوزه مالکیت معنوی، تالیف و ترجمه، آثار صوتی و تصویری و کلیه موارد مرتبط با این حوزه

 

همانطور كه آحاد جامعه در طول روز ارتباط با روزنامه‌ها یا تلویزیون‌ها و یا مراجع خبری یا خبرنگاری در ارتباط هستند نشان می‌دهد كه این موضوع و رسته‌ شغلی بعنوان خبرنگار و روزنامه‌نگار یكی از مهمترین موضوعات روز است چون كه صحت روزنامه‌نگار باعث پیشرفت یك جامعه است حتی انحطاط و روبه زوال رفتن یك جامعه از طریق روزنامه‌ها و خبرنگاران و روزنامه‌نگاران می‌تواند باشد. چون این حوزه بسیار مورد اهمیت است بررسی روزنامه‌نگاران كار می‌كنند باید یك مرجعی بتواند اظهار نظر كند و یا تخلفات خبرنگاران كارشناسان رشتة خبرنگاری می‌توانند اظهار نظر كنند درخصوص تخلفات خبرنگاران مانع از انحطاط و زوال یك روزنامه و مرجع خبری شوند و هچنین صلاحیت خبرنگاران را بررسی كنند كه آیا حوزه‌‌ای كه فعالیت می‌كنند منطبق بر صلاحیتش هست یا نه در برخی موارد این پرونده‌های قضایی كه با موضوع خبرگزاری و روزنامه‌های پایگاه‌ها اطلاع رسانی و تلویزیونی كه تیراژهای بالایی هم دارند كه در مراجع قضایی هم مطرح می‌شوند نیاز به این دارند كه كارشناسی با تسلط به این موضوع و اینكه بعضاً خود كارشناسان باید در این رسته شغلی فعالیت داشته باشند می‌ توانند اظهار نظر كنند تخلفی كه حاصل شده است یا جرمی كه حاصل شده است در چارچوب شغل خبرنگاری یا خبرگزاری نتیجه عملكرد چه كسی بوده تعیین كنند مرجع تقصیر درخصوص پرونده‌های كه در حوزه نشریات مانند هفته‌نامه‌ها، ماهنامه‌ها، صورت می‌گیرد یا برخی از جرامی كه در نشریات داخلی سازمان‌ها شكل می‌گیرد در این حوزه‌ها خبرنگاران و روزنامه‌نگاران حضور دارند و به تبع آن درون سازمانی را می‌توانند اظهار نظر كنند. مهمتر از تمام این‌ها كه گفته شد معمولاً حوزه مالكیت معنوی یا بحث حق و حقوق تالیف حق و حقوق مولف یكی از مهمترین موضوعاتی است كه رشته خبرنگاری و روزنامه‌نگاری با آن دست به گریبان است درصورتی كه یك اثر هنری یا مرتبط با موضوعات خبرنگاری و روزنامه‌نگاری مثل تالیف و ترجمه و آثار صوتی و تصویری در صورتی كه در این حوزه مالكیت معنوی اهمیت داده نشده باشد و یا كسی از اثر شخص دیگری استفاده كرده باشد و بتواند از آثار سایرین درآمد مادی حاصل بكند بدون اینكه اجازه‌ای از خود مولف داشته باشد این حوزه رسیدگی می‌كند و كارشناسان می‌توانند اظهار نظر كنند خاطی چه كسی بوده و جرایم مرتبط با آن را محاسبه كنند.

 

گروه کارشناسان رسمی دادگستری