مقالات سایت
دسته بندی مقالات
عنوان گروه کارشناسی رسمی دادگستری

صنایع و فنون

 

معرفی مشخصات ، صلاحیتهای

کارشناس رسمی دادگستری امور معادن

 

 

• کارشناسی در امر اکتشاف و بهربرداری معدن

• امور مربوط به اکتشاف معادن 

• زمین شناسی 

• بهره برداری از معادن 

• برآورد تعیین خسارت در معادن 

• ارزیابی معادن 

• استخراج معادن روباز 

• نقشه برداری از عملیات داخلی و تعیین حدود معادن

 

گروه کارشناسان رسمی دادگستری